Takaisin Tulosta

Kuvantamistutkimukset epäspesifisessä niskakivussa

Vältä viisaasti
Antti Malmivaara, Katri Laimi ja Jaro Karppinen
7.2.2017

Kaularangan kuvantaminen ei yleensä ole tarpeen epäspesifisessä niskakivussa.

Niskakipupotilaan kaularangan rutiinimaisesta kuvantamisesta ei ole osoitettu olevan hyötyä, koska kaularangan radiologiset muutokset lisääntyvät iän myötä, ja näiden löydösten yhteys niskaoireisiin on vähäinen.

Pitkittyneessä haittaavassa epäspesifisessä niskakivussa kaularangan natiiviröntgen voi kuitenkin olla tarpeen hoitavan lääkärin niin arvioidessa. Jos esitiedot tai löydökset herättävät epäilyn vakavista tai hoitoa vaativista spesifisistä sairauksista, magneettikuvaus on ensisijainen kuvantamistutkimus.

 

Lähde: Niskakipu (aikuiset) Käypä hoito -suositus «Niskakipu (aikuiset)»1
Näytönastekatsaus: Merkittävällä osalla niskan suhteen oireettomista henkilöistä todetaan natiiviröntgen- ja magneettikuvaustutkimuksessa välilevyrappeumaa ja muita löydöksiä kaularangassa. Niskaoireisilla oireiden ja löydösten välinen yhteys on vähäinen «Merkittävällä osalla niskan suhteen oireettomista henkilöistä todetaan natiiviröntgen- ja magneettikuvaustutkimuksessa välilevyrappeumaa ja muita löydöksiä kaularangassa. Niskaoireisilla oireiden ja löydösten välinen yhteys on vähäinen.»B