Takaisin Tulosta

Kalsiumkanavan salpaajien käyttö sydämen systolisessa vajaatoiminnassa

Vältä viisaasti
Eero Mervaala, Markku Pentikäinen, Johan Lassus ja Jyri Lommi
13.11.2017

Vältä sydämen systolisen vajaatoiminnan hoidossa pääasiassa sydämeen vaikuttavien kalsiumkanavan salpaajien (diltiatseemi, verapamiili) ja lyhytvaikutteisen nifedipiinin käyttöä.

Pääasiassa sydämeen vaikuttavien kalsiumkanavan salpaajien sekä lyhytvaikutteisen nifedipiinin on havaittu lisäävän sydämen systolisen vajaatoiminnan vaikeutumisen riskiä. Näyttö pääasiassa sydämeen vaikuttavien kalsiumkanavan salpaajien haitoista on saatu diltiatseemilla tehdyistä kliinisistä tutkimuksista. Kalsiumkanavan salpaajista verisuoniselektiivisen amlodipiinin ja felodipiinin ei ole havaittu lisäävän sydänhaittoja systolista sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (3, 4).

 

Lähteet: 1. Sydämen vajaatoiminta Käypä hoito -suositus «Sydämen vajaatoiminta»1
2. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2016;37:2129-200 «PMID: 27206819»PubMed
3. Packer M, O'Connor CM, Ghali JK ym. Effect of amlodipine on morbidity and mortality in severe chronic heart failure. Prospective Randomized Amlodipine Survival Evaluation Study Group. N Engl J Med 1996;335:1107-14 «PMID: 8813041»PubMed
4. Cohn JN, Ziesche S, Smith R ym. Effect of the calcium antagonist felodipine as supplementary vasodilator therapy in patients with chronic heart failure treated with enalapril: V-HeFT III. Vasodilator-Heart Failure Trial (V-HeFT) Study Group. Circulation 1997;96:856-63 «PMID: 9264493»PubMed
Näytönastekatsaus: The use of diltiazem, verapamil and short-acting nifedipine increases the risk of worsening of heart failure «The use of calcium channel blockers acting mainly on heart (diltiazem, verapamil) and short-acting nifedipine increases the risk of worsening of heart failure.»B