Takaisin Tulosta

Tulehduskipulääkkeiden käyttö sydämen vajaatoimintaa sairastavilla

Vältä viisaasti
Eero Mervaala, Markku Pentikäinen, Johan Lassus ja Jyri Lommi
13.11.2017

Vältä tulehduskipulääkkeiden käyttöä sydämen vajaatoimintaa sairastavilla.

Tulehduskipulääkkeiden käyttö lisää sydämen vajaatoiminnan vaikeutumisen riskiä ja sairaalahoidon tarvetta. Riskin lisäys on pieni, mutta näyttö tutkimuksissa on yhdenmukaista. Tulehduskipulääkkeet voivat pahentaa sydämen vajaatoiminnan oireita heikentämällä munuaisten eritystoimintaa ja aiheuttamalla turvotuksia. Sydämen vajaatoimintapotilailla suositellaan kivun hoitamista ensisijaisesti muilla keinoilla kuin tulehduskipulääkkeillä, kuten esimerkiksi parasetamolilla. Mikäli tulehduskipulääkkeitä on perusteltua käyttää oireiden lievittämiseksi, tulee käyttää pienintä tehokasta annosta mahdollisimman lyhyen ajan. Tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulee välttää erityisesti potilailla, joilla on vaikea (NYHA III-IV) sydämen vajaatoiminta tai munuaisten vajaatoiminta.

 

Lähteet: Sydämen vajaatoiminta Käypä hoito -suositus «Sydämen vajaatoiminta»1
2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2016;37:2129-200 «PMID: 27206819»PubMed
Näytönastekatsaus: The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs increases the risk of worsening of heart failure and admission for congestive heart failure «The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs increases the risk of worsening of heart failure and admission for congestive heart failure.»A