Takaisin Tulosta

Tulehduskipulääkkeiden sydänriskit

Vältä viisaasti
Jorma Komulainen, Arja Helin-Salmivaara, Pekka Mäntyselkä ja Kalle Saikkonen
7.12.2017

Vältä kaikkia tulehduskipulääkkeitä potilaalla, jolla on valtimotauti tai sen riskitekijöitä.

Kaikkien tulehduskipulääkkeiden, myös naprokseenin, käyttöön liittyy suurentunut akuutin sydäninfarktin vaara. Jo viikon pituisessa käytössä sydäninfarktin riski on noin 1,5-kertainen (50 % suurempi) kuin niillä, jotka eivät käytä tulehduskipulääkkeitä. Tulehduskipulääkkeiden käyttöä tulee sen vuoksi välttää henkilöillä, joilla on valtimotauti tai sen riskitekijöitä. Katso myös tulehduskipulääkkeiden käytöstä sydämen vajaatoiminnan yhteydessä «Tulehduskipulääkkeiden käyttö sydämen vajaatoimintaa sairastavilla»1.

 

Lähteet: Käypä hoito -suositus Kipu «Kipu»2
Bally M, Dendukuri N, Rich B ym. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ 2017;357:j1909 «PMID: 28487435»PubMed
Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration., Bhala N, Emberson J ym. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013;382:769-79 «PMID: 23726390»PubMed
Näytönastekatsaukset: Kaikkiin tulehduskipulääkkeisiin, naprokseeni mukaan lukien, liittyy suurentunut sydäninfarktin riski «All NSAIDs, including naproxen, seem to be associated with an increased risk of acute myocardial infarction.»B
Tulehduskipulääkkeiden käyttö lisää sydämen vajaatoiminnan vaikeutumisen ja siitä aiheutuvan sairaalahoitoon joutumisen riskiä «The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs increases the risk of worsening of heart failure and admission for congestive heart failure.»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Esteet: Potilaiden tottumukset tulehduskipulääkkeiden käytössä.