Takaisin Tulosta

Bentsodiatsepiinien käyttö unettomuuden hoidossa

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä, Markku Partinen ja Arja Tuunainen
19.12.2017

Vältä bentsodiatsepiinien käyttöä unettomuuden hoidossa, sillä niihin liittyy runsaasti haittoja.

Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet lyhentävät nukahtamisviivettä ja lisäävät unen pituutta keskimäärin enemmän kuin antidepressantit, mutta niiden käyttöön liittyy runsaasti erilaisia haittoja. Erityisesti päiväväsymys ja huimaustuntemukset olivat yleisempiä kuin lumelääkettä saaneilla. Useissa tutkimuksissa raportoitiin kognitiivisen toiminnan ja muistin häiriintymisestä bentsodiatsepiineja käytettäessä. Bentsodiatsepiinien haitat saattavat ylittää niiden yöunta pidentävän vaikutuksen hyödyt pitkäaikaista aikuisten unettomuutta hoidettaessa, joten harkitse ensisijaisesti muita menetelmiä.

 

Lähde: Unettomuus Käypä hoito -suositus «Unettomuus»1
Näytönastekatsaus: Bentsodiatsepiinien käyttöön liittyy runsaasti haittoja, vaikka niillä onkin nukahtamisviivettä lyhentävä ja yöunta pidentävä vaikutus «Bentsodiatsepiinien käyttöön liittyy runsaasti haittoja, vaikka niillä onkin nukahtamisviivettä lyhentävä ja yöunta pidentävä vaikutus.»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Potilas odottaa lääkäriin tullessaan lääkitystä, ei lääkkeettömiä hoitoja.
Aloitettua lääkitystä ei muisteta lopettaa, vaan uusitaan pyynnöstä.
Kiireinen työtahti altistaa reseptin kirjoittamiselle pyydettäessä.
Väärinkäyttöön päätymisen riski.
Lääkkeettömien hoitojen saatavuus voi olla huono.
Terveydenhuollon ammattihenkilöillä osaamisvajetta sekä unenhuollossa yleensä että kognitiivis-behavioraalisten menetelmien käytössä.