Takaisin Tulosta

Sedatiiviset unilääkkeet ikääntyneiden unettomuuden hoidossa

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä, Markku Partinen ja Arja Tuunainen
19.12.2017

Vältä sedatiivisia unilääkkeitä yli 60-vuotiailla.

Yli 60-vuotiailla bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten unilääkkeiden haitat ovat tavallisempia kuin niiden melko vähäiset hyödyt. Lääkärin tulisi hoitaa keskimäärin 13 potilasta, jotta yhdelle saadaan merkitsevä parannus unen laatuun tai pituuteen (number needed to benefit, NNTB). Toisaalta jokin haitta ilmeni jopa yhdellä potilaalla kuudesta lääkettä saaneesta (number needed to harm, NNTH); tavallisimmin aiheutui väsymystä, päänsärkyä, huimausta tai painajaisia. Tsolpideemin haitallinen vaikutus yli 65-vuotiaiden tasapainoon voi kestää 5 tuntia ja tsopiklonin vaikutus 8 tuntia.

 

Lähde: Unettomuus Käypä hoito -suositus «Unettomuus»1
Näytönastekatsaukset: Yli 60-vuotiailla unilääkkeiden pitkäaikaisen käytön haitat ovat hyötyjä suurempia «Yli 60-vuotiailla unilääkkeiden pitkäaikaisen käytön haitat ovat hyötyjä suurempia.»A
Tsolpideemin (5 mg) haitallinen vaikutus yli 65-vuotiaiden tasapainoon voi kestää 5 tuntia ja tsopiklonin vaikutus 8 tuntia «Tsolpideemin (5 mg) haitallinen vaikutus yli 65-vuotiaiden tasapainoon voi kestää 5 tuntia ja tsopiklonin vaikutus 8 tuntia.»C
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Kiireinen työtahti altistaa reseptin kirjoittamiselle pyydettäessä.
Potilas odottaa lääkäriin tullessaan lääkitystä, ei lääkkeettömiä hoitoja.
Aloitettua lääkitystä ei muisteta lopettaa, vaan uusitaan pyynnöstä.