Takaisin Tulosta

Lieväoireisen kurkkukipupotilaan nielunäyte on tarpeeton

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä ja Hans Blomberg
20.12.2017

Älä ota nielunäytettä lieväoireiselta kurkkukipupotilaalta.

Vähäoireisilla kurkkukipupotilailla StrA-taudin todennäköisyys on pieni, vaikka StrA:n aiheuttamaa nieluinfektiota ei voida luotettavasti sulkea pois kliinisten oireiden ja löydösten perusteella. Kurkkukipupotilaiden McIsaac-oirepisteys (Taulukko «Kurkkukivun McIsaac-oirepisteytys....»1) erottelee melko luotettavasti ne, joilla ei ole streptokokkitulehdusta (ks. lisätietoaineisto «Kurkkukipupotilainen McIsaac -oirepisteytyksen luotettavuus»1). Kun McIsaac-oirepisteitä (Taulukko «Kurkkukivun McIsaac-oirepisteytys....»1) on vain yksi tai vähemmän, eikä meneillään ole streptokokkiepidemia, on virustaudin todennäköisyys suuri, joten nieluviljely ja bakteerilääkitys ovat tarpeettomia.

Taulukko 1. Kurkkukivun McIsaac-oirepisteytys.
Esitietoihin perustuva tai mitattu kuume yli 38 °C 1 piste
Yskän puuttuminen 1 piste
Leuanalusimusolmukkeiden turvotus 1 piste
Nielurisojen turvotus tai peitteet 1 piste
Ikä alle 15 vuotta 1 piste
Ikä vähintään 45 vuotta -1 piste

 

Lähde: Nielutulehdus Käypä hoito -suositus «Nielutulehdus»1
Näytönastekatsaukset: McIsaac-pisteytyksen herkkyys A-ryhmän streptokokin (StrA) osoittamisessa on 85 % ja spesifisyys 92 %. Taudin todennäköisyys kasvaa oireiden lisääntyessä «McIsaac-pisteytyksen herkkyys A-ryhmän streptokokin (StrA) osoittamisessa on 85 % ja spesifisyys 92 %. Taudin todennäköisyys kasvaa oireiden lisääntyessä.»C
Oireiden lisääntyessä streptokokkitaudin todennäköisyys kasvaa «Oireiden lisääntyessä streptokokkitaudin todennäköisyys kasvaa.»A
Lisätietoartikkeli: Kurkkukipupotilaiden McIsaac-oirepisteytyksen luotettavuus «Kurkkukipupotilainen McIsaac -oirepisteytyksen luotettavuus»1
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Nielunäytteen ottaminen kaikilta kurkkukipuisilta voi olla ohjelmoitu hoitajan ennakkoseulontaan.
Näytteenotto voi tuoda hoitavalle yksikölle tuloja.
Potilaat ovat ehkä tottuneet siihen, että näyte otetaan aina.