Takaisin Tulosta

Lieväoireisen nielukipupotilaan nielunäyte on tarpeeton

Vältä viisaasti
Raija Sipilä, Hans Blomberg ja Pekka Honkanen
11.6.2020

Älä ota nielunäytettä lieväoireiselta (Centor-pisteet 0–2) nielukipupotilaalta.

Vähäoireisilla nielukipupotilailla StrA-taudin todennäköisyys on pieni, vaikka StrA:n aiheuttamaa nieluinfektiota ei voida luotettavasti sulkea pois kliinisten oireiden ja löydösten perusteella. Nielukipupotilaiden Centor- pisteys (Taulukko «Nielukivun Centor-pisteytys....»1) erottelee melko luotettavasti ne, joilla ei ole streptokokkitulehdusta. Kun Centor-oirepisteet ovat 2, aikuisilla nielutulehduspotilailla näyttää esiintyvän nieluviljelyssä StrA noin 20 %:lla ja lapsilla noin 30 %:lla.

Mikrobiologisen diagnostiikan suuntaamista niihin, joilla on vaikeammat oireet (Centor 3–4) puoltaa lisäksi seuraavat seikat

  • Suomessa vakavien komplikaatioiden, kuten reumakuumeen ja glomerulonefriitin, riski on pieni, eikä nielutulehduksen mikrobilääkehoitopäätöksellä todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta reumakuumeen esiintyvyyteen.
  • Nielutulehdus paranee myös ilman hoitoa. Valikoimattomilla nielukipupotilailla mikrobilääkehoito lyhentänee oireiden kestoa alle vuorokaudella.
  • Mikrobilääkehoidolla on myös haittavaikutuksia.
  • Oireeton StrA:n nielukantajuus on etenkin lapsilla melko yleistä
Taulukko 1. Nielukivun Centor-pisteytys.
Yskän puuttuminen 1 piste
Leukakulman alaisten imusolmukkeiden aristus ja turvotus 1 piste
Nielurisojen turvotus tai peitteet 1 piste
Esitietoihin perustuva tai mitattu kuume yli 38 °C 1 piste

 

Lähde: Nielutulehdus Käypä hoito -suositus «Nielutulehdus»1
Näytönastekatsaukset: Kun Centor-oirepisteet ovat 2, aikuisilla nielutulehduspotilailla näyttää esiintyvän nieluviljelyssä StrA noin 20 %:lla ja lapsilla noin 30 %:lla «Kun Centor-pisteet ovat 2, StrA näyttää esiintyvän nieluviljelyssä noin 20 %:lla aikuisista nielutulehduspotilaista ja noin 30 %:lla lapsipotilaista.»B
Oireiden lisääntyessä streptokokkitaudin todennäköisyys kasvaa «Oireiden lisääntyessä streptokokkitaudin todennäköisyys kasvaa.»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Nielunäytteen ottaminen kaikilta kurkkukipuisilta voi olla ohjelmoitu hoitajan ennakkoseulontaan.
Potilaat ovat ehkä tottuneet siihen, että näyte otetaan aina.