Takaisin Tulosta

Kliininen rasituskoe ahtauttavan sepelvaltimotaudin toteamisessa pienen ennakkotodennäköisyyden potilailla

Vältä viisaasti
Tuula Meinander, Antti Saraste ja Pekka Porela
25.1.2018

Älä tee kliinistä rasituskoetta sellaiselle rintakipupotilaalle, jolle ahtauttavan sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyys on pieni.

Kliininen rasituskoe soveltuu parhaiten ahtauttavan sepelvaltimotaudin sulkemiseen pois valikoiduilla rintakipupotilailla, joilla taudin ennakkotodennäköisyys on keskisuuri tai suuri (15–85 %).

Pienen ennakkotodennäköisyyden (< 15 %) (ks. kuva «Potilaiden rintakipuoireiden perusteella arvioidut stabiilin sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyydet»1) potilailla on todennäköistä, että oireet johtuvat muusta syystä kuin sepelvaltimotaudista. Tässä potilasryhmässä väärän positiivisen tuloksen mahdollisuus on suuri, kun käytetään kliinistä rasituskoetta tai muuta fysiologista kajoamatonta diagnostista tutkimusmenetelmää, eikä näitä jatkotutkimuksia yleensä tulisi tehdä. Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden selvittäminen ja neuvonta ovat kuitenkin tarpeen. Oireisella potilaalla voidaan harkita sepelvaltimotaudin sulkemista pois ensisijaisesti sepelvaltimoiden TT-kuvauksella.

Sepelvaltimotaudin diagnostisia tutkimuksia ei suositella myöskään taudin seulontaan oireettomassa väestössä.

 

Lähteet: Stabiili sepelvaltimotauti Käypä hoito -suositus «Stabiili sepelvaltimotauti»1
Perk J, De Backer G, Gohlke H ym. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J 2012;33:1635-701 «PMID: 22555213»PubMed
Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K ym. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with chronic stable angina--summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Management of Patients With Chronic Stable Angina). Circulation 2003;107:149-58 «PMID: 12515758»PubMed
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Asenteet: Ennakkotodennäköisyyttä tulisi käyttää aiempaa enemmän jatkotutkimusten oikeanlaiseksi kohdentumiseksi, kliinistä rasituskoetta käytetään liian paljon pienen ennakkotodennäköisyyden potilailla