Takaisin Tulosta

Bifosfonaatit ja denosumabi saattohoitopotilaiden malignin luustokivun hoidossa

Vältä viisaasti
Tiina Saarto ja Tanja Laukkala
16.2.2018

Älä käytä bifosfonaatteja ja denosumabia saattohoitopotilaiden malignin luustokivun lievitykseen ensisijaisena kivunhoitona.

Näyttö bisfosfonaattien ja denosumabin analgeettisesta tehosta on heikko. Systemoidussa katsauksessa [1] vuodelta 2017 mukaan oli otettu julkaisut 31.1.2014 asti. Haku oli tehty mm. tietokannoista MEDLINE, EMBASE ja Cochrane CENTRAL. Kriteereinä olivat 1) aikuispotilaat, 2) satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (RCT) tai meta-analyysi, 3) raportoitu bisfosfonaatin tai denosumabin vaikutus kipuun ja/tai haittavaikutukset verrattuna lumelääkkeeseen tai toiseen bisfosfonaattiin ja 4) englanninkielinen julkaisu. Systemoituun katsaukseen tuli 13 uutta tutkimusta verrattuna aiempaan Cochrane-katsaukseen vuodelta 2002. 1 585 tutkimusta arvioitiin, joista 43 täytti sisäänottokriteerit (16 klodronaatti-, 2 etitronaatti-, 13 pamidronaatti-, 5 ibandronaatti-, 5 tsoledronaatti- ja 2 denosumabitutkimusta). Niistä 28 oli RCT:tä ja vain 11 tutkimuksessa kipu kuului tutkimuksen sisäänottokriteereihin. Denosumabitutkimuksissa kontrollina toimi tsoledronaatti. Toinen denosumabitutkimus koostui 3 faasi 3 tutkimuksen yhdistetystä aineistosta. Alkuperäisissä tutkimuksissa kipua ei ollut raportoitu. Yhteensä 8 595 potilasta osallistui bisfosfonaatti- ja 7 590 denosumabitutkimuksiin.

22/28 (79 %) lumekontrolloidussa tutkimuksessa ei osoitettu bisfosfonaatilla olevan kipua lievittävää vaikutusta. Denosumabitutkimuksissa päätetapahtumana oli aika kivun ilmaantumisen tai pahenemiseen, mikä oli tsoledronaattiin verrattuna pidempi, mutta denosumabilla ei osoitettu olevan suoraa kipua lievittävää vaikutusta.

Bisfosfonaatit ja denosumabi viivästyttävät kivun ja luustotapahtumien ilmaantumista, mutta näyttö suorasta analgeettisesta tehosta on heikko. Tutkimusten heterogeenisyydestä johtuen meta-analyysiä ei voitu tehdä. Tutkijat eivät suosittaneet luustolääkkeiden käyttöä analgeettina.

 

Lähde: Palliatiivinen hoito ja saattohoito Käypä hoito -suositus «Palliatiivinen hoito ja saattohoito»1
[1] Porta-Sales J, Garzón-Rodríguez C, Llorens-Torromé S ym. Evidence on the analgesic role of bisphosphonates and denosumab in the treatment of pain due to bone metastases: A systematic review within the European Association for Palliative Care guidelines project. Palliat Med 2017;31:5-25 «PMID: 27006430»PubMed
Näytönastekatsaus: Bisfosfonaateilla ja denosumabilla on korkeintaan heikko luustoetäpesäkkeiden aiheuttamaa kipua lievittävä vaikutus «Bisfosfonaateilla ja denosumabilla on korkeintaan heikko luustoetäpesäkkeiden aiheuttamaa kipua lievittävä vaikutus»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Ei erityisiä implementoinnin esteitä hoitokäytäntöjen osalta tunnistettavissa.