Takaisin Tulosta

Amalgaamipaikkojen vaihtaminen

Vältä viisaasti
Marja Pöllänen, Taina Käkilehto ja Helena Forss
29.5.2018

Vanhaa, toimivaa amalgaamipaikkaa ei suositella vaihdettavan.

Amalgaamia ei voida enää suositella uusien paikkausten ensisijaisena paikkamateriaalina, koska sen käyttö pyritään vähentämään minimiin ja sen käytöstä luopumaan kokonaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Kuitenkaan toimivia amalgaamipaikkoja ei suositella vaihdettavan, koska suussa olevien paikkojen katsotaan olevan turvallisia yleisterveyden kannalta. Niitä ei myöskään suositella vaihdettavan, koska pysyvissä väli- ja poskihampaissa yhdistelmämuovipaikkojen saumat reikiintyvät amalgaamipaikkoja herkemmin.

 

Lähde: Hampaan paikkaushoito Käypä hoito -suositus «Hampaan paikkaushoito»1
Näytönastekatsaus: Amalgaamipaikat ovat yhdistelmämuovipaikkoja pitkäikäisempiä (pysyvissä) väli- ja poskihampaissa «Amalgaamipaikat ovat yhdistelmämuovipaikkoja pitkäikäisempiä (pysyvissä) väli- ja poskihampaissa.»A
Lisätietoa: Amalgaamin käytöstä luopuminen, ks. www.mercuryconvention.org «http://www.mercuryconvention.org»1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852
Amalgaamin turvallisuus, ks: Rodríguez-Farre E, Testai E, Bruzell E ym. The safety of dental amalgam and alternative dental restoration materials for patients and users. Regul Toxicol Pharmacol 2016;79:108-109 «PMID: 26796567»PubMed, «http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_046.pdf»2
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Implementoinnin esteenä voi olla vanhojen amalgaamipaikkojen vaihtaminen esteettisistä syistä ja edistäjänä välttyminen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.