Takaisin Tulosta

Lyhentynyt hammaskaari

Vältä viisaasti
Marja Pöllänen ja Ritva Näpänkangas
17.5.2018

Vältä poskihampaiden poistoja ja hammaskaaren lyhentymistä etenkin silloin kun etuhammasalueelta puuttuvat hammaskontaktit, potilaalla on pitkälle edennyt parodontiitti, purentaelimistön toimintahäiriöitä (TMD) tai epästabiili purenta.

Lyhentynyt hammaskaari, josta poskihampaat puuttuvat, on monissa tapauksissa riittävä potilaalle ja suun terveydelle. Edellytyksenä on kuitenkin, että etu- ja välihampailla on kontaktit vastapurijoihin ja purenta on tasapainoinen (tavoitteena on 10 vastakkain purevaa hammasparia). Mikäli etuhammasalueella ei ole hammaskontakteja avopurennan, syväpurennan tai leukojen välisen epäsuhdan vuoksi (Angle II/III), tulee poskihampaiden poistoja ja hammaskaaren lyhentymistä välttää. Tällaisissa tilanteissa voi olla tarpeen harkita puuttuvien ensimmäisten poskihampaiden proteettista korvaamista. On tärkeää, että parodontiitti ja purentavirheet hoidetaan ajoissa ja siten vältetään niiden aiheuttamat haitat myöhemmällä iällä.

 

Lähteet: Lyhentyneen hammaskaaren hoito Käypä hoito -suositus «Lyhentyneen hammaskaaren hoito»1
Kayser AF. Shortened dental arch: a therapeutic concept in reduced dentitions and certain high-risk groups. Int J Periodontics Restorative Dent 1989;9:426-49 «PMID: 2640215»PubMed
Allen PF, Witter DJ, Wilson NH. The role of the shortened dental arch concept in the management of reduced dentitions. Br Dent J 1995;179:355-7 «PMID: 7495632»PubMed
Walter MH, Marré B, Vach K ym. Management of shortened dental arches and periodontal health: 5-year results of a randomised trial. J Oral Rehabil 2014;41:515-22 «PMID: 24673467»PubMed
Tan H, Peres KG, Peres MA. Do people with shortened dental arches have worse oral health-related quality of life than those with more natural teeth? A population-based study. Community Dent Oral Epidemiol 2015;43:33-46 «PMID: 25255742»PubMed
Näytönastekatsaus: Toimivaan purentaan ilmeisesti riittää 20 purennassa olevaa hammasta «Toimivaan purentaan ilmeisesti riittää 20 purennassa olevaa hammasta.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Aiemmin hoitamatta jääneet purentavirheet usein aiheuttavat ongelmia vasta myöhemmällä iällä. Jos poskihampaiden kunto pääsee niin huonoksi, että ei ole muita vaihtoehtoja kuin niiden poisto.