Takaisin Tulosta

Normaalipaino laihdutustavoitteena

Vältä viisaasti
Käypä hoito -työryhmä Lihavuus (aikuiset)
15.5.2018

Lihavilla potilailla (painoindeksi BMI > 30 kg/m2) laihdutuksen tavoitteena ei yleensä ole pyrkiä normaaliin painoindeksiin (BMI < 25 kg/m2). Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävänä on auttaa potilasta realististen tavoitteiden asettamiseksi.

Normaalin painoindeksin (BMI < 25 kg/m2) tavoittelu ei ole realistista varsinkaan vaikeasti (BMI 35,0–39,9) ja sairaalloisen lihavilla (BMI ≥ 40 kg/m2).

Lihavuuden hoidon yleisenä tavoitteena on maltillinen eli 5–10 %:n suuruinen painon pieneneminen energiansaantia vähentämällä ja energiankulutusta lisäämällä. Tällaisella pysyvällä painomuutoksella on edullisia vaikutuksia lihavuuden liitännäissairauksiin tai niiden vaaratekijöihin, ja liitännäissairauksien ehkäisy ja hoito on lihavuuden hoidon tärkein tavoite.

Vähäisempikin laihtuminen (3–5 % alkupainosta) pysyvästi vähentää veren triglyseridi-, glukoosi- ja HbA1c-pitoisuuksia ja ehkäisee tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Suurempi painon väheneminen alentaa verenpainetta ja LDL-kolesterolin pitoisuutta, suurentaa HDL-kolesterolia ja vähentää verenpaine-, diabetes- ja dyslipidemialääkityksen tarvetta. Mekaanisten lihavuuden liitännäistilojen, kuten nivelrikon tai uniapnean aiheuttamien oireiden lievenemiseen tarvitaan usein suurempi painon väheneminen (>10 %). Intensiivisellä konservatiivisella lihavuuden hoito-ohjelmalla noin 1/4 potilaista voi saavuttaa 15 %:n painon vähenemisen. Tätä suurempi painon vähentämistavoite on usein epärealistinen.

Hoidon tavoitteista keskustellaan potilaan kanssa ja lähitavoite kirjataan potilastietojärjestelmään. Tavoitteina voi olla monia muitakin asioita kuin paino. Hoidossa keskeistä on ammattilaisten antama ohjaus elintapamuutoksiin, jotka liittyvät potilaan omaan käyttäytymiseen (ruokailu, liikkuminen sekä uni ja lepo). Potilas itse toteuttaa muutokset.

 

Lähteet: Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) Käypä hoito -suositus «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»1
Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM ym. 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation 2014;129:S102-38 «PMID: 24222017»PubMed
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Lihavuuden hoitoon tarvitaan ammattien välinen strukturoitu hoito-ohjelma seurantoineen osana lihavuuden alueellista hoitoketjua.
Painon, pituuden ja vyötärönympäryksen mittaaminen säännöllisesti erilaisissa terveydenhuollon kontakteissa ja tulosten kirjaaminen potilastietojärjestelmään auttavat eri ammattilaisia terveydentilan seurannassa.