Takaisin Tulosta

Osteoporoosin seulonta

Vältä viisaasti
Jorma Komulainen ja Leo Niskanen
8.12.2020

Älä seulo osteoporoosia mittaamalla luuntiheys sellaisilta henkilöiltä, joilla ei epäillä kohonnutta murtumariskiä.

Väestötasolla luuntiheyden seulonta ei ole tarkoituksenmukaista, koska suurin osa murtumista tapahtuu henkilöille, joilla ei ole osteoporoosia. Seulonta tulee suunnata murtuman sairastaneisiin ja suuren riskin potilaisiin. Luuntiheyden mittaamisen aiheita ovat

  • anamneesissa pienienergiainen murtuma (kaatumisesta samalla tasolla tai putoamisesta matalalta tasolta syntynyt)
  • tutkittavalla muita osteoporoosin vaaraa lisääviä sairauksia
  • epäily osteoporoosista röntgenkuvan perusteella (nikamamurtuma tai vaikutelma pienentyneestä kalsiumpitoisuudesta)
  • pituuden pieneneminen (vähintään 5 cm), torakaalinen kyfoosi.

 

Lähde: Osteoporoosi Käypä hoito -suositus «Osteoporoosi»1
Implementoinnin esteet: Potilaiden toive ”tietää kaikki mahdollinen”
Lääkäreiden ajatus ”tutkia varmuuden vuoksi"
Implementoinnin edistäjät: Lisääntyvä tietoisuus ylidiagnostiikan riskeistä