Takaisin Tulosta

Rutiinimainen hapen anto sepelvaltimotautikohtauspotilaalla

Vältä viisaasti
Tuula Meinander, Kari Niemelä ja Ilkka Tierala
2.7.2018

Älä anna lisähappea sepelvaltimotautikohtauspotilaalle ilman erityisiä perusteita.

Yhden satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen mukaan normaalisti hapettuvilla STEMI-potilailla lisähappi näytti suurentavan sydäninfarktivauriota ja suurensi sydäninfarktien uusiutumisriskiä. Toisen satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen mukaan lisähappi ei vähentänyt yhden vuoden kokonaiskuolleisuutta.

Vuonna 2016 päivitetyn Cochrane-katsauksen mukaan potilaiden, joilla oli epäilty tai diagnosoitu akuutti sydäninfarkti, jonka oireiden alusta oli alle 24 tuntia ei todettu hyötyvän rutiininomaisesta hapenannosta (kuolleisuus, kipulääkityksen tarve). Mahdollista lisähapen haitallisuutta ei voitu tämän perusteella arvioida.

Lisähappea suositellaan annettavaksi sepelvaltimotautikohtauspotilaalle vain, jos potilaalla on hypoksia (SaO2 < 90 %), hengenahdistusta tai akuutti vajaatoiminta. Pulssioksimetrillä happisaturaatiotavoite on tavallisesti 94–98 % ja kroonisesti keuhkosairailla 88–92 %. Keuhkopöhössä hengityksen tukihoitona on noninvasiivinen tai invasiivinen ventilaatio.

 

Lähteet: Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja Käypä hoito -suositus «Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja»1
ST-nousuinfarkti Käypä hoito -suositus «ST-nousuinfarkti»2
Nehme Z, Stub D, Bernard S ym. Effect of supplemental oxygen exposure on myocardial injury in ST-elevation myocardial infarction. Heart 2016;102:444-51 «PMID: 26740484»PubMed
Hofmann R, James SK, Jernberg T ym. Oxygen Therapy in Suspected Acute Myocardial Infarction. N Engl J Med 2017;377:1240-1249 «PMID: 28844200»PubMed
Cabello JB, Burls A, Emparanza JI ym. Oxygen therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD007160 «PMID: 27991651»PubMed
Näytönastekatsaukset: Rutiinimainen hapen anto ei liene tarpeen epästabiilissa angina pectoriksessa ja sydäninfarktissa ilman ST-nousuja «Rutiinimainen hapen anto ei liene tarpeen epästabiilissa angina pectoriksessa ja sydäninfarktissa ilman ST-nousuja.»D
Rutiininomainen hapen anto ei liene tarpeen sydäninfarktiepäilyssä «Rutiininomainen hapen anto ei liene tarpeen sydäninfarktiepäilyssä.»C
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Totutuissa työtavoissa pysyminen