Takaisin Tulosta

Kuumetta alentava lääkitys kuumekouristuksen estossa

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä
29.5.2018

Vältä kuumetta alentavan lääkkeen (parasetamoli, ibuprofeeni tai diklofenaakki) käyttöä kuumekouristusten estämiseen lapsilla.

Ehkäisevästi annettu kuumetta alentava lääkitys ei estä uutta kuumekouristusta lapsella, jolla on aiemmin ollut kuumekouristus. Useissa, myös suomalaisissa, satunnaistetuissa tutkimuksissa ei havaittu mitään eroja kouristuskohtausten esiintymisessä kuumelääkettä ja lumelääkettä saaneiden lasten välillä. Kuumetta aiheuttavan perustaudin ja lapsen yleisvoinnin takia voi toki olla tarpeen antaa kuumetta alentavaa lääkitystä.

 

Lähde: Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset) Käypä hoito -suositus «Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret)»1
Näytönastekatsaus: Kuumeen aikana annettava parasetamoli, ibuprofeeni tai diklofenaakki eivät estä kuumekouristuksia «Kuumeen aikana annettava parasetamoli, ibuprofeeni tai diklofenaakki eivät estä lasten kuumekouristuksia.»A
Implementoinnin esteitä: Tottumus, kuumetta aiheuttavan taudin tuomat kivut, laajalle levinnyt käytäntö, vanhempien huoli, kuumekouristuksen pelko
Implementoinnin edistäjiä: Halu välttää turhaa lääkitystä