Takaisin Tulosta

Suuriannoksinen glukokortikoidihoito ja nivelreuma

Vältä viisaasti
Tuulikki Sokka-Isler, Laura Pirilä, Markku Kauppi, Eero Mervaala ja Kari Puolakka
29.5.2018

Vältä suuria glukokortikoidiannoksia (yli 10 mg prednisolonia vuorokaudessa) nivelreuman hoidossa.

Glukokortikoidin käyttö suun kautta pieninä annoksina (< 5–7,5 mg prednisolonia tai vastaavaa vuorokaudessa) ja nivelinjektioina on oleellinen osa tuoreen nivelreuman lääkehoitoa. Systeeminen glukokortikoidihoito lievittää nivelreuman tulehdusoireita ja antireumaattiseen lääkehoitoon yhdistettynä lisää remissiota ja vähentää radiologisten vaurioiden etenemistä. Kuitenkin, mitä suurempia annoksia käytetään ja mitä pidempään hoito kestää, sitä isompi on tunnettujen haittojen (mm. painonnousu, ihon haurastuminen, infektioriski, osteoporoosi, kaihi, diabetes, myopatia, lisämunuaislama) todennäköisyys. Glukokortikoidihoito saattaa suurentaa myös sydän- ja verisuonitautien riskiä annosriippuvaisesti.

Jos rauhoittumaan saatu reuma aktivoituu uudelleen, hoitoa voidaan ensisijaisesti tehostaa palaamalla siihen lääkitykseen, jolla potilas oli viimeksi remissiossa. Etenkin pitkään nivelreumaa sairastuneilla voidaan tarvita myös systeemistä pieniannoksista glukokortikoidia, jonka annosta voidaan väliaikaisesti hiukan nostaa (esim. 5 mg:sta 7,5 mg:aan), jos tauti ärtyy. Haittojen minimoimiseksi glukokortikoidi otetaan varhain aamulla.

Yksittäisen niveltulehduksen ensisijainen hoito on nivelensisäinen glukokortikoidi-injektio, joka voi lievittää yleisempääkin aktivaatiota. Niveltulehdusten jatkuessa tai uusiutuessa tarvitaan varsinaisen reumalääkityksen tehostusta. Suurempiannoksisesta systeemisestä glukokortikoidihoidosta päättää reumatologi.

Glukokortikoidihoitoa aloitettaessa tai annosta nostettaessa huomioidaan haittavaikutuksille altistavat liitännäissairaudet (diabetes, metabolinen oireyhtymä, kardiovaskulaariset sairaudet, ulkustauti, toistuvat infektiot, immunosuppressio, glaukooma, osteoporoosi). Seurantakäynneillä arvioidaan glukokortikoidin tarvetta ja pyritään annoksen vähittäiseen pienentämiseen käyttämällä muita antireumaattisia lääkkeitä määrätietoisesti.

Uuden niveltulehdusoireiston diagnostiikka hankaloituu, jos potilaalle on aloitettu ennen konsultaatiota systeeminen glukokortikoidi. Potilaalle voi tarvittaessa antaa nivelpistoksia. Reumayksiköt pyrkivät ottamaan tuorereumat viipymättä arvioon.

 

Lähteet: Nivelreuma Käypä hoito -suositus «Nivelreuma»1
Duru N, van der Goes MC, Jacobs JW ym. EULAR evidence-based and consensus-based recommendations on the management of medium to high-dose glucocorticoid therapy in rheumatic diseases. Ann Rheum Dis 2013;72:1905-13 «PMID: 23873876»PubMed
Strehl C, Bijlsma JW, de Wit M ym. Defining conditions where long-term glucocorticoid treatment has an acceptably low level of harm to facilitate implementation of existing recommendations: viewpoints from an EULAR task force. Ann Rheum Dis 2016;75:952-7 «PMID: 26933146»PubMed
Chatzidionysiou K, Emamikia S, Nam J ym. Efficacy of glucocorticoids, conventional and targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drugs: a systematic literature review informing the 2016 update of the EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2017;76:1102-1107 «PMID: 28356243»PubMed
Näytönastekatsaus: Kortisonihoito saattaa annoksesta riippuen lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä nivelreumapotilailla «Kortisonihoito saattaa annoksesta riippuen lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä nivelreumapotilailla.»C