Nivelreuma

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä
8.6.2015

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Nivelreumaa epäiltäessä potilaasta tehdään viipymättä lähete reumasairauksiin perehtyneeseen moniammatilliseen työryhmään diagnoosin varmistamista ja hoidon aloitusta varten.
 • Hoitamattomana tai heikkotehoisilla lääkkeillä hoidettuna nivelreuma on invalidisoiva sairaus, mutta tehokkaalla hoidolla taudin eteneminen pystytään estämään valtaosalla potilaista.
 • Tuoreen nivelreuman hoitotavoite on varhainen ja pysyvä remissio, jolloin potilaan toiminta- ja työkyky palautuu ja säilyy. 
 • Aktiiviseen nivelreumaan aloitetaan yhdistelmähoito: metotreksaatti, sulfasalatsiini ja hydroksiklorokiini sekä pieniannoksinen glukokortikoidi (pääsääntöisesti prednisoloni 5–7,5 mg tai vastaava aamuisin vähintään 6 kuukauden ajaksi), jos niille ei ole vasta-aihetta. Monoterapian teho on yhdistelmähoitoa heikompi.
 • Metotreksaatti on lääkehoidon perusta. Jos se on vasta-aiheinen, sen asemesta voidaan käyttää leflunomidia tai atsatiopriinia.
 • Tulehtuneisiin niveliin annetaan glukokortikoidipistoksia.
 • Monilääkehoitoon vastaamatonta tautia hoidetaan biologisilla lääkkeillä.
 • Nivelreumaan liittyy suurentunut luunmurtumariski, joten osteoporoosin ehkäiseminen on tärkeää.
 • Sydän- ja verisuonitaudin vaaran arvio kuuluu nivelreumapotilaan kokonaisarvioon.
 • Ohjauksella pyritään varmistamaan potilaan sitoutuminen pitkäaikaiseen hoitoon. Potilasta kannustetaan liikkumaan ja huolehtimaan lihaskunnostaan.
 • Moniammatillinen työryhmä varmistaa remission pysyvyyden esimerkiksi kahteen vuoteen saakka. Sen jälkeen potilaan on suositeltavaa käydä reumasairauksiin perehtyneen lääkärin vastaanotolla vuosittain

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa nivelreuman diagnostiikkaa ja hoitoa, jotta potilaan elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyky voidaan turvata.

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu terveydenhuollon eri sektoreilla ja tasoilla (esim. perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa) tulehduksellisia reumasairauksia kohtaaville ja hoitaville lääkäreille ja muulle henkilökunnalle.

Epidemiologia

Ilmaantuvuus ja esiintyvyys

Etiologia

Kuolleisuus

Diagnostiikan tavoitteet

Varhaisen diagnoosin keskeisyys

Oireet ja löydökset

 • Nivelreuman diagnoosin edellytys on todettu niveltulehdus. Yleensä tulehdusta on useissa nivelissä.
 • Tulehtunut nivel on turvonnut sekä tyypillisesti aamujäykkä ja liikearka, mutta leposärky ei ole sille ominaista.
 • Nivelreuman oireet alkavat useimmiten pienistä ja keskisuurista nivelistä (MCP-nivelet, käsien PIP-nivelet, ranteet ja MTP-nivelet), mutta mikä tahansa nivel voi sairastua ensimmäisenä (Ks. Aikakauskirja Duodecimin artikkeli, Luosujärvi R. Tulehtunut nivel. Kuvat 1 ja 7, www «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95528.pdf»2).
 • Nivelten tulehtuminen symmetrisesti on tyypillistä.
 • Niveloireet kehittyvät yleensä melko hitaasti tulehduksen levitessä laajemmalle tai toistuessa pahenevina jaksoina. Nivelreuma voi aiheuttaa tulehdusta myös kaularangassa muttei alaselän oireita.
  • Aamujäykkyys eli kankeuden tunne tulehtuneissa nivelissä kestää sitä kauemmin, mitä aktiivisempi tulehdus on.
  • Sekä nivelten tarkastelu että niiden tunnustelu on tärkeää. Tulehtunut nivel on turvonnut ja yleensä arka käsitellessä. Niveltulehduksen kliininen arviointi vaatii harjaannusta.
  • Jos eroosioita pääsee kehittymään, niitä ilmaantuu yleensä ensiksi metatarsaaliniveliin «Eroosiot ilmaantuvat ensin jalkateriin.»A. Tavoitteena on käynnistää hoito ennen pysyvien vaurioiden, eroosioiden, kehittymistä.
  • Lasko ja CRP-pitoisuus kuvastavat kohtalaisen hyvin tulehdusaktiivisuutta, mutta eivät ole aina suurentuneet. Hyvin kroonisissa tiloissa lasko voi jäädä pysyvästi hieman suurentuneeksi «Sokka T, Pincus T. Erythrocyte sedimentation rate,...»41.
 • Tuoretta nivelreumaa sairastavista noin kahdella kolmesta todetaan reumatekijä- tai sitrulliinivasta-aineita «Möttönen T, Paimela L, Leirisalo-Repo M ym. Only h...»42. Nämä löydökset niveltulehduspotilaalla viittaavat vahvasti nivelreumaan, mutta ne eivät ole diagnoosin edellytys.
  • Reumatekijää tai sitrulliinipeptidivasta-aineita ei ole yleensä syytä tutkia, ellei ole todettu niveltulehdusta.
  • Etiologialtaan tuntematonta niveltulehdusta tutkittaessa tehdään nivelnesteanalyysi, jos nivelnestettä on aspiroitava määrä. Nivelnesteestä tutkitaan solut ja kiteet sekä vahvasti sameasta nesteestä myös bakteerivärjäys ja -viljely. Nivelreumassa nivelneste on valkosolujen suurentuneen määrän takia yleensä jonkin verran sameaa ja sen viskositeetti on pienentynyt.
  • Jos valkosoluja on yli 2 000 × 106/l, nivelneste on "tulehduksellista" ja löydös sopii nivelreumaan tai muuhun artriittiin (taulukko «Nivelnesteen solulöydöksen viitteellinen tulkinta...»1).
Taulukko 1. Nivelnesteen solulöydöksen viitteellinen tulkinta
Tulkinta Solumäärä (x106/l)
Ei-tulehduksellinen < 2 000
Tulehduksellinen 2 000–60 000
Vahvasti tulehduksellinen > 60 000

Diagnoosin keskeiset kriteerit

 • Nivelreuman luokitteluun on kehitetty kansainvälisiä kriteereitä, joista uusimmat on julkaissut yhdysvaltalais-eurooppalainen asiantuntijaryhmä (ACR/EULAR2010; interaktiivinen taulukko «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi21010/Nivelreuman_luokittelukriteerit.html»1). Luokittelukriteereissä painottuvat useiden pienten nivelten tulehdukset sekä suurititterinen reumatekijä tai CCP-vasta-aineet. Vaikka kyseessä ovat luokittelukriteerit, ne antavat tukea kliinisessä päätöksenteossa.

Diagnostiikan porrastus

Taulukko 2. Niveltulehdusoireisen potilaan tutkimukset.
Kliininen kuva Tutkimukset
A Kaikki niveltulehdusoireiset
Laboratoriotutkimukset
 • Lasko, CRP, perusverenkuva, virtsan perustutkimukset, P-uraatti miehiltä ja fertiili-iän ylittäneiltä naisilta
 • Nivelnesteanalyysi aina, jos nestettä saatavissa (solut, kiteet, tarvittaessa bakteeriviljely ja gramvärjäys)
Esitiedot (tähdellä merkittyjen osalta ks. kohta D)
 • Aamujäykkyys ja sen kesto, liikearkuus, särky, ristiselkäsärky levossa, edeltäneet vammat
 • Aikaisemmat niveloireet, suvun niveltulehdukset
 • Psoriaasi (iho, kynnet), edeltänyt ripulitauti*, silmätulehdusoireet*, virtsausvaivat, märkävuoto virtsaputkesta*, seksikontaktit*
 • Muut infektio-oireet (esimerkiksi nielutulehdus)*
 • Valkosormisuus
 • Aurinkoihottuma, oluen tai diureettien käyttö ja artriitti isovarpaan tyvinivelessä (ks. kohta B)
B Monoartriitti (kihti, valekihti, bakteeriartriitti, reaktiivinen artriitti)
 • Nivelpunktio (solut, kiteet, bakteeriviljely ja tarvittaessa gramvärjäys), seerumin uraattipitoisuus (voi olla akuutissa kihtikohtauksessa normaali)
C Pitkittynyt/pikkunivelpainotteinen niveltulehdus (nivelreuma?)
 • Seerumin reumatekijä ja sitrulliinipeptidivasta-aineet
D Tähdellä* merkityt esitiedot positiivisia (ks. kohta A) ja äkillinen niveltulehdus nuorella henkilöllä (infektioartriitti, reaktiivinen niveltulehdus?)
 • Ulosteviljely, Yersinia-, Salmonella- ja kampylobakteerivasta-aineet
 • Klamydia-PCR virtsasta (tai antigeenin osoitus virtsaputkesta tai kohdunkaulankanavasta), tarvittaessa gonokokkiviljely
 • Klamydiavasta-aineet (pitoisuus voi pysyä suurena pitkään aiemmin sairastetun taudin jälkeen, minkä vuoksi ensivirtsan PCR-testi on ensisijainen herkkyytensä ja spesifisyytensä takia)
E Mahdollinen puutiaisen pisto tai erythema migransiksi (EM) sopiva ihomuutos anamnestisesti (tai tilassa)
 • Borrelia burgdorferi -vasta-ainetutkimus Negatiivinen tulos taudin alkuvaiheessa (EM tai artralgiat) ei sulje pois Lymen borrelioosia.
 • Uusintanäyte 1–2 kuukauden kuluttua suositeltava
 • Artriitissa nivelnesteen borrelia-PCR voi varmentaa, mutta negatiivinen tulos ei sulje pois
Rokkoihottuma
 • Vihurirokon taudinkuva?
 • Pogostan taudin vasta-aineet, jos kutiava ihottuma loppukesällä tai syksyllä.
 • Parvorokko?
F Edeltävä kuumeinen kurkkukipu (reumakuume?)
 • Streptokokkiviljely nielusta, EKG
Sivuääni sydämessä, migroiva polyartriitti, pidentynyt PQ-aika tai perikardiitin merkit (reumakuume?)
 • AST (tutkitaan kliinisissä reumakuume-epäilyissä, negatiivinen tulos puhuu reumakuumetta vastaan)
 • Sydämen kaikututkimus, thoraxröntgenkuvaus
G Aurinkoihottuma, valkosormisuus, sicca-oireet (systeemiset sidekudossairaudet)
 1. Tumavasta-aineet
H Verenkuva poikkeava, voimakkaat yösäryt (leukemia, muu pahanlaatuinen tauti?)
 • Valkosolujen erittelylaskenta ja verihiutaleet
 • Röntgenkuvaus usein tarpeen
Taulukko 3. Erotusdiagnostiikassa huomioon otettavien tautien erityispiirteitä.
Tauti Erityispiirteet
Nivelrikko Rasitukseen liittyvä kipu ja sitä seuraava särky
Luinen paksunnos nivelessä (esim. sormen DIP- tai PIP-nivelessä)
Lyhytkestoinen nivelten kankeus aamulla ja liikkeelle lähtiessä.
Spondyloartropatiat ja -artriitit Periytymistaipumus
HLA-B27-assosiaatio 60–80 %:lla
Painottuu alaraajoihin Entesopatiat
Yleensä oligo- tai monoartriitti
Daktyliitti eli makkarasormi tai makkaravarvas (ks. Aikakauskirja Duodecim (www «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95528.pdf»2) ja «Daktyliitti»1, «Daktyliitti»2)
Polymyalgia rheumatica Lihasarkuus hartioiden ja lantion seudussa
Joskus synoviitteja, yleensä polvissa tai ranteissa
Potilas ei kykene menemään kyykyyn eikä nostamaan käsiään.
Kankeus ja jäykkyys levon tai paikallaan olon jälkeen
Huomioi jättisoluarteriitin mahdollisuus.
Virusartriitit Alkaa yleensä akuutisti.
Yleensä poly- tai oligoartriitti.
Usein myös ihottuma.
Usein syyskesällä tai syksyllä.
Kihti Niveltulehdus ilmaantuu hyvin nopeasti, usein yön aikana.
Useimmiten monoartriitti.
Tulehduksen tunnusmerkit, arkuus, turvotus ja punoitus yleensä prominentteja.
Yli puolessa tapauksista alkaa isovarpaan tyvinivelestä ( «»2, vaatii käyttöoikeuden)
Metabolinen oireyhtymä ja diureettihoito altistavat
Esiintyy myös iäkkäillä nivelrikkoa sairastavilla naisilla
Septinen artriitti Yleensä myös yleisoireita, mutta ei välttämättä (esim. vanhukset).
Yleensä akuutti monoartriitti.
Voi myös esiintyä oligoartriittina.
Lymen borrelioosi Primaari-ihottuma (erythema migrans, EM) voi puuttua.
Alkuvaiheessa artralgiat ja myalgiat tavallisia, myöhemmin mono- (usein polvi) tai oligoartriitti
Hydrops merkittävämpi kuin kipu
Daktyliitteja tai tendiniittejä voi esiintyä.
Ks. Lääkärin käsikirjan artikkeli «»3 (vaatii käyttöoikeuden).
Psoriaasi Sukuanamneesi
DIP-nivelaffisio tyypillinen mutta harvinainen
Tavallisimmin oligoartriitti, mutta polyartriitti ja spondyloartriitti mahdollisia
Ihottuma
Kynsimuutokset
Daktyliitti eli makkarasormi tai makkaravarvas
Ks. Lääkärin käsikirjan artikkeli «»4 (vaatii käyttöoikeuden).
Ks. Käypä hoito -suositus Psoriasis (iho ja nivelet) «Psoriaasi ja nivelpsoriaasi»10.
Kuva 1.

Daktyliitti. © Markku Kauppi

Kuva 2.

Daktyliitti. © Markku Kauppi

Kuvantamistutkimukset

 • Kliinisen tutkimuksen tukena kuvantamisella voidaan osoittaa niveltulehdus ja pysyvät vauriot.

Röntgenkuvaus (natiivikuvaus)

 • Röntgentutkimukset tehdään yksiköissä, joissa kuvaustekniikkaan ja kuvien laatuun kiinnitetään erityistä huomiota «Laasonen L. Tavanomainen röntgentutkimus perifeeri...»44.
 • Nivelreuman ja muiden perifeeristen niveltulehdusten diagnostiikassa kuvataan kädet ja jalkaterät. Keuhkojen röntgenkuva on osa erotusdiagnostiikkaa, ja se on syytä ottaa myös ennen immunosupressiivisten lääkkeiden aloitusta.
 • Taudin seurannassa voidaan harkitusti käyttää käsi- ja jalkateräkuvia.
 • Nivelreuma ei aiheuta muutoksia selkärankaan lukuun ottamatta kaularankaa, jossa voi ilmetä, erityisesti pitkään vaikeaa tautia sairastaneilla potilailla nikamasiirtymiä, joista tyypillisin on atlantoaksiaalinen subluksaatio. Siirtymät ovat parhaiten todettavissa sivulta otetuissa kaularangan eteen- ja taaksetaivutuskuvissa. Vaikeisiin reumaattisiin kaularankavaurioihin (etenkin atlantoaksiaalinen subluksaatio) liittyy selkäydinvamman riski pään voimakkaissa ääriliikkeissä, mikä on huomioitava yleisanestesiassa (kaularangan taivutuskuvat syytä ottaa preoperatiivisesti).

Kaikututkimus

Magneettikuvaus

 • Magneettikuvaus antaa nykyisistä kuvantamistekniikoista parhaan anatomisen kuvan nivelistä ja ympäröivistä pehmytkudoksista «Magneettikuvaus on paras kuvantamismenetelmä nivelreuman aiheuttamien muutosten toteamisessa.»A.
 • Varjoainetehostusta käyttämällä voidaan havaita aktiivinen synoviitti ja eroosiot näkyvät aikaisemmin kuin tavanomaisissa kuvissa.
 • Magneettitutkimusta ei yleensä tarvita taudin diagnostiikassa ja seurannassa. Selviä aiheita ovat erotusdiagnostiset ongelmat.
  • Kaularangan magneettikuvaus kuuluu vaikeiden kaularankamuutosten perustutkimuksiin. Subluksaatiot diagnosoidaan taivutusröntgenkuvilla, joissa todettujen nikamasiirtymien lisävaikutus huomioidaan arvioitaessa magneettikuvan löydöstä, josta voidaan dokumentoida mahdolliset hermorakenteiden ja selkäytimen puristumat.

Nivelreuman hoito

Tuoreen nivelreuman hoito

Kuntoutus

 • Fyysinen harjoittelu on kuntoutusmuoto, jolla on paras vaikutus toimintakykyyn.
 • Kuntoutuksen tavoitteena on hoidon tavoin edistää potilaan toiminta- ja työkykyä sekä hyvinvointia. Hoito ja kuntoutus tukevat toisiaan: jos onnistunut hoito palauttaa toimintakyvyn, kuntoutustarve on vähäinen.
 • WHO:n ICF-luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health) (www «http://www.who.int/classifications/icf/en/»6) tarjoaa viitekehyksen kuntoutustoimenpiteille, jotka voivat kohdistua sekä vajaakuntoiseen itseensä että hänen fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä.

Lääkinnällinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus

 • Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on mahdollistaa vajaakuntoisen osallistuminen työelämään kehittämällä hänen ammatillisia taitojaan ja työolojaan.
 • Työssä jatkamisen mahdollisuudet on selvitettävä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä. Selvitys edellyttää työterveyshuollon lausuntoa «http://www.kela.fi/ohjeita-palveluntuottajalle_tyoterveyshuollon-90-paivan-lausunto»8. Jos potilas ei kuulu työterveyshuollon piiriin, voidaan kuntoutuksen edellytysten arvioimiseksi kääntyä työvoimatoimiston tai Kelan puoleen ja harkita moniammatillisen kuntoutuskokouksen järjestämistä reumatologisessa hoitotiimissä tai kuntoutustutkimusyksikössä.
 • Suositus ammatilliseen kuntoutukseen edellyttää SVB-lomakkeelle laadittua kuntoutussuunnitelmaa. Vakituisesti työelämässä oleville kuntoutuksen kustantaa potilaan eläkevakuutusyhtiö, muille Kela.
 • Ammatillinen kuntoutus turvaa työkykyä todennäköisimmin silloin, kun kyseessä on työkyvyttömyyden uhka tai työkyvyttömyys on ollut vasta tilapäistä «Ammatillinen kuntoutus turvaa työkykyä todennäköisimmin silloin, kun kyseessä on työkyvyttömyyden uhka tai työkyvyttömyys on ollut tilapäistä.»B.

Nivelreuman hoidon jatkuvuus

 • Nivelreumaan ei ole parantavaa hoitoa. Reumalääkkeiden käyttöä jatketaan yleensä vuosia tai vuosikymmeniä, koska reuman oireet yleensä palaavat, jos lääkitys lopetetaan. Vuosia oireettoman potilaan lääkitystä voidaan kuitenkin vähentää yksilöllisesti tilannetta seuraten.
 • Nivelreumapotilaista 10–15 % pääsee pitkäaikaiseen lääkkeettömään remissioon «Nivelreumapotilaista 10–15 % voi päästä pitkäaikaiseen lääkkeettömään remissioon.»A.
 • Nivelreumapotilaan on oltava reumanhoitoon perehtyneen lääkärin seurannassa vuosittain.
 • Jos tauti aktivoituu kun lääkitystä on purettu, palataan lääkitykseen, joka aikanaan antoi hyvän hoitovasteen:
  • Voidaan aloittaa metotreksaatti pistoksina tai tabletteina, vaikka sitä olisi aiemmin kokeiltu ja sen käyttö olisi lopetettu (usein riittämättömästä annostelusta johtuvan tehottomuuden tai lievien sivuvaikutusten vuoksi).
  • Jos vasta-aiheita ei ole, potilaalle rakennetaan REKO-hoito, johon kuluvat metotreksaatti, sulfasalatsiini ja hydroksiklorokiini sekä pieniannoksinen glukokortikoidi (yleensä prednisoloni 5–7,5 mg tai vastaava).
  • Leflunomidia voidaan myös käyttää.
 • Metotreksaatin pohjalle rakentuvaan yhdistelmähoitoon vastaamatonta tai huonosti vastaavaa tautia hoidetaan biologisilla lääkkeillä.
 • Pitkäänkin kestäneessä taudissa tavanmukainen yhdistelmähoito on biologisen lääkityksen veroinen potilailla, jotka eivät ole riittävästi vastanneet metotreksaatille monoterapiana «Pidempäänkin kestäneessä nivelreumassa perinteinen yhdistelmähoito on biologisen lääkityksen veroinen potilailla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta metotreksaatille.»A.

Nivelreuman hoidossa käytettäviä lääkkeitä

Nivelreumassa käytettävät synteettiset reumalääkkeet (conventional synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs, csDMARDs)

Taulukko 4. Metotreksaattihoidossa huomioitavia seikkoja
Annos Aloitusannos on 10–15 mg pistoksena tai suun kautta annosteltuna.
Aloitusannosta seuraavalla viikolla annetaan ylläpitoannos «Bykerk VP, Akhavan P, Hazlewood GS ym. Canadian Rh...»115.
Suositeltava ylläpitoannos alkuvaiheessa on 20–25 mg kerran viikossa.
Ajan myötä ylläpitoannos on yksilöllinen haittojen ja hyödyn mukaan.
Haittavaikutukset Tavalliset:
Vatsavaivat, pahoinvointi, huimaus, hiusten lähtö, stomatiitti, aminotransferaasiarvojen suureneminen; punasolujen koon kasvu
Harvinaiset:
Interstitiaalinen keuhkoreaktio, sytopeniat
Yhteisvaikutukset Trimetopriimi, probenesidi
Vasta-aiheet Raskaus ja imetys
Miehen ei tarvitse keskeyttää metotreksaatin käyttöä raskautta suunniteltaessa «Malm H. Isän kautta välittyvä teratogeneesi - aihe...»53.
Varovaisuutta noudatettava Munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 60 ml/min) «The effect of age and renal function on the effica...»52, maksasairaudet, keuhkofibroosi
Hyödyllinen yhdistelmä Hydroksiklorokiini + sulfasalatsiini, biologiset lääkkeet, syklosporiini
Muuta Lääkehoidon perusta
Hyötyosuus parhain ihon alle tai lihakseen annosteltaessa
Foolihapon käyttö (5 mg/vk esim. seuraavana päivänä) parantaa hoidon siedettävyyttä ja turvallisuutta.
Aminotransferaasiarvon suureneminen 3 x viitearvon yli antaa aiheen selvittää ASAT/ALAT-arvon suurenemisen mahdolliset muut syyt; jos johtuu metotreksaatista, etsitään potilaan sietämä suurin annos.
Taulukko 5. Sulfasalatsiinihoidossa (enterovalmisteet) huomioitavia seikkoja
Annos Aloitus 500 mg × 2, 1–2 viikon kuluessa 1 g × 2.
Haittavaikutukset Tavalliset:
Vatsavaivat, lievät keskushermostoperäiset oireet, hoidon loputtua korjaantuva oligospermia ja siittiöiden liikkuvuuden heikkeneminen
Harvinaiset:
Vaikea yliherkkysihottuma
Vakavat verenkuvamuutokset
Yhteisvaikutukset Voi heikentää digoksiinin imeytymistä
Vasta-aiheet Yliherkkyys sulfonamideille ja salisylaateille
Hyödyllinen yhdistelmä Metotreksaatti + hydroksiklorokiini
Kulta
Muuta Usein osana monilääkehoitoa
Raskauden ja imetyksen aikana voi käyttää
Raskauden aikana suositellaan foolihapon käyttöä.
Taulukko 6. Hydroksiklorokiinihoidossa huomioitavia seikkoja
Annos Noin 5 mg/kg/vrk
Haittavaikutukset Tavalliset:
Vatsavaivat, lievät keskushermostoperäiset oireet, painajaiset, auringonvaloherkkyys
Harvinaiset:
Retinopatia, myopatia, kardiomyopatia
Yhteisvaikutukset
Vasta-aiheet Silmänpohjan makulamuutokset
Hyödyllinen yhdistelmä Kulta (=natriumaurotiomalaatti)
Metotreksaatti ja sulfasalatsiini
Muuta Usein osana monilääkehoitoa
Raskauden ja imetyksen aikana voi käyttää
Hoidon alussa ja 5 vuoden käytön jälkeen on suositeltu silmälääkärin arviota «Marmor MF, Kellner U, Lai TY ym. Revised recommend...»114.
Taulukko 7. Leflunomidihoidossa huomioitavia seikkoja
Annos 20 mg x 1/vrk (maha-suolikanavaan kohdistuvien tai muiden haittojen takia voidaan ottaa 20 mg joka toinen päivä)
Haittavaikutukset Ripuli, korjaantuva hiusten lähtö, ihottuma, pääsärky
Yhteisvaikutukset Rifampisiini (suurentaa pitoisuutta)
Vasta-aiheet Maksasairaus, raskaus
Muuta Jos aminotransferaasiarvot suurentuvat 2−3-kertaisiksi, tarkka seuranta on aiheellinen.
Jos arvot pysyvät suurina, on syytä lopettaa leflunomidin käyttö ja harkita elimistöstä poistamiseksi kolestyramiinia (ks. Duodecimin lääketietokanta «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/laake.dlr_laake.etusivu»10, vaatii käyttöoikeuden)
Nuorilla naisilla raskaussuunnitelma voi viivästyä leflunomidin pitkän varoajan vuoksi.
Taulukko 8. Syklosporiinihoidossa huomioitavia seikkoja
Annos Alkuannos 2,5–3 mg/kg/vrk, ei yli 4 mg/kg/vrk
Haittavaikutukset Tavalliset:
Karvoituksen lisääntyminen, vapina, munuaisten huonontunut toiminta, kohonnut verenpaine, ienhypertrofia, vatsavaivat, parestesiat
Yhteisvaikutukset Pitoisuutta suurentavat:
Erytromysiini, doksisykliini, eräät sienilääkkeet ja kalsiuminestäjät, propafenoni, H2-salpaajat, metokloparamidi, ehkäisytabletit (p.o.), mäkikuisma
Pitoisuutta pienentävät:
Barbituraatit, karbamatsepiini, fenytoiini, metamitsoli, rifampisiini, nafsilliini, trimetopriimi (i.v.), sulfadimidiini (i.v.)
Vasta-aiheet Syöpä ja sen esiasteet, epätasapainoinen verenpainetauti, munuaisten vajaatoiminta, immuunipuutostila, raskaus, imetys
Hyödyllinen yhdistelmä Metotreksaatti
Muuta Verenpaineen ja munuaisiin kohdistuvien haittavaikutusten vuoksi tarkka seuranta on tarpeen: jos kreatiniinipitoisuus suurenee yli 30 % lähtötasosta (2–3:n alkumittauksen keskiarvo), annos on syytä puolittaa.
Taulukko 9. Kultahoidossa (geneerinen nimi natriumaurotiomalaatti) huomioitavia seikkoja
Annos Lihakseen, 10 mg:n koeannoksen jälkeen 50 mg viikoittain kyllästysannokseen 13 mg/kg saakka
Ylläpitoannos 50 mg 1–4 viikon välein vasteen mukaan
Haittavaikutukset Tavalliset:
Ihottuma, stomatiitti, proteinuria
Harvinaiset:
Vaikeat verenkuvamuutokset Interstitiaalinen keuhkoreaktio
Polyneuropatia
Yhteisvaikutukset
Vasta-aiheet Vaikeat verenkuvamuutokset, munuais- ja maksasairaus, raskaus (raskauden lopulla äidin indikaatioilla tarvittaessa sallittu).
Hyödyllinen yhdistelmä Hydroksiklorokiini
Metotreksaatti
Muuta Toistuva proteinuria on yleensä merkki membranoosisesta glomerulonefriitistä, ja hoito on tällöin syytä keskeyttää.
Taulukko 10. Atsatiopriinilääkityksessä huomioitavia seikkoja
Annos 50 mg/vrk ensimmäisen viikon ajan, minkä jälkeen 2–2,5 mg/kg/vrk 2–3 annokseen jaettuna
Haittavaikutukset Tavalliset:
Vatsavaivat, pahoinvointi, aminotransferaasiarvojen suureneminen
Harvinaiset:
Vaikeat sytopeniat
Yhteisvaikutukset Allopurinoli (vaarallinen yhteisvaikutus)
Vasta-aiheet Raskaus (äidin indikaatioilla tarvittaessa sallittu) ja imetys (ellei tärkeätä äidin hoitamiseksi).
Hyödyllinen yhdistelmä
Muuta Aminotransferaasiarvojen selvä suureneminen vasta-aihe lääkityksen jatkamiselle; tiopuriinitransferaasigeenin määritys?
Taulukko 11. Mykofenolaattihoidossa huomioitavia seikkoja
Annos 1–2 g vuorokaudessa jaettuna kahteen annoserään
Haittavaikutukset Tavalliset:
pahoinvointi, ripuli, vatsakipu, infektioherkkyys, leukopenia, trombosytopenia, anemia
Harvinaiset:
maksa-arvojen nousu, munuaisten vajaatoiminta
Yhteisvaikutukset rifampisiini, rifamysiini
Vasta-aiheet Imetys ja raskaus
Hyödyllinen yhdistelmä
Muuta Ei suositella otettava eläviä rokotteita lääkityksen aikana ihosyövän riski on suurentunut
Taulukko 12. Syklofosfamidihoidossa huomioitavia seikkoja
Annos 1,5–2,5 mg/kg/vrk 2–3 annokseen jaettuna (p.o.).
Haittavaikutukset Tavalliset:
Vatsavaivat, sytopeniat, infektioherkkyys, hedelmättömyys
Harvinaiset:
Sekundaarisyövät (suhteessa hoidon kestoon)
Yhteisvaikutukset
Vasta-aiheet Infektioherkkyys, raskaus, imetys
Hyödyllinen yhdistelmä
Muuta Jäämässä pois käytöstä
Voi käyttää systeemimanifestaatioiden hoitoon
Taulukko 13. Penisillamiinihoidossa huomioitavia seikkoja
Annos Aloitus 125 mg × 1/vrk; annosta suurennetaan 125 mg neljän viikon välein määrään 500–600 mg/vrk.
Haittavaikutukset Tavalliset:
Ihottuma, stomatiitti, makuhäiriö, proteinuria
Harvinaiset:
Verenkuvamuutokset, myasthenia gravis, polymyosiitti, SLE, Goodpasturen oireyhtymä, pemfigus
Yhteisvaikutukset
Vasta-aiheet Munuaisten vajaatoiminta, raskaus
Ei suositella imetyksen aikana
Hyödyllinen yhdistelmä Ei käytetä lääkeyhdistelmissä
Muuta Erityislupavalmiste
Toistuva proteinuria on yleensä merkki membranoottisesta glomerulonefriitistä. Hoito on tällöin syytä keskeyttää
Hankalan annostelun ja haittavaikutusten (erityisesti makuhäiriö) vuoksi jäämässä pois käytöstä

Nivelreuman biologiset lääkkeet

Taulukko 14. Nivelreuman biologiset hoidot
Geneerinen valmiste Lääkeryhmä Vaikutus-
mekanismi
Puoliin-
tumisaika
Antoreitti Annos Huomioitavaa
Adalimumabi TNF-alfan estäjä Humaani monoklonaalinen vasta-aine 10–18 vrk Ihon alle 40 mg kahden viikon välein                         
Etanersepti TNF-alfan estäjä p75 reseptorin fuusioproteiini 3 vrk Ihon alle 50 mg viikossa  tai 25 mg kahdesti viikossa
Sertolitsumabipegoli TNF-alfan estäjä humanisoitu Fab’-vasta-ainefragmentti konjugoituna polyetyleeniglykoliin 14 vrk Ihon alle 200 mg kahden viikon välin tai 400 mg kerran kuussa Suositeltava aloitus annos aikuisille 400 mg viikoilla 0, 2, 4
Golimumabi TNF-alfan estäjä Humaani monoklonaalinen vasta-aine 9–15 vrk Ihon alle 50 mg kerran kuussa Jos ei hoitovastetta, yli 100 kg painavalle 100 mg kerran kuussa
Infliksimabi TNF-alfan estäjä Kimeerinen, monoklonaalinen vasta-aine 10 vrk Suoneen 3 mg/kg viikoilla 0, 2, 6  sekä ylläpitoon 8 viikon välein
Rituksimabi B-solujen estäjä CD20:n kimeerinen monoklonaalinen vasta-aine 3–4 vrk Suoneen 500–1 000 mg kahden viikon välein,   uusinta vasteen mukaan 6–12 kk: n kuluttua immunoglobuliinitasot määritettävä ennen aloitusta ja hoidon aikana seurattava
Abatasepti T-solujen salpaaja CTLA4:n kostimulaation monoklonaalinen estäjä, fuusioproteiini 8–25 vrk Suoneen/ ihon alle 500–1 000 mg painon mukaan kahden viikon välein 1 kk:n  ajan,  sitten 4 viikon välein  tai 125 mg kerran viikossa ihon alle Hoito injektiona ihon alle voidaan aloittaa kyllästysannoksella laskimoon tai ilman sitä.
Tosilitsumabi Interleukiini 6 -reseptorin salpaaja IL6-reseptoriin sitoutuva monoklonaalinen IgG1-vasta-aine. 8–14 vrk Suoneen/ ihon alle 8 mg/kg 4 viikon välein  tai 162 mg kerran viikossa ihon alle Vaikuttaa CRP:hen, mikä huomioitava infektiota epäiltäessä, lipidit
Anakinra Interleukiini 1:n estäjä Reseptoriantagonisti 7–8 tuntia Ihon alle 100 mg päivittäin

Biologisten lääkkeiden infektio- ja pahanlaatuisuusriski

Tuumorinekroositekijä alfan (TNF-alfa) estäjät

Interleukiini 1 -reseptorin salpaaja

Interleukiini 6 -reseptorin salpaaja

B-solujen salpaaja (rituksimabi)

T-solujen salpaaja (abatasepti)

Glukokortikoidit

Tulehduskipulääkkeet ja muut kipulääkkeet

Osteoporoosin estäminen

 • Nivelreumassa tulehdus ja annoksen mukaan glukokortikoidihoito altistavat sekundaariselle osteoporoosille. Glukokortikoidit suurentavat myös suoraan luunmurtumariskiä, joten osteoporoosin ehkäiseminen on tärkeää. Ks. Käypä hoito -suositus Osteoporoosi «Osteoporoosi»9.

Ateroskleroosiriskin huomioiminen hoidossa

Ruokavalion vaikutus nivelreuman oireisiin

 • Ruokavalion (kasvisruokavalio, Välimeren ruokavalio sekä elementaali- ja eliminaatiodieetit) vaikutus nivelreuman oireisiin (kipu, jäykkyys ja liikuntakyky) on epävarmaa, eikä erityisdieettejä suositella nivelreuman hoidoksi «Hagen KB, Byfuglien MG, Falzon L ym. Dietary inter...»100. Tutkimusten potilasmäärät ovat olleet pieniä, ja niiden luotettavuutta heikentävät tutkimusasetelmiin liittyneet systemaattiset virheet.

Reumaortopedia

 • Aktiivisella nivelreuman lääkehoidolla pyritään siihen, ettei reumaleikkauksia tarvita.
 • Reumakirurgiset leikkaukset ovatkin vähentyneet huomattavasti lääkehoidon tehostumisen myötä «Jämsen E, Virta LJ, Hakala M ym. The decline in jo...»102. Pitkään nivelreumaa sairastaneilla on usein nivelvaurioita, joiden oireita voidaan lievittää kirurgisesti «Matti U.K. Lehto. Reumaortopedian valtakunnallinen...»103.
 • Operatiivinen synovektomia yleensä tähystystoimenpiteenä on aiheellinen, jos yksittäisen nivelen tulehdus ei rauhoitu aktiivisella lääkehoidolla. Sillä voidaan usein lievittää nivelen kipua ja jäykkyyttä. Tulehduksen uusiutumisen estämiseksi reumalääkityksen pitää leikkauksen jälkeen olla tehokasta. Puhdistusleikkaus ei anna pitkäkestoista hyötyä, jos nivelen rustopinta on pahasti vioittunut. Polvinivelessä operatiivisen synovektomian vaihtoehto voi olla radioisotooppihoito, mutta sitä annetaan vain harvoissa yliopistosairaaloissa.
 • Konservatiiviselle hoidolle resistentin tenosynoviitin ja jännekyhmyn aiheuttama liikerajoitus voidaan hoitaa puhdistusleikkauksella. Rannekanavan alueella leikkaukseen liitetään medianushermon vapautus «Simmen BR, Bogoch ER, Goldhahn J. Surgery Insight:...»104.
 • Luudutusleikkauksella voidaan saada pahoin vaurioitunut nivel kivuttomaksi ja parantaa raajan toimintakykyä. Luudutuksilla voidaan myös korjata haittaavia virheasentoja tai estää niiden pahenemista. Yleisimmin luudutuksia tehdään ranteeseen, alempaan nilkkaniveleen, isovarpaaseen ja joskus myös sormiin.
 • Vaikeita reumaattisia kaularankamuutoksia voidaan hoitaa vauriotyypin mukaisin leikkauksin. Atlantoaksiaalisessa horisontaalisessa siirtymässä (AAS) tehdään yleensä CI–II-luudutus.
 • Lonkan ja polven tekonivelleikkausten tulokset ovat hyviä «Simmen BR, Bogoch ER, Goldhahn J. Surgery Insight:...»104. Olkapään tekonivelmalli valitaan potilaskohtaisesti. Kiertäjäkalvosimen puuttuessa käytetään yhä useammin ns. käänteistä proteesia, jolla liikettä on mahdollista saada hartialihaksen toiminnalla. Suurten nivelten proteesien kymmenen vuoden seuranta-ajalla kiinnipysyvyys on nivelittäin vaihdellut 85 %:sta 95 %:iin (ks. Lääkärin käsikirja, Reumakirurgia «»5, vaatii käyttöoikeuden) «Ikävalko M. Rheumatoid Elbow Destruction and its T...»105.
 • Reumapotilaalla voidaan harkitusti käyttää nilkan, ranteen ja käden alueen proteeseja. Tekonivelien uusintaleikkaukset ovat reumapotilailla usein haastavia «Simmen BR, Bogoch ER, Goldhahn J. Surgery Insight:...»104.
 • Haittaavat limapussit ja reumakyhmyt voivat olla aihe kirurgiselle hoidolle.
 • Nivelreumapotilaiden leikkausinfektioriskiä suurentavat potilaan muut sairaudet, kuten diabetes, verenkiertohäiriöt ja aiempien toimenpiteiden yhteydessä esiintyneet infektiot.
 • Reumalääkitykseen ja erityisesti biologisiin lääkkeisiin liittyy yleisesti infektioalttiutta, mikä huomioidaan leikkausriskiä arvioitaessa. Suuren infektioriskin potilailla lääkitys tauotetaan potilas- ja lääkekohtaisesti ennen leikkausta ja sen jälkeen. Lääketauon ongelmana on, että sen aikana mahdollisesti tapahtuva reumatulehduksen aktivoituminen voi huonontaa leikkaustulosta ja jopa suurentaa infektioriskiä. Lääketauotuksesta leikkausten yhteydessä on annettu monia ohjeita, mutta selvää näyttöä tauotusten hyödystä on vähän. Yleisesti voidaan linjata, ettei biologista lääkettä kannata annostella 1–2 viikon aikana ennen leikkausta eikä leikkauksen jälkeen ennen kuin haavan primaariparaneminen näyttää hyvältä. Pienten, puhtaiden elektiivisten toimenpiteiden yhteydessä ei biologisten lääkkeiden taukoa tarvita.

Potilasohjaus

Hoidon seuranta ja porrastus

 • Työryhmä suosittelee tuoreen nivelreuman hoitopolkumallia kuhunkin tuoreita nivelreumapotilaita hoitavaan yksikköön. Sen tehtävä ja tavoite on varmistaa, että
  • potilas aloittaa suunnitellun lääkityksen
  • lääkkeiden haittavaikutukset eivät estä tehokkaan lääkityksen käyttöä
  • hoidon tavoite remissio saavutetaan ensimmäisten kuukausien aikana
  • remissio säilyy.
 • Nivelreumapotilaan seurantakäynnillä sairauden aktiivisuus arvioidaan käyttämällä seuraavia mittareita:
  • potilaan oma arvio: toimintakyky (HAQ-lomake «hoi21010b.pdf»1 ), kipu (VAS «hoi21010c.pdf»4), uupumus, kokonaisarvio nivelreuman aktiivisuudesta, oireiset nivelet ja kipulääkityksen käyttö
  • lääkärin arvio: turvonneet ja arat nivelet 46 nivelen (päkiänivelet mukaan luettuina) mukaan ja sen pohjalta yleisarvio sairauden aktiivisuudesta
  • laboratorioarvot: lasko, CRP
  • sairauden aktiivisuusindeksi (DAS28-lomake «DAS28-lomake»1).
 • Käsien ja jalkojen natiiviröntgenkuvauksia suositellaan diagnoosivaiheessa, kahden vuoden seurantatutkimuksessa ja sen jälkeen oirekuvan mukaan.
 • Työryhmä suosittelee, että reumayksikkö varmistaa hyvän hoitotuloksen pysyvyyden kahteen vuoteen saakka ja että potilas käy sen jälkeen vuosittain reumasairauksiin perehtyneen lääkärin vastaanotolla «Aktiivinen ote nivelreumapotilaan hoitoon parantaa merkitsevästi hoitotulosta.»A.
 • Perusterveydenhuolto tai työterveyshuolto tarkistaa lääkityksen turvakokeet www «https://www.reumatologinenyhdistys.fi/ohjeet/»11.
 • Lääkityksen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ks. Raskaus ja imetys -tietokanta «https://www.terveysportti.fi/apps/raim/»5 (vaatii Terveysportin käyttöoikeuden).
 • Biologisia hoitoja käytettäessä infektioherkkyys on otettava huomioon, ja potilaiden rokotussuojasta on huolehdittava.
 • Kiinteä yhteistyö reumatologisen keskuksen reumasairauksien yksikön ja perusterveydenhuollon välillä on välttämätön, koska nivelreuman hoito merkitsee vuosia kestävää lääkehoitoa
 • Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että perusterveydenhuollossa mahdollinen reuman aktivoituminen osataan tunnistaa,
 • Potilas ohjataan takaisin reumatologille, jos aktivoitumista ei saada "työkalupakin" välinein hallintaan (taulukko «Perusterveydenhuollon lääkärin työkalupakki...»15).
Taulukko 15. Perusterveydenhuollon lääkärin työkalupakki
Perusterveydenhuollon lääkärin työkalupakki:
Nivelreuman aktivoituessa:
 • yksittäisten tulehtuneiden nivelten glukokortikoidi-injektiot
 • synteettisten reumalääkkeiden annosten suurentaminen tehokkaalle tasolle
 • pieniannoksinen (5–7,5 mg/vrk) systeeminen glukokortikoidihoito määräaikaisesti
 • sen seuranta, että tulehdus saadaan näillä toimilla hallintaan
 • konsultaatio, jos edellä mainitut toimet eivät korjaa potilaan tilannetta
Oireitten lisääntyessä ilman merkkejä nivelreuman aktivoitumisesta:
 • kipuoireiden taustatekijöiden selvittäminen ja niihin puuttuminen
 • kipulääkityksen optimointi
 • fysioterapia ja muu lääkkeetön hoito
 • apuvälineet

Nivelreuman hoitojen kustannusvaikuttavuus

 • Nivelreuma aiheuttaa huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia, jotka johtuvat lisääntyneestä terveydenhuollon resurssien käytöstä (suorat kulut) ja sairastuneiden vähentyneestä tuotantopanoksesta (epäsuorat kulut).
 • Alkaneen nivelreuman varhainen hoitotulos ennustaa voimakkaasti suoria ja epäsuoria kustannuksia «Puolakka K, Kautiainen H, Mottonen T ym. Use of th...»109, «Hallert E, Husberg M, Skogh T. 28-Joint count dise...»110. Varhainen remissio turvaa työkyvyn «Puolakka K, Kautiainen H, Möttönen T ym. Early sup...»49.
 • Nivelreuman hyvä hoitotulos, parhaimmillaan remissio, tuottaa huomattavia säästöjä ja lisäksi parantaa potilaiden elämänlaatua.
 • Jos nivelreuma jatkuu aktiivisena, potilasta uhkaavat nivelten vaurioituminen, toimintakyvyn huononeminen ja työkyvyn menetys. Tuotantopanoskustannukset ovat vanhastaan muodostaneet valtaosan kokonaiskustannuksista «Kobelt G, Eberhardt K, Jönsson L ym. Economic cons...»111.
 • Jos tavanmukainen antireumaattinen lääkitys on tehoton, kalliskin lääkehoito on kustannustehokasta, jos sen turvin estetään potilaan invalidisoituminen ja eläköityminen.
 • Myöhempikin hoidon tehostus vähentää työkyvyttömyyskustannuksia, jos potilaan toimintakyky voidaan sen avulla palauttaa työn vaatimuksia vastaavaksi «Augustsson J, Neovius M, Cullinane-Carli C ym. Pat...»112.
 • Nivelreumapotilaiden voinnin on useissa tutkimuksissa todettu parantuneen parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuosituhannen jälkeen sairastuneilla työkyvyttömyyden riski on pienentynyt aikaisemmasta «Rantalaiho VM, Kautiainen H, Järvenpää S ym. Decli...»113.
 • Eri lääkkeiden ja lääkeyhdistelmien kustannusvaikuttavuudesta on runsaasti tutkimuksia, mutta niissä on yleensä verrattu metotreksaattia monoterapiana muihin hoitoihin tai niiden lähtökohtana on ollut riittämätön hoitotulos metotreksaatilla eivätkä ne ole relevantteja suomalaisen hoitokäytännön kannalta. Eri biologisten lääkkeiden vertailut ovat perustuneet lyhytkestoisissa lääketutkimuksissa saatuihin tuloksiin, eivätkä ne huomioi lääkkeiden kohdentumista eri käyttäjäryhmille.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama työryhmä

Nivelreuma-suosituksen historiatiedot «Nivelreuma, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»1

Puheenjohtaja:

Kari Puolakka, LT, dosentti, sisätautien ja reumasairauksien erikoislääkäri, osastonylilääkäri; Eksote, Lappeenranta

Jäsenet:

Markku Hakala, LKT, dosentti, sisätautien ja reumasairauksien erikoislääkäri; Tampere

Markku Kauppi, LT, professori, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri, ylilääkäri; Päijät-Hämeen keskussairaala ja Tampereen yliopisto

Eero Mervaala, LT, professori; Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, farmakologian osasto, Käypä hoito -toimittaja

Laura Pirilä, LT, dosentti, sisätautien, reumasairauksien ja geriatrian erikoislääkäri; TYKS, Medisiininen toimialue, reumatologia

Tuulikki Sokka-Isler, LT, professori, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; Keski-Suomen keskussairaala ja Itä-Suomen yliopisto

Klaus Suni, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri; Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

Asiantuntijat:

Raine Tiihonen, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; Päijät-Hämeen keskussairaala

Sidonnaisuudet

Markku Hakala: Apuraha (Pirkanmaan shp), Asiantuntijapalkkio (Suomen Reumaliitto ry), Johtokunnan tms jäsenyys (Suomen Reumaliitto ry), Luentopalkkio (MSD, Fysioline, GSK), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Duodecim)

Markku Kauppi: Asiantuntijapalkkio (AbbVie, BMS, Berlin Chemie Menarin, MSD, Pfizer, Roche, UCB), Luentopalkkio (AbbVie, BMS, Berlin-Chemie Menarini, GSK, MSD, Pfizer, Roche, Sanofi, UCB), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (BMS, Berlin-Chemie Meniarini, MSD, Pfizer)

Eero Mervaala: Asiantuntijapalkkio (Kustannus Medicina Oy), Työsuhde (Yhtyneet Medix Laboratoriot), Luentopalkkio (Lääketietokeskus)

Laura Pirilä: Asiantuntijapalkkio (Pfizer Oy), Luentopalkkio (AbbVie oy, Bristol-Myers Squibb (Finland), GlaxoSmithKline OY, Labquality Days/ Labquality oy, Pfizer Oy, Pohjois-Savon sairaahoitopiiri, Roche oy, Scandinavian Neuropathological Society, Suomen Reumatologinen yhdistys ry, Turun yliopisto, Turunmaan Duodecim ry, UCB Pharma Oy Finland), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Actellion Pharmaceuticals Finland, Bristol Myer Squibb Finland, Roche Oy, UCB Pharma Oy Finland)

Kari Puolakka: Apuraha (Pfizer), Asiantuntijapalkkio (Abbvie, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer, Roche, UCB), Luentopalkkio (Bristol-Myers Squibb, Pfizer, UCB), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Bristol-Myers Squibb, Pfizer, Roche)

Tuulikki Sokka-Isler: Apuraha (Abbvie, Hospira, Pfizer), Asiantuntijapalkkio (Hospira, Novartis, Orion, Pfizer, UCB), Luentopalkkio (Abbvie, BMS, Hospira, MSD, Medac, Pfizer, Roche, UCB)

Klaus Suni: Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (MSD, Pfizer)

Kirjallisuusviite

Nivelreuma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»14

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Deane KD. Preclinical rheumatoid arthritis (autoantibodies): an updated review. Curr Rheumatol Rep 2014;16:419 «PMID: 24643396»PubMed
 2. Nielsen SF, Bojesen SE, Schnohr P ym. Elevated rheumatoid factor and long term risk of rheumatoid arthritis: a prospective cohort study. BMJ 2012;345:e5244 «PMID: 22956589»PubMed
 3. Hazes JM, Luime JJ. The epidemiology of early inflammatory arthritis. Nat Rev Rheumatol 2011;7:381-90 «PMID: 21670767»PubMed
 4. Wevers-de Boer KV, Heimans L, Huizinga TW ym. Drug therapy in undifferentiated arthritis: a systematic literature review. Ann Rheum Dis 2013;72:1436-44 «PMID: 23744979»PubMed
 5. Rantalaiho, Pirilä, Kautiainen Puolakka. Miten tuoretta nivelreumaa hoidetaan Suomessa. Suom Lääkäril 2013; 44: 2833-38
 6. Smolen JS, Landewé R, Breedveld FC ym. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update. Ann Rheum Dis 2014;73:492-509 «PMID: 24161836»PubMed
 7. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ ym. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum 2010;62:2569-81 «PMID: 20872595»PubMed
 8. Rossini M, Rossi E, Bernardi D ym. Prevalence and incidence of rheumatoid arthritis in Italy. Rheumatol Int 2014;34:659-64 «PMID: 24610538»PubMed
 9. Humphreys JH, Verstappen SM, Hyrich KL ym. The incidence of rheumatoid arthritis in the UK: comparisons using the 2010 ACR/EULAR classification criteria and the 1987 ACR classification criteria. Results from the Norfolk Arthritis Register. Ann Rheum Dis 2013;72:1315-20 «PMID: 22945499»PubMed
 10. Englund M, Jöud A, Geborek P ym. Prevalence and incidence of rheumatoid arthritis in southern Sweden 2008 and their relation to prescribed biologics. Rheumatology (Oxford) 2010;49:1563-9 «PMID: 20444855»PubMed
 11. Puolakka K, Kautiainen H, Pohjolainen T ym. Rheumatoid arthritis (RA) remains a threat to work productivity: a nationwide register-based incidence study from Finland. Scand J Rheumatol 2010;39:436-8 «PMID: 20513211»PubMed
 12. Aho K, Kaipiainen-Seppänen O, Heliövaara M ym. Epidemiology of rheumatoid arthritis in Finland. Semin Arthritis Rheum 1998;27:325-34 «PMID: 9572714»PubMed
 13. Pedersen JK, Svendsen AJ, Hørslev-Petersen K. Prevalence of rheumatoid arthritis in the southern part of denmark. Open Rheumatol J 2011;5:91-7 «PMID: 22216071»PubMed
 14. Neovius M, Simard JF, Askling J ym. Nationwide prevalence of rheumatoid arthritis and penetration of disease-modifying drugs in Sweden. Ann Rheum Dis 2011;70:624-9 «PMID: 21149495»PubMed
 15. Biver E, Beague V, Verloop D ym. Low and stable prevalence of rheumatoid arthritis in northern France. Joint Bone Spine 2009;76:497-500 «PMID: 19767228»PubMed
 16. Widdifield J, Paterson JM, Bernatsky S ym. The rising burden of rheumatoid arthritis surpasses rheumatology supply in Ontario. Can J Public Health 2013;104:e450-5 «PMID: 24495819»PubMed
 17. Gabriel SE, Michaud K. Epidemiological studies in incidence, prevalence, mortality, and comorbidity of the rheumatic diseases. Arthritis Res Ther 2009;11:229 «PMID: 19519924»PubMed
 18. Cross M, Smith E, Hoy D ym. The global burden of rheumatoid arthritis: estimates from the global burden of disease 2010 study. Ann Rheum Dis 2014;73:1316-22 «PMID: 24550173»PubMed
 19. Wallenius M, Skomsvoll JF, Irgens LM ym. Postpartum onset of rheumatoid arthritis and other chronic arthritides: results from a patient register linked to a medical birth registry. Ann Rheum Dis 2010;69:332-6 «PMID: 19717397»PubMed
 20. Kurkó J, Besenyei T, Laki J ym. Genetics of rheumatoid arthritis - a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol 2013;45:170-9 «PMID: 23288628»PubMed
 21. Aho K, Koskenvuo M, Tuominen J ym. Occurrence of rheumatoid arthritis in a nationwide series of twins. J Rheumatol 1986;13:899-902 «PMID: 3820198»PubMed
 22. Silman AJ, MacGregor AJ, Thomson W ym. Twin concordance rates for rheumatoid arthritis: results from a nationwide study. Br J Rheumatol 1993;32:903-7 «PMID: 8402000»PubMed
 23. Hensvold AH, Magnusson PK, Joshua V ym. Environmental and genetic factors in the development of anticitrullinated protein antibodies (ACPAs) and ACPA-positive rheumatoid arthritis: an epidemiological investigation in twins. Ann Rheum Dis 2015;74:375-80 «PMID: 24276366»PubMed
 24. Klareskog L, Stolt P, Lundberg K ym. A new model for an etiology of rheumatoid arthritis: smoking may trigger HLA-DR (shared epitope)-restricted immune reactions to autoantigens modified by citrullination. Arthritis Rheum 2006;54:38-46 «PMID: 16385494»PubMed
 25. Padyukov L, Silva C, Stolt P ym. A gene-environment interaction between smoking and shared epitope genes in HLA-DR provides a high risk of seropositive rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2004;50:3085-92 «PMID: 15476204»PubMed
 26. Huizinga TW, Amos CI, van der Helm-van Mil AH ym. Refining the complex rheumatoid arthritis phenotype based on specificity of the HLA-DRB1 shared epitope for antibodies to citrullinated proteins. Arthritis Rheum 2005;52:3433-8 «PMID: 16255021»PubMed
 27. Myllykangas-Luosujärvi R. Mortality and causes of death in rheumatoid arthritis in Finland in 1989. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis. Ser A vol 461, 1995
 28. Sihvonen S, Korpela M, Laippala P ym. Death rates and causes of death in patients with rheumatoid arthritis: a population-based study. Scand J Rheumatol 2004;33:221-7 «PMID: 15370716»PubMed
 29. Dadoun S, Zeboulon-Ktorza N, Combescure C ym. Mortality in rheumatoid arthritis over the last fifty years: systematic review and meta-analysis. Joint Bone Spine 2013;80:29-33 «PMID: 22459416»PubMed
 30. Ogdie A, Haynes K, Troxel AB ym. Risk of mortality in patients with psoriatic arthritis, rheumatoid arthritis and psoriasis: a longitudinal cohort study. Ann Rheum Dis 2014;73:149-53 «PMID: 23264338»PubMed
 31. Kuller LH, Mackey RH, Walitt BT ym. Determinants of mortality among postmenopausal women in the women's health initiative who report rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol 2014;66:497-507 «PMID: 24574208»PubMed
 32. Listing J, Kekow J, Manger B ym. Mortality in rheumatoid arthritis: the impact of disease activity, treatment with glucocorticoids, TNFa inhibitors and rituximab. Ann Rheum Dis 2015;74:415-21 «PMID: 24291654»PubMed
 33. Wasko MC, Dasgupta A, Hubert H ym. Propensity-adjusted association of methotrexate with overall survival in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2013;65:334-42 «PMID: 23044791»PubMed
 34. van Tuyl LH, Boers M, Lems WF ym. Survival, comorbidities and joint damage 11 years after the COBRA combination therapy trial in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2010;69:807-12 «PMID: 19451137»PubMed
 35. Nakajima A, Saito K, Kojima T ym. No increased mortality in patients with rheumatoid arthritis treated with biologics: results from the biologics register of six rheumatology institutes in Japan. Mod Rheumatol 2013;23:945-52 «PMID: 23073692»PubMed
 36. Simard JF, Neovius M, Askling J ym. Mortality rates in patients with rheumatoid arthritis treated with tumor necrosis factor inhibitors: drug-specific comparisons in the Swedish Biologics Register. Arthritis Rheum 2012;64:3502-10 «PMID: 22886739»PubMed
 37. Humphreys JH, Warner A, Chipping J ym. Mortality trends in patients with early rheumatoid arthritis over 20 years: results from the Norfolk Arthritis Register. Arthritis Care Res (Hoboken) 2014;66:1296-301 «PMID: 24497371»PubMed
 38. Masuda H, Miyazaki T, Shimada K ym. Disease duration and severity impacts on long-term cardiovascular events in Japanese patients with rheumatoid arthritis. J Cardiol 2014;64:366-70 «PMID: 24685688»PubMed
 39. Puolakka K, Kautiainen H, Pohjolainen T ym. No increased mortality in incident cases of rheumatoid arthritis during the new millennium. Ann Rheum Dis 2010;69:2057-8 «PMID: 20448281»PubMed
 40. Kerola AM, Nieminen TVM, Virta LJ, Kautiainen H, Kerola T, Pohjolainen T, Kauppi MJ, Puolakka K: No Increased Cardiovascular Mortality among Early Rheumatoid Arthritis Patients - a Nationwide Register Study in 2000 - 2008. Clin Exp Rheumatol 2015, painossa.
 41. Sokka T, Pincus T. Erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, or rheumatoid factor are normal at presentation in 35%-45% of patients with rheumatoid arthritis seen between 1980 and 2004: analyses from Finland and the United States. J Rheumatol 2009;36:1387-90 «PMID: 19411389»PubMed
 42. Möttönen T, Paimela L, Leirisalo-Repo M ym. Only high disease activity and positive rheumatoid factor indicate poor prognosis in patients with early rheumatoid arthritis treated with "sawtooth" strategy. Ann Rheum Dis 1998;57:533-9 «PMID: 9849312»PubMed
 43. Luosujärvi Riitta. Niveltensisäinen kortisonihoito. SLL 2015;70:1165-1170
 44. Laasonen L. Tavanomainen röntgentutkimus perifeeristen artriittien diagnostiikassa. Suom Lääkäril 1992;47:487
 45. van der Heijde DM. Joint erosions and patients with early rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1995;34 Suppl 2:74-8 «PMID: 8535653»PubMed
 46. Graudal NA, Jurik AG, de Carvalho A ym. Radiographic progression in rheumatoid arthritis: a long-term prospective study of 109 patients. Arthritis Rheum 1998;41:1470-80 «PMID: 9704647»PubMed
 47. Sokka T. Näkökulma. T2T-manifesti tähtää nivelreuman parempaan hoitoon. Suom Lääkäril 2011;18:1472-3
 48. Rantalaiho V, Puolakka K, Korpela M ym. Long-term results of the FIN-RACo trial; treatment with a combination of traditional disease-modifying anti-rheumatic drugs is an excellent option in early rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2012;30:S27-31 «PMID: 23073350»PubMed
 49. Puolakka K, Kautiainen H, Möttönen T ym. Early suppression of disease activity is essential for maintenance of work capacity in patients with recent-onset rheumatoid arthritis: five-year experience from the FIN-RACo trial. Arthritis Rheum 2005;52:36-41 «PMID: 15641055»PubMed
 50. Möttönen T, Hannonen P, Leirisalo-Repo M ym. Comparison of combination therapy with single-drug therapy in early rheumatoid arthritis: a randomised trial. FIN-RACo trial group. Lancet 1999;353:1568-73 «PMID: 10334255»PubMed
 51. Bingham SJ, Buch MH, Lindsay S ym. Parenteral methotrexate should be given before biological therapy. Rheumatology (Oxford) 2003;42:1009-10 «PMID: 12869673»PubMed
 52. The effect of age and renal function on the efficacy and toxicity of methotrexate in rheumatoid arthritis. Rheumatoid Arthritis Clinical Trial Archive Group. J Rheumatol 1995;22:218-23 «PMID: 7738941»PubMed
 53. Malm H. Isän kautta välittyvä teratogeneesi - aiheetonta pelkoa syytä välttää. Suom Lääkäril 2009;11:1036-7
 54. Vliet Vlieland TP, van den Ende CH. Nonpharmacological treatment of rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2011;23:259-64 «PMID: 21346575»PubMed
 55. van den Hout WB, Tijhuis GJ, Hazes JM ym. Cost effectiveness and cost utility analysis of multidisciplinary care in patients with rheumatoid arthritis: a randomised comparison of clinical nurse specialist care, inpatient team care, and day patient team care. Ann Rheum Dis 2003;62:308-15 «PMID: 12634227»PubMed
 56. Puolakka K, Kautiainen H, Möttönen T ym. Cost of Finnish statutory inpatient rehabilitation and its impact on functional and work capacity of patients with early rheumatoid arthritis: experience from the FIN-RACo trial. Scand J Rheumatol 2007;36:270-7 «PMID: 17763204»PubMed
 57. Gabay C, Hasler P, Kyburz D ym. Biological agents in monotherapy for the treatment of rheumatoid arthritis. Swiss Med Wkly 2014;144:w13950 «PMID: 24723273»PubMed
 58. Sokka T, Kautiainen H, Pincus T ym. Disparities in rheumatoid arthritis disease activity according to gross domestic product in 25 countries in the QUEST-RA database. Ann Rheum Dis 2009;68:1666-72 «PMID: 19643759»PubMed
 59. Putrik P, Ramiro S, Kvien TK ym. Inequities in access to biologic and synthetic DMARDs across 46 European countries. Ann Rheum Dis 2014;73:198-206 «PMID: 23467636»PubMed
 60. Putrik P, Ramiro S, Kvien TK ym. Variations in criteria regulating treatment with reimbursed biologic DMARDs across European countries. Are differences related to country's wealth? Ann Rheum Dis 2014;73:2010-21 «PMID: 23940213»PubMed
 61. Sokka T, Haugeberg G, Asikainen J ym. Similar clinical outcomes in rheumatoid arthritis with more versus less expensive treatment strategies. Observational data from two rheumatology clinics. Clin Exp Rheumatol 2013;31:409-14 «PMID: 23415074»PubMed
 62. Kauppi M, Pukkala E, Isomäki H. Elevated incidence of hematologic malignancies in patients with Sjögren's syndrome compared with patients with rheumatoid arthritis (Finland). Cancer Causes Control 1997;8:201-4 «PMID: 9134244»PubMed
 63. Isomäki HA, Hakulinen T, Joutsenlahti U. Excess risk of lymphomas, leukemia and myeloma in patients with rheumatoid arthritis. J Chronic Dis 1978;31:691-6 «PMID: 730824»PubMed
 64. Le Blay P, Mouterde G, Barnetche T ym. Risk of malignancy including non-melanoma skin cancers with anti-tumor necrosis factor therapy in patients with rheumatoid arthritis: meta-analysis of registries and systematic review of long-term extension studies. Clin Exp Rheumatol 2012;30:756-64 «PMID: 22766000»PubMed
 65. Smolen JS, Aletaha D, Koeller M ym. New therapies for treatment of rheumatoid arthritis. Lancet 2007;370:1861-74 «PMID: 17570481»PubMed
 66. Isomäki P. Biologisten lääkkeiden vasta-aineet reumataudeissa - teho katoaa? Suom Lääkär 2014;34:2013
 67. Garcês S, Antunes M, Benito-Garcia E ym. A preliminary algorithm introducing immunogenicity assessment in the management of patients with RA receiving tumour necrosis factor inhibitor therapies. Ann Rheum Dis 2014;73:1138-43 «PMID: 23666932»PubMed
 68. Garcês S, Demengeot J, Benito-Garcia E. The immunogenicity of anti-TNF therapy in immune-mediated inflammatory diseases: a systematic review of the literature with a meta-analysis. Ann Rheum Dis 2013;72:1947-55 «PMID: 23223420»PubMed
 69. Bendtzen K, Geborek P, Svenson M ym. Individualized monitoring of drug bioavailability and immunogenicity in rheumatoid arthritis patients treated with the tumor necrosis factor alpha inhibitor infliximab. Arthritis Rheum 2006;54:3782-9 «PMID: 17133559»PubMed
 70. Ducourau E, Mulleman D, Paintaud G ym. Antibodies toward infliximab are associated with low infliximab concentration at treatment initiation and poor infliximab maintenance in rheumatic diseases. Arthritis Res Ther 2011;13:R105 «PMID: 21708018»PubMed
 71. Keane J, Gershon S, Wise RP ym. Tuberculosis associated with infliximab, a tumor necrosis factor alpha-neutralizing agent. N Engl J Med 2001;345:1098-104 «PMID: 11596589»PubMed
 72. Mikuls TR, Moreland LW. Benefit-risk assessment of infliximab in the treatment of rheumatoid arthritis. Drug Saf 2003;26:23-32 «PMID: 12495361»PubMed
 73. Alldred A. Etanercept in rheumatoid arthritis. Expert Opin Pharmacother 2001;2:1137-48 «PMID: 11583065»PubMed
 74. Konttinen Y, Nordström D, Honkanen V ym. Biologisten reumalääkkeiden käyttöön liittyvät riskit. Lääkärilehti 2004:43:4129-36
 75. Navarro-Millán I, Singh JA, Curtis JR. Systematic review of tocilizumab for rheumatoid arthritis: a new biologic agent targeting the interleukin-6 receptor. Clin Ther 2012;34:788-802.e3 «PMID: 22444783»PubMed
 76. Bari SF, Khan A, Lawson T. C reactive protein may not be reliable as a marker of severe bacterial infection in patients receiving tocilizumab. BMJ Case Rep 2013;2013: «PMID: 24177456»PubMed
 77. Edwards JC, Szczepanski L, Szechinski J ym. Efficacy of B-cell-targeted therapy with rituximab in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2004;350:2572-81 «PMID: 15201414»PubMed
 78. Cohen SB, Emery P, Greenwald MW ym. Rituximab for rheumatoid arthritis refractory to anti-tumor necrosis factor therapy: Results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III trial evaluating primary efficacy and safety at twenty-four weeks. Arthritis Rheum 2006;54:2793-806 «PMID: 16947627»PubMed
 79. Scher JU. B-cell therapies for rheumatoid arthritis. Bull NYU Hosp Jt Dis 2012;70:200-3 «PMID: 23259629»PubMed
 80. van Vollenhoven RF, Emery P, Bingham CO 3rd ym. Longterm safety of patients receiving rituximab in rheumatoid arthritis clinical trials. J Rheumatol 2010;37:558-67 «PMID: 20110520»PubMed
 81. Kaine J, Gladstein G, Strusberg I ym. Evaluation of abatacept administered subcutaneously in adults with active rheumatoid arthritis: impact of withdrawal and reintroduction on immunogenicity, efficacy and safety (phase Iiib ALLOW study). Ann Rheum Dis 2012;71:38-44 «PMID: 21917824»PubMed
 82. Lopes RV, Furtado RN, Parmigiani L ym. Accuracy of intra-articular injections in peripheral joints performed blindly in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2008;47:1792-4 «PMID: 18820311»PubMed
 83. Sibbitt WL Jr, Peisajovich A, Michael AA ym. Does sonographic needle guidance affect the clinical outcome of intraarticular injections? J Rheumatol 2009;36:1892-902 «PMID: 19648304»PubMed
 84. Konai MS, Vilar Furtado RN, Dos Santos MF ym. Monoarticular corticosteroid injection versus systemic administration in the treatment of rheumatoid arthritis patients: a randomized double-blind controlled study. Clin Exp Rheumatol 2009;27:214-21 «PMID: 19473560»PubMed
 85. Weitoft T, Forsberg C. Importance of immobilization after intraarticular glucocorticoid treatment for elbow synovitis: a randomized controlled study. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010;62:735-7 «PMID: 20461791»PubMed
 86. Wallen M, Gillies D. Intra-articular steroids and splints/rest for children with juvenile idiopathic arthritis and adults with rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD002824 «PMID: 16437446»PubMed
 87. Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration, Bhala N, Emberson J ym. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013;382:769-79 «PMID: 23726390»PubMed
 88. Radner H, Ramiro S, van der Heijde DM ym. How do gastrointestinal or liver comorbidities influence the choice of pain treatment in inflammatory arthritis? A Cochrane systematic review. J Rheumatol Suppl 2012;90:74-80 «PMID: 22942333»PubMed
 89. Brooks J, Warburton R, Beales IL. Prevention of upper gastrointestinal haemorrhage: current controversies and clinical guidance. Ther Adv Chronic Dis 2013;4:206-22 «PMID: 23997925»PubMed
 90. Marks JL, van der Heijde DM, Colebatch AN ym. Pain pharmacotherapy in patients with inflammatory arthritis and concurrent cardiovascular or renal disease: a Cochrane systematic review. J Rheumatol Suppl 2012;90:81-4 «PMID: 22942334»PubMed
 91. Doherty M, Hawkey C, Goulder M ym. A randomised controlled trial of ibuprofen, paracetamol or a combination tablet of ibuprofen/paracetamol in community-derived people with knee pain. Ann Rheum Dis 2011;70:1534-41 «PMID: 21804100»PubMed
 92. Whittle SL, Richards BL, van der Heijde DM ym. The efficacy and safety of opioids in inflammatory arthritis: a Cochrane systematic review. J Rheumatol Suppl 2012;90:40-6 «PMID: 22942328»PubMed
 93. Ramiro S, Radner H, van der Heijde DM ym. Combination therapy for pain management in inflammatory arthritis: a Cochrane systematic review. J Rheumatol Suppl 2012;90:47-55 «PMID: 22942329»PubMed
 94. Solomon DH, Karlson EW, Rimm EB ym. Cardiovascular morbidity and mortality in women diagnosed with rheumatoid arthritis. Circulation 2003;107:1303-7 «PMID: 12628952»PubMed
 95. Chung CP, Oeser A, Raggi P ym. Increased coronary-artery atherosclerosis in rheumatoid arthritis: relationship to disease duration and cardiovascular risk factors. Arthritis Rheum 2005;52:3045-53 «PMID: 16200609»PubMed
 96. Bergholm R, Leirisalo-Repo M, Vehkavaara S ym. Impaired responsiveness to NO in newly diagnosed patients with rheumatoid arthritis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002;22:1637-41 «PMID: 12377742»PubMed
 97. Park YB, Lee SK, Lee WK ym. Lipid profiles in untreated patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1999;26:1701-4 «PMID: 10451065»PubMed
 98. Aviña-Zubieta JA, Choi HK, Sadatsafavi M ym. Risk of cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis: a meta-analysis of observational studies. Arthritis Rheum 2008;59:1690-7 «PMID: 19035419»PubMed
 99. Tam LS, Gladman DD, Hallett DC ym. Effect of antimalarial agents on the fasting lipid profile in systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 2000;27:2142-5 «PMID: 10990225»PubMed
 100. Hagen KB, Byfuglien MG, Falzon L ym. Dietary interventions for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD006400 «PMID: 19160281»PubMed
 101. Koivuniemi R ja Leirisalo-Repo M.Tulehduksellisiin reumasairauksiin liittyy suurentunut sydän- ja verisuinisairauksien riski. S Lääkäril 2015; 70:711-5
 102. Jämsen E, Virta LJ, Hakala M ym. The decline in joint replacement surgery in rheumatoid arthritis is associated with a concomitant increase in the intensity of anti-rheumatic therapy: a nationwide register-based study from 1995 through 2010. Acta Orthop 2013;84:331-7 «PMID: 23992137»PubMed
 103. Matti U.K. Lehto. Reumaortopedian valtakunnallinen toteuttaminen. Selvitysmiehen raportti.67s. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:3. «http://urn.fi/URN:ISBN:958-952-00-3206-7»15
 104. Simmen BR, Bogoch ER, Goldhahn J. Surgery Insight: orthopedic treatment options in rheumatoid arthritis. Nat Clin Pract Rheumatol 2008;4:266-73 «PMID: 18334981»PubMed
 105. Ikävalko M. Rheumatoid Elbow Destruction and its Treatment with Souter-Strathclyde Arthroplasty. Acta Universitatis Tamperensis; 1014, Tampereen yliopisto, Tampere 2004. 
 106. Hill J, Bird H, Johnson S. Effect of patient education on adherence to drug treatment for rheumatoid arthritis: a randomised controlled trial. Ann Rheum Dis 2001;60:869-75 «PMID: 11502614»PubMed
 107. Smolen JS, Aletaha D, Bijlsma JW ym. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis 2010;69:631-7 «PMID: 20215140»PubMed
 108. Lahti J, Maria R, Koski-Jännes A. Motivoiva haastattelu kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidossa. Duodecim 2013;129:2063-9 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo11266»16
 109. Puolakka K, Kautiainen H, Mottonen T ym. Use of the Stanford Health Assessment Questionnaire in estimation of long-term productivity costs in patients with recent-onset rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2009;38:96-103 «PMID: 19274516»PubMed
 110. Hallert E, Husberg M, Skogh T. 28-Joint count disease activity score at 3 months after diagnosis of early rheumatoid arthritis is strongly associated with direct and indirect costs over the following 4 years: the Swedish TIRA project. Rheumatology (Oxford) 2011;50:1259-67 «PMID: 21292734»PubMed
 111. Kobelt G, Eberhardt K, Jönsson L ym. Economic consequences of the progression of rheumatoid arthritis in Sweden. Arthritis Rheum 1999;42:347-56 «PMID: 10025930»PubMed
 112. Augustsson J, Neovius M, Cullinane-Carli C ym. Patients with rheumatoid arthritis treated with tumour necrosis factor antagonists increase their participation in the workforce: potential for significant long-term indirect cost gains (data from a population-based registry). Ann Rheum Dis 2010;69:126-31 «PMID: 19470527»PubMed
 113. Rantalaiho VM, Kautiainen H, Järvenpää S ym. Decline in work disability caused by early rheumatoid arthritis: results from a nationwide Finnish register, 2000-8. Ann Rheum Dis 2013;72:672-7 «PMID: 22679306»PubMed
 114. Marmor MF, Kellner U, Lai TY ym. Revised recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy. Ophthalmology 2011;118:415-22 «PMID: 21292109»PubMed
 115. Bykerk VP, Akhavan P, Hazlewood GS ym. Canadian Rheumatology Association recommendations for pharmacological management of rheumatoid arthritis with traditional and biologic disease-modifying antirheumatic drugs. J Rheumatol 2012;39:1559-82 «PMID: 21921096»PubMed
 116. Ajeganova S, Svensson B, Hafström I ym. Low-dose prednisolone treatment of early rheumatoid arthritis and late cardiovascular outcome and survival: 10-year follow-up of a 2-year randomised trial. BMJ Open 2014;4:e004259 «PMID: 24710131»PubMed
 117. Alasaarela E, Takalo R, Tervonen O ym. Sonography and MRI in the evaluation of painful arthritic shoulder. Br J Rheumatol 1997;36:996-1000 «PMID: 9376998»PubMed
 118. Aletaha D, Funovits J, Breedveld FC ym. Rheumatoid arthritis joint progression in sustained remission is determined by disease activity levels preceding the period of radiographic assessment. Arthritis Rheum 2009;60:1242-9 «PMID: 19404938»PubMed
 119. Allaire SH, Li W, LaValley MP. Reduction of job loss in persons with rheumatic diseases receiving vocational rehabilitation: a randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2003;48:3212-8 «PMID: 14613285»PubMed
 120. Anderson JJ, Wells G, Verhoeven AC ym. Factors predicting response to treatment in rheumatoid arthritis: the importance of disease duration. Arthritis Rheum 2000;43:22-9 «PMID: 10643696»PubMed
 121. Arvidsson S, Bergman S, Arvidsson B ym. Effects of a self-care promoting problem-based learning programme in people with rheumatic diseases: a randomized controlled study. J Adv Nurs 2013;69:1500-14 «PMID: 22973890»PubMed
 122. Aviña-Zubieta JA, Abrahamowicz M, De Vera MA ym. Immediate and past cumulative effects of oral glucocorticoids on the risk of acute myocardial infarction in rheumatoid arthritis: a population-based study. Rheumatology (Oxford) 2013;52:68-75 «PMID: 23192907»PubMed
 123. Bae SC, Gun SC, Mok CC ym. Improved health outcomes with etanercept versus usual DMARD therapy in an Asian population with established rheumatoid arthritis. BMC Musculoskelet Disord 2013;14:13 «PMID: 23294908»PubMed
 124. Benbouazza K, Benchekroun B, Rkain H ym. Profile and course of early rheumatoid arthritis in Morocco: a two-year follow-up study. BMC Musculoskelet Disord 2011;12:266 «PMID: 22111841»PubMed
 125. Bijlsma JW. Disease control with glucocorticoid therapy in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2012;51 Suppl 4:iv9-13 «PMID: 22685274»PubMed
 126. Bilberg A, Ahlmén M, Mannerkorpi K. Moderately intensive exercise in a temperate pool for patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled study. Rheumatology (Oxford) 2005;44:502-8 «PMID: 15728422»PubMed
 127. Boers M, Verhoeven AC, Markusse HM ym. Randomised comparison of combined step-down prednisolone, methotrexate and sulphasalazine with sulphasalazine alone in early rheumatoid arthritis. Lancet 1997;350:309-18 «PMID: 9251634»PubMed
 128. Boers M. Drugs and cardiovascular risk in inflammatory arthritis: another case of glucocorticoid-bashing? Ann Rheum Dis 2015;74:e33 «PMID: 25714930»PubMed
 129. Braun J, Kästner P, Flaxenberg P ym. Comparison of the clinical efficacy and safety of subcutaneous versus oral administration of methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: results of a six-month, multicenter, randomized, double-blind, controlled, phase IV trial. Arthritis Rheum 2008;58:73-81 «PMID: 18163521»PubMed
 130. Brosseau L, Judd MG, Marchand S ym. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for the treatment of rheumatoid arthritis in the hand. Cochrane Database Syst Rev 2003;:CD004377 «PMID: 12918009»PubMed
 131. Brosseau L, Robinson V, Wells G ym. Low level laser therapy (Classes I, II and III) for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD002049 «PMID: 16235295»PubMed
 132. Buckland-Wright JC, Clarke GS, Chikanza IC ym. Quantitative microfocal radiography detects changes in erosion area in patients with early rheumatoid arthritis treated with myocrisine. J Rheumatol 1993;20:243-7 «PMID: 8474059»PubMed
 133. Burmester GR, Rubbert-Roth A, Cantagrel A ym. A randomised, double-blind, parallel-group study of the safety and efficacy of subcutaneous tocilizumab versus intravenous tocilizumab in combination with traditional disease-modifying antirheumatic drugs in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis (SUMMACTA study). Ann Rheum Dis 2014;73:69-74 «PMID: 23904473»PubMed
 134. Buttgereit F, Doering G, Schaeffler A ym. Efficacy of modified-release versus standard prednisone to reduce duration of morning stiffness of the joints in rheumatoid arthritis (CAPRA-1): a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2008;371:205-14 «PMID: 18207016»PubMed
 135. Buttgereit F, Doering G, Schaeffler A ym. Targeting pathophysiological rhythms: prednisone chronotherapy shows sustained efficacy in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2010;69:1275-80 «PMID: 20542963»PubMed
 136. Buttgereit F, Mehta D, Kirwan J ym. Low-dose prednisone chronotherapy for rheumatoid arthritis: a randomised clinical trial (CAPRA-2). Ann Rheum Dis 2013;72:204-10 «PMID: 22562974»PubMed
 137. Campbell L, Chen C, Bhagat SS ym. Risk of adverse events including serious infections in rheumatoid arthritis patients treated with tocilizumab: a systematic literature review and meta-analysis of randomized controlled trials. Rheumatology (Oxford) 2011;50:552-62 «PMID: 21078627»PubMed
 138. Casimiro L, Brosseau L, Robinson V ym. Therapeutic ultrasound for the treatment of rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2002;:CD003787 «PMID: 12137714»PubMed
 139. Chalmers AC, Busby C, Goyert J ym. Metatarsalgia and rheumatoid arthritis--a randomized, single blind, sequential trial comparing 2 types of foot orthoses and supportive shoes. J Rheumatol 2000;27:1643-7 «PMID: 10914845»PubMed
 140. Chatzidionysiou K, Lie E, Nasonov E ym. Highest clinical effectiveness of rituximab in autoantibody-positive patients with rheumatoid arthritis and in those for whom no more than one previous TNF antagonist has failed: pooled data from 10 European registries. Ann Rheum Dis 2011;70:1575-80 «PMID: 21571731»PubMed
 141. Cho NS, Hwang JH, Chang HJ ym. Randomized controlled trial for clinical effects of varying types of insoles combined with specialized shoes in patients with rheumatoid arthritis of the foot. Clin Rehabil 2009;23:512-21 «PMID: 19403553»PubMed
 142. Choy EH, Smith CM, Farewell V ym. Factorial randomised controlled trial of glucocorticoids and combination disease modifying drugs in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2008;67:656-63 «PMID: 17768173»PubMed
 143. Conrad KJ, Budiman-Mak E, Roach KE ym. Impacts of foot orthoses on pain and disability in rheumatoid arthritics. J Clin Epidemiol 1996;49:1-7 «PMID: 8598501»PubMed
 144. Cutolo M, Iaccarino L, Doria A ym. Efficacy of the switch to modified-release prednisone in rheumatoid arthritis patients treated with standard glucocorticoids. Clin Exp Rheumatol 2013;31:498-505 «PMID: 23415134»PubMed
 145. de Buck PD, le Cessie S, van den Hout WB ym. Randomized comparison of a multidisciplinary job-retention vocational rehabilitation program with usual outpatient care in patients with chronic arthritis at risk for job loss. Arthritis Rheum 2005;53:682-90 «PMID: 16208658»PubMed
 146. de Jong PH, Hazes JM, Barendregt PJ ym. Induction therapy with a combination of DMARDs is better than methotrexate monotherapy: first results of the tREACH trial. Ann Rheum Dis 2013;72:72-8 «PMID: 22679301»PubMed
 147. del Rincón I, Battafarano DF, Restrepo JF ym. Glucocorticoid dose thresholds associated with all-cause and cardiovascular mortality in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol 2014;66:264-72 «PMID: 24504798»PubMed
 148. Dellhag B, Wollersjö I, Bjelle A. Effect of active hand exercise and wax bath treatment in rheumatoid arthritis patients. Arthritis Care Res 1992;5:87-92 «PMID: 1390969»PubMed
 149. den Uyl D, van Raalte DH, Nurmohamed MT ym. Metabolic effects of high-dose prednisolone treatment in early rheumatoid arthritis: balance between diabetogenic effects and inflammation reduction. Arthritis Rheum 2012;64:639-46 «PMID: 21953589»PubMed
 150. Egsmose C, Lund B, Borg G ym. Patients with rheumatoid arthritis benefit from early 2nd line therapy: 5 year followup of a prospective double blind placebo controlled study. J Rheumatol 1995;22:2208-13 «PMID: 8835550»PubMed
 151. Engvall IL, Brismar K, Hafström I ym. Treatment with low-dose prednisolone is associated with altered body composition but no difference in bone mineral density in rheumatoid arthritis patients: a controlled cross-sectional study. Scand J Rheumatol 2011;40:161-8 «PMID: 21077801»PubMed
 152. Engvall IL, Svensson B, Tengstrand B ym. Impact of low-dose prednisolone on bone synthesis and resorption in early rheumatoid arthritis: experiences from a two-year randomized study. Arthritis Res Ther 2008;10:R128 «PMID: 18986531»PubMed
 153. Feldman DE, Bernatsky S, Houde M ym. Early consultation with a rheumatologist for RA: does it reduce subsequent use of orthopaedic surgery? Rheumatology (Oxford) 2013;52:452-9 «PMID: 22949726»PubMed
 154. Gaujoux-Viala C, Nam J, Ramiro S ym. Efficacy of conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs, glucocorticoids and tofacitinib: a systematic literature review informing the 2013 update of the EULAR recommendations for management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2014;73:510-5 «PMID: 24395555»PubMed
 155. Genovese MC, Covarrubias A, Leon G ym. Subcutaneous abatacept versus intravenous abatacept: a phase IIIb noninferiority study in patients with an inadequate response to methotrexate. Arthritis Rheum 2011;63:2854-64 «PMID: 21618201»PubMed
 156. Ghazi M, Kolta S, Briot K ym. Prevalence of vertebral fractures in patients with rheumatoid arthritis: revisiting the role of glucocorticoids. Osteoporos Int 2012;23:581-7 «PMID: 21350894»PubMed
 157. Giraudet-Le Quintrec JS, Mayoux-Benhamou A, Ravaud P ym. Effect of a collective educational program for patients with rheumatoid arthritis: a prospective 12-month randomized controlled trial. J Rheumatol 2007;34:1684-91 «PMID: 17610321»PubMed
 158. Goekoop-Ruiterman YP, de Vries-Bouwstra JK, Allaart CF ym. Clinical and radiographic outcomes of four different treatment strategies in patients with early rheumatoid arthritis (the BeSt study): a randomized, controlled trial. Arthritis Rheum 2005;52:3381-90 «PMID: 16258899»PubMed
 159. Gorter SL, Bijlsma JW, Cutolo M ym. Current evidence for the management of rheumatoid arthritis with glucocorticoids: a systematic literature review informing the EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2010;69:1010-4 «PMID: 20448288»PubMed
 160. Graudal N, Jürgens G. Similar effects of disease-modifying antirheumatic drugs, glucocorticoids, and biologic agents on radiographic progression in rheumatoid arthritis: meta-analysis of 70 randomized placebo-controlled or drug-controlled studies, including 112 comparisons. Arthritis Rheum 2010;62:2852-63 «PMID: 20560138»PubMed
 161. Gremese E, Salaffi F, Bosello SL ym. Very early rheumatoid arthritis as a predictor of remission: a multicentre real life prospective study. Ann Rheum Dis 2013;72:858-62 «PMID: 22798566»PubMed
 162. Grigor C, Capell H, Stirling A ym. Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled trial. Lancet 2004;364:263-9 «PMID: 15262104»PubMed
 163. Grønning K, Rannestad T, Skomsvoll JF ym. Long-term effects of a nurse-led group and individual patient education programme for patients with chronic inflammatory polyarthritis - a randomised controlled trial. J Clin Nurs 2014;23:1005-17 «PMID: 23875718»PubMed
 164. Grønning K, Skomsvoll JF, Rannestad T ym. The effect of an educational programme consisting of group and individual arthritis education for patients with polyarthritis--a randomised controlled trial. Patient Educ Couns 2012;88:113-20 «PMID: 22277625»PubMed
 165. Hafström I, Albertsson K, Boonen A ym. Remission achieved after 2 years treatment with low-dose prednisolone in addition to disease-modifying anti-rheumatic drugs in early rheumatoid arthritis is associated with reduced joint destruction still present after 4 years: an open 2-year continuation study. Ann Rheum Dis 2009;68:508-13 «PMID: 18420939»PubMed
 166. Hall J, Skevington SM, Maddison PJ ym. A randomized and controlled trial of hydrotherapy in rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res 1996;9:206-15 «PMID: 8971230»PubMed
 167. Hall J, Swinkels A, Briddon J ym. Does aquatic exercise relieve pain in adults with neurologic or musculoskeletal disease? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Phys Med Rehabil 2008;89:873-83 «PMID: 18452734»PubMed
 168. Hammond A, Freeman K. The long-term outcomes from a randomized controlled trial of an educational-behavioural joint protection programme for people with rheumatoid arthritis. Clin Rehabil 2004;18:520-8 «PMID: 15293486»PubMed
 169. Harris JA, Bykerk VP, Hitchon CA ym. Determining best practices in early rheumatoid arthritis by comparing differences in treatment at sites in the Canadian Early Arthritis Cohort. J Rheumatol 2013;40:1823-30 «PMID: 24037554»PubMed
 170. Harrison BJ, Symmons DP, Brennan P ym. Natural remission in inflammatory polyarthritis: issues of definition and prediction. Br J Rheumatol 1996;35:1096-100 «PMID: 8948295»PubMed
 171. Haugeberg G, Morton S, Emery P ym. Effect of intra-articular corticosteroid injections and inflammation on periarticular and generalised bone loss in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2011;70:184-7 «PMID: 20805297»PubMed
 172. Hawke F, Burns J, Radford JA ym. Custom-made foot orthoses for the treatment of foot pain. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD006801 «PMID: 18646168»PubMed
 173. Hetland ML, Hørslev-Petersen K. The CIMESTRA study: intra-articular glucocorticosteroids and synthetic DMARDs in a treat-to-target strategy in early rheumatoid arhtritis. Clin Exp Rheumatol 2012;30:S44-9 «PMID: 23079125»PubMed
 174. Hetland ML, Stengaard-Pedersen K, Junker P ym. Aggressive combination therapy with intra-articular glucocorticoid injections and conventional disease-modifying anti-rheumatic drugs in early rheumatoid arthritis: second-year clinical and radiographic results from the CIMESTRA study. Ann Rheum Dis 2008;67:815-22 «PMID: 17878209»PubMed
 175. Hetland ML, Stengaard-Pedersen K, Junker P ym. Combination treatment with methotrexate, cyclosporine, and intraarticular betamethasone compared with methotrexate and intraarticular betamethasone in early active rheumatoid arthritis: an investigator-initiated, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled study. Arthritis Rheum 2006;54:1401-9 «PMID: 16645967»PubMed
 176. Hetland ML, Østergaard M, Ejbjerg B ym. Short- and long-term efficacy of intra-articular injections with betamethasone as part of a treat-to-target strategy in early rheumatoid arthritis: impact of joint area, repeated injections, MRI findings, anti-CCP, IgM-RF and CRP. Ann Rheum Dis 2012;71:851-6 «PMID: 22302316»PubMed
 177. Hirvonen HE, Mikkelsson MK, Kautiainen H ym. Effectiveness of different cryotherapies on pain and disease activity in active rheumatoid arthritis. A randomised single blinded controlled trial. Clin Exp Rheumatol 2006;24:295-301 «PMID: 16870097»PubMed
 178. Hoekstra M, Haagsma C, Neef C ym. Bioavailability of higher dose methotrexate comparing oral and subcutaneous administration in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2004;31:645-8 «PMID: 15088287»PubMed
 179. Hoes JN, van der Goes MC, van Raalte DH ym. Glucose tolerance, insulin sensitivity and ß-cell function in patients with rheumatoid arthritis treated with or without low-to-medium dose glucocorticoids. Ann Rheum Dis 2011;70:1887-94 «PMID: 21908880»PubMed
 180. Houssien DA, Scott DL. Early referral and outcome in rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1998;27:300-2 «PMID: 9751472»PubMed
 181. Hurkmans E, van der Giesen FJ, Vliet Vlieland TP ym. Dynamic exercise programs (aerobic capacity and/or muscle strength training) in patients with rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD006853 «PMID: 19821388»PubMed
 182. Hørslev-Petersen K, Hetland ML, Junker P ym. Adalimumab added to a treat-to-target strategy with methotrexate and intra-articular triamcinolone in early rheumatoid arthritis increased remission rates, function and quality of life. The OPERA Study: an investigator-initiated, randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis 2014;73:654-61 «PMID: 23434570»PubMed
 183. Isaacs JD, Cohen SB, Emery P ym. Effect of baseline rheumatoid factor and anticitrullinated peptide antibody serotype on rituximab clinical response: a meta-analysis. Ann Rheum Dis 2013;72:329-36 «PMID: 22689315»PubMed
 184. Jansen LM, van Schaardenburg D, van Der Horst-Bruinsma IE ym. Predictors of functional status in patients with early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2000;59:223-6 «PMID: 10700432»PubMed
 185. John H, Hale ED, Treharne GJ ym. A randomized controlled trial of a cognitive behavioural patient education intervention vs a traditional information leaflet to address the cardiovascular aspects of rheumatoid disease. Rheumatology (Oxford) 2013;52:81-90 «PMID: 22942402»PubMed
 186. Kellner H, Bornholdt K, Hein G. Leflunomide in the treatment of patients with early rheumatoid arthritis--results of a prospective non-interventional study. Clin Rheumatol 2010;29:913-20 «PMID: 20496042»PubMed
 187. Kirwan JR, Hewlett S, Cockshott Z ym. Clinical and psychological outcomes of patient education in rheumatoid arthritis. Musculoskeletal Care 2005;3:1-16 «PMID: 17041989»PubMed
 188. Klarenbeek NB, van der Kooij SM, Güler-Yüksel M ym. Discontinuing treatment in patients with rheumatoid arthritis in sustained clinical remission: exploratory analyses from the BeSt study. Ann Rheum Dis 2011;70:315-9 «PMID: 21068104»PubMed
 189. Kourbeti IS, Ziakas PD, Mylonakis E. Biologic therapies in rheumatoid arthritis and the risk of opportunistic infections: a meta-analysis. Clin Infect Dis 2014;58:1649-57 «PMID: 24647016»PubMed
 190. Laiho K, Soini I, Kautiainen H ym. Can we rely on magnetic resonance imaging when evaluating unstable atlantoaxial subluxation? Ann Rheum Dis 2003;62:254-6 «PMID: 12594114»PubMed
 191. Lard LR, Visser H, Speyer I ym. Early versus delayed treatment in patients with recent-onset rheumatoid arthritis: comparison of two cohorts who received different treatment strategies. Am J Med 2001;111:446-51 «PMID: 11690569»PubMed
 192. Launois R, Avouac B, Berenbaum F ym. Comparison of certolizumab pegol with other anticytokine agents for treatment of rheumatoid arthritis: a multiple-treatment Bayesian metaanalysis. J Rheumatol 2011;38:835-45 «PMID: 21239748»PubMed
 193. LE Blay P, Mouterde G, Barnetche T ym. Short-term risk of total malignancy and nonmelanoma skin cancers with certolizumab and golimumab in patients with rheumatoid arthritis: metaanalysis of randomized controlled trials. J Rheumatol 2012;39:712-5 «PMID: 22382344»PubMed
 194. Leirisalo-Repo M, Kautiainen H, Laasonen L ym. Infliximab for 6 months added on combination therapy in early rheumatoid arthritis: 2-year results from an investigator-initiated, randomised, double-blind, placebo-controlled study (the NEO-RACo Study). Ann Rheum Dis 2013;72:851-7 «PMID: 22753402»PubMed
 195. Ljung L, Askling J, Rantapää-Dahlqvist S ym. The risk of acute coronary syndrome in rheumatoid arthritis in relation to tumour necrosis factor inhibitors and the risk in the general population: a national cohort study. Arthritis Res Ther 2014;16:R127 «PMID: 24941916»PubMed
 196. Lopez-Olivo MA, Tayar JH, Martinez-Lopez JA ym. Risk of malignancies in patients with rheumatoid arthritis treated with biologic therapy: a meta-analysis. JAMA 2012;308:898-908 «PMID: 22948700»PubMed
 197. Luukkainen R, Isomäki H, Kajander A. Effect of gold treatment on the progression of erosions in RA patients. Scand J Rheumatol 1977;6:123-7 «PMID: 897587»PubMed
 198. Machado DA, Guzman RM, Xavier RM ym. Open-label observation of addition of etanercept versus a conventional disease-modifying antirheumatic drug in subjects with active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy in the Latin American region. J Clin Rheumatol 2014;20:25-33 «PMID: 24356474»PubMed
 199. Mathieux R, Marotte H, Battistini L ym. Early occupational therapy programme increases hand grip strength at 3 months: results from a randomised, blind, controlled study in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2009;68:400-3 «PMID: 19015209»PubMed
 200. Maxwell L, Singh JA. Abatacept for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD007277 «PMID: 19821401»PubMed
 201. Mazzantini M, Talarico R, Doveri M ym. Incident comorbidity among patients with rheumatoid arthritis treated or not with low-dose glucocorticoids: a retrospective study. J Rheumatol 2010;37:2232-6 «PMID: 20843913»PubMed
 202. McCluggage LK, Scholtz JM. Golimumab: a tumor necrosis factor alpha inhibitor for the treatment of rheumatoid arthritis. Ann Pharmacother 2010;44:135-44 «PMID: 20118145»PubMed
 203. McQueen FM, Stewart N, Crabbe J ym. Magnetic resonance imaging of the wrist in early rheumatoid arthritis reveals a high prevalence of erosions at four months after symptom onset. Ann Rheum Dis 1998;57:350-6 «PMID: 9771209»PubMed
 204. Moreland LW, O'Dell JR, Paulus HE ym. A randomized comparative effectiveness study of oral triple therapy versus etanercept plus methotrexate in early aggressive rheumatoid arthritis: the treatment of Early Aggressive Rheumatoid Arthritis Trial. Arthritis Rheum 2012;64:2824-35 «PMID: 22508468»PubMed
 205. Moulis G, Sommet A, Béné J ym. Cancer risk of anti-TNF-a at recommended doses in adult rheumatoid arthritis: a meta-analysis with intention to treat and per protocol analyses. PLoS One 2012;7:e48991 «PMID: 23155441»PubMed
 206. Munro R, Hampson R, McEntegart A ym. Improved functional outcome in patients with early rheumatoid arthritis treated with intramuscular gold: results of a five year prospective study. Ann Rheum Dis 1998;57:88-93 «PMID: 9613337»PubMed
 207. Mäkinen H, Kautiainen H, Hannonen P ym. Sustained remission and reduced radiographic progression with combination disease modifying antirheumatic drugs in early rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2007;34:316-21 «PMID: 17183623»PubMed
 208. Möttönen TT, Hannonen P, Toivanen J ym. Value of joint scintigraphy in the prediction of erosiveness in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1988;47:183-9 «PMID: 3355257»PubMed
 209. Nam JL, Ramiro S, Gaujoux-Viala C ym. Efficacy of biological disease-modifying antirheumatic drugs: a systematic literature review informing the 2013 update of the EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2014;73:516-28 «PMID: 24399231»PubMed
 210. Nell VP, Machold KP, Eberl G ym. Benefit of very early referral and very early therapy with disease-modifying anti-rheumatic drugs in patients with early rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2004;43:906-14 «PMID: 15113999»PubMed
 211. O'Dell JR, Mikuls TR, Taylor TH ym. Therapies for active rheumatoid arthritis after methotrexate failure. N Engl J Med 2013;369:307-18 «PMID: 23755969»PubMed
 212. Ogata A, Tanimura K, Sugimoto T ym. Phase III study of the efficacy and safety of subcutaneous versus intravenous tocilizumab monotherapy in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2014;66:344-54 «PMID: 23983039»PubMed
 213. Paimela L. The radiographic criterion in the 1987 revised criteria for rheumatoid arthritis. Reassessment in a prospective study of early disease. Arthritis Rheum 1992;35:255-8 «PMID: 1536665»PubMed
 214. Pavy S, Constantin A, Pham T ym. Methotrexate therapy for rheumatoid arthritis: clinical practice guidelines based on published evidence and expert opinion. Joint Bone Spine 2006;73:388-95 «PMID: 16626993»PubMed
 215. Penesová A, Rádiková Z, Vlcek M ym. Chronic inflammation and low-dose glucocorticoid effects on glucose metabolism in premenopausal females with rheumatoid arthritis free of conventional metabolic risk factors. Physiol Res 2013;62:75-83 «PMID: 23173679»PubMed
 216. Puolakka K, Kautiainen H, Möttönen T ym. Predictors of productivity loss in early rheumatoid arthritis: a 5 year follow up study. Ann Rheum Dis 2005;64:130-3 «PMID: 15608311»PubMed
 217. Rantalaiho V, Kautiainen H, Korpela M ym. Physicians' adherence to tight control treatment strategy and combination DMARD therapy are additively important for reaching remission and maintaining working ability in early rheumatoid arthritis: a subanalysis of the FIN-RACo trial. Ann Rheum Dis 2014;73:788-90 «PMID: 24297374»PubMed
 218. Rembe EC. Use of cryotherapy on the postsurgical rheumatoid hand. Phys Ther 1970;50:19-23 «PMID: 5414653»PubMed
 219. Riemsma RP, Taal E, Kirwan JR ym. Systematic review of rheumatoid arthritis patient education. Arthritis Rheum 2004;51:1045-59 «PMID: 15593105»PubMed
 220. Roubille C, Richer V, Starnino T ym. The effects of tumour necrosis factor inhibitors, methotrexate, non-steroidal anti-inflammatory drugs and corticosteroids on cardiovascular events in rheumatoid arthritis, psoriasis and psoriatic arthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2015;74:480-9 «PMID: 25561362»PubMed
 221. Ruiz Garcia V, Jobanputra P, Burls A ym. Certolizumab pegol (CDP870) for rheumatoid arthritis in adults. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD007649 «PMID: 21328299»PubMed
 222. Salliot C, Dougados M, Gossec L. Risk of serious infections during rituximab, abatacept and anakinra treatments for rheumatoid arthritis: meta-analyses of randomised placebo-controlled trials. Ann Rheum Dis 2009;68:25-32 «PMID: 18203761»PubMed
 223. Santiago T, da Silva JA. Safety of low- to medium-dose glucocorticoid treatment in rheumatoid arthritis: myths and reality over the years. Ann N Y Acad Sci 2014;1318:41-9 «PMID: 24814757»PubMed
 224. Scheel AK, Schmidt WA, Hermann KG ym. Interobserver reliability of rheumatologists performing musculoskeletal ultrasonography: results from a EULAR "Train the trainers" course. Ann Rheum Dis 2005;64:1043-9 «PMID: 15640263»PubMed
 225. Schiff MH, Jaffe JS, Freundlich B. Head-to-head, randomised, crossover study of oral versus subcutaneous methotrexate in patients with rheumatoid arthritis: drug-exposure limitations of oral methotrexate at doses =15 mg may be overcome with subcutaneous administration. Ann Rheum Dis 2014;73:1549-51 «PMID: 24728329»PubMed
 226. Schipper LG, Fransen J, den Broeder AA ym. Time to achieve remission determines time to be in remission. Arthritis Res Ther 2010;12:R97 «PMID: 20487520»PubMed
 227. Schoels MM, van der Heijde D, Breedveld FC ym. Blocking the effects of interleukin-6 in rheumatoid arthritis and other inflammatory rheumatic diseases: systematic literature review and meta-analysis informing a consensus statement. Ann Rheum Dis 2013;72:583-9 «PMID: 23144446»PubMed
 228. Scirè CA, Lunt M, Marshall T ym. Early remission is associated with improved survival in patients with inflammatory polyarthritis: results from the Norfolk Arthritis Register. Ann Rheum Dis 2014;73:1677-82 «PMID: 23749581»PubMed
 229. Scirè CA, Verstappen SM, Mirjafari H ym. Reduction of long-term disability in inflammatory polyarthritis by early and persistent suppression of joint inflammation: results from the Norfolk Arthritis Register. Arthritis Care Res (Hoboken) 2011;63:945-52 «PMID: 21337726»PubMed
 230. Scott DL, Ibrahim F, Farewell V ym. Tumour necrosis factor inhibitors versus combination intensive therapy with conventional disease modifying anti-rheumatic drugs in established rheumatoid arthritis: TACIT non-inferiority randomised controlled trial. BMJ 2015;350:h1046 «PMID: 25769495»PubMed
 231. Singh JA, Beg S, Lopez-Olivo MA. Tocilizumab for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD008331 «PMID: 20614469»PubMed
 232. Singh JA, Christensen R, Wells GA ym. Biologics for rheumatoid arthritis: an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD007848 «PMID: 19821440»PubMed
 233. Singh JA, Noorbaloochi S, Singh G. Golimumab for rheumatoid arthritis: a systematic review. J Rheumatol 2010;37:1096-104 «PMID: 20436075»PubMed
 234. Singh JA, Wells GA, Christensen R ym. Adverse effects of biologics: a network meta-analysis and Cochrane overview. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD008794 «PMID: 21328309»PubMed
 235. Smith HJ. Contrast-enhanced MRI of rheumatic joint disease. Br J Rheumatol 1996;35 Suppl 3:45-7 «PMID: 9010090»PubMed
 236. Soini I, Kotaniemi A, Kautiainen H ym. US assessment of hip joint synovitis in rheumatic diseases. A comparison with MR imaging. Acta Radiol 2003;44:72-8 «PMID: 12631003»PubMed
 237. Stavropoulos-Kalinoglou A, Metsios GS, Veldhuijzen van Zanten JJ ym. Individualised aerobic and resistance exercise training improves cardiorespiratory fitness and reduces cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2013;72:1819-25 «PMID: 23155222»PubMed
 238. Steultjens EM, Dekker J, Bouter LM ym. Occupational therapy for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2004;:CD003114 «PMID: 14974005»PubMed
 239. Svensson B, Andersson ML, Bala SV ym. Long-term sustained remission in a cohort study of patients with rheumatoid arthritis: choice of remission criteria. BMJ Open 2013;3:e003554 «PMID: 24022393»PubMed
 240. Szkudlarek M, Narvestad E, Klarlund M ym. Ultrasonography of the metatarsophalangeal joints in rheumatoid arthritis: comparison with magnetic resonance imaging, conventional radiography, and clinical examination. Arthritis Rheum 2004;50:2103-12 «PMID: 15248207»PubMed
 241. Thompson AE, Rieder SW, Pope JE. Tumor necrosis factor therapy and the risk of serious infection and malignancy in patients with early rheumatoid arthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheum 2011;63:1479-85 «PMID: 21360522»PubMed
 242. Tiippana-Kinnunen T, Laasonen L, Kautiainen H ym. Impact of early radiographic remission on the 15-year radiographic outcome in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 2011;40:263-8 «PMID: 21417549»PubMed
 243. Tiippana-Kinnunen T, Paimela L, Kautiainen H ym. Can disease-modifying anti-rheumatic drugs be discontinued in long-standing rheumatoid arthritis? A 15-year follow-up. Scand J Rheumatol 2010;39:12-8 «PMID: 20132065»PubMed
 244. Toms TE, Panoulas VF, Douglas KM ym. Lack of association between glucocorticoid use and presence of the metabolic syndrome in patients with rheumatoid arthritis: a cross-sectional study. Arthritis Res Ther 2008;10:R145 «PMID: 19091101»PubMed
 245. Tsakonas E, Fitzgerald AA, Fitzcharles MA ym. Consequences of delayed therapy with second-line agents in rheumatoid arthritis: a 3 year followup on the hydroxychloroquine in early rheumatoid arthritis (HERA) study. J Rheumatol 2000;27:623-9 «PMID: 10743799»PubMed
 246. van Aken J, Heimans L, Gillet-van Dongen H ym. Five-year outcomes of probable rheumatoid arthritis treated with methotrexate or placebo during the first year (the PROMPT study). Ann Rheum Dis 2014;73:396-400 «PMID: 23334213»PubMed
 247. van den Broek M, Huizinga TW, Dijkmans BA ym. Drug-free remission: is it already possible? Curr Opin Rheumatol 2011;23:266-72 «PMID: 21427578»PubMed
 248. van der Heide A, Jacobs JW, Bijlsma JW ym. The effectiveness of early treatment with "second-line" antirheumatic drugs. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1996;124:699-707 «PMID: 8633829»PubMed
 249. van der Linden MP, le Cessie S, Raza K ym. Long-term impact of delay in assessment of patients with early arthritis. Arthritis Rheum 2010;62:3537-46 «PMID: 20722031»PubMed
 250. van der Woude D, Visser K, Klarenbeek NB ym. Sustained drug-free remission in rheumatoid arthritis after DAS-driven or non-DAS-driven therapy: a comparison of two cohort studies. Rheumatology (Oxford) 2012;51:1120-8 «PMID: 22337939»PubMed
 251. van Dongen H, van Aken J, Lard LR ym. Efficacy of methotrexate treatment in patients with probable rheumatoid arthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2007;56:1424-32 «PMID: 17469099»PubMed
 252. van Nies JA, van der Helm-van Mil AH. Is early remission associated with improved survival or is arthritis persistency associated with increased mortality in early arthritis? Comparisons with the general population. Ann Rheum Dis 2013;72:e25 «PMID: 23852696»PubMed
 253. van Vollenhoven RF, Ernestam S, Geborek P ym. Addition of infliximab compared with addition of sulfasalazine and hydroxychloroquine to methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis (Swefot trial): 1-year results of a randomised trial. Lancet 2009;374:459-66 «PMID: 19665644»PubMed
 254. Ward MM, Leigh JP, Fries JF. Progression of functional disability in patients with rheumatoid arthritis. Associations with rheumatology subspecialty care. Arch Intern Med 1993;153:2229-37 «PMID: 8215726»PubMed
 255. Ward MM. Rheumatology visit frequency and changes in functional disability and pain in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1997;24:35-42 «PMID: 9002008»PubMed
 256. Wassenberg S, Rau R, Zeidler H ym. A dose of only 5 mg prednisolone daily retards radiographic progression in early rheumatoid arthritis - the Low-Dose Prednisolone Trial. Clin Exp Rheumatol 2011;29:S68-72 «PMID: 22018187»PubMed
 257. Welch V, Brosseau L, Shea B ym. Thermotherapy for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2001;:CD002826 «PMID: 11406046»PubMed
 258. Verstappen SM, van Albada-Kuipers GA, Bijlsma JW ym. A good response to early DMARD treatment of patients with rheumatoid arthritis in the first year predicts remission during follow up. Ann Rheum Dis 2005;64:38-43 «PMID: 15130899»PubMed
 259. Wevers-de Boer K, Visser K, Heimans L ym. Remission induction therapy with methotrexate and prednisone in patients with early rheumatoid and undifferentiated arthritis (the IMPROVED study). Ann Rheum Dis 2012;71:1472-7 «PMID: 22402145»PubMed
 260. Wolfe F, Hawley DJ, Cathey MA. Clinical and health status measures over time: prognosis and outcome assessment in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1991;18:1290-7 «PMID: 1757927»PubMed
 261. Wong AK, Kerkoutian S, Said J ym. Risk of lymphoma in patients receiving antitumor necrosis factor therapy: a meta-analysis of published randomized controlled studies. Clin Rheumatol 2012;31:631-6 «PMID: 22147207»PubMed
 262. Woodburn J, Barker S, Helliwell PS. A randomized controlled trial of foot orthoses in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2002;29:1377-83 «PMID: 12136891»PubMed
 263. Yoo DH, Hrycaj P, Miranda P ym. A randomised, double-blind, parallel-group study to demonstrate equivalence in efficacy and safety of CT-P13 compared with innovator infliximab when coadministered with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: the PLANETRA study. Ann Rheum Dis 2013;72:1613-20 «PMID: 23687260»PubMed

A

Abatasepti nivelreumassa

Abatasepti on tehokas nivelreuman hoidossa.

A

Anakinran teho nivelreuman hoidossa

Anakinran teho nivelreuman hoidossa on vähäisempi kuin abataseptin, adalimumabin, etanerseptin, infliksimabin tai rituksimabin.

A

Biologinen lääke yhdistettynä metotreksaattiin nivelreuman hoidossa

Biologinen lääke yhdistettynä metotreksaattiin on nivelreuman hoidossa tehokkaampi kuin yksin käytettynä.

A

Biologiset lääkkeet ja nivelreumapotilaan syövän riski

Biologiseen lääkkeeseen tai sen yhdistelmään metotreksaattiin yhdistettynä ei liity tilastollisesti merkittävää maligniteetin riskiä kolmen vuoden seurannassa.

A

Biologisten lääkkeiden teho nivelreumaan

Biologiset lääkkeet (abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, infliksimabi ja rituksimabi) ovat tehokkaita nivelreuman hoidossa.

A

Dynaaminen harjoittelu nivelreumassa

Dynaaminen harjoittelu (aerobinen kestävyysliikunta- tai lihasvoimaharjoittelu) lisää nivelreumaa sairastavien henkilöiden kestävyyskuntoa ja lihasvoimaa ilman haitallisia vaikutuksia sairauden aktiivisuuteen, kipuun tai röntgenologiseen nivelvaurioon.

A

Eroosiot tuoreessa nivelreumassa

Eroosiot ilmaantuvat ensin jalkateriin.

A

Golimumabi nivelreuman hoidossa

Golimumabi on tehokas ja turvallinen nivelreuman hoidossa.

A

Kortisonin modifioitu annostelu nivelreumapotilailla

Kortisonihoidon ajoitus yöhön modified release tabletilla lyhentää nivelreumapotilaiden kokemaa aamukankeutta tavalliseen aamulla annosteltavaan kortisoniin verrattuna.

A

Magneettikuvaus nivelreumassa

Magneettikuvaus on paras kuvantamismenetelmä nivelreuman aiheuttamien muutosten toteamisessa.

A

Metotreksaatin annostelu ja nivelreuma

Metotreksaatin hyötyosuus on parempi ihon alle tai lihakseen annosteltuna.

A

Metotreksaatti ja TNF- salpaajat ja sydän ja verisuonisairastavuus

Metotreksaatti ja biologisista lääkkeistä ainakin TNF-salpaajat vähentävät kardiovaskulaaritapahtumien vaaraa.

A

Nivelreuma ja hoidon aktiivisuus

Aktiivinen ote nivelreumapotilaan hoitoon parantaa merkitsevästi hoitotulosta.

A

Nivelreuma ja lääkkeetön remissio

Nivelreumapotilaista 10–15 % voi päästä pitkäaikaiseen lääkkeettömään remissioon.

A

Nivelreuman biologisiin lääkkeisiin liittyvä infektioriski

Kaikkiin nivelreuman hoitoon käytettyihin biologisiin lääkkeisiin liittyy kohonnut infektion riski.

A

Nivelreuman hoidon aloitus

Nivelreuman hoito on aloitettava lääkityksellä, joka mahdollistaa nopean remission.

A

Potilasohjauksen vaikutus nivelreumassa

Potilasohjaus vaikuttaa ainakin lyhyellä tähtäimellä edullisesti nivelreumapotilaiden terveydentilaan.

A

Rituksimabi ja seropositivinen nivelreuma

Rituksimabi tehoaa seropositiivista nivelreumaa sairastavilla paremmin kuin seronegatiivista sairastavilla.

A

Sertolitsumabi nivelreuman hoidossa

Sertolitsumabi on tehokas nivelreuman hoidossa

A

Systeemisen kortikoidihoidon merkitys nivelreumassa

Systeeminen kortikoidihoito vähentää nivelreuman tulehdusoireita ja radiologisten vaurioiden etenemistä sekä lisää remissioita.

A

TNF-alfaestäjien käyttöön liittyvä opportunisti-infektion riski nivelreumapotilailla

TNF-alfaestäjien käyttöön liittyy nivelreumapotilailla kohonnut mykobakteerin ja virusinfektion riski.

A

Tosilitsumabi nivelreuman hoidossa

Tosiltsumabi on hyvä ja turvallinen lääke nivelreuman hoidossa.

A

Varhainen hoidon aloitus nivelreumassa

Nivelreuman lääkehoidon varhainen aloitus parantaa ennustetta, jos lääkehoitona on perinteinen monoterapia. Pidempi oireiden kesto puoltaa yhdistelmälääkityksen käyttöä.

A

Varhainen ja pysyvä remissio nivelreumassa

Varhainen remissio ennustaa pysyvää remissiota ja työkyvyn säilymistä. Pysyvä remissio ennustaa vähäisempää niveleroosioita, parempaa toimintakykyä ja pidempää eloonjääntiä.

A

Yhdistelmähoito pitkään kestäneessä nivelreumassa

Pidempäänkin kestäneessä nivelreumassa perinteinen yhdistelmähoito on biologisen lääkityksen veroinen potilailla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta metotreksaatille.

B

Abatasepti nivelreumapotilaan ihon alle annosteltuna

Abatasepti voidaan annostella nivelreumapotilaan ihon alle.

B

Ammatillinen kuntoutus nivelreumassa

Ammatillinen kuntoutus turvaa työkykyä todennäköisimmin silloin, kun kyseessä on työkyvyttömyyden uhka tai työkyvyttömyys on ollut tilapäistä.

B

Infliksimabin biosimilaari nivelreuman hoidossa

Infliksimabin biosimilaari (CT-P13) on tehon ja turvallisuuden suhteen nivelreuman hoidossa infliksimabin kaltainen ainakin lyhytaikaisessa käytössä.

B

Kortikoidihoidon vaikutus nivelreumapotilaan luustoon

Matala-annoksisen kortikoidihoidon haitallinen vaikutus nivelreumapotilaan luustoon on ilmeisesti varsin vähäistä.

B

Liikunta ja nivelreumaan liittyvä sydän- ja verisuonitautien riski

Liikuntaharjoittelu ilmeisesti vähentää nivelreumaan liittyvää suurentunutta kardiovaskulaaririskiä.

B

Lämpö- ja kylmähoidot nivelreumassa

Lämpö- ja kylmähoidoilla ei ole osoitettua pidempikestoista tehoa oireisiin, toimintakykyyn eikä kipulääkityksen tarpeeseen nivelreumassa.

B

Toimintaterapia nivelreumassa

Toimintaterapia parantaa nivelreumapotilaiden toimintakykyä.

B

Tosilitsumabi ihon alle annosteltuna nivelreuman hoidossa

Tosilitsumabi nivelreuman hoidossa on ihon alle annosteltuna samanveroinen kuin laskimoon annosteltuna.

B

Transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio (TENS) nivelreumassa

Tutkimustulokset transkutaanisen sähköisen hermostimulaation (TENS) vaikutuksesta kipuun nivelreumassa ovat ristiriitaisia.

B

Ultraäänitutkimus nivelreumassa

Ultraäänitutkimus ilmeisesti lisää niveltulehduksen toteamisvarmuutta useilla nivelalueilla, mutta sen luotettavuus on riippuvainen tutkijasta.

C

Kardiovaskulaarisairauksien riski nivelreuman kortisonihoidossa

Kortisonihoito saattaa annoksesta riippuen lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä nivelreumapotilailla.

C

Laserhoito nivelreumassa

Laserhoito saattaa helpottaa käsiniveloireita.

C

Nivelreumapotilaan kortisonihoidon diabetogeeninen vaikutus

Matala-annoksisen kortikoidihoidon epäedullinen vaikutus nivelreumapotilaan glukoosimetaboliaan lienee vähäinen.

C

Nivelreumapotilaan tulehtuneiden nivelten kortisoni-injektiot

Tulehtuneiden nivelten hoito kortikoidi-injektiolla saattaa vähentää radiologisia vaurioita nivelreumapotilailla.

C

Terapeuttinen ultraääni nivelreumassa

Ultraääni saattaa helpottaa käsiniveloireita nivelreumassa.

C

Tukipohjallisten hyöty jalkaterä- ja jalkapohjakipuun nivelreumapotilailla

Yksilölliset tukipohjalliset saattavat helpottaa nivelreumapotilaiden jalkaterä- ja jalkapohjakipua.

C

Vesivoimistelun vaikutus kipuun nivelreumassa

Vesivoimistelulla saattaa olla lievä kipua lievittävä vaikutus.

Daktyliitti
Daktyliitti

Aiheeseen liittyviä suosituksia