Takaisin

Ultraäänitutkimus nivelreumassa

Näytönastekatsaukset
Leena Laasonen ja Markku Hakala
26.3.2015

Näytön aste: B

Ultraäänitutkimus ilmeisesti lisää niveltulehduksen toteamisvarmuutta useilla nivelalueilla, mutta sen luotettavuus on riippuvainen tutkijasta.

Magneettitutkimusta ja ultraääntä verrattiin 30 kroonista niveltulehdusta sairastavan potilaan aineistossa kivuliaan olkapään (N = 31) tutkimisessa «Alasaarela E, Takalo R, Tervonen O ym. Sonography ...»1. Tutkimusasetelmassa kumpaakaan tutkimusmetodia ei pidetty referenssimetodina. Näillä tutkimusmenetelmillä todettujen löydösten yhtäpitävyys, jota arvioitiin kappa-kertoimella, oli hyvä biceps-jänteen (kappa-kerroin 0.72–0.54) ja kiertäjäkalvosimen (0.73), kohtalainen subacromiaali-subdeltoideaalibursan (0.53) muutosten ja huono eroosioiden (0.19–0.45) ja niveleffusion/synoviaalihypertrofian arviossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

40 nivelreumaa sairastavan potilaan metatarsaalinivelten (N = 200) ultraääni- ja röntgenlöydöksiä verrattiin 20 terveen henkilön vastaavien nivelten (N = 100) löydöksiin «Szkudlarek M, Narvestad E, Klarlund M ym. Ultrason...»2. Kun referenssitutkimuksena käytettiin magneettitutkimusta, ultraäänen sensitiivisyys ja spesifisyys toteamaan eroosiota olivat 0.79 ja 0.97, kun vastaavat arvot röntgentutkimuksen suhteen olivat 0.32 ja 0.98. Synoviitin osalta ultraäänen sensitiivisyys oli 0.87 ja spesifisyys 0.74.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksessa, jossa ultraäänitutkimusta verrattiin magneettikuvaukseen lonkkanivelen synoviitin diagnostiikassa, kollum-kapselimitan ≥ 7 mm herkkyys oli 87 % ja tarkkuus 42 % «Soini I, Kotaniemi A, Kautiainen H ym. US assessme...»3. Kun raja-arvona käytettiin 9 mm, oli herkkyys 61 % ja tarkkuus 94 %. Paksuuntunut kapseli ilman synoviittia aiheutti vääriä positiivisia tuloksia. On kuitenkin huomattava, että MRI-kuvaukseen (tähän tutkimukseen) tuli epäselviä tapauksia, joissa oli usein epäsuhtaa ultraäänilöydöksen ja kliinisen arvion kesken.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

EULARin (European League Against Rheumatism) järjestämän nivelultraäänikurssin yhteydessä 14 ultraäänieksperttiä suoritti neljälle nivelreumaa sairastavalle potilaalle usean nivelalueen ultraäänitutkimuksia tarkoituksena selvittää tutkijoiden tekemien tulkintojen yhtäpitävyyttä ja myös ultraääni- ja magneettitutkimuksen yhtäpitävytttä «Scheel AK, Schmidt WA, Hermann KG ym. Interobserve...»4. Lopulliseen arvioon otettiin 10 tutkijan tekemät arviot, ja todettiin, että huomioiden kaikki nivelalueet yhtäpitävyys tutkijoiden välillä oli tyydyttävä (kappakerroin 0.76), polvessa hyvä (1), olkapäässä (0.76) ja käsinivelissä (0.59) tyydyttävä ja nilkassa/varvasnivelissä matala (0.28). Magneettitutkimusta käytettiin referenssinä, ja olkapäälöydösten osalta todettiin 81 %:n yhtäpitävyys. Ultraäänen sensitiivisyys oli 76 % ja spesifisyys 89 %, polvessa vastaavat arvot olivat 88, 91 ja 88 %. Sensitiivisyys oli matalampi ranteen/sorminivelten (66 %) ja nilkan/varvasnivelten (61 %) suhteen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Ultraääni on käyttökelpoinen menetelmä muun muassa lonkan ja olkanivelen synoviitin toteamisessa: sen diagnostinen osuvuus erityisesti isoissa nivelissä on vähintään tyydyttävä, kun vertailukohtana käytetään magneettitutkimusta. Tutkimuksen luotettavuus on kuitenkin voimakkaasti tutkijariippuvainen.

Kirjallisuutta

 1. Alasaarela E, Takalo R, Tervonen O ym. Sonography and MRI in the evaluation of painful arthritic shoulder. Br J Rheumatol 1997;36:996-1000 «PMID: 9376998»PubMed
 2. Szkudlarek M, Narvestad E, Klarlund M ym. Ultrasonography of the metatarsophalangeal joints in rheumatoid arthritis: comparison with magnetic resonance imaging, conventional radiography, and clinical examination. Arthritis Rheum 2004;50:2103-12 «PMID: 15248207»PubMed
 3. Soini I, Kotaniemi A, Kautiainen H ym. US assessment of hip joint synovitis in rheumatic diseases. A comparison with MR imaging. Acta Radiol 2003;44:72-8 «PMID: 12631003»PubMed
 4. Scheel AK, Schmidt WA, Hermann KG ym. Interobserver reliability of rheumatologists performing musculoskeletal ultrasonography: results from a EULAR "Train the trainers" course. Ann Rheum Dis 2005;64:1043-9 «PMID: 15640263»PubMed