Takaisin

Golimumabi nivelreuman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Laura Pirilä
30.3.2015

Näytön aste: A

Golimumabi on tehokas ja turvallinen nivelreuman hoidossa.

Cocharane-meta-analyysiin «Singh JA, Noorbaloochi S, Singh G. Golimumab for r...»1 hyväksyttiin kattavan ja toistettavan haun jälkeen mukaan 4 RCT:tä, joissa oli yhteensä 1 667 tutkittavaa, joista 1 231 interventio- ja 436 vertailuryhmässä. Interventiona oli golimumabi 50 mg tai 100 mg joka 4. viikko yhdistettynä metotreksaattiin ja vertailuryhmässä lumelääke yhdistettynä metotreksaattiin, seuranta-aika vähintään 24 viikkoa.

Ryhmässä, jossa oli golimumabi 50 mg joka 4. viikko yhdistettynä metotreksaattiin, oli 436 tutkittavaa. Ensisijaisina päätetapahtumina oli ACR50vaste sekä turvallisuuden osalta haittatapahtumat, vakavat haittatapahtumat, keskeytykset ja kuolemat. Toissijaisena päätetapahtumana ACR20- ja ACR70vasteet. Radiologisista muutoksista ei ollut dataa.

Tutkittavina oli yli 18-vuotiaat nivelreumaa sairastavat, jotka täyttivät ACR 1987 kriteerit.

Lääkkeellä saatiin ACR50vaste 14–24 viikon kohdalla, golimumabi 50 mg joka 4. viikko yhdistettynä metotreksaattiin ryhmä verrattaessa lumelääke yhdistettynä metotreksaattiin RR 2,5 (95 % luottamusväli 1,34–4,94). Myös ACR70vaste oli hyvä: interventio- vs kontrolliryhmä RR 2,8 (95 % luottamusväli 1,31–5,98).

Haittatapahtuman riski interventioryhmässä verrattaessa kontrolliryhmään: RR 1,1 (95 % luottamusväli 93–1,18), vakavan haittatapahtuman riski RR 1,05 (95 % luottamusväli 0,62–1,78); infektion riski RR 1,05 (95 % luottamusväli 0,93–1,18), vakavan infektion riski RR 1,06 (95 % luottamusväli 0,40–2,86), tuberkuloosin riski RR 3,04 (95 % luottamusväli 0,12–74,01), keuhkoinfektion riski RR 0,97 (95 % luottamusväli 0,55–1,70), syövän riski RR 0,81 (95 % luottamusväli 0,16–4,18) ja kuoleman riski RR 1,02 (95 % luottamusväli 0,11–9,71).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Singh JA, Noorbaloochi S, Singh G. Golimumab for rheumatoid arthritis: a systematic review. J Rheumatol 2010;37:1096-104 «PMID: 20436075»PubMed
  2. McCluggage LK, Scholtz JM. Golimumab: a tumor necrosis factor alpha inhibitor for the treatment of rheumatoid arthritis. Ann Pharmacother 2010;44:135-44 «PMID: 20118145»PubMed