Takaisin Tulosta

Pitkäaikainen lääkehoito dyspepsiassa

Vältä viisaasti
Käypä hoito -työryhmä Ylävatsavaivat ja refluksioireet
10.4.2019

Älä ilman erityisiä perusteita hoida dyspepsia-oireita yli 1–2 kuukautta jatkuvalla lääkityksellä.

Kun toiminnallisen dyspepsian diagnoosi on tehty, hoidon kulmakivenä on vakuuttaa potilas oireen vaarattomuudesta. Mahdollisella valitulla lääkeaineella ei oireen vaarattomuuden vuoksi tule olla vakavien haittavaikutusten riskejä.

Jos lääkehoito katsotaan tarpeelliseksi, suositellaan ensisijaisesti PPI-lääkehoitoa. PPI-lääkkeet lievittävät toiminnallisen dyspepsian oireita, mutta niiden teho on varsin vähäinen. Merkittävä osa potilaista ei hyödy PPI-lääkehoidosta. Jos tutkittuun toiminnalliseen dyspepsiaan ei saada hoitovastetta kuukauden kuluessa, tilanne arvioidaan uudelleen. Jos vaste saadaan, hoito voidaan lopettaa ja myöhemmin tarvittaessa aloittaa uudelleen. Jatkuva (yli 1–2 kuukautta kestävä) lääkitys on harvoin tarpeellinen.

Äkillinen PPI-lääkkeen lopetus voi provosoida oireita myös aiemmin terveillä (2), jolloin lääkityksen voi lopettaa asteittain 1–2 viikon kuluessa.

 

Lähteet: Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito -suositus «Ylävatsavaivat ja refluksioireet»1
(1) Bolling-Sternevald E, Lauritsen K, Aalykke C ym. Effect of profound acid suppression in functional dyspepsia: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Scand J Gastroenterol 2002;37:1395-402 «PMID: 12523588»PubMed
(2) Reimer C, Søndergaard B, Hilsted L ym. Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy. Gastroenterology 2009;137:80-7, 87.e1 «PMID: 19362552»PubMed
Näytönastekatsaus: PPI-valmisteet ja H2-salpaajat lieventävät dyspepsiaoireita «PPI-valmisteet ja H2-salpaajat lieventävät dyspepsiaoireita.»A