Takaisin Tulosta

Vältä pitkäaikaista lääkehoitoa dyspepsiassa

Vältä viisaasti
Käypä hoito -työryhmä Ylävatsavaivat ja refluksioireet
3.6.2021

Älä ilman erityisiä perusteita hoida dyspepsia-oireita jatkuvalla lääkityksellä.

Kun toiminnallisen dyspepsian diagnoosi on tehty, hoidon kulmakivenä on vakuuttaa potilas oireen vaarattomuudesta. Mahdollisella valitulla lääkeaineella ei oireen vaarattomuuden vuoksi tule olla vakavien haittavaikutusten riskejä.

Jos lääkehoito katsotaan tarpeelliseksi, suositellaan ensisijaisesti PPI-lääkehoitoa. PPI-lääkkeet lievittävät toiminnallisen dyspepsian oireita, mutta niiden teho on varsin vähäinen. Merkittävä osa potilaista ei hyödy PPI-lääkehoidosta. Jos tutkittuun toiminnalliseen dyspepsiaan ei saada hoitovastetta kuukauden kuluessa, tilanne arvioidaan uudelleen. Jos vaste saadaan, hoito voidaan lopettaa ja myöhemmin tarvittaessa aloittaa uudelleen. Jatkuva (yli 1–2 kuukautta kestävä) lääkitys on harvoin tarpeellinen.

Vaikka PPI-lääkkeet ovat hyvin siedettyjä, saattaa niiden pitkäaikaiseen käyttöön liittyä kohonnut riski merkittäviin haittoihin, kuten luunmurtumiin, raudan ja B12-vitamiinin puutokseen, pneumoniaan, munuaissairauteen ja sydäninfarktiin (1), (2), (3).

Äkillinen PPI-lääkkeen lopetus voi provosoida oireita myös aiemmin terveillä (4), jolloin lääkityksen voi lopettaa asteittain 1–2 viikon kuluessa.

 

Lähde: Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito -suositus «Ylävatsavaivat ja refluksioireet»1
Näytönastekatsaus: PPI-valmisteet ja H2-salpaajat lieventävät dyspepsiaoireita «PPI-valmisteet ja H2-salpaajat lieventävät dyspepsiaoireita.»A
Kirjallisuutta: (1) Benmassaoud A, McDonald EG, Lee TC. Potential harms of proton pump inhibitor therapy: rare adverse effects of commonly used drugs. CMAJ 2016;188:657-662 «PMID: 26598371»PubMed
(2) Eusebi LH, Rabitti S, Artesiani ML ym. Proton pump inhibitors: Risks of long-term use. J Gastroenterol Hepatol 2017;32:1295-1302 «PMID: 28092694»PubMed
(3) Brisebois S, Merati A, Giliberto JP. Proton pump inhibitors: Review of reported risks and controversies. Laryngoscope Investig Otolaryngol 2018;3:457-462 «PMID: 30599030»PubMed
(4) Reimer C, Søndergaard B, Hilsted L ym. Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy. Gastroenterology 2009;137:80-7, 87.e1 «PMID: 19362552»PubMed