Takaisin Tulosta

Ulosteen veren tutkiminen ylävatsavaivaiselta potilaalta

Vältä viisaasti
Käypä hoito -työryhmä Ylävatsavaivat ja refluksioireet
10.4.2019

Älä ilman erityisiä perusteita tutki ulosteen verta ylävatsavaivaiselta potilaalta.

Ulosteen piilevän veren testaaminen ylävatsa oireisilla potilailla ei ole järkevää, koska negatiivinen testi ei sulje vuotoa pois. Vuotoepäilyissä suositellaan jo alkuvaiheessa oirekuvan edellyttämää endoskopiatutkimusta (gastro- tai kolonoskopia). Ulosteen veri soveltuu sen sijaan oireettoman ikääntyneen väestön paksusuolisyövän seulontaan.

 

Lähteet: Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito -suositus «Ylävatsavaivat ja refluksioireet»1
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Heath 2017. Urgent, Non-Screening Fecal Occult Blood Testing for Patients with Suspected Gastrointestinal Bleeding: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. 3.1.2017 (siteerattu 31.10.2018) «https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/htis/2017/RC0839%20FOBT%20in%20Hospitals%20Final.pdf»1
Näytönastekatsaus: Ulosteen piilevän veren testaaminen ylävatsaoireisilla potilailla ei ole järkevää, koska negatiivinen testi ei sulje vuotoa pois, mutta luotettavaa tutkimustietoa asiasta ei ole «Ulosteen piilevän veren testaaminen ylävatsaoireisilla potilailla ei ole järkevää, koska negatiivinen testi ei sulje vuotoa pois, mutta luotettavaa tutkimustietoa asiasta ei ole.»D