Takaisin Tulosta

Älä rutiininomaisesti tutki ulosteen verta ylävatsavaivaiselta potilaalta

Vältä viisaasti
Käypä hoito -työryhmä Ylävatsavaivat ja refluksioireet
3.6.2021

Älä ilman erityisiä perusteita tutki ulosteen verta ylävatsavaivaiselta potilaalta.

Jos ylävatsaoireisiin liittyy hälyttäviä oireita «Hälyttävät oireet ylävatsavaivaisilla aikuisilla ja lapsilla (Käypä hoito -suositus Ylävatsavaivat ja refluksioireet)...»1, suositellaan jo alkuvaiheessa oirekuvan edellyttämää endoskopiatutkimusta (gastro- tai kolonoskopia). Sen sijaan ulosteen piilevän veren testaaminen ylävatsaoireisilla potilailla ei ole järkevää, koska negatiivinen testi ei sulje vuotoa pois eikä poista tähystystutkimusten tarvetta potilailla, joilla on hälyttäviä oireita.

Taulukko 1. Hälyttävät oireet ylävatsavaivaisilla aikuisilla ja lapsilla (Käypä hoito -suositus Ylävatsavaivat ja refluksioireet)
  • Dyspepsiaoireiden ilmaantuminen ensimmäisen kerran 55-vuotiaana tai vanhempana
  • Nielemisvaikeus tai kipu
  • Anemia tai verenvuoto, kuten verioksennus tai veriuloste
  • Palpoitava resistenssi ylävatsalla tai kaulan imusolmukesuurentuma
  • Toistuva oksentelu tai pahoinvointi
  • Selkään säteilevä tai yhtäjaksoisesti jatkuva vatsakipu
  • Tahaton laihtuminen (yli 3 kg puolessa vuodessa tai lapsilla suhteellisen painon yli 10 % lasku)

 

Lähde: Ylävatsavaivat ja refluksioireet Käypä hoito -suositus «Ylävatsavaivat ja refluksioireet»1
Näytönastekatsaus: Ulosteen piilevän veren testaaminen ylävatsaoireisilla potilailla ei ole järkevää, koska negatiivinen testi ei sulje vuotoa pois, mutta luotettavaa tutkimustietoa asiasta ei ole «Ulosteen piilevän veren testaaminen ylävatsaoireisilla potilailla ei ole järkevää, koska negatiivinen testi ei sulje vuotoa pois, mutta luotettavaa tutkimustietoa asiasta ei ole.»D
Kirjallisuutta: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Heath 2017. Urgent, Non-Screening Fecal Occult Blood Testing for Patients with Suspected Gastrointestinal Bleeding: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. 3.1.2017 (siteerattu 31.10.2018) «https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/htis/2017/RC0839%20FOBT%20in%20Hospitals%20Final.pdf»1