Takaisin Tulosta

Valproaatin käyttöön liittyvät riskit fertiili-ikäisillä naisilla kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa

Vältä viisaasti
Hanna Valtonen, Susanna Lähteenmäki ja Tanja Laukkala
11.2.2021

Valproaattia ei saa käyttää raskauden aikana. Valproaattia ei saa käyttää naispuolisilla potilailla, joiden on mahdollista tulla raskaaksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa, mikäli erityistä uutta raskaudenehkäisyohjelmaa ei noudateta.

Perustelu suositukselle: Valproaatin käyttöön raskauden aikana liittyy synnynnäisten epämuodostumien suurentunut riski ja kehityshäiriöiden suurentunut riski. Uuden raskaudenehkäisyohjelman tavoitteena on valproaatin raskaudenaikaisen altistuksen vähentäminen.

Euroopan lääkeviraston EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on todennut, ettei valproaattia saa käyttää kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon raskauden aikana (1). Samoin EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on todennut, että jos naisen on mahdollista tulla raskaaksi, hän ei saa käyttää valproaattia, ellei hän noudata erityistä uutta raskaudenehkäisyohjelmaa (1). Tuotekohtaisten riskienhallintamateriaalien sisällöstä ja jakelusta sovitaan yhdessä lääkkeen myyntiluvan haltijan ja Fimean kanssa. Materiaalien tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä ja jakelusta kuuluvat myyntiluvan haltijalle «https://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali»1.

Valproaatiin liittyviä oppaita on neljä:

Potilasopas ja potilaskortti on annettava kaikille valproaattia käyttäville naisille, jotka voivat tulla raskaaksi. Erikoislääkärin on käytettävä vuosittaista riskien tarkistuslomaketta hoitoa aloitettaessa ja valproaattihoidon jokaisen vuosittaisen arvion aikana. Jos raskaus kuitenkin alkaa valproaattihoidon aikana, tämä lääke tulee lopettaa.

Valproaatin käyttö alkuraskauden aikana suurentaa synnynnäisten epämuodostumien riskin 3–4-kertaiseksi verrattuna yleiseen noin 3 % “taustariskiin” (2, 3, 4, 5). Valproaattiannoksen kasvaessa epämuodostumariski kasvaa. Annoksen ollessa yli 1 450 mg/vrk merkittävän epämuodostuman riski on jopa 25 %(2, 6). Valproaatin käyttö alkuraskaudessa lisää erityisesti sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön riskiä, huuli-suulakihalkion riskiä, sydämen, raajojen ja urogenitaalialueen epämuodostumien riskiä (2).

Sikiökaudella valproaatille altistuneilla lapsilla on todettu kuuden vuoden iässä 30–40 %:lla yleisen kognitiivisen kehityksen hidastumista (2, 8). Sikiöaikana valproaatille altistuneiden lasten älykkyysosamäärä oli 6-vuotiaana keskimäärin 7–10 pistettä alhaisempi kuin niiden lasten, jotka olivat altistuneet muille epilepsialääkkeille (10). Sikiökaudella valproaatille altistuneilla lapsilla lapsuuden autismin ja autismikirjon häiriöiden riski on 2–4-kertainen altistumattomiin verrattuna (2, 8). Autismikirjon häiriöiden esiintyvyys on 6–15 % (7). On myös tutkimusnäyttöä siitä, että valproaatille sikiöaikana altistuneet lapset ovat alttiimpia tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) oireiden kehittymiselle (9).

 

Lähde: 1. European Medicines Agency. PRAC recommends new measures to avoid valproate exposure in pregnancy. (9.2.2018) «https://www.ema.europa.eu/en/news/prac-recommends-new-measures-avoid-valproate-exposure-pregnancy»6
Fimea. Opas terveydenhuollon ammattilaisille (pdf) 3.11.2020 «https://www.fimea.fi/documents/160140/8322804/Valproate+HCP+Guide_A5_FI_20201111.pdf/a251ebf8-7dd7-d8d1-736b-7543064563a5?t=1608202974999»2
Fimea. Vuosittainen riskien tarkistuslomake (pdf) 12.11.2018 «https://www.fimea.fi/documents/160140/8322807/SANOFI_VALPROATE_Formulaire_ARAF_A4_FI_20181113.pdf/84185b76-5976-b310-d466-b1c5398f7410»3
2. Malm H, Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoito ja raskaus SLL 2018; 23:1508-10
3. Veroniki A, Cogo E, Rios P et al., Comparative safety of anti-epileptic drugs during pregnancy: a systematic review and network meta-analysis of congenital malformations and prenatal outcomes. BMC Med 2017;15:95
4. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Perucca E, Sabers A, Thomas SV, Vajda F; EURAP Study Group. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol 2018;17:530-8
5. Weston J, Bromley R, Jackson CF ym. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev 2016;11:CD010224
6. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E ym; EURAP Study Group. Dose-dependent teratogenicity of valproate in mono- and polytherapy: an observational study. Neurology 2015;85:866-72
7. Clayton-Smith J, Bromley R, Dean J, ym. Diagnosis and management of individuals with Fetal Valproate Spectrum Disorder; a consensus statement from the European Reference Network for Congenital Malformations and Intellectual Disability. Orphanet J Rare Dis 2019;14:180
8. Bromley R. The treatment of epilepsy in pregnancy:the neurodevelopent risks associated with exposure to antiepilepctic drugs. Reprod Toxicol 2016;64:203-10
9. Cohen MJ, Meador KJ, May R ym; NEAD Study Group. Fetal antiepileptic drug exposure and learning and memory functioning at 6 years of age: The NEAD prospective observational study. Epilepsy Behav 2019;92:154-64
10. Meador KJ, Baker GA, Browning N ym. Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol 2013;12:244-52
Lisätietoartikkeli: Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja raskaus «Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja raskaus»1
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Kaksisuuntaista mielialahäiriötä hoitavien lääkärien tulee tietää valproaatin käyttöön liittyvät riskit ja huomioida uusi raskaudenehkäisyohjelma.