Takaisin Tulosta

Mini-invasiiviset toimenpiteet ponnistusvirtsankarkailun leikkaushoidossa, kuva 2

Käypä hoito -kuvat
Seija Ala-Nissilä
15.8.2017
Kuva 1.

Mini-invasiiviset toimenpiteet ponnistusvirtsankarkailun leikkaushoidossa, kuva 2.

Kaavakuva transobturatorisesen nauhan sijainnista.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim