Takaisin Tulosta

Diabeteksen etiologisten alaryhmien ja glykemian vaiheiden jakautuminen

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Tyypin 2 diabetes
28.8.2013
Kuva 1.

Diabeteksen etiologisten alaryhmien ja glykemian vaiheiden jakautuminen.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim