Takaisin Tulosta

Esimerkki diabeteksen seulontamalliksi

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Tyypin 2 diabetes
28.8.2013
Kuva 1.

Esimerkki diabeteksen seulontamalliksi.

Kirjallisuutta: Lindström J ym. Diabetes Care 2003;26:725-31, Lyssenko V ym. Diabetes 2005;54:166-74, Tirosh A ym. N Engl J Med 2005;353:1454-62