Takaisin Tulosta

Sepelvaltimotautikohtauksen diagnostiikan vuokaavio

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Sydäninfarktin diagnostiikka
19.12.2013

Sepelvaltimotautikohtauksen työdiagnoosina on oirekuvan ja EKG:n perusteella joko ST-nousuinfarkti (STEMI) tai sydäninfarkti ilman ST-nousua (NSTEMI) / epästabiili angina pectoris (UAP). Lopullinen diagnoosi määräytyy edellisten lisäksi sydänlihasmerkkiainemäärityksen tuloksen perusteella.