Takaisin Tulosta

J-piste EKG:ssä

Käypä hoito -kuvat
Markku Eskola
19.12.2013
Kuva 1.

J-pisteeksi nimitetään kohtaa, jossa QRS-kompleksi loppuu ja ST-segmentti alkaa (nuoli). ST-nousu mitataan J-pisteen heilahduksena (mm) käyttäen PQ- tai TP-segmenttiä isoelektrisenä tasona (vaakaviiva).

Kuva: Markku Eskola