Takaisin Tulosta

Diabeettisen jalkahaavan patofysiologia

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Diabeetikon jalkaongelmat
24.3.2021
Kuva 1.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim