Takaisin Tulosta

Jalan LD-mikro 1–3

Käypä hoito -kuvat
Vesa Juutilainen
24.3.2021
Kuva 1.

Revision jälkeen tyngän haava on peitetty vapaalla mikrovaskulaarisella latissimus dorsi-lihaskielekkeellä, jonka päälle on laitettu ihonsiirre (noin viikko leikkauksesta).

© Vesa Juutilanen