Takaisin Tulosta

Psykososiaalinen tuki ja palvelut

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Traumaperäinen stressihäiriö
27.11.2014
Kuva 1.

Psykososiaalisen tuen ja palvelujen periaate.

Lähde: Castrén M, Ekman S, Martikainen M, Sahi T, Söder J (toim.) Suuronnettomuusopas. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2006, s. 123.

Julkaistaan Kustannus Oy Duodecimin luvalla.