Takaisin Tulosta

Alkava parodontiitti

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Parodontiitti
25.5.2010
Kuva 1.

Alkava parodontiitti. Alveoliluun katoa ja subgingivaalista hammaskiveä nuoren potilaan hampaistossa.

© Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto