Takaisin Tulosta

Alzheimerin taudin (AT) tyypillinen kulku ja taudin eri vaiheet

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Muistisairaudet
18.8.2016
Kuva 1.

Alzheimerin taudin (AT) tyypillinen kulku ja taudin eri vaiheet. Mukailtu: Reisberg et al. Alzh Dis Assoc Disord 1994, 8