Takaisin Tulosta

Eteisvärinän luokittelu uusiutumistaipumuksen ja keston mukaan jaoteltuna

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Eteisvärinä
30.1.2014
Kuva 1.

Kohtauksittaisella eteisvärinällä on taipumus muuttua ajan myötä vaikeammin hoidettavaksi jatkuvaksi ja edelleen pysyväksi eteisvärinäksi.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim