Takaisin Tulosta

Eteisvärinän katetriablaatiohoito

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Eteisvärinä
15.2.2017
Kuva 1.

Kuvassa A nähdään elektroanatomista kartoituslaitteistoa (CartoTM) käyttämällä tehty kolmiulotteinen malli vasemmasta eteisestä ja keuhkolaskimoista takaapäin katsottuna. Keuhkolaskimot on merkitty välillisillä putkilla ja katetriablaatiokohteet punaisilla pallukoilla. Kuvassa B nähdään, kuinka sähköinen aktiviteetti häviää oikean puoleisesta yläkeuhkolaskimoista ablaation vaikutuksesta. Tämä on merkki siitä, että keuhkolaskimo on eristetty eikä sen sisällä sijaitseva rytmihäiriöpesäke pysty enää käynnistämään eteisvärinää. Myös muut laskimot tarkastettiin toimenpiteen aikana eikä niissä yhdessäkään havaittu sähköistä aktiviteettia, joka olisi pystynyt käynnistämään eteisvärinän.

kuva A © Pekka Raatikainen

kuva B © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim