Takaisin Tulosta

Vasen haarakatkos, jossa on konkordantti 1 mm:ä suurempi ST-nousu kytkennässä V5 ja konkordantti 1 mm:ä suurempi ST-lasku kytkennöissä III ja aVF

Käypä hoito -kuvat
Markku Eskola
29.8.2011
Kuva 1.

Kuvassa nähdään vasen haarakatkos, jossa on konkordantti 1 mm:ä suurempi ST-nousu kytkennässä V5 ja konkordantti 1 mm:ä suurempi ST-lasku kytkennöissä III ja aVF. Myös kytkennän V3 ST-nousua (6 mm) voidaan pitää viitteellisenä akuutille ST-nousuinfarktille.

© HYKS/HUS Kardiologian klinikka