Takaisin Tulosta

Nopeutunut kammiorytmi eli AIVR

Käypä hoito -kuvat
Ilkka Tierala
29.8.2011
Kuva 1.

Nopeutunut kammiorytmi eli AIVR on yleinen infarktipotilaan rytmihäiriö. Se saattaa liittyä suonen aukenemiseen, mutta voi esiintyä muutenkin. AIVR voi esiintyä pätkinä normaalin rytmin keskellä, mutta se saattaa olla vallitseva rytmi tuntienkin ajan. Tärkeintä on, ettei sitä sekoita potilaan normaaliin rytmiin. Siihen saattaa liittyä AV-dissosiaatio, jolloin P-aallot kulkevat omassa rytmissään, tai joskus retrogradinen johtuminen kammioista eteisiin kuten tässä esimerkissä. Tällöin P-aallot tulevat ST-segmentin päälle. Koska kyseessä on kammioperäinen rytmi, on QRS-morfologia erilainen kuin potilaalla muuten, eikä AIVR:n aikaisesta QRS:stä voi tehdä mitään arviota infarktin koosta Q-aalloilla tai iskemiasta ST-segmentillä.

AIVR ei tavallisesti vaikuta merkittävästi hemodynaamiseen tilanteeseen eikä vaadi yleensä spesifistä hoitoa.

© HYKS/HUS Kardiologian klinikka