Takaisin Tulosta

Biologisen hoidon tavoitelähtöinen hoitostrategia

Käypä hoito -kuvat
Tapio Rantanen
15.6.2020
Kuva 1.

Hoitovasteen arvioinnin ja jatkopäätöksen perusteet. Mittareina PASI-paraneminen (ΔPASI) tai absoluuttinen PASI ja DLQI.

DLQI (Dermatology Life Quality Index)

PASI (Psoriasis Area and Severity Index)

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Muokattu artikkelista Mrowietz U. ym. Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus Arch Dermatol Res 2011;303: 1-10