Takaisin Tulosta

Biologisen hoidon tavoitelähtöinen hoitostrategia

Käypä hoito -kuvat
Tapio Rantanen
22.8.2016
Kuva 1.

Hoidon induktiovaiheen lopussa ja myöhemmin hoitoa jatketaan tai tehostetaan sen mukaan, onko tavoitteena oleva hyvä hoitovaste saavutettu vai ei. Jos vaste on vain kohtalainen, potilaan DLQI:lla mitattu tyytyväisyys hoitovasteeseen ratkaisee.

DLQI (Dermatology Life Quality Index)

PASI (Psoriasis Area and Severity Index)

© Psoriaasi Käypä hoito -työryhmä

Muokattu artikkelista Mrowietz U. ym. Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus Arch Dermatol Res 2011;303: 1-10