Takaisin Tulosta

Antikoagulaatiohoito (AK) akuutissa (alle 48 tuntia kestäneessä) eteisvärinässä.

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Eteisvärinä
22.3.2021
Kuva 1.

Antikoagulaatiohoito (AK) akuutissa (< 48 tuntia kestäneessä) eteisvärinässä. Pienen ja keskisuuren riskin potilailla akuutin eteisvärinän rytminsiirto voidaan tehdä ilman edeltävää AK-hoitoa, jos rytmihäiriön kesto on alle 12 tuntia. Muissa tapauksissa aloitetaan joko suora antikoagulantti tai pienimolekulaarinen hepariinihoito (LMWH) ja varfariini jo ennen rytminsiirtoa. Rytminsiirron jälkeen AK-hoitoa jatketaan riskitekijöiden mukaan vähintään 1 kuukauden ajan tai pysyvästi (ks. tarkemmin teksti).

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim