Takaisin Tulosta

Jatkotutkimusten tarpeen arviointi lasten murtumien yhteydessä

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Osteoporoosi
8.12.2020
Kuva 1.

Jatkotutkimusten tarpeen arviointi lasten murtumien yhteydessä.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kirjallisuutta

  1. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Viheriälä L. Mitä teen, kun epäilen lapsen joutuneen fyysisen pahoinpitelyn kohteeksi? Duodecim 2005;121:2215-20 «http://www.duodecimlehti.fi/duo95298»1
  2. Nikkola E, Korkman J. Milloin tulisi epäillä lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä? Suom Lääkäril 2017;34:1788-90