Takaisin Tulosta

Diagnostisen tutkimuksen valinnan perusteet

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Stabiili sepelvaltimotauti
18.3.2015
Kuva 1.

Diagnostisen tutkimuksen valinnan perusteet. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim