Takaisin Tulosta

Hormonaalisten muutosten vaikutus laskimotukosten riskitekijöiden esiintyvyyteen naisilla

Käypä hoito -kuvat
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä
23.10.2015
Kuva 1.

Hormonaalisten muutosten vaikutus laskimotukosten riskitekijöiden esiintyvyyteen naisilla. Kuvaajassa laskimotukosriski esitetään laskimotukostapahtumien määränä 10 000 naista kohden.

Lähde: Fimea. Lupa uudelleenjulkaisuun saatu.