Raskauden ehkäisy

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä
5.11.2021

Ota käyttöön

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Raskauden ehkäisyn ja ehkäisypalveluiden tulee olla helposti saatavilla ympäri vuoden.
 • Ehkäisyn käytölle ei ole ikärajaa, eikä sen aloitus edellytä gynekologista tutkimusta.
 • Esimerkiksi klamydianäytteen ottoa tulee harkita (seksitaudit). Kohdunkaulan irtosolunäyte otetaan seulontasuosituksen mukaan. Ks. Käypä hoito -suositus Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset «Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset»1, «Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuu...»1.
 • Ehkäisymenetelmän valinnan tulee perustua toiveisiin ja realistiseen tilanneselvitykseen. Ehkäisymenetelmän sopivuus parantaa käytön jatkuvuutta.
 • Käytännössä tehokkaimpia palautuvia menetelmiä ovat kierukat ja kapselit, koska niihin ei liity käyttäjävirheitä (unohduksia). Sterilisaatio on pysyvä menetelmä.
 • Suurentunut laskimoveritukosriski liittyy ainoastaan yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön, ja se on pienempi kuin esimerkiksi raskauteen liittyvä tukosriski.
 • Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, joka suojaa seksitaudeilta.
 • Seurantakäyntien tärkein merkitys on todeta mahdollisesti ilmaantuneet vasta-aiheet ja kiinnittää huomiota terveydelle haitallisiin elintapoihin (tupakointi, ylipaino, liikunnan vähyys) ja mahdolliseen seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen (hedelmällisyyden ja lisääntymisterveyden ylläpitäminen ja edistäminen) sekä ehkäistä ja hoitaa seksitauteja.
 • Kuparikierukka, joka on asetettu 5 vuorokauden kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä, on tehokkain jälkiehkäisy.
 • Jälkiehkäisypillereitä on saatavilla apteekista itsehoitolääkkeenä. Niiden teho on parhaimmillaan 12 tunnin sisällä suojaamattomasta yhdynnästä.
 • Synnytyksen jälkeinen ehkäisy tulee suunnitella jo raskausaikana.
 • Raskauden keskeytyksen jälkeinen ehkäisy tulee suunnitella jo lähetettä kirjoitettaessa.
 • Rytmimenetelmät ja vastaavat luonnonmenetelmät eivät ole luotettavia ehkäisymenetelmiä.
 • Katso video Raskauden ehkäisy -suosituksen keskeisestä sisällöstä «Raskauden ehkäisy (video)»1 (kesto noin 3 minuuttia).

Tiivistelmä ja potilasversio

Taulukot

Aiheen rajaus

 • Suosituksessa käsitellään vain raskauden ehkäisyä. Ehkäisymenetelmien muita käyttöaiheita ei käsitellä.

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteina on
  • parantaa terveydenhuollon ammattilaisten tietoa raskauden ehkäisyn vaihtoehdoista, niiden tehosta, turvallisuudesta ja vasta-aiheista
  • auttaa terveydenhuollon ammattilaista valitsemaan yhdessä raskauden ehkäisyn käyttäjän kanssa hänelle parhaiten sopiva menetelmä.

Kohderyhmä

 • Kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaiset.

Käyttäjän näkökulma

Ehkäisyn aloitus

Taulukko 1. Tärkeitä asioita raskauden ehkäisymenetelmää valittaessa
Tärkeitä asioita raskauden ehkäisymenetelmää valittaessa
1) Ks. Käypä hoito -suositukset Kohonnut verenpaine «Kohonnut verenpaine»7, Lihavuus (aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»8 ja Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito»9
2) Ks. taulukko «Sairauksien ja riskitekijöiden vaikutus raskauden ehkäisymenetelmän valintaan...»4
3) Ks. taulukko «Lääkeaineinteraktiot, jotka on huomioitava raskauden ehkäisyssä. Lääkeaineinteraktiot on mahdollista selvittää myös SFINX-PHARAO-interaktiotietokannasta (maksullinen tietokanta, vaatii käyttöoikeuden)...»9
4) Ks. Käypä hoito -suositus Seksitaudit «Seksitaudit»6
5) Ks. taulukko «Synnytyksen jälkeinen raskauden ehkäisy...»5
6) Ks. taulukko «Eri ehkäisymenetelmien ehkäisyteho (Pearlin indeksi = kuinka monta naista sadasta tulee vuoden käytön aikana raskaaksi)...»7
7) Ks. taulukko «Raskauden ehkäisyssä käytettävien menetelmien terveysvaikutuksia aakkosjärjestyksessä...»8
Tarkista Paino ja pituus (BMI)1)
Terveydentila (sairaudet, tulevat operaatiot)2)
Gynekologiset esitiedot (esim. häiritsevät vuodot tai kuukautiskivut)
Tupakointi1)
Ikä
Ehkäisytarpeen kesto
Asiakkaan omat näkemykset ja uskomukset
Aiemmin epäonnistunut ehkäisy
Lähisuvun laskimotukokset ja suvun rinta- tai gynekologinen syöpä
Verenpaine1) ja aiemman raskauden aikainen verenpaine
Lääkitykset ja luontaistuotteiden käyttö3)
Seksitaudit (klamydia, tippuri, HIV jne.)4)
Seksuaalinen kaltoinkohtelu
Synnytys ja imetys5)
Kerro Ehkäisyvaihtoehdot
Kondomin käyttö seksitaudeilta suojautumiseksi
Aloitus
Annostelu
Teho6)
Hyödyt ja haittavaikutukset7)
Hinta
Mahdollisuudet seksitautitesteihin (tarjoa esimerkiksi parisuhteesta riippumatta)
Vaihto ehkäisyvalmisteesta toiseen (ks. taulukko «Ehkäisyn vaihto...»12)
Muistuta Terveydentilan muutosten mahdolliset vaikutukset ehkäisymenetelmän turvallisuuteen ja tehoon
Taulukko 2. Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden vasta-aiheet
Ehdottomat vasta-aiheet Suhteelliset vasta-aiheet1)
Lähteet: European Medicines Agengy (EMA) «http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Combined_hormonal_contraceptives/European_Commission_final_decision/WC500160274.pdf»5 ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea «http://www.fimea.fi/-/yhdistelmaehkaisyvalmisteiden-hyodyt-ovat-edelleen-riskeja-suuremmat»6
1) Mikäli potilaalla on kaksi tai useampia riskitekijöitä, ne voivat yhdessä muodostaa ehdottoman vasta-aiheen yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytölle. Hyöty-riskisuhde on arvioitava yksilöllisesti.
Syvä laskimotukos (VTE) tai sen suuri riski:
 • akuutti tai sairastettu VTE
 • tiedossa oleva perinnöllinen tai hankittu VTE-alttius (esim. APC-resistenssi, antitrombiini III:n puutos, C-proteiinin puutos)
 • VTE ilman altistavaa tekijää 1. asteen sukulaisella
 • leikkaus, johon liittyy pitkä immobilisaatio
 • useiden riskitekijöiden aiheuttama suuri VTE-riski (esim. ylipaino: BMI > 35 kg/m2 yhdistyneenä muuhun riskitekijään)1)
 • lapsivuodeaika ei-imettävillä 3 kuukautta ja imettävillä 6 kuukautta synnytyksestä
VTE:n riskitekijöitä:
 • lapsivuodeaika
 • ylipaino (BMI > 30 kg/m2)
 • väliaikainen immobilisaatio
 • eräät sairaudet (syöpä, SLE, tulehduksellinen suolistosairaus)
 • yli 35 vuoden ikä
Valtimotromboembolia (ATE) tai sen suuri riski:
 • nykyinen tai sairastettu sydäninfarkti tai aivoinfarkti tai niitä ennakoiva tila (angina pectoris, TIA)
 • tiedossa oleva perinnöllinen tai hankinnainen ATE-alttius (esim. fosfolipidivasta-aineet, lupusantikoagulantti)
 • aurallinen migreeni
 • auraton migreeni 35 vuotta täyttäneillä naisella
 • useiden riskitekijöiden aiheuttama suuri ATE:n riski (esim. diabetes, jossa pääte-elinvaurio, vaikea verenpainetauti tai dyslipoproteinemia)1)
ATE:n riskitekijöitä:
 • yli 35 vuoden ikä
 • tupakointi
 • kohonnut verenpaine
 • ylipaino (BMI > 30 kg/m2)
 • positiivinen sukuanamneesi (ATE 1. asteen sukulaisella)
 • eräät sairaudet (diabetes, sydämen läppävika, eteisvärinä, SLE)
Emätinverenvuoto (selvittämätön)
Vaikea maksasairaus tai -kasvain
Raskaus tai sen epäily
Sukuhormoniriippuvainen syöpä (esim. rintasyöpä)
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai lääkkeen apuaineelle
Taulukko 3. Progestiiniehkäisyn ja kuparikierukan vasta-aiheet
Progestiinivalmisteiden vasta-aiheet Progestiinikierukan vasta-aiheet Kuparikierukan vasta-aiheet
Raskaus tai sen epäily Raskaus tai sen epäily Raskaus tai sen epäily
Selvittämätön emätinverenvuoto Selvittämätön emätinverenvuoto Selvittämätön emätinverenvuoto
Laskimotukos (akuutti) Gynekologinen infektio Gynekologinen infektio
Progestiiniriippuvainen kasvain Progestiiniriippuvainen kasvain Runsaat kuukautiset tai anemiataipumus
Aktiivinen maksasairaus Aktiivinen maksasairaus Wilsonin tauti
Kohdun rakennepoikkeavuus tai kasvain, joka estää kierukan oikean asettumisen kohtuonteloon Kohdun rakennepoikkeavuus tai kasvain, joka estää kierukan oikean asettumisen kohtuonteloon 

Iän, elintapojen ja terveydentilan vaikutus hormonaalisen ehkäisyn valintaan

Ikä

Taulukko 4. Sairauksien ja riskitekijöiden vaikutus raskauden ehkäisymenetelmän valintaan
Sairaus tai riskitekijä (aakkosjärjestyksessä) Yhdistelmäehkäisyvalmisteet Progestiinivalmisteet Hormonikierukka Kuparikierukka

1) Ehkäisyn lisäksi myös kuukautiskierron häiriöiden ja miessukupuolihormonien liikatuotannon hoitona. PCOS-naiset ovat usein myös ylipainoisia, mikä suurentaa yhdistelmäehkäisyyn liittyviä terveysriskejä, muun muassa laskimotukosvaaraa.
BRCA = breast cancer associated gene 1 or 2, rintasyöpään liittyvä geeni 1 tai 2
PCOS = polycystic ovaries syndrome, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä
Anemia Voi käyttää
Voivat vähentää kuukautisvuotojen määrää
Ks. Käypä hoito -suositus Runsaat kuukautisvuodot «Runsaat kuukautisvuodot»11 «Runsaat kuukautisvuodot (online). Käypä hoito -suo...»214
Voi käyttää
Voivat vähentää kuukautisvuotojen määrää
Ks. Käypä hoito -suositus Runsaat kuukautisvuodot «Runsaat kuukautisvuodot»11 «Runsaat kuukautisvuodot (online). Käypä hoito -suo...»214
Voi käyttää
Vähentää kuukautisvuotoja
Voi lisätä vuotoja
Diabetes
Ks. Käypä hoito -suositus Tyypin 2 diabetes «Tyypin 2 diabetes»10 «Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalai...»25
Voi käyttää, mutta voivat heikentää sokerinsietoa
Diabeteksen aiheuttamat elinvauriot ovat ehdoton vasta-aihe
Ks. Käypä hoito -suositus Tyypin 2 diabetes «Tyypin 2 diabetes»10 «Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalai...»25
Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus
Ks. Käypä hoito -suositus Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus «Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus»12 «Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus (online). Käy...»213
Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Ei ensisijainen ehkäisymenetelmä
Endometrioosi Voi käyttää
Käyttö voi hoitaa endometrioosia
Voi käyttää
Voi hoitaa endometrioosia
Voi käyttää
Voi hoitaa endometrioosia
Voi käyttää
Ei ensisijainen ehkäisymenetelmä
Epilepsia Voi käyttää
On kuitenkin otettava huomioon, että karbamatsepiini, okskarbatsepiini, eslikarbatsepiini, perampaneeli (yli 8 mg), fenytoiini ja topiramaatti (yli 200 mg annoksina) heikentävät yhdistelmävalmisteiden ehkäisytehoa ja yhdistelmäehkäisyvalmisteet voivat pienentää lamotrigiinin pitoisuutta
Ks. taulukko «Lääkeaineinteraktiot, jotka on huomioitava raskauden ehkäisyssä. Lääkeaineinteraktiot on mahdollista selvittää myös SFINX-PHARAO-interaktiotietokannasta (maksullinen tietokanta, vaatii käyttöoikeuden)...»9
Voi käyttää
On kuitenkin otettava huomioon, että karbamatsepiini, okskarbatsepiini, eslikarbatsepiini, perampaneeli (yli 8 mg), fenytoiini ja topiramaatti (yli 200 mg annoksina) heikentävät progestiinivalmisteiden ehkäisytehoa
Ks. taulukko «Lääkeaineinteraktiot, jotka on huomioitava raskauden ehkäisyssä. Lääkeaineinteraktiot on mahdollista selvittää myös SFINX-PHARAO-interaktiotietokannasta (maksullinen tietokanta, vaatii käyttöoikeuden)...»9
Voi käyttää Voi käyttää
Hyperlipidemiat Ei ensisijainen vaihtoehto, jos potilaalla on familiaalinen hyperkolesterolemia
Vasta-aiheinen, jos hypelipidemia liittyy koronaaritautiin
Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Hyperprolaktinemia Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Ikä (ks. kuvat «Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä sairaalahoitoa vaativien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla»1 ja «Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä kuolemaan johtavien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla»2) Kaikenikäiset terveet voivat käyttää
Mahdolliset sairaudet ja ylipaino on huomioitava
Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Infektiotaudit
 • Tavanomaiset infektiotaudit (nuha, gastroenteriitti jne.)
Voi käyttää
Oksentelu tai ripulointi voivat kuitenkin heikentää pillereitten imeytymistehoa
Voi käyttää
Oksentelu tai ripulointi voivat kuitenkin heikentää pillereitten imeytymistehoa
Voi käyttää Voi käyttää
 • HIV-infektio
Voi käyttää
Tarkista lääkeaineinteraktiot (ks. taulukko «Lääkeaineinteraktiot, jotka on huomioitava raskauden ehkäisyssä. Lääkeaineinteraktiot on mahdollista selvittää myös SFINX-PHARAO-interaktiotietokannasta (maksullinen tietokanta, vaatii käyttöoikeuden)...»9)
Voi käyttää
Tarkista lääkeaineinteraktiot (ks. taulukko «Lääkeaineinteraktiot, jotka on huomioitava raskauden ehkäisyssä. Lääkeaineinteraktiot on mahdollista selvittää myös SFINX-PHARAO-interaktiotietokannasta (maksullinen tietokanta, vaatii käyttöoikeuden)...»9)
Voi käyttää Ei ole ensisijainen
 • Hepatiitit
Virushepatiitissa systeemiset hormonaalit ehkäisyvalmisteet voivat heikentää maksan toimintaa entisestään, joten niiden käyttöä ei suositella Virushepatiitissa systeemiset hormonaalit ehkäisyvalmisteet voivat heikentää maksan toimintaa entisestään, joten niiden käyttöä ei suositella Voi käyttää Voi käyttää
Kilpirauhassairaudet Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Kohdun lihaskasvain (myooma) Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
On kuitenkin huomioitava kohtuun pullistuva myooma, joka voi estää asennuksen
Voi käyttää
On kuitenkin huomioitava kohtuun pullistuva myooma, joka voi estää asennuksen
Voi myös lisätä vuotoja
Laskimotukos 1. asteen sukulaisilla Ehdoton vasta-aihe, jos altistavaa tekijää ei ole
Selvitä tunnetut tukostaipumustekijät
Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Laskimotukos, sairastettu Ehdoton vasta-aihe
Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Lihavuus
Ks. Käypä hoito -suositus Lihavuus (aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»8 «Lihavuus (aikuiset) (online). Käypä hoito -suositu...»22
Voi käyttää
Ei sellaisenaan vasta-aihe
Muista lihavuuteen liittyvät muut riskitekijät
Ks. Käypä hoito -suositus Lihavuus (aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»8 «Lihavuus (aikuiset) (online). Käypä hoito -suositu...»22
Voi käyttää
Ehkäisyteho voi kuitenkin olla heikentynyt, jos BMI ≥ 35 kg/m2
Voi käyttää Voi käyttää
Maksakirroosi Vaikea maksakirroosi on ehdoton vasta-aihe.
Ks. taulukko «Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden vasta-aiheet...»2
Vaikea maksakirroosi on ehdoton vasta-aihe
Ks. taulukko «Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden vasta-aiheet...»2
Voi käyttää Voi käyttää
Mielenterveysongelmat Voi käyttää, seuraa mielialaa
Huono psyykkinen kunto voi kuitenkin vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen
Huomaa mahdolliset lääkeaineinteraktiot
Voi käyttää, seuraa mielialaa
Huono psyykkinen kunto voi kuitenkin vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen
Huomaa mahdolliset lääkeaineinteraktiot
Voi käyttää Voi käyttää
Migreeni Aurallinen migreeni kaikenikäisillä ja vähintään 35-vuotiaalla auraton migreeni ovat ehdottomia vasta-aiheita Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Monirakkulainen munasarja -oireyhtymä (PCOS) 1) Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Päänsärky Voi käyttää
Jos päänsärky pahenee käytön aikana, käyttö tulee lopettaa
(ks. tämän taulukon kohta Migreeni)
Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Reuma Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Rintasyöpä Ehdoton vasta-aihe
BRCA-kantajuus ei ole este käytölle
Ehdoton vasta-aihe
BRCA-kantajuus ei ole este käytölle
Suhteellinen vasta-aihe
BRCA-kantajuus ei ole este käytölle
Voi käyttää
Sappikivitauti Aktiivisen taudin aikana käyttöä ei suositella Aktiivisen taudin aikana käyttöä ei suositella Voi käyttää Voi käyttää
Suolistosairaudet Voi käyttää
Mahdolliset imeytymishäiriöt saattavat vaikuttaa pillerien tehoon
Voi käyttää
Mahdolliset imeytymishäiriöt saattavat vaikuttaa pillerien tehoon
Voi käyttää Voi käyttää
Suonikohjut ja sairastettu pinnallinen tromboflebiitti Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Sydän- ja verisuonitaudit
 • Epästabiili angiina ja sairastettu sydäninfarkti
Ehdoton vasta-aihe Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
 • Sydämen läppävika
Suhteellinen vasta-aihe
Ehdoton vasta-aihe, jos potilaalla on pulmonaalihypertensio, eteisvärinätaipumus tai sairastettu endokardiitti
Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Tupakointi (ks. kuvat «Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä sairaalahoitoa vaativien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla»1 ja «Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä kuolemaan johtavien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla»2) Yli 35-vuotiaalla ehdoton vasta-aihe Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Verenpainetauti Ehdoton tai suhteellinen vasta-aihe verenpainetasojen mukaan
Voi nostaa verenpainetta ja siten suurentaa valtimopuolen riskejä
Voi käyttää Voi käyttää Voi käyttää
Kuva 1.

Kuvaajassa on arvio vuoden aikana sairaalahoitoa vaativista tapahtumista 100 000 naista kohden.

Mukailtu lähteestä Farley TM, Meirik O, Chang CL ym. Combined oral contraceptives, smoking, and cardiovascular risk. J Epidemiol Community Health 1998;52:775-85 «PMID: 10396518»PubMed

Kuva 2.

Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä kuolemaan johtavien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla.

Kuvaajassa on arvio vuoden aikana esiintyneistä kuolemantapauksista 100 000 naista kohden.

Mukailtu lähteestä Farley TM, Meirik O, Chang CL ym. Combined oral contraceptives, smoking, and cardiovascular risk. J Epidemiol Community Health 1998;52:775-85 «PMID: 10396518»PubMed

Nuoret

Nuoret ja laki

 • Potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain perusteella alaikäinen voi päättää hoidostaan, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella on siihen kykenevä (Finlex-lakitietokanta «https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785»9). Yleisen tulkinnan mukaan 15-vuotias on saavuttanut lain tarkoittaman kehitystason.
 • Alaikäinen ehkäisyä hakeva nuori voi itse päättää ehkäisyn käytöstään, mutta etenkin alle 15-vuotiaiden osalta kokonaistilanne on selvitettävä huolellisesti.
 • Rikoslaki (20. luku, 6 §) määrittää kaksi suojaikärajaa:
  • 18 vuoden suojaikärajan tarkoituksena on suojata nuorta häneen luottamussuhteessa olevan henkilön (esim. vanhemmat, opettajat, valmentajat) tekemältä seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
  • 16 vuoden suojaikäraja kieltää seksuaaliseen suhteeseen ryhtymisen tai seksuaaliset teot alle 16-vuotiaan kanssa. Poikkeuksena tästä ovat seurustelusuhteet, joissa nuoret ovat iältään ja henkiseltä kehitykseltään lähellä toisiaan. (Rikoslain 20. luku, 7a §.)

Tupakointi

Päihteiden käyttäjät

Paino

Sairaudet

Erityisryhmät

Vammaiset

Kehitysvammaisuus

 • Kehitysvammaisuus ei ole este minkään ehkäisymenetelmän käytölle.

Liikuntavammaisuus

 • Liikuntavammaisilla tulee huomioida mahdollinen suurentunut laskimotukosriski.

Monikulttuurisuus

Synnytyksen jälkeinen ehkäisy

Menetelmät

Taulukko 5. Synnytyksen jälkeinen raskauden ehkäisy
Menetelmä Aloitus synnytyksen jälkeen Huomioitavaa
Imetyksen aikainen amenorrea (LAM) Heti Suojaa raskaudelta 6 kuukautta, jos rintamaito on lapsen ainoa ravinto ja nainen imettää säännöllisesti (korkeintaan 4 tunnin imetysväli myös öisin) eivätkä kuukautiset ole alkaneet
Kondomi Heti Oikein käytettynä tehokas
Progestiinipillerit Heti
Ehkäisykapselit Heti
Progestiiniruiske Heti
Yhdistelmäehkäisy (pillerit, rengas, laastari) Ei imettävä 3 kuukautta
Imettävä 6 kuukautta
Kierukka, hormonikierukka Jälkitarkastus Imettävällä naisella, jonka kuukautiset eivät ole synnytyksen jälkeen alkaneet, on suurentunut perforaatioriski
Sterilisaatio Lähete äitiysneuvolasta Steriloimislaki (Finlex-tietokanta «https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700283»18)
On peruuttamaton
Jälkiehkäisy Tarpeen vain, jos synnytyksestä on yli 3 viikkoa
Ulipristaalipillerien jälkeen imetystä ei suositella viikkoon

Ehkäisyn seuranta

Taulukko 6. Raskauden ehkäisyyn liittyviä uskomuksia
Yleisiä uskomuksia raskauden ehkäisystä Tutkimusten mukaiset löydökset
Ehkäisyvalmisteet lihottavat. Hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttö ei lisää painoa.
Kaikki hormonaaliset ehkäisyvalmisteet aiheuttavat laskimotukoksia. Tukosriski liittyy vain yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin.
Hormonaalinen ehkäisy aiheuttaa syöpää. Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyy lievästi suurentunut rintasyöpäriski, joka häviää 5 vuoden kuluttua käytön lopettamisen jälkeen.
Yhdistelmäehkäisyvalmisteet pienentävät munasarja-, kohtu- ja kolorektaalisyövän riskiä.
Pelkät progestiinivalmisteet pienentävät kohtusyöpäriskiä.
Ehkäisy aiheuttaa lapsettomuutta. Hedelmällisyys palautuu yleensä jo seuraavan kierron aikana iänmukaiselle tasolle (poikkeuksena ehkäisyruiske).
Endometrioosia ja PCOS:ää sairastavilla hormonaaliset ehkäisyvalmisteet hoitavat itse sairautta ja saattavat parantaa ehkäisyn lopetuksen jälkeistä hedelmällisyyttä.
Kondomi ehkäisee seksitaudeilta ja voi siten suojata hedelmättömyydeltä.
Sterilisaatio on pysyvä ehkäisymenetelmä.
Taukojen pitäminen ehkäisyssä on terveellistä ja puhdistaa kehoa. Ehkäisyvalmisteista ei tule pitää muita kuin pakkauksen käyttöohjeen mukaisia taukoja.
Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyvä laskimotukosvaara on suurimmillaan heti aloituksen aikana ja myös lyhyenkin (1 kk) tauon jälkeen.
Jos on sairastanut pinnallisen laskimotukoksen (trombiflebiitin), kaikki hormonaalinen ehkäisy on kielletty. Pienen pinnallisen laskimotukoksen (tromboflebiitin) ei ole osoitettu suurentavan laskimotukosriskiä.
Kaikkia ehkäisyvalmisteita voi käyttää.
On kuitenkin syytä huomata ero pinnallisen ja syvän laskimotukoksen välillä.
Antibiootit heikentävät ehkäisytehoa. Pääsääntöisesti yleisimmin käytetyt antibiootit eivät heikennä ehkäisyvalmisteiden tehoa.
Ks. taulukko «Lääkeaineinteraktiot, jotka on huomioitava raskauden ehkäisyssä. Lääkeaineinteraktiot on mahdollista selvittää myös SFINX-PHARAO-interaktiotietokannasta (maksullinen tietokanta, vaatii käyttöoikeuden)...»9.
Maksakokeita pitää seurata. Maksakokeita ei ole tarpeen seurata.
Aktiivinen maksasairaus on vasta-aihe hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käytölle.
Hormonaaliset ehkäisymenetelmät "tekevät hulluksi". Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet voivat vaikuttaa mielialaan, mutta vaikutukset ovat yksilöllisiä ja ne voivat myös parantaa mielialaa ja PMS-oireilua.
Hormonaalisen ehkäisyn ei ole osoitettu aiheuttavan masennusta.
Sterilisaatio estää hedelmöittymisen 100 %:n varmuudella.
Sterilisaatio on luotettavin ehkäisymenetelmä.
Sterilisaation ehkäisyteho ei ole 100 %. Esimerkiksi hormonikierukan ehkäisyteho on parempi kuin sterilisaation. Ks. taulukko «Eri ehkäisymenetelmien ehkäisyteho (Pearlin indeksi = kuinka monta naista sadasta tulee vuoden käytön aikana raskaaksi)...»7.
Iho menee progestiinia sisältäviä valmisteita käytettäessä huonoon kuntoon. Ihovaikutukset ovat yksilöllisiä.
Yhdistelmäehkäisyvalmisteet yleensä hoitavat aknea.
Progestiinivalmisteisiin saattaa liittyä ihon rasvoittumista.
Ennen kierukan asetusta tulee ottaa kohdunkaulan irtosolukoe. Oireettomalta naiselta ei tarvitse ottaa irtosolukoetta ennen kierukan asettamista.
Synnytyksen jälkeen kierukan voi asettaa vasta kuukautiskierron alettua tai imetyksen loputtua. Kierukan voi asettaa milloin tahansa synnytyksen jälkeen, mutta varsinkin jos nainen imettää, kohtu on pehmeä ja asetukseen liittyvä perforaatioriski on suurentunut, erityinen varovaisuus ja huolellinen asetustekniikka ovat tarpeen.
Omassa suvussa eivät hormonit sovi. Hormonivalmisteiden sopivuus ei ole periytyvää.

Käytön jatkuvuus

Yhdistelmäehkäisy

Vaikutusmekanismi ja ehkäisyteho

Taulukko 7. Eri ehkäisymenetelmien ehkäisyteho (Pearlin indeksi = kuinka monta naista sadasta tulee vuoden käytön aikana raskaaksi)
Ohjeenmukainen käyttö Tyypillinen käyttö Viite
Ei ehkäisyä 85 85 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
Estemenetelmät
 • Naisen kondomi
5 21 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • Miehen kondomi
2 15 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • Pessaari
6 16 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
Yhdistelmäehkäisy
 • Pilleri
0,0–1,26 0,0–2,18 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
 • Rengas
0,31–0,96 0,25–1,23 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
 • Laastari
0,59–0,99 0,71–1,24 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
Progestiiniehkäisy
 • Pilleri
0,14 0,41 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
 • Ruiske
0,3 3 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • Kapseli
0,05 0,05 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Trussell J. Contraceptive failure in the United St...»122
Kierukat
 • Hormonikierukka
0,1–0,2 0,1–0,2 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Trussell J. Contraceptive failure in the United St...»122
 • Kuparikierukka
0,6 0,8 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Trussell J. Contraceptive failure in the United St...»122
Sterilisaatio
 • Naisen sterilisaatio
0,5 0,5 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Trussell J. Contraceptive failure in the United St...»122
 • Miehen sterilisaatio
0,1 0,15 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
Muut menetelmät
 • Kemiallinen ehkäisy (spermasidit)
18 29 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • Ruumiinlämpö
0,4 24 «Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy ...»215
 • "Varmat päivät"
3–5 25 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21
 • Keskeytetty yhdyntä
4 27 «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21

Hyödyt

Taulukko 8. Raskauden ehkäisyssä käytettävien menetelmien terveysvaikutuksia aakkosjärjestyksessä
Oire tai haitta Hormonaalinen Ei-hormonaalinen
Yhdistelmävalmisteet Progestiinivalmisteet Hormonikierukka Kuparikierukka Kondomi Sterilisaatio
↑ lisää
↓ estää tai vähentää
↑↓ lisää tai estää/vähentää
- ei vaikuta
? ei tietoa vaikutuksesta
Akne - - -
Endometrioosioireilu - - -
Kohtusyöpä - - -
Kuukautiskipu ↓ / - - -
Kuukautisvuoto ↓ / - - -
Laskimotukosriski - - - - -
Mielialamuutokset ↑↓ ↑↓ ↑↓ - - -
Munasarjakystien muodostuminen - - -
Munasarjasyöpä - - - -
Paino - - - - - -
PMS-oireilu ↑↓ ↑↓ - - -
Päänsärky ↑↓ ↑↓ ↑↓ - - -
Rinnan hyvänlaatuinen muutos - - - - -
Rintojen aristus ↑↓ - - -
Rintasyöpäriski ? ↑↓ - - -
Sisäsynnytintulehdus - - -
Suolistosyöpä - - - - -

Haitat

Kuva 3.

Hormonaalisten muutosten vaikutus laskimotukosten esiintyvyyteen naisilla. Kuvaajassa laskimotukosriski esitetään laskimotukostapahtumien määränä 10 000 naista kohden.

Lähde: Fimea. Lupa uudelleenjulkaisuun saatu.

Vasta-aiheet

Progestiiniehkäisy

 • Progestiiniehkäisyllä tarkoitetaan pelkkää progestiinia eli keltarauhashormonin johdannaisia sisältäviä valmisteita.
 • Annostelutavat:
  • Tabletit on tärkeä ottaa samaan aikaan päivästä ja ilman taukoa.
   • Desogestreeli-, noretisteroni- ja levonorgestreelivalmisteissa kaikki tabletit sisältävät hormonia, drospirenonilaatan viimeiset 4 tablettia sisältävät lumetta.
  • Kapselin asettaa terveydenhuollon ammattilainen paikallispuudutuksessa olkavarteen ihon alle.
   • Vuonna 2020 on markkinoilla 2 valmistetta: 3 vuoden ehkäisin (etonogestreeli, yksi kapseli) ja 5 vuoden ehkäisin (levonorgestreeli, kaksi kapselia). On esitetty, että myös etonogestreeli kapselin käyttöä voisi jatkaa 5 vuoteen, jos vuotohäiriöitä ei esiinny «McNicholas C, Swor E, Wan L ym. Prolonged use of t...»113. Näyttö pidennetystä käyttöajasta vaatii kuitenkin vielä lisätutkimuksia, ja siten suositus etonogestreeli kapselin käyttöiästä on edelleen 3 vuotta.
   • Kapselien välillä ei ole merkittäviä eroja tehossa eikä haittavaikutuksissa.
  • Ruiskeen (medroksiprogesteroniasetaatti) antaa terveydenhuollon ammattilainen lihakseen 3 kuukauden välein.
  • Kohdunsisäisistä hormonikierukoista ks. kappale Hormonikierukat.
 • Hedelmällisyys palautuu ikää vastaavalle tasolle, kun progestiiniehkäisyn käyttö lopetetaan «Heffner LJ. Advanced maternal age--how old is too ...»67, «Spencer AL, Bonnema R, McNamara MC. Helping women ...»114.

Vaikutusmekanismi ja ehkäisyteho

Hyödyt

Haitat

Vasta-aiheet

Kohdunsisäinen ehkäisy (kierukat)

Hormonikierukat

Haitat

Vasta-aiheet

Kuparikierukat

Kuva 4.

Markkinoilla olevien eri jälkiehkäisyvalmisteiden suositeltu käyttö suojaamattoman yhdynnän jälkeen.

Kaikilla valmisteilla parhain raskaudenestovaikutus saadaan, jos jälkiehkäisy otetaan alle 12 tunnin kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Vaikutusmekanismi ja ehkäisyteho

Hyödyt

Haitat

Lääkeaineinteraktiot

Taulukko 9. Lääkeaineinteraktiot, jotka on huomioitava raskauden ehkäisyssä. Lääkeaineinteraktiot on mahdollista selvittää myös SFINX-PHARAO-interaktiotietokannasta (maksullinen tietokanta, vaatii käyttöoikeuden)
Lääkeaineluokka Lääkeaine Mekanismi Huomioitavaa
Epilepsialääkkeet Karbamatsepiini
Okskarbatsepiini
Eslikarbatsepiini
Perampaneeli (yli 8 mg annoksella)
Fenytoiini
Topiramaatti (yli 200 mg annoksella)
Maksan entsyymien indusoituminen Ensisijaisia menetelmiä ovat kupari- tai hormonikierukka, sillä etenkin suun kautta otettavia pillereitä käytettäessä saattaa joko ehkäisyvalmisteen tai epilepsialääkkeen pitoisuus verenkierrossa muuttua. Tämä saattaa vaikuttaa lääkkeiden tehoon.
Tuberkuloosilääkkeet Rifabutiini
Rifampisiini
Maksan entsyymien indusoituminen Yhteiskäyttö pienentää ehkäisyvalmisteiden hormonipitoisuuksia
HIV:n hoidossa käytettävät lääkkeet Ritanoviiri
Sakinaviiri
Maksan entsyymien indusoituminen Yhteiskäyttö pienentää ehkäisyvalmisteiden hormonipitoisuuksia verenkierrossa
Luontaistuote Mäkikuismauute Maksan entsyymien indusoituminen Yhteiskäyttö pienentää ehkäisyvalmisteiden hormonipitoisuuksia
Jälkiehkäisy Ulipristaali Sitoutuu progesteronireseptoriin Saattaa vähentää progestiinia sisältävien ehkäisyvalmisteiden tehoa
Närästyslääkkeet, jotka nostavat mahan pH:ta Antasidit
Protonipumpun estäjät
H2-reseptoriantagonistit
Nostavat mahan pH:ta Saattavat vähentää ulipristaalijälkiehkäisyvalmisteen tehoa

Viitteet «World Health Organization (WHO). Medical Eligibili...»21, «Faculty of Sexual and Reproductive healthcare clin...»167, «Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Cli...»168, «Virkus RA, Løkkegaard EC, Bergholt T et al. Venous...»263, «Gaffield ME, Culwell KR, Lee CR. The use of hormon...»169

Sterilisaatio

Miehen sterilisaatio (vasektomia)

Haitat

Naisen sterilisaatio

 • Suomessa käytössä olevat naisen sterilisaatiomenetelmät ovat:
  • Vatsaontelon tähystyksessä (laparoskopia) yleisanestesiassa munanjohtimiin asetetaan puristimet, jotka tukkivat munanjohtimet. Munanjohtimet voidaan myös katkaista ja sitoa, tai poistaa kokonaan.
  • Kohtuontelon tähystyksessä (hysteroskopia) paikallispuudutuksessa viedään kapselit munanjohtimiin, jotka tukkeutuvat 3 kuukaudessa. Näiden kapseleiden myynti ja jakelu Suomessa päättyi kesäkuussa 2017.

Vaikutusmekanismi ja ehkäisyteho

Haitat

Estemenetelmät ja kemialliset menetelmät

Miehen kondomi

Hyödyt

 • Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka oikein käytettynä ehkäisee myös seksitaudeilta.
 • Kondomin käyttö on mahdollista yhdistää muun ehkäisyn käyttöön.
 • Käyttö ei vaikuta hedelmällisyyteen.

Haitat

Vasta-aiheet

 • Lateksikondomien käytön vasta-aiheena on lateksiallergia.

Muut menetelmät

Jälkiehkäisy

Menetelmät

Hormonaalinen jälkiehkäisy

Kierukka jälkiehkäisynä

Taulukko 10. Milloin raskauden ehkäisy voi pettää?
Käytetty ehkäisy
1) EE = etinyyliestradioli
Yhdistelmäehkäisyvalmisteet Pillerit: 3 tai useampia 30–35 µg:n EE-pilleriä1) tai 2 tai useampia 20 µg:n pilleriä on unohtunut ensimmäisen käyttöviikon aikana.
Rengas on ollut pois emättimestä yli 3 tunnin ajan.
Laastari on ollut pois iholta yli 24 tuntia.
Pelkkää keltarauhashormonia sisältävä pilleri Yksi tai useampi pilleri on otettu yli 3 tuntia myöhässä tai desogestreelia sisältävien pillerien tapauksessa 12 tuntia myöhässä.
Kierukka Kierukka on poistunut osittain tai kokonaan, tai se on jouduttu poistamaan.
Kondomi Kondomi on rikkoutunut tai sen käyttö on epäonnistunut.
Keltarauhashormoni-injektio Injektio myöhästyy yli 14 viikkoa edellisestä medroksiprogesteroniasetaatti-injektiosta.

Vaikutusmekanismit

Teho

Hormonaalinen jälkiehkäisy

Haittavaikutukset

Sikiövaikutukset

Vasta-aiheet ja käyttö imetyksen aikana

 • Jälkiehkäisyn käytölle ei ole ala- eikä yläikärajaa.
 • Vasta-aiheita eivät ole imettäminen, aiemmin sairastettu kohdunulkoinen raskaus, tupakointi, migreeni, maksasairaus, sairastettu laskimotukos, tukostaipumus eivätkä muut kardiovaskulaariset sairaudet «Grimes DA, Lopez LM, O'Brien PA ym. Progestin-only...»115.

Levonorgestreeli

Ulipristaaliasetaatti

Kuparikierukka

 • Kuparikierukan käytölle ei ole vasta-aiheita, eikä sen käyttö vaikuta imetykseen.
 • Ks. kohta Kuparikierukat.

Jälkiehkäisypillerin toimittaminen apteekista (ilman reseptiä)

Taulukko 11. Ehdot jälkiehkäisyvalmisteen toimittamiselle apteekista itsehoitolääkkeenä (mukailtu Lääkelaitoksen ohjeesta)
Voidaan toimittaa jälkiehkäisyyn reseptittä apteekista seuraavilla ehdoilla: Farmaseutin tai proviisorin on käytävä asiakkaan kanssa läpi seuraavat asiat:
Mahdolliset krooniset sairaudet, säännöllinen lääkitys ja sen sopivuus jälkiehkäisyvalmisteen käytön yhteydessä
Asiakkaalle luovutetaan vain yksi pakkaus kerrallaan. Annosta koskevat ohjeet ja pakkausseloste
Valmistetta luovutettaessa farmaseutin tai proviisorin on annettava asiakkaalle lääkeneuvontaa. Mahdolliset haittavaikutukset
Valmistetta luovutettaessa farmaseutin tai proviisorin on annettava asiakkaalle lääkeneuvontaa. Menettelytavat, jos lääkkeen käytön yhteydessä ilmenee pahoinvointia
Epäselvissä tapauksissa asiakasta tulee neuvoa kääntymään lääkärin puoleen. Jälkiehkäisyvalmisteen käyttötaajuus
Ohjaus tekemään raskaustesti, jos kuukautiset ovat myöhässä
Jälkitarkastuksen ja lääkärissä käynnin tarve
Kondomin käytön tarpeellisuus seksitautien ehkäisemiseksi
Farmaseuttisella henkilöstöllä on velvollisuus antaa tietoa seksitaudeista
Taulukko 12. Ehkäisyn vaihto
Käytössä oleva ehkäisy Seuraavan ehkäisymenetelmän aloitus
Yhdistelmäehkäisy Keltarauhashormoni
Yhdistelmäehkäisy Pilleri Rengas Laastari Minipilleri Hormonikierukka Kapseli Injektio Kuparikierukka
Pilleri Viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän pillerin jälkeisenä päivänä tai viimeisen tavanomaisen taukoviikon tai lumepillerijakson jälkeisenä päivänä Viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän pillerin jälkeisenä päivänä tai viimeisen tavanomaisen taukoviikon tai lumepillerijakson jälkeisenä päivänä Tyhjennysvuodon 1. päivänä tai jos aloitus tapahtuu 2. tai sitä seuraavien päivien aikana, kondomi 7 vrk Viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän pillerin jälkeisenä päivänä tai viimeisen tavanomaisen taukoviikon tai lumepillerijakson jälkeisenä päivänä, jolloin kondomi 7 vrk Viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän pillerin jälkeisenä päivänä tai valmisteesta seuraavan 7 vrk:n aikana Viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän pillerin jälkeisenä päivänä tai valmisteen mukaan seuraavien 4–7 vrk:n aikana Viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän pillerin jälkeisenä päivänä tai valmisteen mukaan seuraavien 4–7 vrk:n aikana Milloin tahansa
Rengas Poistopäivänä tai viimeistään seuraavan renkaan asettamisajankohtana Tyhjennysvuodon 1. päivänä tai jos aloitus tapahtuu 2. tai sitä seuraavien päivien aikana, kondomi 7 vrk Poistopäivänä tai viimeistään seuraavaan renkaan asettamisajankohtana + kondomi 7 vrk Poistopäivänä tai 7 vrk:n kuluessa poistosta Poistopäivänä tai seuraavan 7 vrk:n aikana Poistopäivänä tai seuraavan 7 vrk:n aikana Milloin tahansa
Laastari Poistopäivänä tai viimeistään, kun seuraava laastari olisi otettu käyttöön Poistopäivänä tai viimeistään, kun seuraava laastari olisi otettu käyttöön Poistopäivänä tai viimeistään seuraavaan laastarin asettamisajankohtana + kondomi 7 vrk Poistopäivänä tai 7 vrk:n kuluessa poistosta Poistopäivänä tai seuraavan 7 vrk:n aikana Poistopäivänä tai seuraavan 7 vrk:n aikana Milloin tahansa
Keltarauhasvalmiste
Minipilleri Missä tahansa kierron vaiheessa + kondomi 7 vrk Missä tahansa kierron vaiheessa + kondomi 7 vrk Missä tahansa kierron vaiheessa + kondomi 7 vrk Missä tahansa kierron vaiheessa Missä tahansa kierron vaiheessa Missä tahansa kierron vaiheessa Missä tahansa kierron vaiheessa Milloin tahansa
Hormonikierukka Poistopäivänä + kondomi 7 vrk Poistopäivänä + kondomi 7 vrk Poistopäivänä + kondomi 7 vrk Poistopäivänä Poistopäivänä Poistopäivänä Poistopäivänä Milloin tahansa
Kapseli Poistopäivänä + kondomi 7 vrk Poistopäivänä + kondomi 7 vrk Poistopäivänä + kondomi 7 vrk Poistopäivänä Poistopäivänä Poistopäivänä Poistopäivänä Milloin tahansa
Injektio Seuraavan injektion ajankohtana + kondomi 7 vrk Seuraavan injektion ajankohtana + kondomi 7 vrk Seuraavan injektion ajankohtana + kondomi 7 vrk Seuraavan suunnitellun injektion ajankohtana + kondomi 7 vrk Seuraavan suunnitellun injektion ajankohtana + kondomi 7 vrk Seuraavan suunnitellun injektion ajankohtana seuraavan suunnitellun injektion ajankohtana Milloin tahansa
Kuparikierukka
Kuparikierukka Missä tahansa kierron vaiheessa + kondomi 7 vrk Missä tahansa kierron vaiheessa

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä

Raskauden ehkäisy -suosituksen historiatiedot «Raskauden ehkäisy, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»4

Puheenjohtaja:

Mervi Halttunen-Nieminen, LKT, dosentti, naistentautien ja synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri; Helsingin yliopisto ja HYKS:n naistenklinikka

Kokoava kirjoittaja:

Terhi Piltonen, LT, synnytys- ja naistentautien professori, synnytys- ja naistentautien ja lisääntymislääketieteen erikoislääkäri,; Oulun yliopisto ja OYS

Jäsenet:

Heidi Alenius, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, lääkäri-toimittaja; Lempäälän terveyskeskus, Kustannus Oy Duodecim, Lääkärin tietokannat

Elise Kosunen, yleislääketieteen professori, emerita; Tampereen yliopisto

Kirsi Pietilä, FaT, apteekkari; Kontulan apteekki

Sinikka Sihvo, FT, dosentti, tutkimuspäällikkö; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Piia Vuorela, LT, dosentti, KTM, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, terveyspalvelujen johtaja; Vantaan kaupunki

Eija Väänänen, TtM, sairaanhoitaja, kätilö, seksuaalineuvoja; Vantaan kaupunki, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola

Tiina Yli-Kivistö, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, nuorisolääketieteen erityispätevyys; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Jyväskylä

Asiantuntijat:

Annika Auranen, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri; TYKS:n naistenklinikka

Jorma Komulainen, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, Käypä hoito -suositusten päätoimittaja; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Johanna Mäenpää, professori, ylilääkäri, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri; TAYS

Pekka Nieminen, LKT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; HUS:n Kätilöopiston sairaala

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset on tarkistettu 5.11.2020 julkaistun kohdennetun päivityksen yhteydessä.

Heidi Alenius: Ei sidonnaisuuksia

Mervi Halttunen-Nieminen: Ei sidonnaisuuksia

Elise Kosunen: Luottamustoimet: Tampereen lääkäripäivien johtokunnan jäsen.

Kirsi Pietilä: Sivutoimet: Helsingin yliopisto, farmasian tdk, luennointia ja opinnäytteiden arviointia. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Novo Nordisk, asiantuntijaryhmä. Luottamustoimet: Suomen Apteekkariliitto, varapuheenjohtaja ja valiokuntien puheenjohtaja; Medifon, hallituksen pj.

Terhi Piltonen: Sivutoimet: Synnytys- ja naistentaudit, ylilääkäri. Tutkimusrahoitus: Roche, PRA Health.

Sinikka Sihvo: Luottamustoimet: THL, eettinen toimikunta 1.5.2020 alkaen. Ohjaushankkeet: Palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) sihteeristö.

Piia Vuorela: Sivutoimet: Suomen Terveystalo Oy, yksityislääkärin vastaanotto yksityisenä ammatinharjoittajana. Ohjaushankkeet: Käypä hoito -suositukset.

Eija Väänänen: Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: MSD, Sandoz.

Tiina Yli-Kivistö: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Raskauden ehkäisy. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»29

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 2. Lopez LM, Steiner M, Grimes DA ym. Strategies for communicating contraceptive effectiveness. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD006964 «PMID: 23633337»PubMed
 3. Westhoff CL, Heartwell S, Edwards S ym. Oral contraceptive discontinuation: do side effects matter? Am J Obstet Gynecol 2007;196:412.e1-6 «PMID: 17403440»PubMed
 4. Garbers S, Meserve A, Kottke M ym. Tailored health messaging improves contraceptive continuation and adherence: results from a randomized controlled trial. Contraception 2012;86:536-42 «PMID: 22445439»PubMed
 5. Tiihonen M. Naisten kokemuksia hormonivalmisteista. Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidoista. Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Health Sciences 96, 2012. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0683-0/urn_isbn_978-952-61-0683-0.pdf
 6. Tiihonen M, Timonen J, Reivi O, Ahonen R. Mikä hormonaalisessa ehkäisyssä askarruttaa – tutkimus internetin keskustelupalstoilta. Dosis 2014;30:12-22
 7. Lee J, Jezewski MA. Attitudes toward oral contraceptive use among women of reproductive age: a systematic review. ANS Adv Nurs Sci 2007;30:E85-103 «PMID: 17299278»PubMed
 8. Benagiano G, Carrara S, Filippi V. Safety, efficacy and patient satisfaction with continuous daily administration of levonorgestrel/ethinylestradiol oral contraceptives. Patient Prefer Adherence 2009;3:131-43 «PMID: 19936155»PubMed
 9. Tepper NK, Curtis KM, Steenland MW ym. Blood pressure measurement prior to initiating hormonal contraception: a systematic review. Contraception 2013;87:631-8 «PMID: 23063336»PubMed
 10. Sannisto T, Kuortti M, Kuukankorpi A ym. Raskauden ehkäisyn aloitus ja seuranta. Duodecim 2012;128:1265-72 «PMID: 22822602»PubMed
 11. Westhoff CL, Jones HE, Guiahi M. Do new guidelines and technology make the routine pelvic examination obsolete? J Womens Health (Larchmt) 2011;20:5-10 «PMID: 21194307»PubMed
 12. Stewart FH, Harper CC, Ellertson CE ym. Clinical breast and pelvic examination requirements for hormonal contraception: Current practice vs evidence. JAMA 2001;285:2232-9 «PMID: 11325325»PubMed
 13. Tepper NK, Curtis KM, Steenland MW ym. Physical examination prior to initiating hormonal contraception: a systematic review. Contraception 2013;87:650-4 «PMID: 23121820»PubMed
 14. Edwards SM, Zieman M, Jones K ym. Initiation of oral contraceptives--start now! J Adolesc Health 2008;43:432-6 «PMID: 18848670»PubMed
 15. Westhoff C, Heartwell S, Edwards S ym. Initiation of oral contraceptives using a quick start compared with a conventional start: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007;109:1270-6 «PMID: 17540797»PubMed
 16. Jennings V, Sinai I, Sacieta L ym. TwoDay Method: a quick-start approach. Contraception 2011;84:144-9 «PMID: 21757055»PubMed
 17. Chin-Quee D, Otterness C, Wedderburn M ym. One versus multiple packs for women starting oral contraceptive pills: a comparison of two distribution regimens. Contraception 2009;79:369-74 «PMID: 19341849»PubMed
 18. THL. Opas 33. Edistä, ehkäise, vaikuta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020
 19. Tepper NK, Steenland MW, Marchbanks PA ym. Laboratory screening prior to initiating contraception: a systematic review. Contraception 2013;87:645-9 «PMID: 23040133»PubMed
 20. Sukupuolitaudit (online). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 21. World Health Organization (WHO). Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 5. painos 2015. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/Ex-Summ-MEC-5/en/
 22. Lihavuus (aikuiset) (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 23. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012 . Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 24. Kohonnut verenpaine (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 25. Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 26. Tang JH, Lopez LM, Mody S ym. Hormonal and intrauterine methods for contraception for women aged 25 years and younger. Cochrane Database Syst Rev 2012;(11):CD009805 «PMID: 23152281»PubMed
 27. Winner B, Peipert JF, Zhao Q et al. Effectiveness of long-acting reversible contraception. N Engl J Med 2012;366(21):1998-2007. «PMID: 22621627»PubMed
 28. Cavazos-Rehg PA, Krauss MJ, Spitznagel EL ym. Type of contraception method used at last intercourse and associations with health risk behaviors among US adolescents. Contraception 2010;82:549-55 «PMID: 21074019»PubMed
 29. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013
 30. Cheng YJ, Liu ZH, Yao FJ ym. Current and former smoking and risk for venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med 2013;10:e1001515 «PMID: 24068896»PubMed
 31. Farley TM, Meirik O, Chang CL et al. Combined oral contraceptives, smoking, and cardiovascular risk. J Epidemiol Community Health 1998;52(12):775-85. «PMID: 10396518»PubMed
 32. Sinha C, Guthrie KA, Lindow SW. A survey of postnatal contraception in opiate-using women. J Fam Plann Reprod Health Care 2007;33:31-4 «PMID: 17389093»PubMed
 33. Champion HL, Foley KL, DuRant RH ym. Adolescent sexual victimization, use of alcohol and other substances, and other health risk behaviors. J Adolesc Health 2004;35:321-8 «PMID: 15450546»PubMed
 34. Allman-Farinelli MA. Obesity and venous thrombosis: a review. Semin Thromb Hemost 2011;37:903-7 «PMID: 22198855»PubMed
 35. Pomp ER, le Cessie S, Rosendaal FR ym. Risk of venous thrombosis: obesity and its joint effect with oral contraceptive use and prothrombotic mutations. Br J Haematol 2007;139:289-96 «PMID: 17897305»PubMed
 36. Bacopoulou F, Greydanus DE, Chrousos GP. Reproductive and contraceptive issues in chronically ill adolescents. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:389-404 «PMID: 21091176»PubMed
 37. Urhonen A. Vammaisuus ja seksuaalisuus, kaksi tabua. Kirjassa: Ilman esteitä. Vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys. Korhonen E, Mäkinen I (toim.) Väestötietosarja 23. Helsinki: Väestöliitto 2011, 10-17
 38. Kaplan C. Special issues in contraception: caring for women with disabilities. J Midwifery Womens Health 2006;51:450-6 «PMID: 17081935»PubMed
 39. Koponen P, Klemetti R, Surcel HM ym. Raskauden ehkäisy, raskaudet, synnytykset ja imetys. Kirjassa: Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Castaneda A ym. (toim.) Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. THL-raportti 61/2012. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90907/THL_RAP2012_061_verkko.pdf?sequence=1
 40. Degni F, Suominen SB, El Ansari W ym. Reproductive and maternity health care services in Finland: perceptions and experiences of Somali-born immigrant women. Ethn Health 2014;19:348-66 «PMID: 23679186»PubMed
 41. Degni F, Suominen S, Essén B ym. Communication and cultural issues in providing reproductive health care to immigrant women: health care providers' experiences in meeting the needs of (corrected) Somali women living in Finland. J Immigr Minor Health 2012;14:330-43 «PMID: 21465142»PubMed
 42. Apter D, Eskola MS, Säävälä M, Kettu N. Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Tarpeita, tietoa ja yhdenvertaisuutta. Toimintasuunnitelma. Väestöliitto 2009. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/0d06292be7a191a0abbf315eb8d7fad0/1443733406/application/pdf/906852/maahanmuuttajien%20seksuaaliterveys.pdf
 43. Centers for Disease Control and Prevention. Update to CDC's U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010: Revised Recommendations for the Use of Contraceptive Methods During the Postpartum Period July 2011;60;878-83. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6026a3.htm?s_cid=mm6026a3_w
 44. Gray RH, Campbell OM, Apelo R ym. Risk of ovulation during lactation. Lancet 1990;335:25-9 «PMID: 1967336»PubMed
 45. Campbell OM, Gray RH. Characteristics and determinants of postpartum ovarian function in women in the United States. Am J Obstet Gynecol 1993;169:55-60 «PMID: 8333476»PubMed
 46. THL. Raskaudenkeskeytykset 2013. https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset
 47. McCann MF, Potter LS. Progestin-only oral contraception: a comprehensive review. Contraception 1994;50(Suppl 1):S1-195 «PMID: 10226677»PubMed
 48. Moggia AV, Harris GS, Dunson TR ym. A comparative study of a progestin-only oral contraceptive versus non-hormonal methods in lactating women in Buenos Aires, Argentina. Contraception 1991;44:31-43 «PMID: 1893700»PubMed
 49. Dunson TR, McLaurin VL, Grubb GS ym. A multicenter clinical trial of a progestin-only oral contraceptive in lactating women. Contraception 1993;47:23-35 «PMID: 8435999»PubMed
 50. Bjarnadóttir RI, Gottfredsdóttir H, Sigurdardóttir K ym. Comparative study of the effects of a progestogen-only pill containing desogestrel and an intrauterine contraceptive device in lactating women. BJOG 2001;108:1174-80 «PMID: 11762658»PubMed
 51. Faculty of Family Planning & Reproductive Health Care. FFPRHC Guidance (July 2004): Contraceptive choices for breastfeeding women. J Fam Plann Reprod Health Care 2004;30:181-9 «PMID: 15222930»PubMed
 52. Rowlands S, Searle S. Contraceptive implants: current perspectives. J Contraception 2014;5:73-84
 53. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 2005. Guideline 30: long-acting reversible contraception. https://www.nice.org.uk/guidance/CG30
 54. Faculty of Sexual &. Reproductive Healthcare. Clinical Guidance. Postnatal Sexual and Reproductive Health. Clinical Effectiveness Unit. September 2009. https://www.fsrh.org/documents/cec-ceu-guidance-postnatal-sep-2009/
 55. Stewart RA, Thistlethwaite J. Routine pelvic examination for asymptomatic women--Exploring the evidence. Aust Fam Physician 2006;35:873-7 «PMID: 17099807»PubMed
 56. Halpern V, Grimes DA, Lopez L, Gallo MF. Strategies to improve adherence and acceptability of hormonal methods for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2006 Jan 25;(1):CD004317 [Review content assessed as up-to-date: 4 September 2013]. «PMID: 16437483»PubMed
 57. Steenland MW, Rodriguez MI, Marchbanks PA ym. How does the number of oral contraceptive pill packs dispensed or prescribed affect continuation and other measures of consistent and correct use? A systematic review. Contraception 2013;87:605-10 «PMID: 23040121»PubMed
 58. White KO, Westhoff C. The effect of pack supply on oral contraceptive pill continuation: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2011;118:615-22 «PMID: 21860291»PubMed
 59. Hou MY, Hurwitz S, Kavanagh E ym. Using daily text-message reminders to improve adherence with oral contraceptives: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2010;116:633-40 «PMID: 20733446»PubMed
 60. Castaño PM, Bynum JY, Andrés R ym. Effect of daily text messages on oral contraceptive continuation: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2012;119:14-20 «PMID: 22143257»PubMed
 61. Smith C, Gold J, Ngo TD ym. Mobile phone-based interventions for improving contraception use. Cochrane Database Syst Rev 2015;(6):CD011159 «PMID: 26115146»PubMed
 62. Seidman DS, Yeshaya A, Ber A ym. A prospective follow-up of two 21/7 cycles followed by two extended regimen 84/7 cycles with contraceptive pills containing ethinyl estradiol and drospirenone. Isr Med Assoc J 2010;12:400-5 «PMID: 20862819»PubMed
 63. Edelman A, Micks E, Gallo MF ym. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined hormonal contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2014;(7):CD004695 «PMID: 25072731»PubMed
 64. Kroll R, Reape KZ, Margolis M. The efficacy and safety of a low-dose, 91-day, extended-regimen oral contraceptive with continuous ethinyl estradiol. Contraception 2010;81:41-8 «PMID: 20004272»PubMed
 65. Machado RB, de Melo NR, Maia H Jr. Bleeding patterns and menstrual-related symptoms with the continuous use of a contraceptive combination of ethinylestradiol and drospirenone: a randomized study. Contraception 2010;81:215-22 «PMID: 20159177»PubMed
 66. Mikkelsen EM, Riis AH, Wise LA ym. Pre-gravid oral contraceptive use and time to pregnancy: a Danish prospective cohort study. Hum Reprod 2013;28:1398-405 «PMID: 23427234»PubMed
 67. Heffner LJ. Advanced maternal age--how old is too old? N Engl J Med 2004;351:1927-9 «PMID: 15525717»PubMed
 68. Lawrie TA, Helmerhorst FM, Maitra NK ym. Types of progestogens in combined oral contraception: effectiveness and side-effects. Cochrane Database Syst Rev 2011;(5):CD004861 «PMID: 21563141»PubMed
 69. Van Vliet HA, Raps M, Lopez LM ym. Quadriphasic versus monophasic oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2011;(11):CD009038 «PMID: 22071862»PubMed
 70. Lopez LM, Grimes DA, Gallo MF ym. Skin patch and vaginal ring versus combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD003552 «PMID: 23633314»PubMed
 71. Iyer V, Farquhar C, Jepson R. Oral contraceptive pills for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000154 «PMID: 10796696»PubMed
 72. Jensen JT, Parke S, Mellinger U ym. Effective treatment of heavy menstrual bleeding with estradiol valerate and dienogest: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2011;117:777-87 «PMID: 21422847»PubMed
 73. Nappi RE, Serrani M, Jensen JT. Noncontraceptive benefits of the estradiol valerate/dienogest combined oral contraceptive: a review of the literature. Int J Womens Health 2014;6:711-8 «PMID: 25120376»PubMed
 74. Nelson A, Parke S, Makalova D ym. Efficacy and bleeding profile of a combined oral contraceptive containing oestradiol valerate/dienogest: a pooled analysis of three studies conducted in North America and Europe. Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18:264-73 «PMID: 23651474»PubMed
 75. Wong CL, Farquhar C, Roberts H ym. Oral contraceptive pill for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD002120 «PMID: 19821293»PubMed
 76. Arowojolu AO, Gallo MF, Lopez LM ym. Combined oral contraceptive pills for treatment of acne. Cochrane Database Syst Rev 2012;(7):CD004425 «PMID: 22786490»PubMed
 77. Lopez LM, Kaptein AA, Helmerhorst FM. Oral contraceptives containing drospirenone for premenstrual syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2012;(2):CD006586 «PMID: 22336820»PubMed
 78. Davis L, Kennedy SS, Moore J ym. Modern combined oral contraceptives for pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD001019 «PMID: 17636650»PubMed
 79. Sulak P, Willis S, Kuehl T ym. Headaches and oral contraceptives: impact of eliminating the standard 7-day placebo interval. Headache 2007;47:27-37 «PMID: 17355491»PubMed
 80. Grimes DA, Jones LB, Lopez LM ym. Oral contraceptives for functional ovarian cysts. Cochrane Database Syst Rev 2011;(9):CD006134 «PMID: 21901701»PubMed
 81. Wølner-Hanssen P, Eschenbach DA, Paavonen J ym. Decreased risk of symptomatic chlamydial pelvic inflammatory disease associated with oral contraceptive use. JAMA 1990;263:54-9 «PMID: 2293688»PubMed
 82. Oral contraceptives, venous thrombosis, and varicose veins. Royal College of General Practitioners' Oral Contraception Study. J R Coll Gen Pract 1978;28:393-9 «PMID: 702453»PubMed
 83. Brinton LA, Vessey MP, Flavel R ym. Risk factors for benign breast disease. Am J Epidemiol 1981;113:203-14 «PMID: 7468579»PubMed
 84. Gierisch JM, Coeytaux RR, Urrutia RP ym. Oral contraceptive use and risk of breast, cervical, colorectal, and endometrial cancers: a systematic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013;22:1931-43 «PMID: 24014598»PubMed
 85. Bassuk SS, Manson JE. Oral contraceptives and menopausal hormone therapy: relative and attributable risks of cardiovascular disease, cancer, and other health outcomes. Ann Epidemiol 2015;25:193-200 «PMID: 25534509»PubMed
 86. Faber MT, Jensen A, Frederiksen K ym. Oral contraceptive use and impact of cumulative intake of estrogen and progestin on risk of ovarian cancer. Cancer Causes Control 2013;24:2197-206 «PMID: 24077761»PubMed
 87. Dossus L, Allen N, Kaaks R ym. Reproductive risk factors and endometrial cancer: the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Int J Cancer 2010;127:442-51 «PMID: 19924816»PubMed
 88. Collaborative Group on Epidemiological Studies on Endometrial Cancer. Endometrial cancer and oral contraceptives: an individual participant meta-analysis of 27?276 women with endometrial cancer from 36 epidemiological studies. Lancet Oncol 2015;16:1061-70 «PMID: 26254030»PubMed
 89. Fernandez E, La Vecchia C, Balducci A ym. Oral contraceptives and colorectal cancer risk: a meta-analysis. Br J Cancer 2001;84:722-7 «PMID: 11237397»PubMed
 90. Furner SE, Davis FG, Nelson RL ym. A case-control study of large bowel cancer and hormone exposure in women. Cancer Res 1989;49:4936-40 «PMID: 2758422»PubMed
 91. Schindler AE. Long-term use of progestogens: colon adenoma and colon carcinoma. Gynecol Endocrinol 2007;23(Suppl 1):42-4 «PMID: 17943538»PubMed
 92. Weiss NS, Daling JR, Chow WH. Incidence of cancer of the large bowel in women in relation to reproductive and hormonal factors. J Natl Cancer Inst 1981;67:57-60 «PMID: 6942196»PubMed
 93. Bosetti C, Bravi F, Negri E ym. Oral contraceptives and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2009;15:489-98 «PMID: 19414526»PubMed
 94. Mansour D, Gemzell-Danielsson K, Inki P ym. Fertility after discontinuation of contraception: a comprehensive review of the literature. Contraception 2011;84:465-77 «PMID: 22018120»PubMed
 95. Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA ym. Combination contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev 2014;(1):CD003987 «PMID: 24477630»PubMed
 96. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. Clinical Guidance. Combined Hormonal Contraception. August 2012. https://www.fsrh.org/documents/cec-ceu-guidance-chc-oct-2011/
 97. Lindh I, Ellström AA, Milsom I. The long-term influence of combined oral contraceptives on body weight. Hum Reprod 2011;26:1917-24 «PMID: 21507999»PubMed
 98. Charlton BM, Rich-Edwards JW, Colditz GA ym. Oral contraceptive use and mortality after 36 years of follow-up in the Nurses' Health Study: prospective cohort study. BMJ 2014;349:g6356 «PMID: 25361731»PubMed
 99. Gallo MF, Nanda K, Grimes DA ym. 20 µg versus >20 µg estrogen combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2013;(8):CD003989 «PMID: 23904209»PubMed
 100. Laskimotukos ja keuhkoembolia (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 101. Duijkers I, Engels L, Klipping C. Length of the menstrual cycle after discontinuation of oral contraceptives. Gynecol Endocrinol 2005;20:74-9 «PMID: 15823825»PubMed
 102. Syömishäiriöt (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 103. Champaloux SW, Tepper NK, Monsour M ym. Use of combined hormonal contraceptives among women with migraines and risk of ischemic stroke. Am J Obstet Gynecol 2017;216:489.e1-489.e7 «PMID: 28034652»PubMed
 104. Migreeni (online). Käypä hoito -suositus. omalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 105. Burrows LJ, Basha M, Goldstein AT. The effects of hormonal contraceptives on female sexuality: a review. J Sex Med 2012;9:2213-23 «PMID: 22788250»PubMed
 106. Elaut E, Buysse A, De Sutter P ym. Relation of androgen receptor sensitivity and mood to sexual desire in hormonal contraception users. Contraception 2012;85:470-9 «PMID: 22133661»PubMed
 107. Sørensen CJ, Pedersen OB, Petersen MS ym. Combined oral contraception and obesity are strong predictors of low-grade inflammation in healthy individuals: results from the Danish Blood Donor Study (DBDS). PLoS One 2014;9:e88196 «PMID: 24516611»PubMed
 108. Piltonen T, Puurunen J, Hedberg P ym. Oral, transdermal and vaginal combined contraceptives induce an increase in markers of chronic inflammation and impair insulin sensitivity in young healthy normal-weight women: a randomized study. Hum Reprod 2012;27:3046-56 «PMID: 22811306»PubMed
 109. Morin-Papunen L, Martikainen H, McCarthy MI ym. Comparison of metabolic and inflammatory outcomes in women who used oral contraceptives and the levonorgestrel-releasing intrauterine device in a general population. Am J Obstet Gynecol 2008;199:529.e1-529.e10 «PMID: 18533124»PubMed
 110. Sitruk-Ware R, Nath A. Metabolic effects of contraceptive steroids. Rev Endocr Metab Disord 2011;12:63-75 «PMID: 21538049»PubMed
 111. Moorman PG, Havrilesky LJ, Gierisch JM ym. Oral contraceptives and risk of ovarian cancer and breast cancer among high-risk women: a systematic review and meta-analysis. J Clin Oncol 2013;31:4188-98 «PMID: 24145348»PubMed
 112. Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF ym. Steroidal contraceptives: effect on bone fractures in women. Cochrane Database Syst Rev 2014;(6):CD006033 «PMID: 24960023»PubMed
 113. McNicholas C, Swor E, Wan L ym. Prolonged use of the etonogestrel implant and levonorgestrel intrauterine device: 2 years beyond Food and Drug Administration-approved duration. Am J Obstet Gynecol 2017;216:586.e1-586.e6 «PMID: 28147241»PubMed
 114. Spencer AL, Bonnema R, McNamara MC. Helping women choose appropriate hormonal contraception: update on risks, benefits, and indications. Am J Med 2009;122:497-506 «PMID: 19486709»PubMed
 115. Grimes DA, Lopez LM, O'Brien PA ym. Progestin-only pills for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2013;(11):CD007541 «PMID: 24226383»PubMed
 116. FSRH 2008 Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Effectiveness Unit. Progestogen-only pills. https://www.fsrh.org/documents/progestogen-only-pills-jun-2009/
 117. Duijkers IJM, Heger-Mahn D, Drouin D ym. Maintenance of ovulation inhibition with a new progestogen-only pill containing drospirenone after scheduled 24-h delays in pill intake. Contraception 2016;93:303-309 «PMID: 26708301»PubMed
 118. Wallach M, Grimes DA, Chaney EJ ym. Modern oral contraception. Totowa, NJ: Enron, 2000
 119. Raymond EG. Progestin-only pills. Kirjassa: Contraceptive Technology. Hatcher RA ym. (toim.) 20. painos. New York: Ardent Media Inc 2011:237-47
 120. Pharmaca Fennica: Lääketietokeskus.
 121. Goldzieher JW, Fotherby K (toim.) Pharmacology of the contraceptive steroids. New York: Raven Press Ltd, 1994
 122. Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 2011;83:397-404 «PMID: 21477680»PubMed
 123. ACOG Committee on Practice Bulletins-Gynecology. ACOG practice bulletin. No. 73: Use of hormonal contraception in women with coexisting medical conditions. Obstet Gynecol 2006;107:1453-72 «PMID: 16738183»PubMed
 124. Trussell J, Hassan F, Lowin J ym. Achieving cost-neutrality with long-acting reversible contraceptive methods. Contraception 2015;91:49-56 «PMID: 25282161»PubMed
 125. Mavranezouli I, LARC Guideline Development Group. The cost-effectiveness of long-acting reversible contraceptive methods in the UK: analysis based on a decision-analytic model developed for a National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) clinical practice guideline. Hum Reprod 2008;23:1338-45 «PMID: 18372257»PubMed
 126. Westhoff C. Depot-medroxyprogesterone acetate injection (Depo-Provera): a highly effective contraceptive option with proven long-term safety. Contraception 2003;68:75-87 «PMID: 12954518»PubMed
 127. Cardiovascular disease and use of oral and injectable progestogen-only contraceptives and combined injectable contraceptives. Results of an international, multicenter, case-control study. World Health Organization Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Contraception 1998;57:315-24 «PMID: 9673838»PubMed
 128. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL ym. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. BMJ 2009;339:b2890 «PMID: 19679613»PubMed
 129. Walch K, Unfried G, Huber J ym. Implanon versus medroxyprogesterone acetate: effects on pain scores in patients with symptomatic endometriosis--a pilot study. Contraception 2009;79:29-34 «PMID: 19041438»PubMed
 130. Razzi S, Luisi S, Ferretti C ym. Use of a progestogen only preparation containing desogestrel in the treatment of recurrent pelvic pain after conservative surgery for endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;135:188-90 «PMID: 16963174»PubMed
 131. Leone Roberti Maggiore U, Remorgida V, Scala C ym. Desogestrel-only contraceptive pill versus sequential contraceptive vaginal ring in the treatment of rectovaginal endometriosis infiltrating the rectum: a prospective open-label comparative study. Acta Obstet Gynecol Scand 2014;93:239-47 «PMID: 24372517»PubMed
 132. Modesto W, de Nazaré Silva dos Santos P, Correia VM ym. Weight variation in users of depot-medroxyprogesterone acetate, the levonorgestrel-releasing intrauterine system and a copper intrauterine device for up to ten years of use. Eur J Contracept Reprod Health Care 2015;20:57-63 «PMID: 25160484»PubMed
 133. Patel A, Schwarz EB, Society of Family Planning. Cancer and contraception. Release date May 2012. SFP Guideline #20121. Contraception 2012;86:191-8 «PMID: 22682881»PubMed
 134. Ford O, Lethaby A, Roberts H ym. Progesterone for premenstrual syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD003415 «PMID: 22419287»PubMed
 135. Naistentaudit ja synnytykset. Ylikorkala O, Tapanainen J (toim.) 5. uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2011
 136. Power J, French R, Cowan F. Subdermal implantable contraceptives versus other forms of reversible contraceptives or other implants as effective methods of preventing pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD001326 «PMID: 17636668»PubMed
 137. Funk S, Miller MM, Mishell DR Jr ym. Safety and efficacy of Implanon, a single-rod implantable contraceptive containing etonogestrel. Contraception 2005;71:319-26 «PMID: 15854630»PubMed
 138. Chi I. The safety and efficacy issues of progestin-only oral contraceptives--an epidemiologic perspective. Contraception 1993;47:1-21 «PMID: 8435997»PubMed
 139. ESHRE Capri Workshop Group. Ovarian and endometrial function during hormonal contraception. Hum Reprod 2001;16:1527-35 «PMID: 11425842»PubMed
 140. Tayob Y, Adams J, Jacobs HS ym. Ultrasound demonstration of increased frequency of functional ovarian cysts in women using progestogen-only oral contraception. Br J Obstet Gynaecol 1985;92:1003-9 «PMID: 3902074»PubMed
 141. Kurunmäki H. Contraception with levonorgestrel-releasing subdermal capsules, Norplant, after pregnancy termination. Contraception 1983;27:473-82 «PMID: 6411427»PubMed
 142. Bergin A, Tristan S, Terplan M ym. A missed opportunity for care: two-visit IUD insertion protocols inhibit placement. Contraception 2012;86:694-7 «PMID: 22770798»PubMed
 143. Ravi A, Prine L, Waltermaurer E ym. Intrauterine devices at six months: does patient age matter? Results from an urban family medicine federally qualified health center (FQHC) network. J Am Board Fam Med 2014;27:822-30 «PMID: 25381080»PubMed
 144. Aoun J, Dines VA, Stovall DW ym. Effects of age, parity, and device type on complications and discontinuation of intrauterine devices. Obstet Gynecol 2014;123:585-92 «PMID: 24499755»PubMed
 145. Marions L, Lövkvist L, Taube A ym. Use of the levonorgestrel releasing-intrauterine system in nulliparous women--a non-interventional study in Sweden. Eur J Contracept Reprod Health Care 2011;16:126-34 «PMID: 21417562»PubMed
 146. Bahamondes MV, Hidalgo MM, Bahamondes L ym. Ease of insertion and clinical performance of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in nulligravidas. Contraception 2011;84:e11-6 «PMID: 22018132»PubMed
 147. Paterson H, Ashton J, Harrison-Woolrych M. A nationwide cohort study of the use of the levonorgestrel intrauterine device in New Zealand adolescents. Contraception 2009;79:433-8 «PMID: 19442778»PubMed
 148. Wildemeersch D, Janssens D, Vrijens M ym. Ease of insertion, contraceptive efficacy and safety of new T-shaped levonorgestrel-releasing intrauterine systems. Contraception 2005;71:465-9 «PMID: 15914138»PubMed
 149. Bayer LL, Jensen JT, Li H ym. Adolescent experience with intrauterine device insertion and use: a retrospective cohort study. Contraception 2012;86:443-51 «PMID: 22560185»PubMed
 150. Kaislasuo J, Heikinheimo O, Lähteenmäki P ym. Predicting painful or difficult intrauterine device insertion in nulligravid women. Obstet Gynecol 2014;124:345-53 «PMID: 25004340»PubMed
 151. Wildemeersch D, Jandi S, Pett A ym. Use of frameless intrauterine devices and systems in young nulliparous and adolescent women: results of a multicenter study. Int J Womens Health 2014;6:727-34 «PMID: 25125987»PubMed
 152. Kaislasuo J, Heikinheimo O, Lähteenmäki P ym. Menstrual characteristics and ultrasonographic uterine cavity measurements predict bleeding and pain in nulligravid women using intrauterine contraception. Hum Reprod 2015;30:1580-8 «PMID: 25990577»PubMed
 153. Westhoff C. IUDs and colonization or infection with Actinomyces. Contraception 2007;75(Suppl 6):S48-50 «PMID: 17531616»PubMed
 154. Merki-Feld GS, Rosselli M, Imthurn B. Comparison of two procedures for routine IUD exchange in women with positive Pap smears for actinomyces-like organisms. Contraception 2008;77:177-80 «PMID: 18279687»PubMed
 155. Kim YJ, Youm J, Kim JH ym. Actinomyces-like organisms in cervical smears: the association with intrauterine device and pelvic inflammatory diseases. Obstet Gynecol Sci 2014;57:393-6 «PMID: 25264530»PubMed
 156. Sivin I, Stern J, Coutinho E ym. Prolonged intrauterine contraception: a seven-year randomized study of the levonorgestrel 20 mcg/day (LNg 20) and the Copper T380 Ag IUDS. Contraception 1991;44:473-80 «PMID: 1797462»PubMed
 157. Lewis RA, Taylor D, Natavio MF ym. Effects of the levonorgestrel-releasing intrauterine system on cervical mucus quality and sperm penetrability. Contraception 2010;82:491-6 «PMID: 21074010»PubMed
 158. Apter D, Gemzell-Danielsson K, Hauck B ym. Pharmacokinetics of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine systems and effects on ovulation rate and cervical function: pooled analyses of phase II and III studies. Fertil Steril 2014;101:1656-62.e1-4 «PMID: 24726226»PubMed
 159. Soini T, Hurskainen R, Grénman S ym. Cancer risk in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system in Finland. Obstet Gynecol 2014;124:292-9 «PMID: 25004338»PubMed
 160. Zapata LB, Whiteman MK, Marchbanks PA ym. Intrauterine device use among women with ovarian cancer: a systematic review. Contraception 2010;82:38-40 «PMID: 20682141»PubMed
 161. Kivijärvi A. Hormonaalinen ehkäisy. Lääkärin käsikirja, artikkelin tunnus ykt00651 (viimeisin muutos 12.3.2014)
 162. Inki P, Hurskainen R, Palo P ym. Comparison of ovarian cyst formation in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. hysterectomy. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20:381-5 «PMID: 12383322»PubMed
 163. Nahum GG, Kaunitz AM, Rosen K ym. Ovarian cysts: presence and persistence with use of a 13.5mg levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception 2015;91:412-7 «PMID: 25661510»PubMed
 164. Mantha S, Karp R, Raghavan V ym. Assessing the risk of venous thromboembolic events in women taking progestin-only contraception: a meta-analysis. BMJ 2012;345:e4944 «PMID: 22872710»PubMed
 165. Heinemann K, Reed S, Moehner S ym. Comparative contraceptive effectiveness of levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices: the European Active Surveillance Study for Intrauterine Devices. Contraception 2015;91:280-3 «PMID: 25601350»PubMed
 166. Kivijärvi A. Raskauden ehkäisy: aloitus, menetelmän valinta ja seuranta. Lääkärin käsikirja ykt00649, 13.10.2014. Duodecim
 167. Faculty of Sexual and Reproductive healthcare clinical guidance: Drug Interactions with hormonal contraception. Clinical effectiveness unit. 2012. https://www.fsrh.org/documents/ceu-emergency-contraception-jan-2012/
 168. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Guidance (2011, updated 2012). Drug Interactions with Hormonal contraception. https://www.fsrh.org/documents/ceu-guidance-drug-interactions-with-hormonal-contraception-jan/?UNLID=150983012016793312
 169. Gaffield ME, Culwell KR, Lee CR. The use of hormonal contraception among women taking anticonvulsant therapy. Contraception 2011;83:16-29 «PMID: 21134499»PubMed
 170. Cook LA, Van Vliet HA, Lopez LM ym. Vasectomy occlusion techniques for male sterilization. Cochrane Database Syst Rev 2014;(3):CD003991 «PMID: 24683020»PubMed
 171. Sharlip ID, Belker AM, Honig S ym. Vasectomy: AUA guideline. J Urol 2012;188(Suppl 6):2482-91 «PMID: 23098786»PubMed
 172. Dohle GR, Diemer T, Kopa Z ym. European Association of Urology guidelines on vasectomy. Eur Urol 2012;61:159-63 «PMID: 22033172»PubMed
 173. Labrecque M, Paunescu C, Plesu I ym. Evaluation of the effect of a patient decision aid about vasectomy on the decision-making process: a randomized trial. Contraception 2010;82:556-62 «PMID: 21074020»PubMed
 174. Jamieson DJ, Kaufman SC, Costello C ym. A comparison of women's regret after vasectomy versus tubal sterilization. Obstet Gynecol 2002;99:1073-9 «PMID: 12052602»PubMed
 175. Shih G, Turok DK, Parker WJ. Vasectomy: the other (better) form of sterilization. Contraception 2011;83:310-5 «PMID: 21397087»PubMed
 176. Michielsen D, Beerthuizen R. State-of-the art of non-hormonal methods of contraception: VI. Male sterilisation. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:136-49 «PMID: 20230339»PubMed
 177. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 133: benefits and risks of sterilization. Obstet Gynecol 2013;121:392-404 «PMID: 23344305»PubMed
 178. Griffin T, Tooher R, Nowakowski K ym. How little is enough? The evidence for post-vasectomy testing. J Urol 2005;174:29-36 «PMID: 15947571»PubMed
 179. Duffy S, Marsh F, Rogerson L ym. Female sterilisation: a cohort controlled comparative study of ESSURE versus laparoscopic sterilisation. BJOG 2005;112:1522-8 «PMID: 16225573»PubMed
 180. Zurawin RK, Zurawin JL. Adverse events due to suspected nickel hypersensitivity in patients with essure micro-inserts. J Minim Invasive Gynecol 2011;18:475-82 «PMID: 21777837»PubMed
 181. UKMEC: UK medical eligibility criteria for contraceptive use. 2009. http://www.fsrh.org/documents/ukmec-2009/
 182. Walsh TL, Frezieres RG, Peacock K ym. Effectiveness of the male latex condom: combined results for three popular condom brands used as controls in randomized clinical trials. Contraception 2004;70:407-13 «PMID: 15504381»PubMed
 183. Kabbash IA, El-Sayed NM, Al-Nawawy AN ym. Condom use among males (15-49 years) in Lower Egypt: knowledge, attitudes and patterns of use. East Mediterr Health J 2007;13:1405-16 «PMID: 18341190»PubMed
 184. Kivijärvi A. Muut menetelmät raskauden ehkäisykeinona. Lääkärin käsikirja (online). Kustannus Oy Duodecim
 185. Smoley BA, Robinson CM. Natural family planning. Am Fam Physician 2012;86:924-8 «PMID: 23157145»PubMed
 186. Lundgren R, Cachan J, Jennings V. Engaging men in family planning services delivery: experiences introducing the Standard Days Method® in four countries. World Health Popul 2012;14:44-51 «PMID: 23135072»PubMed
 187. Lundgren RI, Karra MV, Yam EA. The role of the Standard Days Method in modern family planning services in developing countries. Eur J Contracept Reprod Health Care 2012;17:254-9 «PMID: 22681177»PubMed
 188. Costantino A, Cerpolini S, Perrone AM ym. Current status and future perspectives in male contraception. Minerva Ginecol 2007;59:299-310 «PMID: 17576406»PubMed
 189. Freundl G, Sivin I, Batár I. State-of-the-art of non-hormonal methods of contraception: IV. Natural family planning. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:113-23 «PMID: 20141492»PubMed
 190. Rivera R, Yacobson I, Grimes D. The mechanism of action of hormonal contraceptives and intrauterine contraceptive devices. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1263-9 «PMID: 10561657»PubMed
 191. Cleland K, Zhu H, Goldstuck N et al. The efficacy of intrauterine devices for emergency contraception: a systematic review of 35 years of experience. Hum Reprod 2012;27(7):1994-2000. «PMID: 22570193»PubMed
 192. Cheng L, Che Y, Gülmezoglu AM. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD001324 «PMID: 22895920»PubMed
 193. Committee on Health Care for Underserved Women. ACOG Committee Opinion no. 592: Sexual assault. Obstet Gynecol 2014;123:905-9 «PMID: 24785635»PubMed
 194. International Consortium for Emergency Contraception. Emergency Contraceptive Pills: Medical and Service Delivery Guidelines. 3. painos 2012. http://www.sexualityandu.ca/uploads/files/Medical_and_Service_Delivery_Guidelines_Eng_2012.pdf «http://www.sexualityandu.ca/uploads/files/Medical_and_Service_Delivery_Guidelines_Eng_2012.pdf»26
 195. Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus ja hoito terveydenhuollon toimipisteessä. 2002. http://www.tukinainen.fi/Rap02.pdf «http://www.tukinainen.fi/Rap02.pdf»27
 196. Faculty of Sexual and Reproductive Health. Emergency Contraception. Updated Jan 2012. https://www.fsrh.org/documents/ceu-emergency-contraception-jan-2012/
 197. Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care Clinical Effectiveness Unit. FFPRHC Guidance (April 2006). Emergency contraception. J Fam Plann Reprod Health Care 2006;32:121-8 «PMID: 16824309»PubMed
 198. Schenk KD. Emergency contraception: lessons learned from the UK. J Fam Plann Reprod Health Care 2003;29:35-40 «PMID: 12681036»PubMed
 199. Thiery M. Intrauterine contraception: from silver ring to intrauterine contraceptive implant. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;90:145-52 «PMID: 10825633»PubMed
 200. Gemzell-Danielsson K, Berger C, P G L L. Emergency contraception -- mechanisms of action. Contraception 2013;87:300-8 «PMID: 23114735»PubMed
 201. Glasier AF, Cameron ST, Fine PM ym. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet 2010;375:555-62 «PMID: 20116841»PubMed
 202. Fimea. Levonorgestreeli ja ulipristaali ovat yhä sopivia jälkiehkäisyvalmisteita naisille painosta riippumatta. Ajankohtaista 22.8.2014. http://www.fimea.fi «http://www.fimea.fi»28
 203. Glasier A, Cameron ST, Blithe D ym. Can we identify women at risk of pregnancy despite using emergency contraception? Data from randomized trials of ulipristal acetate and levonorgestrel. Contraception 2011;84:363-7 «PMID: 21920190»PubMed
 204. Allen RH, Goldberg AB. Emergency contraception: a clinical review. Clin Obstet Gynecol 2007;50:927-36 «PMID: 17982335»PubMed
 205. Cleland K, Raymond E, Trussell J ym. Ectopic pregnancy and emergency contraceptive pills: a systematic review. Obstet Gynecol 2010;115:1263-6 «PMID: 20502299»PubMed
 206. Zhang L, Chen J, Wang Y ym. Pregnancy outcome after levonorgestrel-only emergency contraception failure: a prospective cohort study. Hum Reprod 2009;24:1605-11 «PMID: 19336440»PubMed
 207. Cleland K, Raymond EG, Westley E ym. Emergency contraception review: evidence-based recommendations for clinicians. Clin Obstet Gynecol 2014;57:741-50 «PMID: 25254919»PubMed
 208. Perheentupa A. Raskaudenehkäisy imetysaikana. Duodecim 2004;120:1467-73
 209. Faculty of Sexual and Reproductive Health. Use of ulipristal acetate (ellaOne®) in breastfeeding women. Update from the Clinical Effectiveness Unit. March 2013. https://www.fsrh.org/documents/cec-ceu-statement-upa-breastfeeding-mar-2013/
 210. Anderson C, Blenkinsopp A, Armstrong M. Feedback from community pharmacy users on the contribution of community pharmacy to improving the public's health: a systematic review of the peer reviewed and non-peer reviewed literature 1990-2002. Health Expect 2004;7:191-202 «PMID: 15327458»PubMed
 211. Halpern V, Raymond EG, Lopez LM. Repeated use of pre- and postcoital hormonal contraception for prevention of pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD007595 «PMID: 20091641»PubMed
 212. Kettle H, Cay S, Brown A ym. Screening for Chlamydia trachomatis infection is indicated for women under 30 using emergency contraception. Contraception 2002;66:251-3 «PMID: 12413621»PubMed
 213. Ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 214. Runsaat kuukautisvuodot (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 215. Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy of contraceptive methods: A review of the literature. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:4-16 «PMID: 20136566»PubMed
 216. Abdul Sultan A, Tata LJ, Grainge MJ et al. The incidence of first venous thromboembolism in and around pregnancy using linked primary and secondary care data: a population based cohort study from England and comparative meta-analysis. PLoS One 2013;8(7):e70310. «PMID: 23922975»PubMed
 217. Allen RH, Bartz D, Grimes DA, Hubacher D, O'Brien P. Interventions for pain with intrauterine device insertion. Cochrane Database Syst Rev 2009 Jul 8;(3):CD007373. «PMID: 19588429»PubMed
 218. Andersson K, Ryde-Blomqvist E, Lindell K et al. Perforations with intrauterine devices. Report from a Swedish survey. Contraception 1998;57(4):251-5. «PMID: 9649917»PubMed
 219. Bahamondes L, Bahamondes MV, Modesto W et al. Effect of hormonal contraceptives during breastfeeding on infant's milk ingestion and growth. Fertil Steril 2013;100(2):445-50. «PMID: 23623474»PubMed
 220. Bednarek PH, Creinin MD, Reeves MF et al. Prophylactic ibuprofen does not improve pain with IUD insertion: a randomized trial. Contraception 2014;Nov 25. pii: S0010-7824(14)00784-7. «PMID: 25487172»PubMed
 221. Caliskan E, Oztürk N, Dilbaz BO et al. Analysis of risk factors associated with uterine perforation by intrauterine devices. Eur J Contracept Reprod Health Care 2003;8(3):150-5. «PMID: 14667326»PubMed
 222. Cheng L, Gülmezoglu AM, Piaggio G, Ezcurra E, Van Look PF. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev 2008 Apr 16;(2):CD001324 (Last assessed as up-to-date: 18 July 2011). «PMID: 18425871»PubMed
 223. Cibula D, Skrenkova J, Hill M et al. Low-dose estrogen combined oral contraceptives may negatively influence physiological bone mineral density acquisition during adolescence. Eur J Endocrinol 2012;166(6):1003-11. «PMID: 22436400»PubMed
 224. Clark MK, Sowers M, Levy B et al. Bone mineral density loss and recovery during 48 months in first-time users of depot medroxyprogesterone acetate. Fertil Steril 2006;86(5):1466-74. «PMID: 16996507»PubMed
 225. Cromer BA, Bonny AE, Stager M et al. Bone mineral density in adolescent females using injectable or oral contraceptives: a 24-month prospective study. Fertil Steril 2008;90(6):2060-7. «PMID: 18222431»PubMed
 226. Davis AR, Castaño PM. Oral contraceptives and libido in women. Annu Rev Sex Res 2004;15:297-320 «PMID: 16913282»PubMed
 227. Edelman AB, Gallo MF, Jensen JT, Nichols MD, Schulz KF, Grimes DA. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2005 Jul 20;(3):CD004695 [Review content assessed as up-to-date: 30 April 2013]. «PMID: 16034942»PubMed
 228. French R, Van Vliet H, Cowan F, Mansour D, Morris S, Hughes D, Robinson A, Proctor T, Summerbell C, Logan S, Helmerhorst F, Guillebaud J. Hormonally impregnated intrauterine systems (IUSs) versus other forms of reversible contraceptives as effective methods of preventing pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD001776 [Last assessed as up-to-date: 14 July 2009]. «PMID: 15266453»PubMed
 229. Gai L, Jia Y, Zhang M et al. Effect of two kinds of different combined oral contraceptives use on bone mineral density in adolescent women. Contraception 2012;86(4):332-6. «PMID: 22364818»PubMed
 230. Gallo MF, Grimes DA, Lopez LM, Schulz KF. Non-latex versus latex male condoms for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD003550 [Review content assessed as up-to-date: 18 December 2012]. «PMID: 16437459»PubMed
 231. Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, Helmerhorst FM. Combination contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev 2008;(4):CD003987 [Last assessed as up-to-date: 2 January 2014]. «PMID: 18843652»PubMed
 232. Gallo MF, Nanda K, Grimes DA, Lopez LM, Schulz KF. 20 µg versus >20 µg estrogen combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev 2011;(1):CD003989 [Assessed as up-to-date: 15 JUL 2013]. «PMID: 21249657»PubMed.
 233. Gillum LA, Mamidipudi SK, Johnston SC. Ischemic stroke risk with oral contraceptives: A meta-analysis. JAMA 2000 Jul 5;284(1):72-8. «PMID: 10872016»PubMed
 234. Grimes DA, Hubacher D, Lopez LM, Schulz KF. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for heavy bleeding or pain associated with intrauterine-device use. Cochrane Database Syst Rev 2006 Oct 18;(4):CD006034 [Last assessed as up-to-date: 17 August 2011]. «PMID: 17054271»PubMed
 235. Harel Z, Johnson CC, Gold MA et al. Recovery of bone mineral density in adolescents following the use of depot medroxyprogesterone acetate contraceptive injections. Contraception 2010;81(4):281-91. «PMID: 20227543»PubMed
 236. Heinemann K, Reed S, Moehner S et al. Risk of uterine perforation with levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices in the European Active Surveillance Study on Intrauterine Devices. Contraception 2015;Jan 16: Epub ahead of print. «PMID: 25601352»PubMed
 237. Heit JA, Kobbervig CE, James AH et al. Trends in the incidence of venous thromboembolism during pregnancy or postpartum: a 30-year population-based study. Ann Intern Med 2005;143(10):697-706. «PMID: 16287790»PubMed
 238. Kaislasuo J, Suhonen S, Gissler M et al. Intrauterine contraception: incidence and factors associated with uterine perforation--a population-based study. Hum Reprod 2012;27(9):2658-63. «PMID: 22763376»PubMed
 239. Kamel H, Navi BB, Sriram N et al. Risk of a thrombotic event after the 6-week postpartum period. N Engl J Med 2014;370(14):1307-15. «PMID: 24524551»PubMed
 240. Karabayirli S, Ayrim AA, Muslu B. Comparison of the analgesic effects of oral tramadol and naproxen sodium on pain relief during IUD insertion. J Minim Invasive Gynecol 2012;19(5):581-4. «PMID: 22766124»PubMed
 241. Koster T, Small RA, Rosendaal FR, Helmerhorst FM. Oral contraceptives and venous thromboembolism: a quantitative discussion of the uncertainties. J Intern Med 1995 Jul;238(1):31-7. «PMID: 7608644»PubMed
 242. Le Moigne E, Delluc A, Tromeur C et al. Risk of recurrent venous thromboembolism among young women after a first event while exposed to combined oral contraception versus not exposed to: a cohort study. Thromb Res 2013;132(1):51-5. «PMID: 23786893»PubMed
 243. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Jensen A et al. Thrombotic stroke and myocardial infarction with hormonal contraception. N Engl J Med 2012;366(24):2257-66. «PMID: 22693997»PubMed
 244. Lopez LM, Chen M, Mullins S et al. Steroidal contraceptives and bone fractures in women: evidence from observational studies. Cochrane Database Syst Rev 2012;(8):CD009849. «PMID: 22895991»PubMed
 245. Lopez LM, Edelman A, Chen-Mok M et al. Progestin-only contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev 2011;(4):CD008815 [Review content assessed as up-to-date: 5 June 2013]. «PMID: 21491411»PubMed
 246. Lopez LM, Grimes DA, Chen-Mok M, Westhoff C, Edelman A, Helmerhorst FM. Hormonal contraceptives for contraception in overweight or obese women. Cochrane Database Syst Rev 2010 Jul 7;(7):CD008452 [Review content assessed as up-to-date: 4 February 2013]. «PMID: 20614470»PubMed
 247. Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, Curtis KM. Steroidal contraceptives: effect on bone fractures in women. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD006033 [Last assessed as as up-to-date: 8 May 2014]. «PMID: 19370623»PubMed
 248. Lopez LM, Steiner MJ, Grimes DA, Schulz KF. Strategies for communicating contraceptive effectiveness. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD006964 [Review content assessed as up-to-date: 13 February 2013]. «PMID: 18425974»PubMed
 249. McNicholas CP, Madden T, Zhao Q et al. Cervical lidocaine for IUD insertional pain: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2012;207(5):384.e1-6. «PMID: 23107081»PubMed
 250. O'neil-Callahan M, Peipert JF, Zhao Q et al. Twenty-four-month continuation of reversible contraception. Obstet Gynecol 2013;122(5):1083-91. «PMID: 24104781»PubMed
 251. Pastor Z, Holla K, Chmel R. The influence of combined oral contraceptives on female sexual desire: a systematic review. Eur J Contracept Reprod Health Care 2013;18:27-43 «PMID: 23320933»PubMed
 252. Pikkarainen E, Lehtonen-Veromaa M, Möttönen T et al. Estrogen-progestin contraceptive use during adolescence prevents bone mass acquisition: a 4-year follow-up study. Contraception 2008;78(3):226-31. «PMID: 18692613»PubMed
 253. Polatti F, Perotti F, Filippa N et al. Bone mass and long-term monophasic oral contraceptive treatment in young women. Contraception 1995;51(4):221-4. «PMID: 7796586»PubMed
 254. Sacco S, Ornello R, Ripa P et al. Migraine and hemorrhagic stroke: a meta-analysis. Stroke 2013;44(11):3032-8. «PMID: 24085027»PubMed
 255. Schürks M, Rist PM, Bigal ME et al. Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;339():b3914. «PMID: 19861375»PubMed
 256. Spector JT, Kahn SR, Jones MR et al. Migraine headache and ischemic stroke risk: an updated meta-analysis. Am J Med 2010;123(7):612-24. «PMID: 20493462»PubMed
 257. Taneepanichskul S, Reinprayoon D, Thaithumyanon P et al. Effects of the etonogestrel-releasing implant Implanon and a nonmedicated intrauterine device on the growth of breast-fed infants. Contraception 2006;73(4):368-71 «PMID: 16531169»PubMed
 258. Tepper NK, Boulet SL, Whiteman MK et al. Postpartum venous thromboembolism: incidence and risk factors. Obstet Gynecol 2014;123(5):987-96. «PMID: 24785851»PubMed
 259. The EMA’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). PRAC confirms that benefits of all combined hormonal contraceptives (CHCs) continue to outweigh risks EMA/607314/2013. «http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/10/news_detail_001916.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1»30
 260. Truitt ST, Fraser AB, Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF. Combined hormonal versus nonhormonal versus progestin-only contraception in lactation. Cochrane Database Syst Rev 2003;(2):CD003988 [Review content assessed as up-to-date: 2 March 2015]. «PMID: 12804497»PubMed
 261. Van der Wijden C, Kleijnen J, Van den Berk T. Lactational amenorrhea for family planning. Cochrane Database Syst Rev 2003;(4):CD001329 [Review content assessed as up-to-date: 6 February 2008]. «PMID: 14583931»PubMed
 262. van Grootheest K, Sachs B, Harrison-Woolrych M et al. Uterine perforation with the levonorgestrel-releasing intrauterine device: analysis of reports from four national pharmacovigilance centres. Drug Saf 2011;34(1):83-8. «PMID: 21142273»PubMed
 263. Virkus RA, Løkkegaard EC, Bergholt T et al. Venous thromboembolism in pregnant and puerperal women in Denmark 1995-2005. A national cohort study. Thromb Haemost 2011;106(2):304-9. «PMID: 21713323»PubMed
 264. Castro TV, Franceschini SA, Poli-Neto O et al. Effect of intracervical anesthesia on pain associated with the insertion of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in women without previous vaginal delivery: a RCT. Hum Reprod 2014;29(11):2439-45. «PMID: 25240012»PubMed
 265. Etminan M, Takkouche B, Isorna FC, Samii A. Risk of ischaemic stroke in people with migraine: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ 2005 Jan 8;330(7482):63. «PMID: 15596418»PubMed
 266. Roach RE, Helmerhorst FM, Lijfering WM et al. Combined oral contraceptives: the risk of myocardial infarction and ischemic stroke. Cochrane Database Syst Rev 2015;(8):CD011054. «PMID: 26310586»PubMed
 267. Seeber B, Ziehr SC, Gschließer A ym. Quantitative levonorgestrel plasma level measurements in patients with regular and prolonged use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception 2012;86(4):345-9. «PMID: 22402256»PubMed
 268. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. Intrauterine Contraception. Updated October 2015. https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/ceuguidanceintrauterinecontraception/ceuguidanceintrauterinecontraception.pdf
 269. U.S. Food and Drug Administration (FDA), Birth Control: Medicines To Help You. http://www.fda.gov/forconsumers/byaudience/forwomen/freepublications/ucm313215.htm
 270. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 121: Long-acting reversible contraception: Implants and intrauterine devices. Obstet Gynecol 2011;118(1):184-96. «PMID: 21691183»PubMed
 271. Espey E, Ogburn T. Long-acting reversible contraceptives: intrauterine devices and the contraceptive implant. Obstet Gynecol 2011;117(3):705-19. «PMID: 21343774»PubMed
 272. Stoddard A, McNicholas C, Peipert JF. Efficacy and safety of long-acting reversible contraception. Drugs 2011;71(8):969-80. «PMID: 21668037»PubMed
 273. Long-term reversible contraception. Twelve years of experience with the TCu380A and TCu220C. Contraception 1997;56(6):341-52. «PMID: 9494767»PubMed
 274. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 133: benefits and risks of sterilization. Obstet Gynecol 2013;121:392-404 «PMID: 23344305»PubMed

A

Continuous or extended cycle use of combined oral contraceptives

Combined oral contraceptives taken continuously for more than 28 days are similar to traditional cyclic oral contraceptives as judged by bleeding, discontinuation rates, and reported satisfaction.

A

Copper intrauterine device for emergency contraception

Copper intrauterine device is effective for emergency contraception.

A

Interventions for emergency contraception

Mifepristone, levonorgestrel and ulipristal acetate are effective for emergency contraception.

A

Interventions for pain with intrauterine device insertion

Ibuprofen (400 mg–800 mg), naproxen (550mg), and lidocaine gel are not effective for pain relief during IUD insertion compared with placebo. Paracervical nerve block is effective for pain relief during IUD insertion.

A

Levonorgestrel intrauterine system vs. other forms of reversible contraceptives

Levonorgestrel intrauterine system (LNG-20 IUS) and copper IUD are highly effective for contraception. The risk of unwanted pregnancy is lower with LNG-20 compared to copper IUD. LNG-IUS, IUD and implants appear to be more effective than contraceptive pills, transdermal patch or vaginal ring. LNG-20 often causes amenorrhoea.

A

NSAIDs for heavy bleeding or pain associated with IUD use

Non-steroidal anti-inflammatory drugs are effective compared with placebo in reducing bleeding and pain associated with IUD use.

A

Risk of a venous thromboembolism during the postpartum period

The risk of a venous thromboembolism is markedly elevated within the first six weeks after delivery and is over 20-fold compared with healthy non-pregnant women. The risk is slightly elevated until 12 weeks after delivery.

A

Risk of uterine perforation in IUD insertion

The risk of uterine perforation in intrauterine device insertion is low. Breastfeeding and postpartum period arerisk factors for perforation.

B

Ischaemic stroke and myocardial infarction risk with combined oral contraceptives

Risk of ischaemic stroke and myocardial infarction appears not to be increased in non-smoking women aged less than 35 years and using low dose combined oral contraception (COC) compared with non-users. However, in smoking women over age of 35 years and using COC the absolute risks appears to be multifold. Cardiovascular mortality associated with smoking appears to be significantly greater than that associated with COC use at all ages.

B

Progestin-only contraceptives: effects on weight

Progestin-only contraceptives appear not to have a significant effect on weight.

B

Risk of ischaemic stroke in people with migraine

Migraine with aura appears to be a risk factor for ischaemic stroke. Smoking or use of combined hormonal contraception appears to increase the risk multifold.

B

Yhdistelmäehkäisypillereiden vaikutus seksuaaliseen halukkuuteen

Yhdistelmäehkäisypilleri ilmeisesti vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen.

B

20 mcg versus over 20 mcg estrogen combined oral contraceptives for contraception

Combined oral contraceptives with 20 mcg estrogen appear to have similar efficacy as those with >20 mcg estrogen. Bleeding pattern disruption are more common with low-dose estrogen. Venous and arterial thromboembolism may be higher with over 20 mcg of oestrogen compared with 20mcg of oestrogen preparations.

C

Combination contraceptives: effects on weight

Combination hormonal contraceptives may not have any significant effect on body weight.

C

Hormonal contraception in overweight or obese women

Overweight may reduce the effectiveness of hormonal contraception. However, risk of venous thromboembolism may be 5 to 8 times higher in obese combined oral contraceptive (COC) users compared to obese nonusers.

C

Lactational amenorrhea for family planning

Lactational amenorrhoea method may be effective when used correctly the first 6 month postpartum.

C

Long acting progestin contraceptives and bone mineral density

Long acting medroxyprogesterone acetate injections for contraception may decrease bone mineral density compared with nonusers. This decrease might possibly be reversible after use in couple of years.

C

Non-latex versus latex male condoms for contraception

Non-latex condoms may break easier than latex condoms but may be better preferred by the users. There is no reliable evidence of a difference in contraceptive efficacy.

C

Oral contraceptives in patients who have experienced one venous thrombosis

The risk of a recurrent venous thromboembolism after one thrombotic event in users of oral contraceptives may be increased compared with nonusers.

C

Risk of myocardial infarction in users of third generation oral contraceptives

Combined hormonal contraceptives containing low dose estrogen regardless of the type of the progestogen may not convey an increased risk of myocardial infarction compared with non-users of oral contraceptives.

D

Combined hormonal versus non-hormonal versus progestin-only contraception in lactation

Combined oral or progestin-only hormonal contraceptives, or levonorgestrel intrauterine device initiated 4 - 8 weeks postpartum may not adversely affect breastfeeding or infant growth.

D

Combined oral contraceptives and bone mineral density

Low-dose estrogen (under 30 μg ethinyl estradiol) combined oral contraceptives might possibly decrease physiological bone mineral density acquisition in adolescents compared with nonusers, but the evidence is insufficient.

D

Strategies for communicating contraceptive effectiveness

Audiovisual aids or clear categories of risks might possibly be more effective in communicating contraceptive effectiveness compared with oral presentations or numbers, although the evidence is limited.

D

Strategies to improve adherence and acceptability of hormonal contraception

Intensified counselling might possibly improve adherence and continuation of hormonal contraception.

Hormonaalisten muutosten vaikutus laskimotukosten esiintyvyyteen naisilla
Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä kuolemaan johtavien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla
Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä sairaalahoitoa vaativien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla
Markkinoilla olevien eri jälkiehkäisyvalmisteiden suositeltu käyttö suojaamattoman yhdynnän jälkeen

Aiheeseen liittyviä suosituksia