Takaisin Tulosta

Mittaukset

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Värttinäluun alaosan murtuma
12.5.2016
Kuva 1.

PA-kuva:

  • Radiaalinen inklinaatio (1), normaalisti noin 25 astetta, keskihajonta noin 3 astetta
  • Ulnaarinen varianssi (2). Arvo on positiivinen, jos ulna on radiusta pidempi. Arvo on keskimäärin noin -0,5 mm, mutta yksilöiden välinen vaihtelu on suurta (keskihajonta noin 2 mm).

Sivukuva:

  • Radiuksen palmaarinen kallistus (3) on keskimäärin noin 10 astetta (keskihajonta noin 4 astetta).