Takaisin Tulosta

Atooppinen noidankehä

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Atooppinen ekseema
1.9.2016
Kuva 1.

Lähde: Hannuksela M, Lauerma A. Atooppinen ekseema. Kirjassa: Hannuksela M, Peltonen S, Reunala T, Suhonen R (toim.). Ihotaudit. 2., uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim 2011, s. 55

Lupa käyttöön saatu Kustannus Oy Duodecim/Hannele Pirttimaa 21.3.2016