Atooppinen ekseema

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen, Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen, Atopialiiton ja Iholiiton asettama työryhmä
19.9.2016

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Atooppinen ekseema on krooninen, kutiseva, tulehduksellinen ihotauti, jolle tyypillisiä ovat vaikeasti ennustettavat pahenemisvaiheet.
 • Diagnoosi on kliininen, joten laboratorio- tai allergiatutkimukset eivät yleensä ole tarpeen.
 • Atooppisen ekseeman ehkäisyyn ei tunneta kiistattomia keinoja.
 • Osalla alle vuoden ikäisistä keskivaikeaa tai vaikeaa ekseemaa sairastavista lapsista voi taustalla olla ruoka-allergia. Muissa potilasryhmissä ruoka-aineallergiaa ei yleensä tarvitse etsiä.
 • Suurimmalla osalla sairaus on lievä ja sen ennuste hyvä. Vaikea atooppinen ekseema heikentää elämänlaatua, ja käsi-ihottumana ilmenevä atooppinen ekseema voi rajoittaa työkykyä.
 • Potilailla ja lapsipotilaiden vanhemmilla on hyvä olla riittävästi tietoa atooppisesta ekseemasta ja sen hoidosta.
 • Perusvoiteiden säännöllinen käyttö ja ihoa ärsyttävien tekijöiden välttäminen ja lääkevoiteiden käyttö aktiivisen ekseeman aikana ovat omahoidon kulmakivi.
 • Ihottuman tehokas paikallishoito lievittää parhaiten atooppisen ekseeman kutinaa. Useimmat potilaat pärjäävät perusvoiteilla ja ajoittaisella mietojen paikalliskortikosteroidien käytöllä.
 • Ellei paikalliskortikosteroideilla oikein käytettynä saada aikaan riittävää vastetta, käytetään paikallisia kalsineuriinin estäjiä tai UV-valohoitoa. Systeemisiä lääkityksiä tarvitaan joskus, jos ihottuma on laaja-alainen ja vaikeahoitoinen.
 • Herkästi uusivassa ihottumassa ylläpitohoito kortikosteroidivoiteella tai kalsineuriinin estäjällä kahdesti viikossa on perusteltua.
 • Erikoislääkärin konsultaatiota tarvitaan, jos sairaus on laaja-alainen tai vaikeahoitoinen.

Suosituksen tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt atooppisen ekseeman diagnostiikkaan ja hoitoon sekä selkeyttää diagnostiikan ja hoidon porrastusta.

Kohderyhmä

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat atooppista ekseemaa sairastavia hoitavat terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Määritelmä

 • Atooppinen ekseema (atooppinen ihottuma, atooppinen dermatiitti, atooppinen taiveihottuma, taiveihottuma, "maitorupi") on krooninen, kutiseva, tulehduksellinen ihotauti, jolle tyypillisiä ovat vaikeasti ennustettavat pahenemisvaiheet.
 • Atooppista ekseemaa sairastavan iho on yleensä kuiva, vaikka ihottumaa ei aina ole havaittavissa. Ihosta voidaan tällöin käyttää nimitystä atooppinen iho.
 • Noin 20–30 prosentilla atooppista ekseemaa sairastavista ei ole atooppista allergiataipumusta eli IgE-välitteisiä allergioita tai herkistymistä tavallisimpia allergeeneja kohtaan «Kabashima K. New concept of the pathogenesis of at...»1.

Esiintyvyys ja ennuste

Etiologia ja patogeneesi

Ehkäisy

Diagnostiikka, oireet ja löydökset

Allergiaselvitykset aikuisilla

Allergiaselvitykset lapsilla

Atooppista ekseemaa pahentavat tekijät

Elämänlaatu ja psyykkiset tekijät

Atooppisen ekseeman hoito

 • Atooppisen ekseeman hoidon päätavoite on oireiden hallinta ja pahenemisvaiheiden määrän, ja vaikeusasteen vähentäminen
 • Atooppisen ekseeman hoidon porrastuksesta ks. kuva Atooppisen ekseeman hoitoalgoritmi «Atooppisen ekseeman hoitoalgoritmi»22.
 • Lasten hoidon erityispiirteet kuvataan kappaleessa Lasten (0–15-vuotiaiden) atooppisen ekseeman hoidon erityispiirteet «A3»4.

Omahoito

Paikallishoito

Perusvoiteet

 • Perusvoiteet voidaan jaotella tavanomaisiin perusvoiteisiin ja perusvoiteisiin, jotka sisältävät ihoon kosteutta sitovia aineita eli humektantteja (mm. karbamidi eli urea, glyseroli ja propyleeniglykoli).
 • Perusvoiteita käytetään sitomaan ihoon kosteutta sekä pehmentämään ja suojaamaan ihoa. Tavoitteena on ekseeman parempi hallinta ja uusiutumisen ehkäisy.
 • Perusvoiteet ovat lievän atooppisen ekseeman pääasiallinen hoito ja aina osa myös keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman hoitoa. Yleensä kaksi perusvoidevoitelukertaa päivässä riittää.
 • Perusvoidetta ja lääkevoidetta ei laiteta samanaikaisesti samalle ihoalueelle, vaan niiden käytön välillä pidetään vähintään tunnin tauko.
 • Perusvoiteet ilmeisesti vähentävät atooppisen ekseeman oireita ja myös parantavat ihon suojaominaisuuksia «Perusvoiteet ilmeisesti vähentävät atooppisen ekseeman oireita.»B. Perusvoiteiden kliininen teho osana atooppisen ekseeman hoitoa lienee parhaiten osoitettu karbamidia sisältävillä voiteilla.
 • Atooppista ekseemaa sairastavan on oleellista käyttää perusvoidetta säännöllisesti varsinkin talvisin, vaikkei ihottumaa olisikaan.
 • Voidetyypin valinta riippuu yksilöllisistä tekijöistä.
  • Potilaan on hyvä valita itse hänelle sopiva perusvoide «Williams HC. Clinical practice. Atopic dermatitis....»54, koska se parantaa hoitoon sitoutumista.
  • Hoitoa aloitettaessa voi olla hyvä aloittaa keskirasvaisella perusvoiteella, joka useimmilla potilailla soveltuu parhaiten perushoitoon. Jos tunnin kuluttua perusvoiteen levittämisestä potilaasta tuntuu jo siltä, ettei ihoa olisi rasvattu lainkaan, voide ei ole riittävän tehokas ja tulisi siirtyä rasvaisempaan voiteeseen. Jos taas voide tuntuu liian raskaalta, saattaa olla hyvä siirtyä kevyempään.
  • Jos jokin voidetyyppi aiheuttaa ihon kirvelyä, voidaan vaihtaa rasvaisempaan voiteeseen.
  • Voidetyypin tarve vaihtelee myös vuodenajan mukaan: kesällä tarvitaan kevyempiä ja talvella rasvaisempia perusvoiteita. Osa potilaista voi pärjätä kesäajan vähemmällä rasvauksella.
  • Karvaisille ihoalueille tulisi käyttää kevyempiä, vähemmän öljypitoisia voiteita.
 • Niin sanotusta takyfylaksiasta eli ihon "väsymisestä" yhteen perusvoiteeseen pidemmän käytön aikana ei ole näyttöä «Hoare C, Li Wan Po A, Williams H. Systematic revie...»55.
 • Reseptille tulisi kirjoittaa riittävän suuri määrä perusvoidetta. Reseptiin kirjoitetaan "pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon". Jos voidellaan kaikki ihoalueet, voiteluun kuluu aikuisella 1,0–1,5 kiloa perusvoidetta kuukaudessa «Hannuksela-Svahn A...»56.
 • Lisätietoa perusvoiteiden ominaisuuksista ja käytöstä atooppisessa ekseemassa on lisätietoaineistossa «Lisätietoa perusvoiteiden ominaisuuksista ja humektanttien vaikutuksista»18.

Sidokset ja hauteet

 • Joustavat sidokset suojaavat ihoa raapimiselta, mikä voi nopeuttaa ekseeman rauhoittumista. Sidokset soveltuvat raajojen rikkiraavitun ekseeman hoitoon. Sidoksen alla käytetään paikalliskortikosteroidia tai perusvoidetta. Kun hoidetaan erittäin sitkeää ihottumaa, paikallishoidon lisänä voidaan myös käyttää sinkkioksidipastaa sisältävää sidosta, joka saa olla paikallaan muutaman päivän.
 • Paikalliskortikosteroidin imeytyminen ja teho voivat lisääntyä peittohoidolla eli okkluusiolla. Peittohoito soveltuu erityisesti pienialaisen paksuuntuneen ihottuman hoitoon. Peittosidoksena käytetään tavallisesti hydrokolloidilevyä, joka saa olla paikallaan jopa viikon. Hydrokolloidilevy kiinnittyy parhaiten, jos kortikosteroidi on liuospohjassa.
 • Keittosuola- tai 0,25-prosenttinen sinkkisulfaattihaude soveltuu vetistävän ekseeman alkuvaiheen hoitoon. Hauteiden käyttö lopetetaan ihottuman kuivahdettua. Ks. potilasohjeet kostean kääreen käytöstä atooppisen ekseeman hoidossa suomeksi «Potilasohje kostean kääreen käytöstä atooppisen ekseeman hoidossa»2 ja ruotsiksi «Patientinformation om fuktigt omslag vid vård av atopiskt exem»3.
 • Ks. videot Atooppisen ekseeman peittohoito (kääreet) lapsilla «Atooppisen ekseeman peittohoito (video)»19 ja Atooppisen ekseeman peittohoito aikuisilla «Atooppisen ekseeman peittohoito (video)»20.

Paikalliskortikosteroidit

Kalsineuriinin estäjät (takrolimuusi ja pimekrolimuusi)

Paikalliset antimikrobiset aineet

Atooppisen ekseeman systeemiset lääkehoidot

Sisäiset antibiootit

Antihistamiinit

Sisäiset kortikosteroidit

Muut sisäiset hoidot (siklosporiini, atsatiopriini ja metotreksaatti)

Atooppisen ekseeman muut hoitomuodot

UV-valohoidot

Kutinan hoito

Vakiintumattomat ja vaihtoehtoiset hoidot

Käsien atooppinen ekseema

 • Atooppisen ekseeman yksi tyyppipaikka on kädet. Käsi-ihottumaan on tärkeä puuttua varhaisvaiheessa ennen ekseeman kroonistumista.
 • Käsiekseeman hoito ovat säännöllinen rasvaus perusvoiteella 1–2 kertaa päivässä ja ekseeman jaksoittainen paikallishoito kortikosteroideilla «Diepgen TL, Andersen KE, Chosidow O ym. Guidelines...»115
  • Käsiekseeman hoidossa tarvitaan usein vahvoja III ryhmän kortikosteroidivoiteita. Kuurit ovat pidempiä kuin muilla ihoalueilla, yleensä 2–4 viikkoa. Kuuria voidaan jatkaa tarvittaessa 6 viikkoon asti.
  • Ihottuman parannuttua tarvitaan usein ylläpitohoitoa kortikosteroidivoiteella uusimisen ehkäisyyn 2 kertaa viikossa.
  • Kortikosteroidien haittavaikutukset ovat samat kuin muilla ihoalueilla.
 • Kämmenten ekseemassa kalsineuriinin estäjät eivät pääse kunnolla imeytymään ihon paksuuden vuoksi.
 • Ammatinvalinnassa tulee ottaa huomioon käsiekseema (ks. kappale Ammatinvalinta «A7»8).

Raskaana olevien hoito

Lasten (0–15-vuotiaiden) atooppisen ekseeman hoidon erityispiirteet

 • Lapsen atooppisen ekseeman hoidon päätavoite ovat oireiden hallinta ja pahenemisvaiheiden määrän ja vaikeuden vähentäminen.
 • Vanhempien hyvä ohjaus atooppisen ekseeman syihin liittyvissä asioissa, hoitojen tehon ja sivuvaikutusten läpikäyminen, hoidon ohjaus ja ennusteen arvioiminen ovat hoidon onnistumisen kannalta oleellisen tärkeitä. Hoitajan antaman tehokkaan ohjauksen on todettu parantavan hoitotulosta ja lisäävän voiteiden käyttöä «Cork MJ, Britton J, Butler L ym. Comparison of par...»53.
 • Suosituksen liitteenä on lyhyt informaatio vanhemmille, omahoito-ohje ja rasvausvideo lääkäreille, hoitajille ja vanhemmille «Ohje vanhemmille atooppisesta ekseemasta»1, (Atooppisen ihottuman ohjattu omahoito lapsilla «hoi50077b.pdf»2, videot «Atooppinen ekseema -suosituksen videot (lapset)»7).
 • Lapsen atooppisen ekseeman ensisijainen hoito ovat säännöllinen rasvaus perusvoiteella 1–2 kertaa päivässä ja jaksoittainen hoito paikalliskortikosteroidivoiteella.
  • Lapsilla käytetään yleensä mietoja tai keskivahvoja kortikosteroidivoiteita. Vahvoja kortikosteroidivoiteita käytetään vain erikoistilanteissa erikoislääkärin määräämänä.
  • Tuoreen tutkimuksen tulokset korostavat atooppisen ekseeman paikallishoidon tärkeyttä. Tutkimuksen tulosten mukaan imeväisiän vaikea atooppinen ekseema ja kotipölyssä oleva pähkinäproteiini suurentavat pähkinäallergian riskiä kouluiässä «Brough HA, Simpson A, Makinson K ym. Peanut allerg...»117. Yksi mahdollinen selitys on, että imeväinen herkistyy pähkinälle rikkinäisen ihon kautta.
 • Atooppisen ekseeman uusiutumista ehkäisevä ylläpitohoito kalsineuriinin estäjillä lapsen keskivaikeassa tai vaikeassa atooppisessa ekseemassa, jossa ei ole saatu riittävää hoitotehoa kortikosteroidivoiteilla, on osoittautunut tehokkaaksi pahenemisvaiheita vähentäväksi ja turvalliseksi hoitomuodoksi «Ylläpitohoito takrolimuusivoiteella 2–3 kertaa viikossa alueille, joissa ihottumaa yleensä on esiintynyt, vähentää merkittävästi pahenemisvaiheita ja kortikosteroidivoiteiden käyttöä perusvoiteisiin verrattuna.»A.
 • Osalla alle vuoden ikäisistä lapsista vaikean atooppisen ekseeman taustalla voi olla lehmänmaito-, vilja- tai kananmuna-allergia, joten allergiaselvitykset ovat aiheellisia (ks. Käypä hoito -suositus Ruoka-allergia (lapset) «Ruoka-allergia (lapset)»7).
 • Yli 2-vuotiailla lapsilla allergiaselvitykset ekseeman vuoksi ovat harvoin tarpeen.

Lasten atooppisen ekseeman lääkehoito

Paikalliskortikosteroidit

Kalsineuriinin estäjät

Muut hoidot lapsilla

Hoidon porrastus

 • Ks. kuva Atooppisen ekseeman hoitoalgoritmi (kuva «Atooppisen ekseeman hoitoalgoritmi»22).
 • Porrastuskäytännöt sovitaan alueellisesti sen mukaan, miten tietoa ja taitoa on eri tasoilla saatavilla.
 • Perusterveydenhuollossa ilman erikoislääkärin konsultaatiota järjestetään
  • diagnostiikka anamneesin ja kliinisen kuvan perusteella
  • aikuisten lievän ja keskivaikean ekseeman hoito ja hoidonohjaus
  • lasten lievän ekseeman hoito
  • ekseemaa ylläpitävien ja pahentavien tekijöiden kartoittaminen
   • Allergiatestaukset eivät yleensä ole tarpeen.
  • hoidon aloitus, hoidonohjaus ja hoitovasteen seuranta: rasvauksen ja perusvoiteiden käytön opastus, miedot ja keskivahvat paikalliskortikosteroidivalmisteet ja erikoissairaanhoidossa aloitetun kalsineuriininestäjähoidon jatkaminen aikuisilla ja nuorilla. Ks. omahoito-ohjeet (Atooppisen ihottuman ohjattu omahoito aikuisilla «hoi50077a.pdf»1, Atooppisen ihottuman ohjattu omahoito lapsilla «hoi50077b.pdf»2, «Ohje vanhemmille atooppisesta ekseemasta»1 ja videot rasvausohjauksesta, aikuiset «Atooppinen ekseema -suosituksen videot (aikuiset)»6 ja lapset «Atooppinen ekseema -suosituksen videot (lapset)»7).
   • Kalsineuriinin estäjistä peruskorvauksen saa vain erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella. Lausunto voidaan uusia perusterveydenhuollossa.
 • Potilas lähetetään erikoislääkärin konsultaatioon, kun kyseessä on
  • vähintään keskivaikea atooppinen ekseema lapsella
  • lapsella epäily perusruoka-aineallergiasta (ks. Käypä hoito -suositus Ruoka-allergia (lapset) «Ruoka-allergia (lapset)»7)
  • aikuisen vaikea atooppinen ekseema
  • lievemmissä ekseemoissa hoidon toteutumisen ongelma
  • epäily ammattitaudista
  • erotusdiagnostinen ongelma
  • seuraavien harkinta: UV-valohoidot tai sisäiset lääkkeet.
 • Erikoislääkärikonsultaation jälkeen
  • jatkohoito järjestetään yleensä perusterveydenhuollossa
  • uusintakonsultaatiot tehdään tarvittaessa.
 • Hoitoresistenttiä tai laaja-alaista ekseemaa sairastavia kouluikäisiä tai aikuisia seurataan erikoissairaanhoidossa.
 • Vaikeita ruoka-aineallergioita tai vaikeaa atooppista ekseemaa sairastavia lapsia seurataan erikoissairaanhoidossa.

Rajoitukset, etuudet ja kuntoutus

Ammatinvalinta

 • Atooppinen ekseema on tärkein työperäisen käsi-ihottuman riskitekijä. Atooppista ekseemaa sairastavilla on lisääntynyt taipumus saada käsi-ihottumaa aikuisiässä työstä riippumatta «Bryld LE, Hindsberger C, Kyvik KO ym. Risk factors...»143. Työn ihoa ärsyttävät tekijät suurentavat käsi-ihottuman puhkeamisen riskiä. Käsi-ihottuma voi kuitenkin oireilla, vaikkei potilas olisi työssä.
  • Suurentunut riski liittyy käsien ärsytysihottumaan erityisesti käsien ihoa rasittavassa työssä, kuten märkätyössä.
 • Atooppista ekseemaa sairastavalla ei kuitenkaan ole suurentunutta riskiä saada käsi-ihottumana ilmenevää allergista kosketusihottumaa. Allerginen kosketusihottuma voi syntyä altistumisesta allergisoiville kemikaaleille työssä tai vapaa-aikana.
 • Työntekijälle on syytä selvittää ihoa ärsyttäviin töihin liittyvät riskit «Työperäiset sairaudet. Työterveyslaitos, 2008. www...»144 (Internet-linkki «http://www.ttl.fi»5).
 • Ammatinvalintaan on ohjeita Työterveyslaitoksen "Töissä terveenä" -sivustolla. (Internet-linkki «http://www.ttl.fi/fi/tyoura/toissa_terveena/sivut/default.aspx»6)
 • Työhön liittyvät rajoitukset:
  • Lievää atooppista ekseemaa sairastavilla, joita ekseema vaivaa lähinnä talvella ja joilla sitä ei esiinny käsissä, ei ole ehdottomia rajoituksia. Heidän olisi kuitenkin parempi valita kuiva ja puhdas työ.
  • Atooppista ekseemaa sairastavat, joilla on ollut käsi-ihottumaa, sopivat huonosti kaikenlaiseen käsien ihoa rasittavaan työhön, kuten jatkuvaan märkään ja likaiseen työhön, kemikaaleille altistavaan työhön sekä töihin, joissa edellytetään tiheää käsienpesua tai tiiviiden kumi- tai muovikäsineiden jatkuvaa käyttöä.

Asepalvelus

 • Lievä atooppinen ekseema ei vaikuta yleiseen palveluskelpoisuuteen, mutta vaikeampi atooppinen ekseema voi asettaa rajoituksia.
 • Palveluskelpoisuuden luokitukset ja niiden yleisperusteet esitetään lisätietoaineistossa (Internet-linkki TTO-kirjaan pdf-muodossa «http://www.mil.fi./laitokset/laaketiede/terveysohje.pdf»7).

Kansaneläkelaitoksen etuudet

 • Alle 16-vuotiaan vammaistuki on tarkoitettu lapselle, joka sairauden tai vamman takia on vähintään 6 kuukautta hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeessa niin, että se sitoo perhettä enemmän kuin samanikäisen terveen lapsen hoito. Lisäksi hoidon tulee aiheuttaa erityistä rasitusta (Internet-linkki «http://www.kela.fi/kelan-etuusohjeet_ohjeet-etuuksittain»8).
 • Kalsineuriinin estäjien peruskorvattavuutta pitää anoa erikseen. Peruskorvattavuutta voidaan hakea vaikeahoitoista atooppista ekseemaa sairastaville, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tavanomaisista hoidoista tai joille tavanomaiset hoidot eivät sovi. Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto B atooppista ihottumaa hoitavasta ihotautien ja allergologian tai lastentautien erikoissairaanhoidon yksiköstä, ihotautien ja allergologian erikoislääkäriltä tai lasten atooppisten sairauksien hoitoon perehtyneeltä lastentautien erikoislääkäriltä. Määräaikaisen korvausoikeuden jatkohakemuksissa voidaan hoidon tarpeen jatkuessa hyväksyä erillisselvitykseksi myös muun potilasta hoitavan lääkärin kuin edellä mainittujen alojen erikoislääkärin antama B-lausunto. Peruskorvausoikeus myönnetään kerrallaan enintään 5 vuodeksi (Internet-linkki «http://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset_rajoitettu-peruskorvaus»9)
 • Vaikeasta atooppisesta ekseemasta aiheutuu joskus tarvetta ammatilliseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen. Niihin hakeudutaan yleisen käytännön mukaan. (Internet-linkki «http://www.kela.fi/kuntoutus»10 ja «http://www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/kuntoutus/kuntoutusjarjestelma/»11)

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen, Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen, Atopialiiton ja Iholiiton asettama työryhmä

Atooppinen ekseema -suosituksen historiatiedot «Atooppinen ekseema, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»31

Puheenjohtaja:

Leena Koulu, dosentti, iho- ja sukupuolitautien ja ihoallergologian erikoislääkäri; Tyks Ihoklinikka

Jäsenet:

Hannele Heikkilä, dosentti, iho- ja sukupuolitautien ja ihoallergologian erikoislääkäri; HYKS:n iho- ja allergiasairaala

Antti Lauerma, professori, iho- ja sukupuolitautien, ihoallergologian ja ammatti-ihotautien erikoislääkäri; HYKS:n iho- ja allergiasairaala

Anna Pelkonen, dosentti, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri; HYKS:n iho- ja allergiasairaala

Sanna Poikonen, LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri; Lääkärikeskus Dextra ja Jokilaakson sairaala

Jorma Savolainen, yleislääketieteen erikoislääkäri †

Raija Sipilä, LT, Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Maarit Vaalamo, LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri; HYKS:n Iho- ja allergiasairaala ja Mehiläinen

Asiantuntija:

Kristiina Aalto-Korte, ylilääkäri; Työterveyslaitos

Sidonnaisuudet

Hannele Heikkilä: Matkakorvaus (Pfizer, Novartis, Abbott/Abbvie), Luentopalkkio (Leo Pharma, Avene)

Leena Koulu: Asiantuntijapalkkio (Celgene, Filha, Novartis, Pfizer), Luentopalkkio (Janssen, UCB-Pharma), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Abbvie, Novartis)

Antti Lauerma: Ei sidonnaisuuksia

Anna Pelkonen: Korvaukset koulutus – ja kongressikuluista (Orion, Boehringer-Ingelheim, Meda)

Sanna Poikonen: Ei sidonnaisuuksia

Raija Sipilä: Ei sidonnaisuuksia

Maarit Vaalamo: Luentopalkkio (Galderma, Orion, Novartis ), Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Abbvie, Nordic Shire, Novartis, Meda), Muu palkkio (Novartis Advisory board )

Kirjallisuusviite

Atooppinen ekseema.Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen, Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen, Atopialiiton ja Iholiiton asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»12

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Kabashima K. New concept of the pathogenesis of atopic dermatitis: interplay among the barrier, allergy, and pruritus as a trinity. J Dermatol Sci 2013;70:3-11 «PMID: 23473856»PubMed
 2. Williams H, Stewart A, von Mutius E ym. Is eczema really on the increase worldwide? J Allergy Clin Immunol 2008;121:947-54.e15 «PMID: 18155278»PubMed
 3. Roduit C, Frei R, Loss G ym. Development of atopic dermatitis according to age of onset and association with early-life exposures. J Allergy Clin Immunol 2012;130:130-6.e5 «PMID: 22521248»PubMed
 4. Vartiainen E, Petäys T, Haahtela T ym. Allergic diseases, skin prick test responses, and IgE levels in North Karelia, Finland, and the Republic of Karelia, Russia. J Allergy Clin Immunol 2002;109:643-8 «PMID: 11941314»PubMed
 5. von Hertzen L, Mäkelä MJ, Petäys T ym. Growing disparities in atopy between the Finns and the Russians: a comparison of 2 generations. J Allergy Clin Immunol 2006;117:151-7 «PMID: 16387599»PubMed
 6. Mortz CG, Andersen KE, Dellgren C ym. Atopic dermatitis from adolescence to adulthood in the TOACS cohort: prevalence, persistence and comorbidities. Allergy 2015;70:836-45 «PMID: 25832131»PubMed
 7. Silverberg JI, Hanifin JM. Adult eczema prevalence and associations with asthma and other health and demographic factors: a US population-based study. J Allergy Clin Immunol 2013;132:1132-8 «PMID: 24094544»PubMed
 8. Latvala J, von Hertzen L, Lindholm H ym. Trends in prevalence of asthma and allergy in Finnish young men: nationwide study, 1966-2003. BMJ 2005;330:1186-7 «PMID: 15849204»PubMed
 9. Asher MI, Montefort S, Björkstén B ym. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet 2006;368:733-43 «PMID: 16935684»PubMed
 10. Deckers IA, McLean S, Linssen S ym. Investigating international time trends in the incidence and prevalence of atopic eczema 1990-2010: a systematic review of epidemiological studies. PLoS One 2012;7:e39803 «PMID: 22808063»PubMed
 11. Dharmage SC, Lowe AJ, Matheson MC ym. Atopic dermatitis and the atopic march revisited. Allergy 2014;69:17-27 «PMID: 24117677»PubMed
 12. Illi S, von Mutius E, Lau S ym. The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. J Allergy Clin Immunol 2004;113:925-31 «PMID: 15131576»PubMed
 13. Williams HC, Strachan DP. The natural history of childhood eczema: observations from the British 1958 birth cohort study. Br J Dermatol 1998;139:834-9 «PMID: 9892950»PubMed
 14. Bieber T. Atopic dermatitis. N Engl J Med 2008;358:1483-94 «PMID: 18385500»PubMed
 15. van Smeden J, Bouwstra JA. Stratum Corneum Lipids: Their Role for the Skin Barrier Function in Healthy Subjects and Atopic Dermatitis Patients. Curr Probl Dermatol 2016;49:8-26 «PMID: 26844894»PubMed
 16. Joo KM, Hwang JH, Bae S ym. Relationship of ceramide-, and free fatty acid-cholesterol ratios in the stratum corneum with skin barrier function of normal, atopic dermatitis lesional and non-lesional skins. J Dermatol Sci 2015;77:71-4 «PMID: 25455137»PubMed
 17. Palmer CN, Irvine AD, Terron-Kwiatkowski A ym. Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis. Nat Genet 2006;38:441-6 «PMID: 16550169»PubMed
 18. Blattner CM, Murase JE. A practice gap in pediatric dermatology: does breast-feeding prevent the development of infantile atopic dermatitis? J Am Acad Dermatol 2014;71:405-6 «PMID: 25037796»PubMed
 19. von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Schulz H ym. Allergic manifestation 15 years after early intervention with hydrolyzed formulas--the GINI Study. Allergy 2016;71:210-9 «PMID: 26465137»PubMed
 20. Foisy M, Boyle RJ, Chalmers JR ym. Overview of Reviews The prevention of eczema in infants and children: an overview of Cochrane and non-Cochrane reviews. Evid Based Child Health 2011;6:1322-1339 «PMID: 22822349»PubMed
 21. Koplin JJ, Allen KJ. Optimal timing for solids introduction - why are the guidelines always changing? Clin Exp Allergy 2013;43:826-34 «PMID: 23889238»PubMed
 22. Zutavern A, Brockow I, Schaaf B ym. Timing of solid food introduction in relation to eczema, asthma, allergic rhinitis, and food and inhalant sensitization at the age of 6 years: results from the prospective birth cohort study LISA. Pediatrics 2008;121:e44-52 «PMID: 18166543»PubMed
 23. Nwaru BI, Takkinen HM, Kaila M ym. Food diversity in infancy and the risk of childhood asthma and allergies. J Allergy Clin Immunol 2014;133:1084-91 «PMID: 24472626»PubMed
 24. Turati F, Bertuccio P, Galeone C ym. Early weaning is beneficial to prevent atopic dermatitis occurrence in young children. Allergy 2016;71:878-88 «PMID: 26893011»PubMed
 25. Pfefferle PI, Prescott SL, Kopp M. Microbial influence on tolerance and opportunities for intervention with prebiotics/probiotics and bacterial lysates. J Allergy Clin Immunol 2013;131:1453-63; quiz 1464 «PMID: 23643095»PubMed
 26. Pelucchi C, Chatenoud L, Turati F ym. Probiotics supplementation during pregnancy or infancy for the prevention of atopic dermatitis: a meta-analysis. Epidemiology 2012;23:402-14 «PMID: 22441545»PubMed
 27. Doege K, Grajecki D, Zyriax BC ym. Impact of maternal supplementation with probiotics during pregnancy on atopic eczema in childhood--a meta-analysis. Br J Nutr 2012;107:1-6 «PMID: 21787448»PubMed
 28. Kuitunen M. Probiotics and prebiotics in preventing food allergy and eczema. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2013;13:280-6 «PMID: 23594506»PubMed
 29. Osborn DA, Sinn JK. Prebiotics in infants for prevention of allergy. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD006474 «PMID: 23543544»PubMed
 30. Simpson EL, Chalmers JR, Hanifin JM ym. Emollient enhancement of the skin barrier from birth offers effective atopic dermatitis prevention. J Allergy Clin Immunol 2014;134:818-23 «PMID: 25282563»PubMed
 31. Horimukai K, Morita K, Narita M ym. Application of moisturizer to neonates prevents development of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2014;134:824-830.e6 «PMID: 25282564»PubMed
 32. Leung DY, Guttman-Yassky E. Deciphering the complexities of atopic dermatitis: shifting paradigms in treatment approaches. J Allergy Clin Immunol 2014;134:769-79 «PMID: 25282559»PubMed
 33. Brenninkmeijer EE, Schram ME, Leeflang MM ym. Diagnostic criteria for atopic dermatitis: a systematic review. Br J Dermatol 2008;158:754-65 «PMID: 18241277»PubMed
 34. Champion RH ym. (toim.) Textbook of Dermatology, 6. painos, 1998
 35. Williams HC, Burney PG, Pembroke AC ym. The U.K. Working Party's Diagnostic Criteria for Atopic Dermatitis. III. Independent hospital validation. Br J Dermatol 1994;131:406-16 «PMID: 7918017»PubMed
 36. Akdis CA, Akdis M, Bieber T ym. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report. J Allergy Clin Immunol 2006;118:152-69 «PMID: 16815151»PubMed
 37. Nankervis H, Pynn EV, Boyle RJ ym. House dust mite reduction and avoidance measures for treating eczema. Cochrane Database Syst Rev 2015;1:CD008426 «PMID: 25598014»PubMed
 38. Breuer K, Wulf A, Constien A ym. Birch pollen-related food as a provocation factor of allergic symptoms in children with atopic eczema/dermatitis syndrome. Allergy 2004;59:988-94 «PMID: 15291908»PubMed
 39. Werfel T, Heratizadeh A, Niebuhr M ym. Exacerbation of atopic dermatitis on grass pollen exposure in an environmental challenge chamber. J Allergy Clin Immunol 2015;136:96-103.e9 «PMID: 26044854»PubMed
 40. Ring J, Alomar A, Bieber T ym. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) part I. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26:1045-60 «PMID: 22805051»PubMed
 41. Werfel T, Heratizadeh A, Niebuhr M ym. Exacerbation of atopic dermatitis on grass pollen exposure in an environmental challenge chamber. J Allergy Clin Immunol 2015;136:96-103.e9 «PMID: 26044854»PubMed
 42. Rehal B, Armstrong AW. Health outcome measures in atopic dermatitis: a systematic review of trends in disease severity and quality-of-life instruments 1985-2010. PLoS One 2011;6:e17520 «PMID: 21533286»PubMed
 43. Silberberg, Garg, Paller, Fishbein, Zee: Sleep Disturbances in Adults with Eczema Are Associated with Impaired Overall Health: A US Population-Based Study. JID 2015:135,56-66
 44. Wittkowski A, Richards HL, Griffiths CE ym. The impact of psychological and clinical factors on quality of life in individuals with atopic dermatitis. J Psychosom Res 2004;57:195-200 «PMID: 15465076»PubMed
 45. Su JC, Kemp AS, Varigos GA ym. Atopic eczema: its impact on the family and financial cost. Arch Dis Child 1997;76:159-62 «PMID: 9068310»PubMed
 46. Gånemo A, Svensson A, Lindberg M ym. Quality of life in Swedish children with eczema. Acta Derm Venereol 2007;87:345-9 «PMID: 17598039»PubMed
 47. Yu SH, Silverberg JI. Association between Atopic Dermatitis and Depression in US Adults. J Invest Dermatol 2015;135:3183-6 «PMID: 26316069»PubMed
 48. Whiteley J, Emir B, Seitzman R ym. The burden of atopic dermatitis in US adults: results from the 2013 National Health and Wellness Survey. Curr Med Res Opin 2016;:1-7 «PMID: 27240604»PubMed
 49. Chida Y, Steptoe A, Hirakawa N ym. The effects of psychological intervention on atopic dermatitis. A systematic review and meta-analysis. Int Arch Allergy Immunol 2007;144:1-9 «PMID: 17449959»PubMed
 50. Ersser SJ, Cowdell F, Latter S ym. Psychological and educational interventions for atopic eczema in children. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD004054 «PMID: 24399641»PubMed
 51. Chiang C, Eichenfield LF. Quantitative assessment of combination bathing and moisturizing regimens on skin hydration in atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 2009;26:273-8 «PMID: 19706087»PubMed
 52. Tarr A, Iheanacho I. Should we use bath emollients for atopic eczema? BMJ 2009;339:b4273 «PMID: 19914950»PubMed
 53. Cork MJ, Britton J, Butler L ym. Comparison of parent knowledge, therapy utilization and severity of atopic eczema before and after explanation and demonstration of topical therapies by a specialist dermatology nurse. Br J Dermatol 2003;149:582-9 «PMID: 14510993»PubMed
 54. Williams HC. Clinical practice. Atopic dermatitis. N Engl J Med 2005;352:2314-24 «PMID: 15930422»PubMed
 55. Hoare C, Li Wan Po A, Williams H. Systematic review of treatments for atopic eczema. Health Technol Assess 2000;4:1-191 «PMID: 11134919»PubMed
 56. Hannuksela-Svahn A, Hannuksela M. Ihotautien paikallishoito ja ultraviolettivalohoito. Kirjassa Ihotaudit. Hannuksela, Peltonen, Reunala, Suhonen toim.. Kustannus Oy Duodecim 2011
 57. Eichenfield LF, Tom WL, Berger TG ym. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. J Am Acad Dermatol 2014;71:116-32 «PMID: 24813302»PubMed
 58. Williams HC. Established corticosteroid creams should be applied only once daily in patients with atopic eczema. BMJ 2007;334:1272 «PMID: 17569936»PubMed
 59. Woods MT, Brown PA, Baig-Lewis SF ym. Effects of a novel formulation of fluocinonide 0.1% cream on skin barrier function in atopic dermatitis. J Drugs Dermatol 2011;10:171-6 «PMID: 21283922»PubMed
 60. Bieber T, Vick K, Fölster-Holst R ym. Efficacy and safety of methylprednisolone aceponate ointment 0.1% compared to tacrolimus 0.03% in children and adolescents with an acute flare of severe atopic dermatitis. Allergy 2007;62:184-9 «PMID: 17298428»PubMed
 61. Stalder JF, Fleury M, Sourisse M ym. Local steroid therapy and bacterial skin flora in atopic dermatitis. Br J Dermatol 1994;131:536-40 «PMID: 7947206»PubMed
 62. Nilsson EJ, Henning CG, Magnusson J. Topical corticosteroids and Staphylococcus aureus in atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 1992;27:29-34 «PMID: 1619073»PubMed
 63. Oikarinen A, Autio P, Kiistala U ym. A new method to measure type I and III collagen synthesis in human skin in vivo: demonstration of decreased collagen synthesis after topical glucocorticoid treatment. J Invest Dermatol 1992;98:220-5 «PMID: 1732386»PubMed
 64. Kang S, Paller A, Soter N ym. Safe treatment of head/neck AD with tacrolimus ointment. J Dermatolog Treat 2003;14:86-94 «PMID: 12775315»PubMed
 65. Doss N, Reitamo S, Dubertret L ym. Superiority of tacrolimus 0.1% ointment compared with fluticasone 0.005% in adults with moderate to severe atopic dermatitis of the face: results from a randomized, double-blind trial. Br J Dermatol 2009;161:427-34 «PMID: 19416227»PubMed
 66. Murrell DF, Calvieri S, Ortonne JP ym. A randomized controlled trial of pimecrolimus cream 1% in adolescents and adults with head and neck atopic dermatitis and intolerant of, or dependent on, topical corticosteroids. Br J Dermatol 2007;157:954-9 «PMID: 17935515»PubMed
 67. Reitamo S, Rissanen J, Remitz A ym. Tacrolimus ointment does not affect collagen synthesis: results of a single-center randomized trial. J Invest Dermatol 1998;111:396-8 «PMID: 9740230»PubMed
 68. Kyllönen H, Remitz A, Mandelin JM ym. Effects of 1-year intermittent treatment with topical tacrolimus monotherapy on skin collagen synthesis in patients with atopic dermatitis. Br J Dermatol 2004;150:1174-81 «PMID: 15214906»PubMed
 69. Hebert AA, Koo J, Fowler J ym. Desoximetasone 0.25% and tacrolimus 0.1% ointments versus tacrolimus alone in the treatment of atopic dermatitis. Cutis 2006;78:357-63 «PMID: 17186796»PubMed
 70. Torok HM, Maas-Irslinger R, Slayton RM. Clocortolone pivalate cream 0.1% used concomitantly with tacrolimus ointment 0.1% in atopic dermatitis. Cutis 2003;72:161-6 «PMID: 12953943»PubMed
 71. Cury Martins J, Martins C, Aoki V ym. Topical tacrolimus for atopic dermatitis. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD009864 «PMID: 26132597»PubMed
 72. Reitamo S, Wollenberg A, Schöpf E ym. Safety and efficacy of 1 year of tacrolimus ointment monotherapy in adults with atopic dermatitis. The European Tacrolimus Ointment Study Group. Arch Dermatol 2000;136:999-1006 «PMID: 10926735»PubMed
 73. Hanifin JM, Ling MR, Langley R ym. Tacrolimus ointment for the treatment of atopic dermatitis in adult patients: part I, efficacy. J Am Acad Dermatol 2001;44:S28-38 «PMID: 11145793»PubMed
 74. Ling M, Gottlieb A, Pariser D ym. A randomized study of the safety, absorption and efficacy of pimecrolimus cream 1% applied twice or four times daily in patients with atopic dermatitis. J Dermatolog Treat 2005;16:142-8 «PMID: 16096179»PubMed
 75. Ashcroft DM, Dimmock P, Garside R ym. Efficacy and tolerability of topical pimecrolimus and tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2005;330:516 «PMID: 15731121»PubMed
 76. Arellano FM, Wentworth CE, Arana A ym. Risk of lymphoma following exposure to calcineurin inhibitors and topical steroids in patients with atopic dermatitis. J Invest Dermatol 2007;127:808-16 «PMID: 17096020»PubMed
 77. Naylor M, Elmets C, Jaracz E ym. Non-melanoma skin cancer in patients with atopic dermatitis treated with topical tacrolimus. J Dermatolog Treat 2005;16:149-53 «PMID: 16096180»PubMed
 78. Hultsch T, Kapp A, Spergel J. Immunomodulation and safety of topical calcineurin inhibitors for the treatment of atopic dermatitis. Dermatology 2005;211:174-87 «PMID: 16088174»PubMed
 79. Bath-Hextall FJ, Birnie AJ, Ravenscroft JC ym. Interventions to reduce Staphylococcus aureus in the management of atopic eczema: an updated Cochrane review. Br J Dermatol 2010;163:12-26 «PMID: 20222931»PubMed
 80. Remitz A, Kyllönen H, Granlund H ym. Tacrolimus ointment reduces staphylococcal colonization of atopic dermatitis lesions. J Allergy Clin Immunol 2001;107:196-7 «PMID: 11150013»PubMed
 81. Mayser P, Kupfer J, Nemetz D ym. Treatment of head and neck dermatitis with ciclopiroxolamine cream--results of a double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol 2006;19:153-8 «PMID: 16612143»PubMed
 82. Kaffenberger BH, Mathis J, Zirwas MJ. A retrospective descriptive study of oral azole antifungal agents in patients with patch test-negative head and neck predominant atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2014;71:480-3 «PMID: 24925733»PubMed
 83. Sidbury R, Davis DM, Cohen DE ym. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with phototherapy and systemic agents. J Am Acad Dermatol 2014;71:327-49 «PMID: 24813298»PubMed
 84. Boguniewicz M, Sampson H, Leung SB ym. Effects of cefuroxime axetil on Staphylococcus aureus colonization and superantigen production in atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2001;108:651-2 «PMID: 11590398»PubMed
 85. Ewing CI, Ashcroft C, Gibbs AC ym. Flucloxacillin in the treatment of atopic dermatitis. Br J Dermatol 1998;138:1022-9 «PMID: 9747366»PubMed
 86. Lübbe J. Secondary infections in patients with atopic dermatitis. Am J Clin Dermatol 2003;4:641-54 «PMID: 12926982»PubMed
 87. Diepgen TL, Early Treatment of the Atopic Child Study Group. Long-term treatment with cetirizine of infants with atopic dermatitis: a multi-country, double-blind, randomized, placebo-controlled trial (the ETAC trial) over 18 months. Pediatr Allergy Immunol 2002;13:278-86 «PMID: 12390444»PubMed
 88. Klein PA, Clark RA. An evidence-based review of the efficacy of antihistamines in relieving pruritus in atopic dermatitis. Arch Dermatol 1999;135:1522-5 «PMID: 10606058»PubMed
 89. Haeck IM, Knol MJ, Ten Berge O ym. Enteric-coated mycophenolate sodium versus cyclosporin A as long-term treatment in adult patients with severe atopic dermatitis: a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol 2011;64:1074-84 «PMID: 21458107»PubMed
 90. Schram ME, Roekevisch E, Leeflang MM ym. A randomized trial of methotrexate versus azathioprine for severe atopic eczema. J Allergy Clin Immunol 2011;128:353-9 «PMID: 21514637»PubMed
 91. Weatherhead SC, Wahie S, Reynolds NJ ym. An open-label, dose-ranging study of methotrexate for moderate-to-severe adult atopic eczema. Br J Dermatol 2007;156:346-51 «PMID: 17223876»PubMed
 92. Meggitt SJ, Gray JC, Reynolds NJ. Azathioprine dosed by thiopurine methyltransferase activity for moderate-to-severe atopic eczema: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2006;367:839-46 «PMID: 16530578»PubMed
 93. Berth-Jones J, Takwale A, Tan E ym. Azathioprine in severe adult atopic dermatitis: a double-blind, placebo-controlled, crossover trial. Br J Dermatol 2002;147:324-30 «PMID: 12174106»PubMed
 94. Beck LA, Thaçi D, Hamilton JD ym. Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. N Engl J Med 2014;371:130-9 «PMID: 25006719»PubMed
 95. Thaçi D, Simpson EL, Beck LA ym. Efficacy and safety of dupilumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis inadequately controlled by topical treatments: a randomised, placebo-controlled, dose-ranging phase 2b trial. Lancet 2016;387:40-52 «PMID: 26454361»PubMed
 96. Krutmann J, Morita A. Mechanisms of ultraviolet (UV) B and UVA phototherapy. J Investig Dermatol Symp Proc 1999;4:70-2 «PMID: 10537012»PubMed
 97. Tintle S, Shemer A, Suárez-Fariñas M ym. Reversal of atopic dermatitis with narrow-band UVB phototherapy and biomarkers for therapeutic response. J Allergy Clin Immunol 2011;128:583-93.e1-4 «PMID: 21762976»PubMed
 98. Gambichler T, Skrygan M, Tomi NS ym. Changes of antimicrobial peptide mRNA expression in atopic eczema following phototherapy. Br J Dermatol 2006;155:1275-8 «PMID: 17107401»PubMed
 99. Garritsen FM, Brouwer MW, Limpens J ym. Photo(chemo)therapy in the management of atopic dermatitis: an updated systematic review with implications for practice and research. Br J Dermatol 2014;170:501-13 «PMID: 24116934»PubMed
 100. Reynolds NJ, Franklin V, Gray JC ym. Narrow-band ultraviolet B and broad-band ultraviolet A phototherapy in adult atopic eczema: a randomised controlled trial. Lancet 2001;357:2012-6 «PMID: 11438134»PubMed
 101. Sher LG, Chang J, Patel IB ym. Relieving the pruritus of atopic dermatitis: a meta-analysis. Acta Derm Venereol 2012;92:455-61 «PMID: 22773026»PubMed
 102. Ernst E, Pittler MH, Stevinson C. Complementary/alternative medicine in dermatology: evidence-assessed efficacy of two diseases and two treatments. Am J Clin Dermatol 2002;3:341-8 «PMID: 12069640»PubMed
 103. Kim GW, Park JM, Chin HW ym. Comparative analysis of the use of complementary and alternative medicine by Korean patients with androgenetic alopecia, atopic dermatitis and psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:827-35 «PMID: 22620682»PubMed
 104. Simpson EL, Basco M, Hanifin J. A cross-sectional survey of complementary and alternative medicine use in patients with atopic dermatitis. Am J Contact Dermat 2003;14:144-7 «PMID: 14744405»PubMed
 105. Hughes R, Ward D, Tobin AM ym. The use of alternative medicine in pediatric patients with atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 2007;24:118-20 «PMID: 17461804»PubMed
 106. Gu S, Yang AW, Xue CC ym. Chinese herbal medicine for atopic eczema. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD008642 «PMID: 24018636»PubMed
 107. Tan HY, Zhang AL, Chen D ym. Chinese herbal medicine for atopic dermatitis: a systematic review. J Am Acad Dermatol 2013;69:295-304 «PMID: 23759835»PubMed
 108. Gu S, Yang AW, Li CG ym. Topical application of Chinese herbal medicine for atopic eczema: a systematic review with a meta-analysis. Dermatology 2014;228:294-302 «PMID: 24821063»PubMed
 109. Sheehan MP, Atherton DJ. One-year follow up of children treated with Chinese medicinal herbs for atopic eczema. Br J Dermatol 1994;130:488-93 «PMID: 8186115»PubMed
 110. Boneberger S, Rupec RA, Ruzicka T. Complementary therapy for atopic dermatitis and other allergic skin diseases: facts and controversies. Clin Dermatol 2010;28:57-61 «PMID: 20082952»PubMed
 111. Bath-Hextall F, Williams H. Atopic eczema. Clin Evid 2006;15:1-20
 112. Torley D, Futamura M, Williams HC ym. What's new in atopic eczema? An analysis of systematic reviews published in 2010-11. Clin Exp Dermatol 2013;38:449-56 «PMID: 23750610»PubMed
 113. Vestita M, Filoni A, Congedo M ym. Vitamin D and atopic dermatitis in childhood. J Immunol Res 2015;2015:257879 «PMID: 25973433»PubMed
 114. Ong PY, Boguniewicz M. Investigational and unproven therapies in atopic dermatitis. Immunol Allergy Clin North Am 2010;30:425-39 «PMID: 20670823»PubMed
 115. Diepgen TL, Andersen KE, Chosidow O ym. Guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand eczema--short version. J Dtsch Dermatol Ges 2015;13:77-85 «PMID: 25640512»PubMed
 116. Weatherhead S, Robson SC, Reynolds NJ. Eczema in pregnancy. BMJ 2007;335:152-4 «PMID: 17641349»PubMed
 117. Brough HA, Simpson A, Makinson K ym. Peanut allergy: effect of environmental peanut exposure in children with filaggrin loss-of-function mutations. J Allergy Clin Immunol 2014;134:867-875.e1 «PMID: 25282568»PubMed
 118. Devillers AC, Oranje AP. Efficacy and safety of 'wet-wrap' dressings as an intervention treatment in children with severe and/or refractory atopic dermatitis: a critical review of the literature. Br J Dermatol 2006;154:579-85 «PMID: 16536797»PubMed
 119. Nicol NH, Boguniewicz M, Strand M ym. Wet wrap therapy in children with moderate to severe atopic dermatitis in a multidisciplinary treatment program. J Allergy Clin Immunol Pract 2014;2:400-6 «PMID: 25017527»PubMed
 120. Ainley-Walker PF, Patel L, David TJ. Side to side comparison of topical treatment in atopic dermatitis. Arch Dis Child 1998;79:149-52 «PMID: 9797597»PubMed
 121. Hanifin J, Gupta AK, Rajagopalan R. Intermittent dosing of fluticasone propionate cream for reducing the risk of relapse in atopic dermatitis patients. Br J Dermatol 2002;147:528-37 «PMID: 12207596»PubMed
 122. Thomas KS, Armstrong S, Avery A ym. Randomised controlled trial of short bursts of a potent topical corticosteroid versus prolonged use of a mild preparation for children with mild or moderate atopic eczema. BMJ 2002;324:768 «PMID: 11923161»PubMed
 123. Turpeinen M, Salo OP, Leisti S. Effect of percutaneous absorption of hydrocortisone on adrenocortical responsiveness in infants with severe skin disease. Br J Dermatol 1986;115:475-84 «PMID: 2946314»PubMed
 124. Wahn U, Bos JD, Goodfield M ym. Efficacy and safety of pimecrolimus cream in the long-term management of atopic dermatitis in children. Pediatrics 2002;110:e2 «PMID: 12093983»PubMed
 125. Chen SL, Yan J, Wang FS. Two topical calcineurin inhibitors for the treatment of atopic dermatitis in pediatric patients: a meta-analysis of randomized clinical trials. J Dermatolog Treat 2010;21:144-56 «PMID: 20394490»PubMed
 126. Sigurgeirsson B, Ho V, Ferrándiz C ym. Effectiveness and safety of a prevention-of-flare-progression strategy with pimecrolimus cream 1% in the management of paediatric atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008;22:1290-301 «PMID: 18624866»PubMed
 127. Schmitt J, von Kobyletzki L, Svensson A ym. Efficacy and tolerability of proactive treatment with topical corticosteroids and calcineurin inhibitors for atopic eczema: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Dermatol 2011;164:415-28 «PMID: 20819086»PubMed
 128. Paul C, Cork M, Rossi AB ym. Safety and tolerability of 1% pimecrolimus cream among infants: experience with 1133 patients treated for up to 2 years. Pediatrics 2006;117:e118-28 «PMID: 16361223»PubMed
 129. Kapp A, Papp K, Bingham A ym. Long-term management of atopic dermatitis in infants with topical pimecrolimus, a nonsteroid anti-inflammatory drug. J Allergy Clin Immunol 2002;110:277-84 «PMID: 12170269»PubMed
 130. Koo JY, Fleischer AB Jr, Abramovits W ym. Tacrolimus ointment is safe and effective in the treatment of atopic dermatitis: results in 8000 patients. J Am Acad Dermatol 2005;53:S195-205 «PMID: 16021175»PubMed
 131. Staab D, Pariser D, Gottlieb AB ym. Low systemic absorption and good tolerability of pimecrolimus, administered as 1% cream (Elidel) in infants with atopic dermatitis--a multicenter, 3-week, open-label study. Pediatr Dermatol 2005;22:465-71 «PMID: 16191004»PubMed
 132. Alaiti S, Kang S, Fiedler VC ym. Tacrolimus (FK506) ointment for atopic dermatitis: a phase I study in adults and children. J Am Acad Dermatol 1998;38:69-76 «PMID: 9448208»PubMed
 133. Remitz A, Harper J, Rustin M ym. Long-term safety and efficacy of tacrolimus ointment for the treatment of atopic dermatitis in children. Acta Derm Venereol 2007;87:54-61 «PMID: 17225017»PubMed
 134. Stiehm ER, Roberts RL, Kaplan MS ym. Pneumococcal seroconversion after vaccination for children with atopic dermatitis treated with tacrolimus ointment. J Am Acad Dermatol 2005;53:S206-13 «PMID: 16021176»PubMed
 135. Papp KA, Breuer K, Meurer M ym. Long-term treatment of atopic dermatitis with pimecrolimus cream 1% in infants does not interfere with the development of protective antibodies after vaccination. J Am Acad Dermatol 2005;52:247-53 «PMID: 15692469»PubMed
 136. Luger T, Boguniewicz M, Carr W ym. Pimecrolimus in atopic dermatitis: consensus on safety and the need to allow use in infants. Pediatr Allergy Immunol 2015;26:306-15 «PMID: 25557211»PubMed
 137. Sigurgeirsson B, Boznanski A, Todd G ym. Safety and efficacy of pimecrolimus in atopic dermatitis: a 5-year randomized trial. Pediatrics 2015;135:597-606 «PMID: 25802354»PubMed
 138. Mandelin JM, Rubins A, Remitz A ym. Long-term efficacy and tolerability of tacrolimus 0.03% ointment in infants:* a two-year open-label study. Int J Dermatol 2012;51:104-10 «PMID: 21923693»PubMed
 139. Boyle RJ, Bath-Hextall FJ, Leonardi-Bee J ym. Probiotics for the treatment of eczema: a systematic review. Clin Exp Allergy 2009;39:1117-27 «PMID: 19573037»PubMed
 140. Baquerizo Nole KL, Yim E, Keri JE. Probiotics and prebiotics in dermatology. J Am Acad Dermatol 2014;71:814-21 «PMID: 24906613»PubMed
 141. van der Aa LB, Heymans HS, van Aalderen WM ym. Effect of a new synbiotic mixture on atopic dermatitis in infants: a randomized-controlled trial. Clin Exp Allergy 2010;40:795-804 «PMID: 20184604»PubMed
 142. Collins P, Ferguson J. Narrowband (TL-01) UVB air-conditioned phototherapy for atopic eczema in children. Br J Dermatol 1995;133:653-5 «PMID: 7577604»PubMed
 143. Bryld LE, Hindsberger C, Kyvik KO ym. Risk factors influencing the development of hand eczema in a population-based twin sample. Br J Dermatol 2003;149:1214-20 «PMID: 14674899»PubMed
 144. Työperäiset sairaudet. Työterveyslaitos, 2008. www.ttl.fi
 145. Abramovits W, Fleischer AB Jr, Jaracz E ym. Adult patients with moderate atopic dermatitis: tacrolimus ointment versus pimecrolimus cream. J Drugs Dermatol 2008;7:1153-8 «PMID: 19137769»PubMed
 146. Adler-Cohen C, Czarnowicki T, Dreiher J ym. Climatotherapy at the Dead Sea: an effective treatment modality for atopic dermatitis with significant positive impact on quality of life. Dermatitis 2012;23:75-80 «PMID: 22653123»PubMed
 147. Autio P, Komulainen P, Larni HM. Heliotherapy in atopic dermatitis: a prospective study on climatotherapy using the SCORAD index. Acta Derm Venereol 2002;82:436-40 «PMID: 12575850»PubMed
 148. Bath-Hextall FJ, Jenkinson C, Humphreys R ym. Dietary supplements for established atopic eczema. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD005205 «PMID: 22336810»PubMed
 149. Berth-Jones J, Damstra RJ, Golsch S ym. Twice weekly fluticasone propionate added to emollient maintenance treatment to reduce risk of relapse in atopic dermatitis: randomised, double blind, parallel group study. BMJ 2003;326:1367 «PMID: 12816824»PubMed
 150. Berth-Jones J, Graham-Brown RA. Failure of terfenadine in relieving the pruritus of atopic dermatitis. Br J Dermatol 1989;121:635-7 «PMID: 2574594»PubMed
 151. Bohle B. The impact of pollen-related food allergens on pollen allergy. Allergy 2007;62:3-10 «PMID: 17156335»PubMed
 152. Breneman D, Fleischer AB Jr, Abramovits W ym. Intermittent therapy for flare prevention and long-term disease control in stabilized atopic dermatitis: a randomized comparison of 3-times-weekly applications of tacrolimus ointment versus vehicle. J Am Acad Dermatol 2008;58:990-9 «PMID: 18359127»PubMed
 153. Breuer K, Haussler S, Kapp A ym. Staphylococcus aureus: colonizing features and influence of an antibacterial treatment in adults with atopic dermatitis. Br J Dermatol 2002;147:55-61 «PMID: 12100185»PubMed
 154. Chapman MS, Schachner LA, Breneman D ym. Tacrolimus ointment 0.03% shows efficacy and safety in pediatric and adult patients with mild to moderate atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2005;53:S177-85 «PMID: 16021173»PubMed
 155. Chinn DJ, Poyner T, Sibley G. Randomized controlled trial of a single dermatology nurse consultation in primary care on the quality of life of children with atopic eczema. Br J Dermatol 2002;146:432-9 «PMID: 11952543»PubMed
 156. Der-Petrossian M, Seeber A, Hönigsmann H ym. Half-side comparison study on the efficacy of 8-methoxypsoralen bath-PUVA versus narrow-band ultraviolet B phototherapy in patients with severe chronic atopic dermatitis. Br J Dermatol 2000;142:39-43 «PMID: 10651692»PubMed
 157. Doss N, Kamoun MR, Dubertret L ym. Efficacy of tacrolimus 0.03% ointment as second-line treatment for children with moderate-to-severe atopic dermatitis: evidence from a randomized, double-blind non-inferiority trial vs. fluticasone 0.005% ointment. Pediatr Allergy Immunol 2010;21:321-9 «PMID: 19563466»PubMed
 158. Eichenfield LF, Lucky AW, Boguniewicz M ym. Safety and efficacy of pimecrolimus (ASM 981) cream 1% in the treatment of mild and moderate atopic dermatitis in children and adolescents. J Am Acad Dermatol 2002;46:495-504 «PMID: 11907497»PubMed
 159. El-Khalawany MA, Hassan H, Shaaban D ym. Methotrexate versus cyclosporine in the treatment of severe atopic dermatitis in children: a multicenter experience from Egypt. Eur J Pediatr 2013;172:351-6 «PMID: 23229188»PubMed
 160. Fleischer AB Jr, Abramovits W, Breneman D ym. Tacrolimus ointment is more effective than pimecrolimus cream in adult patients with moderate to very severe atopic dermatitis. J Dermatolog Treat 2007;18:151-7 «PMID: 17538803»PubMed
 161. George SA, Bilsland DJ, Johnson BE ym. Narrow-band (TL-01) UVB air-conditioned phototherapy for chronic severe adult atopic dermatitis. Br J Dermatol 1993;128:49-56 «PMID: 8427822»PubMed
 162. Gollnick H, Kaufmann R, Stough D ym. Pimecrolimus cream 1% in the long-term management of adult atopic dermatitis: prevention of flare progression. A randomized controlled trial. Br J Dermatol 2008;158:1083-93 «PMID: 18341665»PubMed
 163. Grundmann-Kollmann M, Behrens S, Podda M ym. Phototherapy for atopic eczema with narrow-band UVB. J Am Acad Dermatol 1999;40:995-7 «PMID: 10365933»PubMed
 164. Hannuksela M, Kalimo K, Lammintausta K ym. Dose ranging study: cetirizine in the treatment of atopic dermatitis in adults. Ann Allergy 1993;70:127-33 «PMID: 8430920»PubMed
 165. Harari M, Shani J, Seidl V ym. Climatotherapy of atopic dermatitis at the Dead Sea: demographic evaluation and cost-effectiveness. Int J Dermatol 2000;39:59-69 «PMID: 10651969»PubMed
 166. Hjerppe M, Hasan T, Saksala I ym. Narrow-band UVB treatment in atopic dermatitis. Acta Derm Venereol 2001;81:439-40 «PMID: 11859955»PubMed
 167. Ho VC, Gupta A, Kaufmann R ym. Safety and efficacy of nonsteroid pimecrolimus cream 1% in the treatment of atopic dermatitis in infants. J Pediatr 2003;142:155-62 «PMID: 12584537»PubMed
 168. Hoeger PH, Lee KH, Jautova J ym. The treatment of facial atopic dermatitis in children who are intolerant of, or dependent on, topical corticosteroids: a randomized, controlled clinical trial. Br J Dermatol 2009;160:415-22 «PMID: 19067708»PubMed
 169. Hoeger PH, Lenz W, Boutonnier A ym. Staphylococcal skin colonization in children with atopic dermatitis: prevalence, persistence, and transmission of toxigenic and nontoxigenic strains. J Infect Dis 1992;165:1064-8 «PMID: 1583324»PubMed
 170. Jensen MP, Meldrum S, Taylor AL ym. Early probiotic supplementation for allergy prevention: long-term outcomes. J Allergy Clin Immunol 2012;130:1209-1211.e5 «PMID: 22958946»PubMed
 171. Kalliomäki M, Salminen S, Arvilommi H ym. Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2001;357:1076-9 «PMID: 11297958»PubMed
 172. Kalliomäki M, Salminen S, Poussa T ym. Probiotics and prevention of atopic disease: 4-year follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:1869-71 «PMID: 12788576»PubMed
 173. Kalliomäki M, Salminen S, Poussa T ym. Probiotics during the first 7 years of life: a cumulative risk reduction of eczema in a randomized, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2007;119:1019-21 «PMID: 17289135»PubMed
 174. Karppinen TT, Ylianttila L, Kautiainen H ym. Empowering heliotherapy improves clinical outcome and quality of life of psoriasis and atopic dermatitis patients. Acta Derm Venereol 2015;95:579-82 «PMID: 25474161»PubMed
 175. Kaufmann R, Bieber T, Helgesen AL ym. Onset of pruritus relief with pimecrolimus cream 1% in adult patients with atopic dermatitis: a randomized trial. Allergy 2006;61:375-81 «PMID: 16436149»PubMed
 176. Kaufmann R, Fölster-Holst R, Höger P ym. Onset of action of pimecrolimus cream 1% in the treatment of atopic eczema in infants. J Allergy Clin Immunol 2004;114:1183-8 «PMID: 15536429»PubMed
 177. Kempers S, Boguniewicz M, Carter E ym. A randomized investigator-blinded study comparing pimecrolimus cream 1% with tacrolimus ointment 0.03% in the treatment of pediatric patients with moderate atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2004;51:515-25 «PMID: 15389185»PubMed
 178. Kirsner RS, Heffernan MP, Antaya R. Safety and efficacy of tacrolimus ointment versus pimecrolimus cream in the treatment of patients with atopic dermatitis previously treated with corticosteroids. Acta Derm Venereol 2010;90:58-64 «PMID: 20107727»PubMed
 179. Kong HH, Oh J, Deming C ym. Temporal shifts in the skin microbiome associated with disease flares and treatment in children with atopic dermatitis. Genome Res 2012;22:850-9 «PMID: 22310478»PubMed
 180. Kuitunen M, Kukkonen K, Juntunen-Backman K ym. Probiotics prevent IgE-associated allergy until age 5 years in cesarean-delivered children but not in the total cohort. J Allergy Clin Immunol 2009;123:335-41 «PMID: 19135235»PubMed
 181. Kukkonen K, Savilahti E, Haahtela T ym. Probiotics and prebiotic galacto-oligosaccharides in the prevention of allergic diseases: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2007;119:192-8 «PMID: 17208601»PubMed
 182. Lindh JD, Bradley M. Clinical Effectiveness of Moisturizers in Atopic Dermatitis and Related Disorders: A Systematic Review. Am J Clin Dermatol 2015;16:341-59 «PMID: 26267423»PubMed
 183. Luger T, Van Leent EJ, Graeber M ym. SDZ ASM 981: an emerging safe and effective treatment for atopic dermatitis. Br J Dermatol 2001;144:788-94 «PMID: 11298538»PubMed
 184. Paller AS, Eichenfield LF, Kirsner RS ym. Three times weekly tacrolimus ointment reduces relapse in stabilized atopic dermatitis: a new paradigm for use. Pediatrics 2008;122:e1210-8 «PMID: 19015204»PubMed
 185. Paller AS, Lebwohl M, Fleischer AB Jr ym. Tacrolimus ointment is more effective than pimecrolimus cream with a similar safety profile in the treatment of atopic dermatitis: results from 3 randomized, comparative studies. J Am Acad Dermatol 2005;52:810-22 «PMID: 15858471»PubMed
 186. Panduru M, Panduru NM, Salavastru CM ym. Probiotics and primary prevention of atopic dermatitis: a meta-analysis of randomized controlled studies. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29:232-42 «PMID: 24698503»PubMed
 187. Peserico A, Städtler G, Sebastian M ym. Reduction of relapses of atopic dermatitis with methylprednisolone aceponate cream twice weekly in addition to maintenance treatment with emollient: a multicentre, randomized, double-blind, controlled study. Br J Dermatol 2008;158:801-7 «PMID: 18284403»PubMed
 188. Reitamo S, Harper J, Bos JD ym. 0.03% Tacrolimus ointment applied once or twice daily is more efficacious than 1% hydrocortisone acetate in children with moderate to severe atopic dermatitis: results of a randomized double-blind controlled trial. Br J Dermatol 2004;150:554-62 «PMID: 15030341»PubMed
 189. Reitamo S, Ortonne JP, Sand C ym. A multicentre, randomized, double-blind, controlled study of long-term treatment with 0.1% tacrolimus ointment in adults with moderate to severe atopic dermatitis. Br J Dermatol 2005;152:1282-9 «PMID: 15948994»PubMed
 190. Reitamo S, Rustin M, Ruzicka T ym. Efficacy and safety of tacrolimus ointment compared with that of hydrocortisone butyrate ointment in adult patients with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2002;109:547-55 «PMID: 11898005»PubMed
 191. Reitamo S, Van Leent EJ, Ho V ym. Efficacy and safety of tacrolimus ointment compared with that of hydrocortisone acetate ointment in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2002;109:539-46 «PMID: 11898004»PubMed
 192. Roekevisch E, Spuls PI, Kuester D ym. Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe atopic dermatitis: a systematic review. J Allergy Clin Immunol 2014;133:429-38 «PMID: 24269258»PubMed
 193. Salek MS, Finlay AY, Luscombe DK ym. Cyclosporin greatly improves the quality of life of adults with severe atopic dermatitis. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Dermatol 1993;129:422-30 «PMID: 8217757»PubMed
 194. Siegfried E, Korman N, Molina C ym. Safety and efficacy of early intervention with pimecrolimus cream 1% combined with corticosteroids for major flares in infants and children with atopic dermatitis. J Dermatolog Treat 2006;17:143-50 «PMID: 16854753»PubMed
 195. Simpson E, Trookman NS, Rizer RL ym. Safety and tolerability of a body wash and moisturizer when applied to infants and toddlers with a history of atopic dermatitis: results from an open-label study. Pediatr Dermatol 2012;29:590-7 «PMID: 22775151»PubMed
 196. Soter NA, Fleischer AB Jr, Webster GF ym. Tacrolimus ointment for the treatment of atopic dermatitis in adult patients: part II, safety. J Am Acad Dermatol 2001;44:S39-46 «PMID: 11145794»PubMed
 197. Sowden JM, Berth-Jones J, Ross JS ym. Double-blind, controlled, crossover study of cyclosporin in adults with severe refractory atopic dermatitis. Lancet 1991;338:137-40 «PMID: 1677063»PubMed
 198. Staab D, Diepgen TL, Fartasch M ym. Age related, structured educational programmes for the management of atopic dermatitis in children and adolescents: multicentre, randomised controlled trial. BMJ 2006;332:933-8 «PMID: 16627509»PubMed
 199. Takwale A, Tan E, Agarwal S ym. Efficacy and tolerability of borage oil in adults and children with atopic eczema: randomised, double blind, placebo controlled, parallel group trial. BMJ 2003;327:1385 «PMID: 14670885»PubMed
 200. Taylor AL, Dunstan JA, Prescott SL. Probiotic supplementation for the first 6 months of life fails to reduce the risk of atopic dermatitis and increases the risk of allergen sensitization in high-risk children: a randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2007;119:184-91 «PMID: 17208600»PubMed
 201. Thaci D, Chambers C, Sidhu M ym. Twice-weekly treatment with tacrolimus 0.03% ointment in children with atopic dermatitis: clinical efficacy and economic impact over 12 months. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24:1040-6 «PMID: 20158589»PubMed
 202. Thaçi D, Reitamo S, Gonzalez Ensenat MA ym. Proactive disease management with 0.03% tacrolimus ointment for children with atopic dermatitis: results of a randomized, multicentre, comparative study. Br J Dermatol 2008;159:1348-56 «PMID: 18782319»PubMed
 203. Uehara M, Takada K. Use of soap in the management of atopic dermatitis. Clin Exp Dermatol 1985;10:419-25 «PMID: 4075572»PubMed
 204. Wahlgren CF, Hägermark O, Bergström R. The antipruritic effect of a sedative and a non-sedative antihistamine in atopic dermatitis. Br J Dermatol 1990;122:545-51 «PMID: 2110817»PubMed
 205. Van Der Meer JB, Glazenburg EJ, Mulder PG ym. The management of moderate to severe atopic dermatitis in adults with topical fluticasone propionate. The Netherlands Adult Atopic DermatitisStudy Group. Br J Dermatol 1999;140:1114-21 «PMID: 10354080»PubMed
 206. van Gool CJ, Zeegers MP, Thijs C. Oral essential fatty acid supplementation in atopic dermatitis-a meta-analysis of placebo-controlled trials. Br J Dermatol 2004;150:728-40 «PMID: 15099370»PubMed
 207. van Joost T, Heule F, Korstanje M ym. Cyclosporin in atopic dermatitis: a multicentre placebo-controlled study. Br J Dermatol 1994;130:634-40 «PMID: 8204472»PubMed
 208. White MI, Jenkinson DM, Lloyd DH. The effect of washing on the thickness of the stratum corneum in normal and atopic individuals. Br J Dermatol 1987;116:525-30 «PMID: 3580287»PubMed
 209. Wickens K, Black P, Stanley TV ym. A protective effect of Lactobacillus rhamnosus HN001 against eczema in the first 2 years of life persists to age 4 years. Clin Exp Allergy 2012;42:1071-9 «PMID: 22702506»PubMed
 210. Wickens K, Black PN, Stanley TV ym. A differential effect of 2 probiotics in the prevention of eczema and atopy: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2008;122:788-94 «PMID: 18762327»PubMed
 211. Wickens K, Stanley TV, Mitchell EA ym. Early supplementation with Lactobacillus rhamnosus HN001 reduces eczema prevalence to 6 years: does it also reduce atopic sensitization? Clin Exp Allergy 2013;43:1048-57 «PMID: 23957340»PubMed
 212. Williams JV, Vowels BR, Honig PJ ym. S. aureus isolation from the lesions, the hands, and the anterior nares of patients with atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 1998;15:194-8 «PMID: 9655314»PubMed
 213. Wollenberg A, Reitamo S, Girolomoni G ym. Proactive treatment of atopic dermatitis in adults with 0.1% tacrolimus ointment. Allergy 2008;63:742-50 «PMID: 18592619»PubMed
 214. Worm M, Forschner K, Lee HH ym. Frequency of atopic dermatitis and relevance of food allergy in adults in Germany. Acta Derm Venereol 2006;86:119-22 «PMID: 16648913»PubMed
 215. Yamanaka K, Motomura E, Noro Y ym. Olopatadine, a non-sedating H1 antihistamine, decreases the nocturnal scratching without affecting sleep quality in atopic dermatitis. Exp Dermatol 2015;24:227-9 «PMID: 25641045»PubMed
 216. Yan J, Chen SL, Wang XL ym. Meta-analysis of tacrolimus ointment for atopic dermatitis in pediatric patients. Pediatr Dermatol 2008;25:117-20 «PMID: 18304172»PubMed
 217. Yin Z, Xu J, Luo D. Efficacy and tolerance of tacrolimus and pimecrolimus for atopic dermatitis: a meta-analysis. J Biomed Res 2011;25:385-91 «PMID: 23554715»PubMed
 218. Zuberbier T, Bräutigam M. Long-term management of facial atopic eczema with pimecrolimus cream 1% in paediatric patients with mild to moderate disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008;22:718-21 «PMID: 18312323»PubMed

A

Potilasohjauksen vaikutus atooppisen ekseeman hoitotulokseen

Potilasohjauksella voidaan parantaa atooppisen ekseeman hoidon onnistumista.

A

Probioottien vaikutus ekseeman ilmaantuvuuteen

Jotkut probiootit vähentävät atooppisen ekseeman ilmaantuvuutta allergian riskiperheissä. Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), joka aloitetaan prenataalisesti vähintään 4 viikkoa ennen laskettua aikaa ja jatketaan lapsella 6 kuukauden ajan, vähentää atooppisen ekseeman ilmaantuvuutta 2 vuoden ikään saakka.

A

Staphylococcus aureuksen esiintyminen atooppisella iholla

Atooppista ekseemaa sairastavilla on suurella osalla Staphylococcus aureus -bakteeri sekä ekseema-alueilla että terveeltä näyttävällä iholla. Atooppisessa ekseemassa bakteerikannan monimuotoisuus on vähäisempi kuin terveellä iholla.

A

Takrolimuusivoide lasten atooppisen ekseeman hoidossa

0,03-prosenttinen ja 0,1-prosenttinen takrolimuusivoide ovat tehokkaampia kuin sekä perusvoide että hydrokortisonivoide lasten keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman hoidossa. 0,03-prosenttinen takrolimuusivoide on yhtä tehokas kuin 0,005-prosenttinen flutikasonivoide lasten keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman hoidossa.

A

Takrolimuusivoide verrattuna voidepohjaan ja kortikosteroidivoiteisiin atooppisen ekseeman hoidossa

Takrolimuusivoide (0,1-prosenttinen ja 0,03-prosenttinen) on tehokkaampi kuin voidepohja ja 0,1-prosenttinen takrolimuusivoide on yhtä tehokas kuin hydrokortisoni-17-butyraattivoide atooppisen ekseeman hoidossa.

A

Takrolimuusivoiteen aiheuttamat yleisimmät paikalliset haittavaikutukset

Takrolimuusivoide aiheuttaa ihon kuumotusta hoidon alkuvaiheessa.

A

Välttämättömät rasvahapot atooppisen ekseeman hoidossa

Välttämättömillä rasvahapoilla ei ole tehoa atooppisen ekseeman hoidossa.

A

Ylläpitohoito takrolimuusivoiteilla aikuisten ja lasten atooppisessa ekseemassa

Ylläpitohoito takrolimuusivoiteella 2–3 kertaa viikossa alueille, joissa ihottumaa yleensä on esiintynyt, vähentää merkittävästi pahenemisvaiheita ja kortikosteroidivoiteiden käyttöä perusvoiteisiin verrattuna.

A

1-prosenttinen pimekrolimuusiemulsiovoide lasten atooppisen ekseeman hoidossa

1-prosenttinen pimekrolimuusiemulsiovoide on tehokkaampi kuin perusvoide lasten atooppisen ekseeman hoidossa. Se on tehokas ja turvallinen myös kasvojen alueen ihottuman hoidossa ja vähentää kortikosteroidivoiteen tarvetta. Pimekrolimuusiemulsiovoide on hyvin siedetty.

A

1-prosenttinen pimekrolimuusivoide verrattuna voidepohjaan aikuisten atooppisen ekseeman hoidossa

Pimekrolimuusiemulsiovoide on voidepohjaa tehokkaampi aikuisten atooppisen ekseeman hoidossa.

B

Antihistamiinit atooppisen ekseeman kutinan hoidossa

Antihistamiineilla ei ilmeisesti ole vaikutusta atooppisen ekseeman kutinaan.

B

Kapeakaistainen UVB-hoito aikuisen atooppisen ekseeman hoidossa

Kapeakaistainen UVB-hoito on ilmeisesti tehokas aikuisen atooppisen ekseeman hoidossa.

B

Perusvoiteet atooppisen ekseeman hoidossa

Perusvoiteet ilmeisesti vähentävät atooppisen ekseeman oireita.

B

Siklosporiinin tehokkuus (lyhytaikaisessa) atooppisen ekseeman hoidossa

Siklosporiini näyttää lievittävän tehokkaasti aikuisten ja lasten atooppisen ekseeman oireita lyhytaikaisessa hoidossa.

B

Takrolimuusivoide verrattuna pimekrolimuusiemulsiovoiteeseen aikuisten atooppisen ekseeman hoidossa

0,1-prosenttinen takrolimuusivoide on ilmeisesti 1-prosenttista pimekrolimuusiemulsiovoidetta tehokkaampi aikuisten atooppisen ekseeman hoidossa.

B

Ylläpitohoito 2 kertaa viikossa paikalliskortikosteroidilla atooppisen ekseeman relapsin ehkäisyssä

Ylläpitohoito 2 kertaa viikossa vahvalla paikalliskortikosteroidilla näyttää ehkäisevän atooppisen ekseeman relapsia.

C

Ilmastohoito ja atooppinen ekseema

Ilmastohoito saattaa lievittää atooppista ihottumaa ja parantaa potilaiden elämänlaatua. Suotuisan vaikutuksen kestosta ei ole luotettavaa näyttöä.

C

Vesipesun vaikutus atooppiseen ekseemaan

Päivittäinen pesu vedellä ja jopa saippualla lienee hyväksi atoopikon ekseemaiselle iholle.

D

Siitepölyallergioihin liittyvä hedelmä- ja vihannesallergia

Ei ole luotettavaa näyttöä siitepölyallergioihin liittyvän hedelmä- ja vihannesallergian aikuisten atooppista ekseemaa pahentavasta vaikutuksesta.

Atooppinen ekseema kaulan alueella
Atooppinen ekseema nuoren aikuisen kädessä
Atooppinen ekseema nuoren miehen ranteessa
Atooppinen ekseema nuoren naisen kaulan alueella
Atooppinen ekseema nuoren naisen kyynärtaipeissa
Atooppinen ekseema pojan jalkapohjan alueella (ns. talvijalka)
Atooppinen ekseema polvitaipeessa
Atooppinen ekseema ranteissa
Atooppinen ekseema silmäluomissa
Atooppinen noidankehä
Atooppisen ekseeman hoitoalgoritmi
Eri valohoitolamppujen emittoiman UV-säteilyn aallonpituusspektrit
Ihottuman tyyppialueet
Kouluikäisen vaikea atooppinen ekseema kaulassa ja ylävartalossa
Kouluikäisen vaikea atooppinen ekseema yläraajoissa
Laaja-alainen atooppinen ekseema (erytrodermia)
Leikki-ikäisen keskivaikea atooppinen ekseema
Leikki-ikäisen lievä atooppinen ekseema
Nummulaarinen ekseema
Vaikea atooppinen ekseema alaraajoissa
Vaikea atooppinen ekseema niskan alueella
Vauvaikäisen lievä atooppinen ekseema
Vauvan vaikea atooppinen ekseema

Aiheeseen liittyviä suosituksia