Takaisin

Vesipesun vaikutus atooppiseen ekseemaan

Näytönastekatsaukset
Leena Koulu
25.5.2016

Näytön aste: C

Päivittäinen pesu vedellä ja jopa saippualla lienee hyväksi atoopikon ekseemaiselle iholle.

130 perättäistä atooppista ekseemaa sairastavaa japanilaista 0–42-vuotiasta potilasta, jotka eivät edeltävän kuukauden aikana olleet käyttäneet saippuaa ja jotka olivat peseytyneet pelkällä vedellä joka päivä tai joka toinen päivä, käyttivät 5 viikon tutkimusjaksolla tavallista saippuaa «Uehara M, Takada K. Use of soap in the management ...»1. He olivat kaikki käyttäneet paikalliskortikosteroidivoiteita vähintään kuukauden ennen tutkimusjakson alkua ja jatkoivat paikallishoitoa tutkimusjakson aikana.

5 viikon kuluttua 123 potilaan ekseema oli merkittävästi parempi (ihottumaa ja kutinaa oli merkittävästi vähemmän), 6 potilaalla parempi, yhdellä ei ollut mitään muutosta. Kenenkään ekseema ei pahentunut eikä iho kuivunut. Tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Englantilaisessa tutkimuksessa «White MI, Jenkinson DM, Lloyd DH. The effect of wa...»2 oli 8 tervettä kontrollia ja 8 atooppista ekseemaa sairastavaa koehenkilöä. Kaikki koehenkilöt jättivät vasemman käsivarren pesemättä ja pesivät oikean käsivarren kaksi kertaa vuorokaudessa saippualla 7 vuorokauden ajan. Jakson jälkeen ihosta otettiin koepaloja.

Molemmilla ryhmillä pesu vähensi ihon pintakerroksia, mutta ei muuttanut elävien solukerroksien koostumusta.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

5 lievää tai keskivaikeaa atooppista ekseemaa sairastavaa potilasta ja 5 terveihoista kontrollihenkilöä osallistui tutkimukseen, jossa arvioitiin ihon vesipitoisuutta mittaamalla ihon kapasitanssi eli sähkönvaraamiskyky ihon kylvetyksen ja erilaisten perusvoidevoitelujen jälkeen «Chiang C, Eichenfield LF. Quantitative assessment ...»3.

Jokainen koehenkilö osallistui 4 erilliseen koejärjestelyyn: a) 10 minuutin kylpy, b) 10 minuutin kylpy ja välitön perusvoidevoitelu, c) 10 minuutin kylpy ja perusvoidevoitelu 30 minuutin kuluttua ja d) perusvoidevoitelu.

Ihon vesipitoisuus määritettiin 90 minuutin kuluttua kylvetyksestä. Lähtöarvo määritettiin ennen kylvetystä. Pelkkä vesikylpy vähensi kapasitanssin 87 %:iin lähtöarvosta atooppista ekseemaa sairastavilla ja 89 %:iin lähtöarvosta terveihoisilla koehenkilöillä.

Perusvoidevoitelulla pystyttiin välttämään ihon vesipitoisuuden väheneminen kylvyn jälkeen. Lähtökohtaisesti terveihoisten ihon vesipitoisuus oli tilastollisesti merkittävästi korkeampi sekä ennen kylvetystä että 90 minuuttia kylvetyksen jälkeen kuin atooppista ekseemaa sairastavien.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus on suunniteltu huolellisesti ja satunnaismuuttujat on pyritty minimoimaan (esim. tutkimushuoneen lämpötila ja suhteellinen kosteus vakioidut). Mittaukset tehtiin jokaiselta koehenkilöltä kahdella erilaisella laitteella mittaustulosten luotettavuuden takaamiseksi. Koehenkilöiden määrä pieni. Toisenlaisena mittarina olisi voinut käyttää TEWL-määritystä (transepidermal water loss, veden haihtumisen lisääntyminen). Tutkimuksessa on hyvä pohdintaosa tutkimuksen mahdollisista heikkouksista ja kliinisestä merkityksestä.

56 lievää atooppista ekseemaa sairastavaa 3–36 kuukauden (keskiarvo 21,8 ± 9,2 kuukautta) ikäistä lapsipotilasta osallistui tutkimukseen, jossa heidän koko ihonsa pestiin 1–2 kertaa vuorokaudessa herkälle iholle tarkoitetulla pesunesteellä 4 viikon ajan «Simpson E, Trookman NS, Rizer RL ym. Safety and to...»4. Pesuneste sisälsi filaggriinin hajoamistuotteita. Pesun jälkeen käytettiin saman valmistajan perusvoidetta. Atooppisen ihottuman hoitona sai käyttää hydrokortisonivoidetta. 53 lasta oli tutkimuksessa sen loppuun asti.

Ihon punoitus, kuivuus ja ihottuma vähenivät lähtötasoon verrattuna: iholla ei ollut punoitusta ennen tutkimusjaksoa 33,9 %:lla potilaista, ja tutkimusjakson lopussa sitä ei ollut 50,0 %:lla, ihon kuivuutta ei ollut todettavissa 85,2 %:lla potilaista hoitojakson lopussa, kun ennen hoitojaksoa näin oli 58,9 %:lla. Alussa aktiivista atooppista ekseemaa oli 16,7 %:lla potilaista ja lopussa 9,3 %:lla.

Veden haihtuminen (TEWL) iholta väheni tilastollisesti merkittävästi lähtötasosta (p = 0,0091) ja ihon vesipitoisuus kapasitanssimittauksella määritettynä lisääntyi tilastollisesti merkittävästi (p < 0,0001).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääketeollisuuden tutkimus, jossa tutkittiin yhden lääketehtaan tuotetta. Vertailuryhmää ei ollut. Atooppisen ekseeman vaikeutta ei mitattu. Artikkelissa ei ollut tietoa, miten monella potilaalla tarvittiin hydrokortisonihoitoa. Pelkän ihon pesun vaikutusta ei tutkittu. Tutkimuksesta poisjäämisen syytä ei kerrottu. Kaikkia tuloksia ei tulkittu koko potilasmateriaalin perusteella.

Kirjallisuutta

 1. Uehara M, Takada K. Use of soap in the management of atopic dermatitis. Clin Exp Dermatol 1985;10:419-25 «PMID: 4075572»PubMed
 2. White MI, Jenkinson DM, Lloyd DH. The effect of washing on the thickness of the stratum corneum in normal and atopic individuals. Br J Dermatol 1987;116:525-30 «PMID: 3580287»PubMed
 3. Chiang C, Eichenfield LF. Quantitative assessment of combination bathing and moisturizing regimens on skin hydration in atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 2009;26:273-8 «PMID: 19706087»PubMed
 4. Simpson E, Trookman NS, Rizer RL ym. Safety and tolerability of a body wash and moisturizer when applied to infants and toddlers with a history of atopic dermatitis: results from an open-label study. Pediatr Dermatol 2012;29:590-7 «PMID: 22775151»PubMed