Takaisin

Takrolimuusivoide lasten atooppisen ekseeman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Anna Pelkonen
26.5.2016

Näytön aste: A

0,03-prosenttinen ja 0,1-prosenttinen takrolimuusivoide ovat tehokkaampia kuin sekä perusvoide että hydrokortisonivoide lasten keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman hoidossa. 0,03-prosenttinen takrolimuusivoide on yhtä tehokas kuin 0,005-prosenttinen flutikasonivoide lasten keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman hoidossa.

Meta-analyysiin «Yan J, Chen SL, Wang XL ym. Meta-analysis of tacro...»1 haettiin satunnaistettuja, lumekontrolloituja tutkimuksia, joissa selvitettiin takrolimuusin tehoa 2–17-vuotiailla lapsilla. Tutkimuksia löytyi 8, ja lapsia oli yhteensä 1 781.

Eczema Area ja Severity Indeksi (EASI) oli merkittävästi parempi takrolimuusiryhmässä kuin perusvoidetta käyttävien ryhmässä (p < 0,001), mietoa kortikosteroidivoidetta käyttävien ryhmässä (p < 0,001) ja 1-prosenttista pimekrolimuusia käyttävien ryhmässä (p = 0,04). Eroa ei pystytty toteamaan 0,03-prosenttisen ja 0,1-prosenttisen takrolimuusin välillä «Yan J, Chen SL, Wang XL ym. Meta-analysis of tacro...»1.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemoituun katsaukseen ja meta-analyysiin «Ashcroft DM, Dimmock P, Garside R ym. Efficacy and...»2, «Reitamo S, Van Leent EJ, Ho V ym. Efficacy and saf...»3, «Reitamo S, Harper J, Bos JD ym. 0.03% Tacrolimus o...»4 haettiin satunnaistettuja, lumekontrolloituja tutkimuksia, joissa tutkittiin takrolimuusin tehoa mietoon kortikosteroidivoiteeseen verrattuna atooppisen ekseeman hoidossa. Hyvätasoisia tutkimuksia Medline-, Embase- ja Cochrane-tietokannoista vuoden 2004 loppuun mennessä löytyi 2 lapsitutkimusta (1 183 iältään 2–15-vuotiasta lasta, keskivaikea tai vaikea atooppinen ekseema), joissa sekä 0,03-prosenttinen että 0,1-prosenttinen takrolimuusihoito 2 kertaa vuorokaudessa 3 viikon ajan oli merkitsevästi tehokkaampi kuin hoito 1-prosenttisella hydrokortisoniasetaatilla.

Täydellisen tai erinomaisen hoitotuloksen saaneiden osuus takrolimuusiryhmässä oli merkitsevästi suurempi kuin hydrokortisoniryhmässä: 149/399 (37,3 %) 0,03-prosenttisessa takrolimuusiryhmässä vs 57/391 (14,6 %) hydrokortisoniryhmässä (RR 2,56, 95 % luottamusväli 1,95–3,36) ja 89/186 (47,9 %) 0,1-prosenttisessa takrolimuusiryhmässä vs 29/185 (15,7 %) hydrokortisoniryhmässä (RR 3,05, 95 % luottamusväli 2,12–4,40).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

479 iältään 2–15-vuotiasta lasta, joilla oli huonosti hoitoon reagoiva keskivaikea tai vaikea atooppinen ekseema, satunnaistettiin «Doss N, Kamoun MR, Dubertret L ym. Efficacy of tac...»5 käyttämään 0,03-prosenttista takrolimuusi- (n = 240) tai 0,005-prosenttista flutikasonivoidetta (n = 239) 2 kertaa vuorokaudessa, kunnes oireilu väheni merkittävästi tai enintään 3 viikon ajan ja vielä kerran vuorokaudessa 3 viikon ajan tarvittaessa. Primaarimuuttuja oli viikon 3 kohdalla mitattu EASI:n paraneminen ≥ 60 %, sekundaarimuuttujina kutina, unen laatu ja IGA. Vaste oli 86 % takrolimuusilla ja 92 % flutikasonilla, eikä muissakaan muuttujissa todettu eroja. Hoitojen teho oli samaa luokkaa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Yan J, Chen SL, Wang XL ym. Meta-analysis of tacrolimus ointment for atopic dermatitis in pediatric patients. Pediatr Dermatol 2008;25:117-20 «PMID: 18304172»PubMed
 2. Ashcroft DM, Dimmock P, Garside R ym. Efficacy and tolerability of topical pimecrolimus and tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2005;330:516 «PMID: 15731121»PubMed
 3. Reitamo S, Van Leent EJ, Ho V ym. Efficacy and safety of tacrolimus ointment compared with that of hydrocortisone acetate ointment in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2002;109:539-46 «PMID: 11898004»PubMed
 4. Reitamo S, Harper J, Bos JD ym. 0.03% Tacrolimus ointment applied once or twice daily is more efficacious than 1% hydrocortisone acetate in children with moderate to severe atopic dermatitis: results of a randomized double-blind controlled trial. Br J Dermatol 2004;150:554-62 «PMID: 15030341»PubMed
 5. Doss N, Kamoun MR, Dubertret L ym. Efficacy of tacrolimus 0.03% ointment as second-line treatment for children with moderate-to-severe atopic dermatitis: evidence from a randomized, double-blind non-inferiority trial vs. fluticasone 0.005% ointment. Pediatr Allergy Immunol 2010;21:321-9 «PMID: 19563466»PubMed