Takaisin

1-prosenttinen pimekrolimuusiemulsiovoide lasten atooppisen ekseeman hoidossa

Näytönastekatsaukset
Anna Pelkonen
26.5.2016

Näytön aste: A

1-prosenttinen pimekrolimuusiemulsiovoide on tehokkaampi kuin perusvoide lasten atooppisen ekseeman hoidossa. Se on tehokas ja turvallinen myös kasvojen alueen ihottuman hoidossa ja vähentää kortikosteroidivoiteen tarvetta. Pimekrolimuusiemulsiovoide on hyvin siedetty.

Lyhytaikainen hoito (2 vauvatyötä, 1 lapsityö, 2 kasvojen alueen hoitoa käsittelevää tutkimusta):

196 iältään 3–23 kuukauden ikäistä potilasta, joilla oli lievä atooppinen ekseema, satunnaistettiin käyttämään 1-prosenttista pimekrolimuusia tai perusvoidetta (2:1) 2 kertaa vuorokaudessa 4 viikon ajan «Kaufmann R, Fölster-Holst R, Höger P ym. Onset of ...»1.

4 viikon hoidon jälkeen pimekrolimuusiryhmässä lähes tai kokonaan parantuneiden osuus oli merkitsevästi suurempi kuin kontrolliryhmässä (69/130, 53,5 vs 7/66, 10,6 %; p < 0,001). Pimekrolimuusiemulsiovoide vähensi kutinaa ja unihäiriöitä merkittävästi enemmän kuin perusrasvaus 4 viikon hoidon aikana (mean pruritus score perustilassa 5,1 ± 2,3 ja hoidon loputtua 2,1 ± 2,3 pimekrolimuusiryhmässä ja 4,5 ± 2,6 perustilassa ja 5,2 ± 3,3 hoidon loputtua perusvoideryhmässä, p < 0,001 ryhmien välinen vertailu).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa satunnaistetussa, lumekontrolloidussa vauvatyössä «Ho VC, Gupta A, Kaufmann R ym. Safety and efficacy...»2 satunnaistettiin 186 iältään 3–23 kuukauden ikäistä lasta, joilla oli lievä tai keskivaikea atooppinen ekseema, käyttämään pimekrolimuusia tai perusvoidetta.

Pimekrolimuusiemulsiovoide paransi atooppisen ekseeman oireet kokonaan tai lähes kokonaan 6 viikon hoidon aikana merkitsevästi paremmin kuin perusvoide (54,5 vs 23,8 %, p < 0,001). Hoidon aikana ei ollut eroa paikallisreaktioiden tai ihoinfektioiden määrissä ryhmien välillä. Hoitoa jatkettiin avoimesti 20 viikon ajan, ja hoitotulos pysyi hyvänä. Myös perusvoideryhmän lasten iho saatiin hyvään kuntoon avoimen hoidon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kahdessa 6 viikon tutkimuksessa «Eichenfield LF, Lucky AW, Boguniewicz M ym. Safety...»3 1–17-vuotiailla lapsilla, joilla oli keskivaikea atooppinen ekseema ja joita hoidettiin satunnaistetusti pimekrolimuusilla tai perusvoiteella, todettiin pimekrolimuusin olevan merkittävästi parempi kuin perusvoide kaikilla mittareilla. Lapsia oli 403. Ensisijainen lopputulosmuuttuja oli Investigator´s Global Assessment (IGA) ja toissijaisia lopputulosmuuttujia olivat Eczema Area and Severity Index (EASI) ja kutinan määrä. Haittavaikutuksissa ei ollut eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

2 työssä «Hoeger PH, Lee KH, Jautova J ym. The treatment of ...»4, «Murrell DF, Calvieri S, Ortonne JP ym. A randomize...»5tutkittiin pimekrolimuusin käyttöä kasvojen ja kaulan alueelle 6 viikon ajan. 1. tutkimuksessa «Hoeger PH, Lee KH, Jautova J ym. The treatment of ...»4 oli mukana 200 lasta (2–11-vuotiasta), joilla oli lievä tai keskivaikea kasvojen ihottuma, joka vaati jatkuvaa hoitoa kortikosteroidivoiteilla tai ei reagoinut hoitoon. Potilaat satunnaistettiin käyttämään pimekrolimuusiemulsiovoidetta tai perusvoidetta 2 kertaa vuorokaudessa. Pimekrolimuusiemulsiovoide paransi atooppisen ekseeman oireet kokonaan tai lähes kokonaan 6 viikon hoidon aikana merkitsevästi paremmin kuin perusvoide (57,1 vs 36,0 %, p = 0,004, päivä 22). Keskimääräinen (median) aika ihottuman paranemiseen oli 22 vuorokautta pimekrolimuusiryhmässä ja 43 vuorokautta perusvoideryhmässä. Merkittävä parempi teho pimekrolimuusilla oli mitattavissa myös käyttäen EASI-mittaria tai kutinan voimakkuutta. Haittavaikutuksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

Toisessa työssä «Murrell DF, Calvieri S, Ortonne JP ym. A randomize...»5 hoidettiin vastaavasti 200 yli 12-vuotiasta lasta samoilla indikaatioilla 6 viikkoa sokkoutetusti ja jatkettiin 6 viikkoa avoimesti. Primaarimuuttuja oli IGA, ja sekundaarimuuttujat EASI, kutinan määrä ja silmäluomien ihottuman määrä. Kasvojen ihon atrofia ja teleangiektasiat arvioitiin dermatoskoopilla.

Tässäkin työssä pimekrolimuusiemulsiovoide paransi atooppisen ekseeman oireet kokonaan tai lähes kokonaan ja silmäluomien ihottuman 6 viikon hoidon aikana merkitsevästi paremmin kuin perusvoide (47 vs 16 % ja 45 vs 19 %). Teho oli merkittävästi parempi myös käytettäessä EACI:a tai kutinaa mittareina. Tutkimuksen alkaessa 77 potilaalla todettiin ihoatrofiaa, joka korjaantui pimekrolimuusihoidon aikana. Teleangiektasialöydöksiä oli tutkimuksen alkaessa 112 potilaalla, eikä hoidon jälkeen voitu todeta muutosten vähenemistä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pitkäaikainen hoito (1 vauvatyötä, 2 lapsityötä, 1 kasvojen alueen hoitoa käsittelevää tutkimusta):

Pimekrolimuusia verrattuna perusvoiteeseen on tutkittu 2 vuoden pituisessa tutkimuksessa, joista toisessa oli 251 iältään 3–23 kuukauden ikäistä lasta «Kapp A, Papp K, Bingham A ym. Long-term management...»6 ja toisessa 713 iältään 2–17-vuotiasta lasta «Wahn U, Bos JD, Goodfield M ym. Efficacy and safet...»7, joilla oli lievä, keskivaikea tai vaikea atooppinen ekseema. Potilaat satunnaistettiin suhteessa 4:1 vauvatyössä ja suhteessa 2:1 lapsityössä pimekrolimuusi- tai perusvoideryhmään. Tutkimuksissa mitattiin pahenemisvaiheiden määrä, jolla tarkoitettiin keskivahvaa kortikosteroidivoidehoitoa vaativaa ihon hoitojaksoa. Pimekrolimuusia/perusvoidetta käytettiin ihottuman ensioireiden ilmaantuessa pahenemisvaiheen estoon. Molemmat ryhmät käyttivät myös perusvoidetta. Primaarimuuttuja oli pahenemisvaiheiden määrä, sekundaarimuuttuja EASI ja kutina.

Pimekrolimuusin käyttö ihottuman ilmaantuessa vähensi merkittävästi pahenemisvaiheiden määrää perusvoiteeseen verrattuna (p < 0,001) ja vähensi siis kortikosteroidivoidekuurien tarvetta. Vauvoista 57 % ja isommista lapsista 51 % pimekrolimuusiryhmässä ja 29 % perusvoideryhmässä eivät tarvinneet kortikosteroidivoidekuureja.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: «Kapp A, Papp K, Bingham A ym. Long-term management...»6: 75,5 % potilaista pimekrolimuusiryhmästä ja 61 % potilaista kontrolliryhmästä oli mukana tutkimuksen loppuun asti. «Wahn U, Bos JD, Goodfield M ym. Efficacy and safet...»7: 68 % potilaista pimekrolimuusiryhmästä ja 48,5 % potilaista kontrolliryhmästä oli mukana tutkimuksen loppuun asti.

Kolmanteen tutkimusasetelmaltaan vastaavaan työhön «Siegfried E, Korman N, Molina C ym. Safety and eff...»8 osallistui 275 lasta, jotka olivat iältään 3 kuukaudesta 11 vuoteen ja joilla oli vaikea atooppinen ekseema. Heti ihottuman ilmaantuessa otettiin käyttöön pimekrolimuusi/perusvoide aamuin illoin ja pahenemisvaiheissa käytettiin keskivahvaa kortikosteroidivoidetta enintään 3 viikon ajan tutkimusvoiteen sijasta illalla. Tutkimuksen kesto oli 6 kuukautta. Primaarimuuttuja oli pahenemisvaiheet.

Pimekrolimuusin käyttö ihottuman ilmaantuessa vähensi merkittävästi pahenemisvaiheiden määrää perusvoiteeseen verrattuna (ei pahenemisvaiheita 52 vs 34 %, p = 0,007) ja vähensi kortikosteroidivoiteen tarvetta 37 % (p = 0,020).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: 82 % potilaista pimekrolimuusiryhmästä ja 71 % potilaista kontrolliryhmästä oli mukana tutkimuksen loppuun asti.

Kasvojen alueen atooppista ekseemaa hoidettiin pimekrolimuusiemulsiovoiteella/peruskuureilla 6 kuukauden ajan 2–17-vuotiaalla lapsella (n = 140), joilla kortikosteroidilla toteutetun alkuhoidon jälkeen ihottuma oli edelleen lievä tai keskivaikea «Zuberbier T, Bräutigam M. Long-term management of ...»9. Jos tämä hoito ei ollut riittävä, pahenemisvaiheet hoidettiin paikallisilla kortisonikuureilla.

Pimekrolimuusiryhmässä kortikosteroidihoitoa tarvittiin 12 % hoitopäivistä ja kontrolliryhmässä 21 %:ssa (p = 0,0024). Puolella pimekrolimuusilla hoidetuista potilaista ei ollut lainkaan pahenemisvaiheita, kun taas kontrolliryhmässä vastaava osuus oli 38 % (p = 0,012). Aika ensimmäiseen pahenemisvaiheeseen pimekrolimuusiryhmässä oli 138 vuorokautta ja kontrolliryhmässä 68 vuorokautta, p = 0,01). Haittavaikutuksissa ei ollut eroa ryhmien välillä «Zuberbier T, Bräutigam M. Long-term management of ...»9.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti kaikkiin tutkimuksiin: Tutkimukset saivat taloudellista tukea pimekrolimuusiemulsiovoidetta valmistavalta lääkeyhtiöltä.

Kirjallisuutta

 1. Kaufmann R, Fölster-Holst R, Höger P ym. Onset of action of pimecrolimus cream 1% in the treatment of atopic eczema in infants. J Allergy Clin Immunol 2004;114:1183-8 «PMID: 15536429»PubMed
 2. Ho VC, Gupta A, Kaufmann R ym. Safety and efficacy of nonsteroid pimecrolimus cream 1% in the treatment of atopic dermatitis in infants. J Pediatr 2003;142:155-62 «PMID: 12584537»PubMed
 3. Eichenfield LF, Lucky AW, Boguniewicz M ym. Safety and efficacy of pimecrolimus (ASM 981) cream 1% in the treatment of mild and moderate atopic dermatitis in children and adolescents. J Am Acad Dermatol 2002;46:495-504 «PMID: 11907497»PubMed
 4. Hoeger PH, Lee KH, Jautova J ym. The treatment of facial atopic dermatitis in children who are intolerant of, or dependent on, topical corticosteroids: a randomized, controlled clinical trial. Br J Dermatol 2009;160:415-22 «PMID: 19067708»PubMed
 5. Murrell DF, Calvieri S, Ortonne JP ym. A randomized controlled trial of pimecrolimus cream 1% in adolescents and adults with head and neck atopic dermatitis and intolerant of, or dependent on, topical corticosteroids. Br J Dermatol 2007;157:954-9 «PMID: 17935515»PubMed
 6. Kapp A, Papp K, Bingham A ym. Long-term management of atopic dermatitis in infants with topical pimecrolimus, a nonsteroid anti-inflammatory drug. J Allergy Clin Immunol 2002;110:277-84 «PMID: 12170269»PubMed
 7. Wahn U, Bos JD, Goodfield M ym. Efficacy and safety of pimecrolimus cream in the long-term management of atopic dermatitis in children. Pediatrics 2002;110:e2 «PMID: 12093983»PubMed
 8. Siegfried E, Korman N, Molina C ym. Safety and efficacy of early intervention with pimecrolimus cream 1% combined with corticosteroids for major flares in infants and children with atopic dermatitis. J Dermatolog Treat 2006;17:143-50 «PMID: 16854753»PubMed
 9. Zuberbier T, Bräutigam M. Long-term management of facial atopic eczema with pimecrolimus cream 1% in paediatric patients with mild to moderate disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008;22:718-21 «PMID: 18312323»PubMed