Takaisin Tulosta

Paikalliskortikosteroidien luokittelu vaikutuksen voimakkuuden mukaan

Lisätietoa aiheesta
Antti Lauerma
25.5.2016
Taulukko 1. Paikalliskortikosteroidien luokittelu vaikutuksen voimakkuuden mukaan «Terveysportti, Lääketietokanta ...»1.
Miedot paikalliskortikosteroidit Keskivahvat paikalliskortikosteroidit Vahvat paikalliskortikosteroidit Erittäin vahvat paikalliskortikosteroidit
Hydrokortisoni Hydrokortisoni-17-butyraatti Beetametasoni Klobetasoli
Klobetasoni Metyyliprednisoloni-aseponaatti
Desonidi Mometasoni
Desoksimetasoni

Kirjallisuutta

  1. Terveysportti, Lääketietokanta «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti»1