Takaisin Tulosta

Patientinformation om fuktigt omslag vid vård av atopiskt exem

Lisätietoa aiheesta
Leena Koulu
27.5.2016

Baserar sig på ÅUCS (Hudkliniken) instruktioner

Syfte

 • att suga upp sekret från utslagsområdet och döda mikrober
 • att mjuka upp skorv
 • att kyla av huden och på så sätt lugna ned klådan
 • att fungera som ett mekaniskt skydd mot t.ex. skrapande

Kompresslösningar

 • zinksulfat 0,25 % = Sol.zinc.Sulfatis ¼ %
 • aluminiumsubacetat 0,5–2 % = Sol.Aluminiumsubacetatis ½–2 %
 • fysiologiskt koksalt = Phys Nacl 0,9 %

I övrigt behövs

 • en ren skål för lösningen
 • den ifrågavarande kompresslösningen
 • kompresser av bomullstyg
 • smörpapper
 • en elastisk "sårgasstrumpa" eller en gasbinderulle

Läggande av omslag

Ett rent mjukt 3-4-dubbelt bomullstyg fuktas i skålen med den ifrågavarande kompresslösningen. Överlopps fukt kramas ur; endast ett halvfuktigt omslag suger upp sekret. Omslaget läggs på den sjuka huden. Ovanpå läggs ett fuktat smörpapper, till sin yta så mycket mindre än omslaget, att smörpapprets kanter är ½ cm från omslagets kanter. Smörpappret får inte skava mot huden. Runt omslaget rullas ett torrt bomullstyg, ovanpå detta sårgasstrumpan eller också fästs omslaget med en gasbinda.

Att observera

Vid fingeromslag viras varje finger skilt för sig i paket eller också använder man bomullshandskar. Om gasbinda används för att fästa omslaget, får den inte ligga mot huden; hårda tygtrådar och kemiska ämnen som eventuellt finns i förbandet kan irritera den sjuka huden.

Man får aldrig använda plast i stället för smörpapper, eftersom det då inte sker någon avdunstning och huden macereras.

Man får inte fukta samma omslag på nytt, eftersom metallsalterna i lösningen koncentreras då omslaget torkar. Hur många gånger man byter omslag beror på syftet med behandlingen. I allmänhet hålls bandaget på i perioder på 2 - 3 timmar, högst några gånger per dag och högst i några dagars tid. Mellan byte av omslagen gör man vid behov en paus för "ventilering".